Rical-i Gayb Duası - Gizli İlim ve İnsan

20 Mart 2020 Cuma

Rical-i Gayb Duası

dua
Dilek için Rical-i Gayb Duası

Allah Teala darda kalan kullarına yardım etmek için güçlü ruhlar yaratmıştır. Bu ruhlar ricalül ğaybın ruhlarıdır. Ricalül Ğayb dünyanın her tarafını dolaşırlar.

Yardıma muhtaç, dilek sahibi insanlara yardım ederler. Yaptıkları dualarına 'Amin' derler. Yapılan duaya onların amin demesi o duanın kabul olunmasına sebep olacağından duanın deruni bir kalp ile yapılması lazımdır.

Ancak dua esnasında şu hususlara mutlaka riayet edilmesi gerekir.

Onlar arabi ayların gün ve tarihlerine göre her gün bir yönde bulunduklarından dua ederken onların bulunduğu tarafa doğru dönerek dua etmek icap eder.

Bismillahirrahmanirrahim
Es selamü aleyküm ya rıcalel gayb* Es selamü aleyküm ya ervahal mükaddeseti ya nükaba ya nüceba ya rükaba ya ebdalü ya evtadü ya efradü ta kutbü ya gavsü ya imamiyyetü ya cündellahi ya hıdru ya ilyasü selevatüllahi aleyküm eğıysuni bi gavsetin venzuruni bi nazratin ve eıynuni bi avnetin vensuruni bi nasratin verhamuni bi ra'fetin bi hakkı hakkıllahi ve bi ızzi ızzillahi ve bi ma cera min ındillahi ila hayri halkıllahi muhammedibni abdillahi ve resulihi azimtü aleyküm eyyetühel ervahur ruhaniyyetü ya kutbel aktabi ve ya imamel gavsi eciybü da'veti vakdu haceti fi seadetit darayni ve kallibu kalbi ala kulubiküm ve havvalu ahvali ila ahvaliküm bi havlillahi veşfeu li ve ebdilü ahlakıy vekşifü li min esrariküm ve hassılu maksudi ve müradiy ve kkumu havaici bi hakkı rabbiküm ve bi hakkı nebiyyina muhammedin sallellahü aleyhi ve selleme ve bi hakkı alihi ve ashabihi ve bi hakkıl melaiketil mukarrabiyne ve bi hakkı cemiy'ıl enbiyai vel mürseliyne vel evliyais salihiyne amin amin amin

Arabi ayın 7. 14. 22.ve 29. günlerinde Doğu yönünde olurlar. 6. 21. ve 28 günlerinde Kuzey doğu yönünde olurlar. 3. 15. 23. ve 30. günlerinde Kuzey yönünde olurlar. 5. 13. ve 20. günlerinde Kuzey batı yönünde olurlar. 4. 12. 19. ve 27. günlerinde Batı yönünde olurlar. 2. 10. 17. ve 25. günlerinde Güney batı yönünde olurlar. 8. 11. 18. ve 26. günlerinde Güney yönünde olurlar. 1. 9. 16.ve 24. günlerinde Güney doğu yönünde olurlar. Ayın bulunduğu yöne göre o yöne yönelip, yukarıdaki  duayı okursun.

Şeyh Muhyiddin Arabi şöyle buyuruyorlar:
Çok müşkül ve mühim bir işin olursa taze bir abdest alıp ıssız bir mekanda iki rekat namaz kılıp, namazdan sonra Rical-i ğaybın bulunduğu yöne dönüp Allahın inayeti, Hz. Resulü Ekrem(s.a.v.)'in şefaatını kendisine vesile yaparak bu duayı 7 defa okumalı.

Dua sona erdikten sonra 1 Fatiha 3 İhlas okuyarak, hasıl olan sevabı
Efendimiz Resulü Ekrem(s.a.v.)'in ruh-u şeriflerine, bütün peygamber-i izamın ruhlarına, ehli beytin ashabın ruhlarına, kutbül aktabın ruhuna, ricali ğaybın ve bütün müminlerin ruhlarına bağışladım deyip ellerini yüzüne sürüp bitirmeli