18 Mart 2020 Çarşamba

EFT Nedir? Nasıl Yapılır?

enerji çalışmaları
Duygusal Özgürleşme Tekniği EFT

Tüm negatif duyguların nedeni, enerji sistemindeki düzensiz­liklerdir. İdeal durumda enerjinin başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru akması gerekir.

Enerji vücudumuzdan pü­rüzsüz aktığı sürece bir sorun yoktur. EFT tekniği ile bazı akupunktur noktalarına vurarak bloke olan enerjiyi harekete geçiririz. EFT terapisi, vücuttaki enerjinin hareket ettirilmesi te­meline dayanır. Enerji çalışması konusudur.

Türkçesi “Duygusal Özgürlük Tekniği”, İngilizcesi “Emotional Freedom Technique” (EFT) olan bu yöntem tüm dünya tarafından biliniyor ve uygulanıyor. Piyasada konuyla ilgili çok sayıda kitap mevcut, ancak bence en rahat anlaşılır ve uygulanabilir bilgiler, Mürüvvet Murat tarafından kaleme alınan ve Sistem Yayıncılık tarafından yayınlanan “EFT–Duygusal Özgürlük Tekniği” isimli kitapta.

Bu kitapta verilen bilgilere göre EFT’nin uygulamasının temel taşları şöyle:

5000 yıllık tedavi

5000 yıl önce Çinliler bedende enerjinin aktığı bazı kanallar keşfettiler ve bu kanallara meridyen ismini verdiler. Damarlar nasıl vücudun her tarafına kan taşıyorsa, me­ridyenler de aynı şekilde baştan ayak parmaklarına kadar tüm organ ve kas gruplarının içinden geçerek vücuda ener­ji taşır. Eneıji meridyenleri, Doğu’nun sağlık disiplini içerisin­de çok önemli bir yer tutar ve akupunktur, akupresür gibi birçok tekniğin de temelini oluşturur. Aslında vücuttaki eneıji sistemi, meridyenler dışında başka birçok başka sistemi de içeren oldukça karmaşık bir yapıdır. Ancak EFT uygulayabilmek için bu karmaşık yapıyı öğrenmeye gerek yok. Zaten EFT’yi bu denli pratik kılan da bu.

Vücuttaki enerji akışını televizyondaki elektrik akışına benzetebiliriz. Televizyondaki elektrik akışında bir sorun olmadığı sürece görüntü ve ses nettir. Ama arka kapağını açıp bir çatalla içindeki metallere dokunduğunuzda görün­tü karıncalanır, seste parazit oluşur. Bedenimizde de benzer bir durum yaşanır. Negatif de­neyimler de meridyenlerdeki enerji akışını etkileyerek ruh halimizde bir çeşit parazit oluştururlar. Akışta blokaj oluştu­ğunda dengemiz bozulur. Hatta bazen bazı meridyenlerde enerji akışı tersine dönebilir.

EFT nasıl yapılır?

EFT’nin dayandığı varsayımı bir cümle ile özetleyebiliriz: Tüm negatif duyguların nedeni, enerji sistemindeki düzensiz­liklerdir. EFT, meridyenlerdeki enerjinin hareket ettirilmesi te­meline dayanır. Her meridyenin bir başlangıç, bir de bitiş noktası vardır. İdeal durumda enerjinin başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru akması gerekir. Enerji meridyenlerden pü­rüzsüz aktığı sürece bir sorun yoktur. EFT yaparken bazı akupunktur noktalarına vurarak bloke olan enerjiyi harekete geçiririz. Vurduğumuz noktalar meridyenlerin vücudun yüzeyine en yakın noktaları olup bir kısmı meridyenlerin başında, bir kısmı da sonunda yer alır. Vurulan her bir noktadan bütün meridyene enerji gön­derildiğinden blokajı ortadan kaldırmak için her meridyen­de sadece bir noktaya vurmak yeterlidir. Böylece bir dizi noktaya vurularak tüm sistem kapsanır ve enerji dengesi yeniden sağlanmış olur. Denge sağlandığında negatif duygu da ortadan kalktığı için rahatlama gerçekleşir.

Tekniğe geçmeden önce EFT yaparken kullanacağımız noktaları inceleyelim.

