20 Ağustos 2022 Cumartesi

Sihrin İnsan ve Hayvan Üzerindeki Etkileri

Büyünün İnsan ve Hayvan Üzerindeki Etkileri

İbn-al-Hacc, Şumus al anvar’ın 1329 H. Baskısının 75.sayfasında 5. Mesele başlığı altında sihirlerin 30 grubunu saymış ve şöyle devam etmiştir.

Bir süre önce himmetinde bulunduğum cinlerin reislerinden Dahmuş’u elde etmiştim.

Bana sayısız meselelerle hizmet veren bu cin’e sihir yapılmış kişinin alametlerini sordum.

Bana: “Sihir kendini 30 grupta gösterir.” Dedi. Bende: “Bana bunları, Allah’a ve Süleyman Peygamberin ahitlerine yemin ederek yalan söylemiyeceğini dedikten sonra say” dedim.

O’da şöyle karşılık verdi: “Kendisine sihir yapılan kişi kapısı kapalı bir eve benzer ki; içine kapısından başka hiçbir giriş imkanı yoktur. Bir anahtar olmazsa eve girmek mümkün olabilirmi?”

Ben de: “Hayır” dedim.Bir başka örnek daha vererek şöyle devam etti: Bir insanın vücuduna bir diken veya ok saplansa, bunları çıkarmadan ağrısının dinmesi mümkün değildir. Değil mi?Ben de “Evet” dedim.

Sonra grupları şöyle anlatmaya başladı:

1- Kocaya öyle hükmeder ki; karısından nefret eder. Sihir yapılmadan önce kocasını ne kadar çok seviyorsa, o derece tiksinir hale gelir.

2- Kadına hükmederek kocasından nefret ettirir. Ondan o derece tiksinir ki; gözüne sanki kocası değil de bir domuz veya bir düşman gibi görür.

3- Bekar kadınların evlenmelerine engel olur. Böyle sihir yapılmış kişileri istemeye gelenler bu isteklerinden vazgeçerek geri dönerler.

4- Bakirelere yapılır. Öyle ki, bu kızlar sokağa çıkmak istemezler. Kimse de bunların oturduğu yere pek uğramaz olur. Zorlanarak gelseler bile sanki ölümdan kaçar gibi uzaklaşmaya çalışırlar.

5- Aile reisine yapılır. Çoluk çocuğuna hiç yoktan bağırıp çağırır ya da döver.

6- Koyunlara yapılır. Karınlarındaki döllerini öldürür. “Bu nasıl olur” dedim. Dahmuş şöyle cevap verdi: Göğü direksiz ayakta tutan Allah’a yemin olsun ki; sihir yapılıp ta koyun sürüsü üzerine tatbik edildiği zaman, şeytanlar bu sürünün hayvanlarına havale edilirler. Bunlar da, koyunların rahimlerinde döl hasıl olmasına mani olurlar.

7- Evcil hayvanlara musallat olup, eklemlerinde hastalık yaparlar.

8- Sihir yapıldığı esnada görevli kılınan şeytanlar hayvanların rahimlerine darbe vurarak dölünü düşürürler.

9- İneklere yapılır, süt vermemeye başlar. Verse de yağsız olur. Bundan sonra Dahmuş dedi ki; Şeytanlar, katır, eşek ve at’a sihrin hükmünü icra ettiremezler. Bunlar da ortaya çıkan hastalık belirtileri nazardandır.

10- İnsan çocuğunun ölümü için yapılır. Sihir yapılan kadının çok az çocuğu hayatta kalır. Sihirin tesir ettiği kadının üzerine şeytanlar hücum ederek, kasıklarına, makadına ve karnına çeşit türlü sihirlerle vurarak dölünü düşürürler.

