28 Kasım 2019 Perşembe

Rukye Duası

Rukye Duası

Rukye Kur'an'daki belirli ayetlerin hastanın üzerine okunması ile uygulanan tedavi şeklidir. Sahih hadislerden bizlere kadar gelen rivayetlere göre; Fatiha Suresi, Ayetel kursi, İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi başta olmak üzere bazı ayetlerde okunur. Rasulullah Efendimiz(s.a.v.) geceleri Felak Suresi ve Nas Suresini mubarek avuçlarına okur, bedenlerini mesh ederlerdi.

Son hastalıklarında hastalıkları şiddetlendiği zamanlarda Aişe ra. validemizin Muavizeteyn Surelerini okuyup mübarek bedenlerini sıvazladığı Sahih Buhari ve Sahih Muslimden rivayet olunmuştur. Sahih Buhariden rivayet olunan başka bir hadis-i şerifte Allah Rasulunun (s.a.v.) torunları Haseni ra. ve Huseyni ra. her türlü şerre karşı okudukları ve Allahu Tealaya sığındırdıkları bizlere kadar ulaşmıştır. Genellikle nedeni belirsiz ağrı ve rahatsızlıklar,nazar, zehirli hayvanların sokmaması için rukye yapılır.

Allah Rasulunun Rukye Hakkındaki Görüşü

Allah Rasulune (s.a.v.) gelerek ;" biz rukye yapıyoruz Sizin (s.a.v.) bu konu hakkında tavsiyeniz düşünceniz nedir?" diye sormuşlar, Efendimiz( s.a.v.) o kişilere;" Rukyenizi bana arz edin. Onda şirk olmadığı takdirde rukyede bir beis yoktur." buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerif ışığında,rukye yaptırmakta bir beis olmadığı ama bazı şeylere dikkat edilmesi gerektiği kesin olarak anlaşılıyor. Rukye yapan kişinin ehl'i-sünnet olmasına ve okuduğu Kur'an ayetlerini tecvid ve mahrecine riayet ederek, tam ve doğru olarak okumasına, okuduğu ayetlerin Kur'an'da geçtiği gibi okuyor olmasına dikkat etmek gerekir.

Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak -rukye- tedavi etmenin yasak olmadığını en açık delil ise ; Biz Kur'an'dan öyle bir şey -ayetler- indiriyoruz ki o, mü'minler için şifa ve rahmettir, zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır." -İsra Suresi 82- ayetidir.

Dua ile rukye arasındaki farklar şunlardır; Rukye tedavisinde okumalardan sonra hasta kişi elle mesh edilir ve hasta kişiye üflenilir. Dua da ise mesh etme ve üfleme yoktur.

Rukye Yapan Kişi Ücret Alabilir mi?

Malik, Şafii, Ahmed, İshak ve Ebu Sevr, rukye tedavisi karşılığında ücret alınabileceği ve bu ücret alımının caiz olduğu görüşündedirler. Rukye tedavisi karşılığı ücret alınmasını caiz görmüştür. -Nevevi Şerhi-

Bu konunun delili ise Buhari ve Muslimin rivayet ettikleri hadis-i şeriftir; " Allah Rasulunun(s.a.v.) ashabından bazıları bir seferde idiler. Bir Arap mahallesinden geçerken orada misafir olmak istediler. Ama mahalle sakinleri bu isteği kabul etmediler. Bir süre geçtikten sonra kavimden bazı kişiler ashabın yanına gelerek; kavimlerinin efendisinin yılan tarafından sokulduğunu, aralarında rukye yapabilecek kimse olup olmadığını sordular.

Ashabtan biri rukye yapabileceğini söyledi. Onu kavmin efendisinin yanına götürdüler. Sahabe ise; adam iyileşinceye kadar Fatiha Suresi okumaya devam ederek rukye yaptı. Adam iyileşti ve sahabeye bir bölük koyun vermek istedi. Ama sahabe alıp almama konusundaki hükmü bilmediği için; Rasulullaha(s.a.v.) haber vermeliyim dedi.Durumu Rasulullaha (s.a.v.) anlatıp; " Ey Allahın Rasulu (s.a.v.) ben sadece Fatiha Suresi ile rukye yaptım." deyince Rasulullah Efendimiz (s.a.v.) tebessüm ederek; " Fatiha Suresinin rukye olduğunu nasıl bildin?" diye buyurdular ve verilen ücret hakkında; " verilenleri alın, ondan bir hisse de Bana verin." buurdular.

Rukye Yapımının Şartları

Nevevi, Hafız İbni Hacer başta olmak üzere bazı alimler şu üç şart bulunduğu takdirde rukyenin meşru olduğunda icma etmişler yani görüş birliğine varmışlardır; Allahın kelamı, esmaları, sıfatları zikredilmeli, Arap dili ya da manası bilinen bir dil kullanılmalı, rukyenin bizzat tesir etmeyeceğine; Allahu Tealanın izni ile etki edeceğine inanılması şartı. Aksi halde rukye yapıldı şifa buldum, okundum şifa buldum gibi kelimeler şirke sebebiyet verebilir. Hiç bir tedavi Allahın izni olmadan tek başına şifa verici değildir. Şafi olan Allahu Tealadır. O dilerse yapılan tedavi vesilesi ile kula şifa vericidir.Vesilelere çok fazla takılmadan asıl olanı görmek ve O'na şükretmek en doğru olan davranıştır.


EmoticonEmoticon