31 Temmuz 2020 Cuma

Berzah Alemi Hakkında Bilgiler

gizli bilimler
Berzah - Kabir Alemi Hakkında Bilgiler

Berzah yani kabir alemi iki şey arasındaki vasıta yahut engel manasına gelir. Burada dünya ile ahiret arasında bulunan âlemden bahsedilmektedir. Süreç kişinin ölümünden başlayıp kıyamet gününün vukuuna kadar devam etmektedir dolayısıyla berzah alemi mevcuttur. Beden ölse de ruh canlı kalır. Kur’ân-ı Kerim’de, üç yerde “berzah” kelimesi geçer. Yine alem-i berzah; ölülerin ruhlarının kıyamete kadar bulunacağı yer anlamında kullanılır.

Mümin ruhların berzah aleminde birbirleriyle görüştüklerini; lezzetleri, sıkıntıları, ferah ve sevinçleri hissedebildikleri kendilerine göre bir hayatları olduğunu Peygamber efendimizin (asm) hadislerinden anlamaktayız. İlave olarak ölülerin yaşayanlardan haberdar olabildikleri ve kabirlerinin başına gelenleri görebildikleri hususunda da rivayetlerde vardır. Dua ve manevi hediyelerin kimlerden geldiğini fark edebilirler. Mümin ruhlar serbest oldukları için serbest dolaşabilirler. Lakin kafirlerin ruhları ve günahları fazla olan müminlerin ruhlarına azap edilmektedir. İslam inancına göre bu devre müşrikler ve münafıklar gibi inanmayanlar için çok zor geçer.

Cennet’e ait pencereler inananlar için açılır; en güzel manzara ve güzel tablolar müminlere arz edilir ve cennetlerini seyredip dururlar. İntikal eden ruhlar duyabilse de bizler onları duyamayız. Allah (c.c.) dilerse, buradakilere de duyurabilir. Nitekim Berzah Âlemi’ndeki ruhlarla temas kuranlar, keşfi açık alimler de vardır. Muhyiddin İbni Arabî (r.a.), Ahmed Rufâi Hazretleri, İmam Buhari (r.a.) ve İmam Süyûtî hazretleri sık sık bu temaslardan, Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm’ın ruhuyla görüştüklerinden bahseder.


EmoticonEmoticon