Vedanta - Gizli İlim ve İnsan

19 Mart 2020 Perşembe

Vedanta

gizli bilimler
İlk Spiritüel Topluluk: Vedanta
New Age'in tarihçesi denilince bunu, Helena Petrovan Blavatsky, Henry Steel Olcott ve William Quan Judge'nin 1875 tarihinde Teozofi Topluluğu'nu kurmalarıyla başladıyor.

Madame Blavatsky'nin 1891 yılında ölmesini sonra Annie Besant teozofi öğrencilerinin ezoterik öğretiler kullanın başlamış, bunların ardından Chicago'da bulunan Dünya Dinleri Parlamentosu. Böyle Amerika'da Vedanta denilen bir spiritüel topluluk ilk kez 1894 yılında kurulmuştur.

Yeni Çağ akımının birdenbire ortaya çıkmadığı gibi ya da böyle Yunan felsefesi ve eski Yunana ait olan mistisizm okullarının öğretileri ve uygulamalarından, Gnostisizmden, Yahudi mistisismi ve Kabala öğretisinden, Simyacılıktan, Rönesanstan, Aydınlanma Çağı'ndan ve Mesmerizmden, Spiritüalizm 'den, Teozofi'den ve Krisnamurti Öğretileri nedeniyle etkileriniz ve bu öğretilerin ve inançlardan bazıları ögeleri içerecektir

Toplumlar daha da karmaşık hale geldiklerinde ve daha da organize ettiklerinde insanlar bir araya gelip grupları oluşturmaya başladılar. Böyle tek bir kişi olarak değil de gruplar olarak, bilinmeyeni biraz daha saflığını izleyin ve o büyük gücü biraz daha tanımak bakın, ruhsal lem lemler kurmaya çalıştılar. Ezoterik bilgiler bu kez grupların, küçük toplulukların eline geçmeye başladı.

Seçin, İsa'dan önce 7. ile 5.yy'lar arası dinsel ve felsefi düşüncenin inanılmaz doğuşunun gerçekleştiği bir dönemdir. Çin'de Konfüçyus, Lao-tse, Kung-Fu-tse, Hindistan'da Buda ve Mahavira, İran'da Zarahustra, Filistin'de bir çok peygamber ve Eski Yunan'da gerekli filozofun ortaya çıkmalarına da bu yüzden şaşırmamak istiyorum. Farklı yönler ve derinlemesine ele alan ve deneyimleyen dinler ve öğretiler insanları yükselmektedir hizmet ettiler. Bilgelik kazanma öğretilerinin ihtiyaçlarını, mistik yunan okullarında vardı. Batı daha sonra orta doğu ile temasa geçerek yapılmaktadır felsefi eserlerinden yararlandı. Orta doğu, Eski Yunan ticaret yolları arkadaşlardeydi, bu gerek gerek ticaret gerekse savaşlar yoluyla dinsel geleneklerden de etkilendiler. Mısır' dan gelen ritüel ve kült deneyimleri de mistik okulları etkilemiş olabilir. Hermes okulu diye bilinen bilgelik okulunun tarzıdır.