EFT Noktaları:

Kaşın başı: Kaşın başladığı yer

Gözün yanı: Gözün dış tarafındaki kemiğin üstü

Gözün altı: Gözün altındaki kemiğin üstü

Burnun altı: Burnun altı ile dudağın üstündeki bölge

Dudağın altı: Alt dudağın altı ile çenenin orta­sındaki bölge

Köprücük kemiği: Boğazın alt tarafındaki çuku­run her iki tarafında bulunan yuvarlak başlı kemik­ler

Koltukaltı: Koltukaltının yaklaşık 10 cm. altı

Başın tepesi

Meme Altı

Ağrıyan Nokta

EFT’nin uygulanışı:


EFT tekniğinin uygulanışı çok basittir: 3-4 kez yaptığınızda ezberlersiniz. EFT’de uygulanan temel seri, tüm adımları içeren uzun seridir.

Temel seri sırayla aşağıdaki adımlardan oluşur:

1. Değerlendirme

2. Olumlama cümlesi

3. Vuruşlar

4. Tekrar değerlendirme

Değerlendirme

İnsan zihni her türlü yalanı söyler, insan egosu hoşuna giden her yalana kanabilir ama beden asla yalan söylemez. Bu nedenle tekniği uyguladıktan sonra değişim olup olmadığını sınamak için en güvenilir yanımızı, bedenimizi kullanacağız.

Bir problemi EFT ile çözerken onun oluşturduğu duyguyu bir kez daha uyandırmamız gerektiğini daha önce belirt­miştik. Bundan sonra duygunun yerini ve şiddetini tespit ede­ceğiz. Duygular bedende belli yerlerde kendilerini gösterirler. Sizi rahatsız etmiş olan bir anınızı kafanızda canlandırın. Bunu gözü açık ya da kapalı yapabilirsiniz. Zihninizde olayı yeniden canlandırırken bedeninizi baştan aşağı tarayın.

Negatif duygu nerede ya da nerelerde? Nasıl bir duygu? Duygu, göğüste sıkışma, bacaklarda gerginlik, yüzde yanma, ellerde karıncalanma, midede basınç gibi birçok yerde ve şekilde olabilir. Şimdi de duygunuzun şiddetine 1’den 10’a kadar bir sayı verin. Duygu şiddetli ise 10, daha azsa ona göre daha küçük bir sayı vereceksiniz.

Örnek:

Olay: Arkadaşımla yaşadığım tartışma.

Şiddeti ve yeri: Yaklaşık 8 şiddetinde ve göğsümde sı­kışma şeklinde.

Duygunun şiddetine bir sayı verirken olay olduğu sıra­daki şiddetini değil, şu anda olayı hatırladığınız anda sizde oluşturduğu şiddeti dikkate alacaksınız.

EFT yaparken her turun sonunda aynı sahneyi tekrar düşünerek o andaki duygunuza yeniden 1’den 10’a kadar bir sayı verip bu sayıyı başlangıçtaki sayıyla karşılaştıracaksınız.

Değişim olup olmadığını test etmek için bu sistemi kul­lanacağız.

Olumlama cümlesini oluşturma

Olumlama cümle kalıbı iki bölümden oluşur:

Birinci bölüm: İlk bölümde problem ifade edilir.

Toplum önünde konuşmaya korkuyorum.

Arkadaşıma çok kızgınım.

Sırtım ağrıyor.

Uçağa binmeye korkuyorum.

Çok gerginim...gibi.

İkinci bölüm: İkinci bölümde çeşitli olumlama ifadeleri kullanılır.

Kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.

Kendimi kabul ediyorum.

Kendimi seviyor ve kabul ediyorum.

Kendimi sevmeyi seçiyorum. vb.

Cümlenin tamamı: Birinci bölüm+rağmen+ikinci bölüm

Toplum önünde konuşmaya korkuyorum, buna rağmen ken­dimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.

Çok gergin olmama rağmen kendimi kabul ediyorum.

Yaptığım hatalıydı. Kendimi suçlu hissediyorum. Buna rağ­men kendimi affediyorum.

Çikolataya düşkünlüğüme rağmen kendimi tamamen ve de­rinden kabul ediyorum.

Sırtımdaki ağrılara rağmen kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.

Baş ağrıma rağmen kendimi tamamen ve derinden kabul edi­yorum.

