28 Kasım 2019 Perşembe

Şans Açma Duası

dua
Şans Açma Duası

Günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler.

Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister.

Fakat herkesin şansını açmak istediği konu farklı olur. Şans açma duası, bu tür sorunlara bağlı olarak yolunda gitmeyen her konu için okunabilir.

İş görüşmesine giden, para beklentisine giren veya karşı cinsten karşılık beklerken bile bu dualar okunarak niyet geçirilebilir. Şans açma duasını kişi sadece böyle zamanlarda değil aslında her gün okumalıdır. Bu dualarla Yüce Allah'a seslenerek, herşeyin yolunda gitmesi istenmiş olur. Allah her kulunu duyar ve kişiye hayırlı olanı hayırlı zamanda nasip eder.
Şans açma duaları nelerdir?

Her engeli ve şansı açmak için,

'Ya müfettihu fettih. Ya müferricü ferric. Ya müsebbibu sebbih. Ya müyessiru yessiril fetha vel ferecü minke Ya Fettah, Ya Alim İyyakenağbüdü ve iytakenesteıyn.' duası okunmalıdır.

Şansızlığa uğranacağı düşünüldüğü her an için,

'Sümmes sebila yesserahu' duasını aynen bu şekilde sürekli okumak gerekir. Bu dua işlerin yolunda gitmesi ve şans açılması amacıyla okunur. Gün içinde sürekli tekrarlanabilir. Bu kısa duayı ezberleyerek tekrar etmek daha kolay olur.

Şansı kapalı olan bir kimse için,

'Nesrün menallahi ve fethün karib' duası şansın açılması için niyet edildikten sonra 340 defa okunması gerekir.

Her konuda şans açmak için,

'Allahümme ya rabbi bi cahi sahıbilvesıleti seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve kurrati uyinina ve nuri ebsarina habibike Muhammedinil Mustafa ve rasurikel mürteda ve nebiyyikel mücteba havil halena ila ahsenil hali ya muhavvilel havli vel ahval' duası okunabilir. Bu dua iş, aşk, rızık veya sağlık için her konuda şans açmaya fayda eden bir duadır. Ezberlenerek gün içinde veya her sıkıntılı anda okunabilir.


EmoticonEmoticon