Cin Musallatları ve Çözümleri - Gizli İlim ve İnsan

20 Ağustos 2022 Cumartesi

Cin Musallatları ve Çözümleri

Cin Musallatları ve Çözümleri

Cinler, insan vücudunda daha çok kasıklarda saklanırlar. Sırasıyla ensede, diz kapak altlarında ve sol kol altında. (Çünkü sağ tarafta hayra yönelik amellerimizi yazan melek vardır. Oraya gelemezler.)

Beden sahibini bazen ateşlendirirler, bazen sol kolu uyuştururlar ve ağrı verirler. O ağrıyı dumanla verirler. Genelde sabah kalkınca sol kolda uyuşukluk olur. Kişinin sol tarafında bulunmalarının asıl sebebi, kalbin orada bulunması ve kişiyi kalbi olarak sıkıntıya sokarak ibadetten ve güzel şeylerden uzaklaştırıp, sapıkça şeyler yapmasını sağlamalarıdır.

Eğer kişi, sabahları çok zor uyanıyorsa, namazlarda çok vesvese oluyorsa, abdest anında akla hayale gelmeyen vesveseler geliyorsa, eşiyle çok şiddetli geçimsizliği varsa, eşinin yüzünü bir anda değişik görüyorsa, gözleri kan çanağı gibi kırmızıysa, sol kolda uyuşmalar oluyorsa, bunlar o kişide cin musallatı olduğunun delilleridir. 

Eğer gece geç vakitlerde yorgun uyanıyorsa, banyoda, tuvalette çok uzun kalıyorsa, ani sinirlenmeleri varsa, yatakta çok sağa sola dönüyorsa, uykuda dişlerini gıcırdatıyorsa, eşine karşı sebepsiz soğuksa, bir anda kendini kaybediyorsa, bir anda kramp şeklinde ağrı giriyorsa, bir anda uyku basıyorsa, iki ayrı insan gibi farklı kişilikler sergiliyorsa, mutlak surette bu o kişinin bedenin içinde cin olduğunu gösterir.

Diğer bir konu da insanın bedeninin dışından insana müptela olmalarıdır. O da şu şekilde olur: Onlar da rüya âleminde kendilerini göstererek alıştırırlar. Hiç acele etmezler, çok sabırlıdırlar. Kedi, köpek ve yılan olarak görülürler. Eğer uykuda yılan sokuyorsa uyanınca soktuğu yerde kişi acı hisseder.

Yerde fare gibi koşuşan siyah karaltılar görüyorsa, karanlıktan korkuyorsa, arkadan biri beni takip ediyor korkusu varsa, biri tarafından devamlı gözetleniyor hissine kapılıyorsa, namazlarda arkasında biri varmış gibi hissediyorsa, kâfir cinler tarafından gözetleniyor demektir. Uygun zaman kollayıp mutlak surette müsait bir anda içine girme yollarını arıyorlardır.

Devamlı zaman kollarlar. Üzgün ve ümitsiz anlarında “Fırsat bu fırsattır.” deyip saldırırlar. Daha çok ani şok anlarında, yani aşırı sevinç ve aşırı korku anlarında, kişinin savunma metopolizmalarının en zayıf olduğu anlarda kişiye müptela olurlar. Çok sabırlıdır ve hiç vazgeçmezler.

Cinlerden Uzak Olma Yolları

Şu duanın sıkça okunması lâzımdır:

Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Anlamı: Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur; o tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur ve o her şeye kàdirdir.

Bu âyet, günde 100 defa okunur. Allah Resûlün'e 100'den az olmamak şartı ile salâvat getirilir. Kurân'ı açıp sesli olarak evde dinlediğiniz zaman evdeki cinlerin rahatsız olup uzaklaşmasını sağlarsınız.

Cinlerin etkisinden kurtulmak için aşağıda yazmış olduklarımızı uygulamanızı tavsiye ederiz inşallah yapmış olduğunuz bu uygulamadan fayda göremediğiniz zaman en kısa zaman da bir manevi doktor mutlak bulun derim. Bulduğunuz bu doktor, size şayet ilk etap da muska ve benzeri şeyler veriyorsa, orayı derhal terk edin; ondan bir fayda göremezsiniz. Çünkü cinler üzerinde belirli bir tasarrufu olmayan kişiler size yardımcı olamaz. Çünkü bu tür arız cinler, yazılmış ayetlerden fazla etkilenmezler. Onların da üzerinde insanların yaptıkları muskalardan etkilenmemek için korunma tılsımları ve zırhları vardır. Büyücülükte ve sihirde insanlardan çok ileri safhalardadırlar.

Evet, kendi kendinize yapmanız gerekenler ise şunlar..
Yöntem 1

41 kere “MÜ’MİNÜN SURESİNİN 97 VE 98'İNCİ” ayetleri.:

Okunuşu: Ve gul rabbi eûzü bike min hemezâti'şşeyatîn.

Anlamı: Ve de ki: "Rabbim, şeytanın kışkırtmalarından Sana sığınırım." (Mu'minûn Sûresi, Ayet 97)

Okunuşu: Ve eûzü bike rabbi en (y) yahdurûn.

Anlamı: "Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım Rabbim." (Mu'minûn Sûresi, Ayet 98 )

41 defa Felak ve Nas sûreleri.

Günde 100 defa da “LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYÜL AZİM” denir. Buna bir hafta devam edilir. Genellikle abdestli bulunmak ve Allah’ı zikretmek de fayda sağlar inşallah.
Yöntem 2

41 Ayet'el Kürsi,
3 İhlas-ı şerif,
11 Felak,
11 Nas

7 defa da Fatiha suresi okunur. Bu okumaları özellikle hasta olduğunu hissedene birisi tarafından okunup nefes edilmesi yani üflenmesi lazım. Aynı zamanda bir suya da okunarak nefes edilir ve hasta olduğundan şüphe edilen şahsa içirilir. İçmiş olduğu bu suyun da tadı sorulur. Bir kenara not alınır. Su, sağ elle içilir ve Besmele çekilerek içilir.
Yöntem 3

Aşağıda yazmış olduğum duayı da her gün hasta olduğundan şüphelenen şahıs, dilinden hiç düşürmemeli:

“BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. BİSMİLLAHİL MAHZÜNEL MEKNÜN VE BİCELALİ VECHİKEL KERİM. VE BİL KEFFİL BÜRHANEL AZİM. VE LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM. VE SALLALLAHU ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE SAHBİHİ VE SELLEM”

İnşallah faydasını göreceksiniz. Tabii bunları yapmanız sizi rahatlatacaktır; ama kesin çözüm değildir. Kesin çözüm, sadece Allah’ın inayeti ile olur.