Vuruşlar
Sorununuzu ifade eden cümleyi söyledikten sonra noktalara vururken istediğiniz eli kullanabilirsiniz an­cak normalde kullandığınız elle yapmanız sizin için daha kolay olacaktır.

Vücudunuzun hangi tarafındaki noktalara vuracağını­zın da bir önemi yoktur.

Örneğin yüzünüzde sağ taraftaki noktalara vururken, koltukaltına geldiğinizde daha rahat olması için sol kolu­nuzun altına vurabilirsiniz.

Vuruşları işaret ve orta parmağınızın uçlarıyla yapacak­sınız.

• Kaşın başı

• Gözün yanı

• Gözün altı

• Burnun altı

• Dudağın altı

• Köprücük kemiği

• Koltukaltı

• Başın tepesi

Her noktaya yaklaşık olarak 7 kez vurmak yeterlidir.

Noktalara vururken bir yandan da hatırlatıcı ifadeyi söy­leyeceksiniz.

"Hatırlatıcı ifadeyi" söylerken aynı anda kaç kez vurdu­ğunuzu saymanız mümkün olmadığı için bir defalığına 7 kez vurup bu süreyi kabaca tespit edin. Daha sonra nokta­lara vururken o süreyi baz alırsınız.

Hatırlatıcı ifade : Probleminizi ya da negatif duygunuzu tanımlayan ifadedir.

Noktalara vururken böyle bir ifadeyi tekrarlamanızın nedeni, zihninizin başka bir noktaya kaymasına engel ol­maktır. Böylece üstünde çalıştığınız problemin sizde oluşturduğu negatif duyguya daha iyi odaklanmış olursunuz.

Sorununuz boyun ağrısı diyelim.

Hatırlatıcı ifadeler: Boynumdaki ağrı, boyun ağrım, bu bo­yun ağrısı..

Sorun: Kızgınlık. Hatırlatıcı ifadeler: Kızgınlığım, kızgınım, çok kızgınım.

Sorun: Böreğe düşkünlük. Hatırlatıcı ifade: Böreğe düşkünlüğüm. vb.

Yeniden değerlendirme

Yukarıda tanımlanan vuruş serisini tamamladıktan son­ra duygunuzda bir değişiklik olup olmadığını test etmek için tekrar aynı olayı düşünün.

Nasıl hissediyorsunuz? Bedeninizi kontrol edin ve kal­mışsa negatif duygunun o sıradaki şiddetine yine 1 ile 10 arasında bir sayı verin.

İlk turun ardından bazen sorun tamamen ortadan kal­kar bazen de azalır. Azalmasına rağmen duygu devam edi­yorsa hatırlatıcı ifadeyi biraz değiştirmek gerekir.

Örnek: İlk turda hatırlatıcı ifade olarak korkuyu kulla­nıp noktalara vurdunuz. İlk turun sonunda duygu, şiddeti azalmakla beraber hâlâ devam ediyorsa prosedürün tama­mını “korkumun geri kalanı” ifadesini kullanarak bir kez da­ha yapın.

Her turun sonunda duygunuzun şiddetini tekrar de­ğerlendirerek duygu tamamen kaybolana kadar yukarıdaki prosedürü uygulamaya devam edin.

Tekrar turlarda, olumlama cümlesini de değiştirmek gerekir.

Yine yukarıdaki örnek üzerinden gidecek olursak:

Sorun: Toplum önünde konuşma korkusu.

Olumlama cümlesi: Toplum önünde konuşma korkuma rağmen kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.

Hatırlatıcı ifade: Toplum önünde konuşma korkum.

Tekrar eden turlardaki olumlama cümlesi: Toplum önün­de konuşma korkumun kalanına rağmen kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.

Tekrar eden turlardaki hatırlatıcı ifade: Toplum önünde konuşma korkumun kalanı.

Temel seriyi yaptıktan sonra tekrar problemi düşünüp sizde oluşturduğu duyguyu değerlendirdiğinizde duygunun şid­deti büyük olasılıkla değişmiş olacaktır.

Duygunun şimdiki şiddeti kaç?

Bu değerlendirme sonucunda duygunuzun şiddeti 1 oluncaya kadar EFT tekniğini denemeye devam ediniz.


EmoticonEmoticon