7 Ocak 2021 Perşembe

Melek Nedir?

İslam da Melek İnancı

İslamiyet te Melek Allah'ın emirlerini uygulamakla görevli nurdan yaratılmış ruhani varlıklar olduğuna inanılır. Cezalandırıcı melekler ve İblis ateşten (Semûm) yaratılır. Meleklere iman İmanın altı şartı arasındadır. Melekler insanlardan, kendilerine cüzi irade verilmemiş olmaları yönünden ayrılırlar. İslam'a göre melekler yemez ve içmezler, cinsiyetleri de yoktur.

Melek, Tanrı ile ölümlüler arasında aracılık eden doğaüstü bir varlıktır. Melekler tüm canlılara ve doğal dünyaya ve ayrıca evrendeki her şeye hizmet eder. Magic'te önemli bir rol oynarlar.

Melek terimi, "haberci" anlamına gelen Yunanca angelos'tan gelir. Benzer şekilde, Farsça angaros terimi "kurye" anlamına gelir. İbranice'de, malakh terimi aynı zamanda haberci anlamına gelir. İsim, meleğin birincil görevlerinden biri, alemler arasında gidip gelmek, insan dualarını cennete getirmek ve Tanrı'nın cevaplarıyla geri dönmek için kullanılır. Melekler ayrıca, insanlara yardım etmek veya insanları cezalandırmak için Tanrı'nın iradesini ortaya koyarlar. Melekler Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'a özgüdür; ancak, yardım etme kavramlarından ve dünyanın her yerindeki mitolojilerde var olan vesayetçi ruhlardan türerler.

Melekler, Babilliler, Persler, Sümerler, Mısırlılar ve Yahudilerin temas kurduğu diğerlerinin mitolojilerinden etkilenen Yahudilerin mitolojisinden gelişti. Yahudi melek, Hristiyanlık ve İslam mitolojisine geçti.

Kutsal Kitap melekleri Tanrı'nın temsilcileri olarak sunar. Göksel bir alemde var olurlar ve sayısızdırlar. Onlar cisimsizdir, ancak ölümlü olarak biçim alma ve geçme yeteneklerine sahiptirler. Ayrıca bazen kanatlı bazen de olmayan ateş, şimşek ve parlak ışık varlıkları olarak görünürler. İncil'de çeşitli melekler sınıflarından bahsedilir; altıncı yüzyılda bunlar hiyerarşiler halinde organize edildi.

Hristiyanlığın kilise, meleklerin görevleri, doğası, sayıları, yetenekleri ve işlevlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdiler. Bu teolojik ilgi Orta Çağ'da zirveye ulaştı ve Rönesans'ta azalmaya başladı.EmoticonEmoticon