Yemek Duası - Gizli İlim ve İnsan

14 Temmuz 2020 Salı

Yemek Duası

Yemek Duası

Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) naklettiğine göre: Hz. Peygamber (s.a.v.) bir şey yiyip içtikten sonra şöyle duâ ederdi.
Yemek Duası Okunuşu

Elhamdu lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ muslimîn

Elhamdu lillâhi hamden kesîran mubâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ muveddein ve lâ musteğnen anhu Rabbenâ.

El-Hamdu lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin
Yemek Duası Anlamı

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun” *

“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. ” **

“Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun” ***

Notlar: *(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2; İbnu Mâce, Et'ime 16 ), **(Buhârî, Et`ime 54.; Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16), ***(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)