Şifa İçin Duhan Suresi - Gizli İlim ve İnsan

21 Kasım 2019 Perşembe

Şifa İçin Duhan Suresi

dualar
Şifa İçin Duhan Suresi

Duhan suresi; midesinde hazımsızlık ve bağırsaklarında kabızlık sorunu olan birisi bu sure-i celileyi misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple bir kağıda yazıp bu kağıdı içinde su olan bir kaba koyup yazılar suya geçince bu sudan içerse, Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle yediklerini kolayca hazmeder ve bağırsaklarındaki müşkil durum geçer. ['Abdullâh ibnü Es'ad el-Yâfi'î, ed-Dürrü'n-nazîm fî havâssi'l-Kur'âni'l-'Azîm, sh:96]