11- Kimi zaman küçük çocukların ölümleri için yapılır. Bu halde, şeytanların müvekkel kılındığı çocuklar, bunların çeşitli darbelerin maruz kalırlar. Daha kötüsü: şeytanlar “Bahri arzak” (mavi deniz) denilen yerdeki bir kaynaktan getirdikleri suyu içirirler ki; bu sudan içen çocuk hastalanıp ölür. Bu sudan yetişkinlere içirildiği takdirde bunların karınları şişer ve su toplar.

12- Salı veya Cuma günü Başak burcunun tali olduğu bir zamanda bir kadın resmi çizilip istenilen herhanği bir kadın üzerine tatbik edilirse, o kadının her doğuracağı kız çocuğu olur. Bunun üzerine: “Ey Dahmuş, nasıl olur da erkek çocuk doğurabilecek bir kadın (sihir yapıldıktan sonra) yalnızca kız çocuğu doğurur hale gelir.” Dedim. Buna şöyle cevap verdi: Muhammed sallalahü aleyhi ve selemi alemlere peygamber olarak gönderene yemin olsun ki, doğrudan başka bir şey bildirmedim ve gerçekten gayri bir şey konuşmadım. Mağrib (Kuzey Afrika)’in denize yakın ücra bir yerinde malum bir bitki yetişir. Türlü türlü sihirlere müvekkel olan şeytanlar, bu bitkiyi alıp sihir yapılan kadına yedirirler. Bunun üzerine kız çocuktan başka çocuk doğurmaz olur. Zaten bu bitkiden yiyen kadın sihir yapılmamış olsa da kız çocuğu doğurur.

13- Öyle büyü yaparlar ki, koca karısına yaklaşımda bulunamaz.

14- Yeni geline isabet eder. Kocasından hemen nefret eder.

15- Kadına isabet eder. Kocası ile münasebetten tiksinti duyar ve ona hoşlanmadığını söyler.

16- Adama yapıldığında eklemlerinde hastalık yapar.

17- Kadına yapılır. Başında ve karnında su birikir.

18- Kadınlara isabet edip yüzlerini değiştirir. Yani ağzı ve yüzü eğilir.

19- Kadına yapılır. Çocuk doğuramaz olur. Görende kısır olduğunu zanneder. Böyle sihir yapılmış kadında hayız gördüğü halde çocuk doğuramaz. Çünkü şeytanlar rahmin faaliyetine mani olurlar.

20- Yapıldığı zaman, mal, eşya ve hayvanlar telef olur.

21- Karı kocanın arasını açmak için yapılır.

22- Yapıldığında, bir aile ve grup içinde anlaşmazlık ve kin doğmasına neden olur.

23- Erkek olsun, kadın olsun, yapıldığı zaman hasta eder. Şöyle ki; Cinler, sihir yapılanın vücuduna vurarak kurtulması güç hastalıkların oluşmasına neden olurlar.

24- Yapıldığı zaman, kadın olsun, erkek olsun, insanların gözünde hor ve hakir görünmelerini sağlar. Hiç kimse bu sihirden dolayı bu kişilere değer vermez.

25- Görevliye yapılır. Çalıştığı işinden uzaklaştırılır.

26- Yapıldığı kişinin elinde mal ve para cinsinden ne varsa hepsi gider yani iflas ettirir.

27- Kadına yapılır, ne evlendiği koca ona sabreder ne de kadın evlendiği kocaya dayanır. Her iki şekilde de genellikle boşanmalarını sağlar.

28- Sihir yapılan kişi evinde kalamaz. Sihir tesirini gösterdiği süre içinde türlü nedenlerle gurbette kalıp vatanına dönemez.

29- Güzel bir kadına yapıldığı zaman onu kocasına ve insanların gözüne çirkin gösterir.

30- Erkek veya kadın olsun, yapıldığı zaman rengi değişir, sararır ve sonunda aklını yitirir.

Dedim ki; Ya Dahmuş “Bütün bu sihirlerin ilaçlarını bana bildir.”

“Bu sihirlerin bozulması şu şekilde olur.” Diyerek her birinin ilacını bana bildirdi.


EmoticonEmoticon