Kaybolan Eşyayı Bulmak için Okunabilecek Dualar - Gizli İlim ve İnsan

31 Temmuz 2020 Cuma

Kaybolan Eşyayı Bulmak için Okunabilecek Dualar

dualar
Kaybolan Eşyayı Bulmak için Okunabilecek Dualar

Hz. Ömer (ra)’in oğlu Abdullah Müslümanlara şöyle seslenmektedir: “Bir eşyasını çaldıran yahut kaybeden bir kişi, iki rekat namaz kıldıktan sonra şöyle dua etmelidir: ‘Allâhümme rabbe’d-dâlleti ve hâdiye’d-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike.'” Dualar

Anlamı şöyle izah edebiliriz: “Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah’ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir.” (Kaynak: Bostanu’l-Arifin; Bilal Eren, Açıklamalı Dua Hazinesi, s. 304)

Kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, her gün yirmi beş kere yapılması gereken dua yine İbni Âbidin’den kaynakla şöyle belirtiliyor: “Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fihi innallahe lâ yuhlif-ül mi’âd icma’ beyni ve beyne …” Burada dikkat edilmesi gereken nokta; “Noktaların yerinde, kaybolan şeyin isminin söylenmesi gereğidir.”