Sabah Akşam Okunacak Dua - Gizli İlim ve İnsan

22 Kasım 2019 Cuma

Sabah Akşam Okunacak Dua

Sabah Akşam Okunacak Hamd Duası

Rivayete göre Âdem (Aleyhisselam) dünyaya inince;
“Yâ Rabbi! Beni çalışıp kazanmakla meşgûl ettin.O halde bana öyle bir duâ öğret ki,bütün hamd ve tesbihler onda cem olsun.” diye münâcât etti.

O zaman Mevlâ Te’âlâ ona; ” Sabahladığında ve akşamladığında üç kere; ” Bütün nimetlerini karşılayacak ve fazlasına da denk gelecek bir hamd ile âlemlerin Rabbine hamdolsun de.İşte bu,bütün hamd ve tesbihleri içine almıştır.” buyurdu.

Okunacak Dua;

“Elhamdülillâhi rabbil âlemîn hamden yuvâfî niamehû ve yukâfiu mezîdeh.”
Kaynak: Allâme Safûri,Nüzhetü’l-Mecâlis;1/46)

const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin'); const webpack = require('webpack'); //to access built-in plugins const path = require('path'); module.exports = { entry: './path/to/my/entry/file.js', output: { filename: 'my-first-webpack.bundle.js', path: path.resolve(__dirname, 'dist'), }, module: { rules: [ { test: /\.(js|jsx)$/, use: 'babel-loader', }, ], }, plugins: [ new webpack.ProgressPlugin(), new HtmlWebpackPlugin({ template: './src/index.html' }), ], };