Gizli İlim ve İnsan: İskambil Falı

19 Mart 2019 Salı

İskambil Falı Maça Onlu Kartının Anlamı

İskambil Falı Maça Onlu Kartının Anlamı Maça onlusu sıkıntıyı temsil eder. Sıkıntının kaynağını, neden olan insanı etrafındaki kartlara...

İskambil Falı Maça Dokuzlu Kartının Anlamı

İskambil Falı Maça Dokuzlu Kartının Anlamı Maça dokuzlusu iskambil falında yaklaşmakta olan sıkıntıyı anlatır. Bu bir tehlikenin yaklaş...

İskambil Falı Maça Sekizli Kartının Anlamı

İskambil Falı Maça Sekizli Kartının Anlamı Yenilenen umut. Aile içi sürtüşmeler karşılıklı anlaşmayla çözülecek aşk, iş yada ailevi pla...

İskambil Falı Maça Yedili Kartının Anlamı

İskambil Falı Maça Yedili Kartının Anlamı Maça yedilisi iskambil falında düğünü temsil eder. Bu bir Nişan, söz yada nikah anlamına geli...

İskambil Falı Maça Altılı Kartının Anlamı

İskambil Falı Maça Altılı Kartının Anlamı İstikrarlı ilerleme. Sizi en çok kaygılandıran konuyla ilgili büyük bir gelişe olacak 6 haft...

İskambil Falı Maça Beşli Kartının Anlamı

İskambil Falı Maça Beşli Kartının Anlamı Maça beşlisi içki sofrasını ifade eder. Bu Yanındaki kartlarla nasıl bir sofra olduğunu anlatı...

İskambil Falı Maça Dörtlü Kartının Anlamı

İskambil Falı Maça Dörtlü Kartının Anlamı Zamansız kararlar. Aşkınızla işiniz arasında tercih yapmanız gereken zor bir dönüm noktasında...

İskambil Falı Maça Üçlü Kartının Anlamı

İskambil Falı Maça Üçlü Kartının Anlamı Maça Üçlüsü iskambil falında kötü niyetli bir insanın size yapacağı tehlikeli bir olayı işaret...

İskambil Falı Maça İkili Kartının Anlamı

İskambil Falı Maça İkili Kartının Anlamı Maça ikilisi Kartı dışarıdaki bir bayanın yatağını ifade eder. Bu kart başka bir sevgiliyi ...

İskambil Falı Maça Ası Kartının Anlamı

İskambil Falı Maça Ası Kartının Anlamı Maça aşı beklenmedik kötü bir haberi simgeler. Bu bir iş için, sınav sonucu için, evrakla ilg...

İskambil Falı Kupa Papaz Kartının Anlamı

İskambil Falı Kupa Papaz Kartının Anlamı Kupa papazı fal baktıran erkek Kişiyi yada niyet edilen erkeği anlatır. Bu insanın size ola...

İskambil Falı Kupa Kız Kartının Anlamı

İskambil Falı Kupa Kız Kartının Anlamı Iskambil falında kupa kızı fal baktıran Erkeğin akrabalarından bir kadını temsil eder. Bunları ç...

İskambil Falı Kupa Joker Kartının Anlamı

İskambil Falı Kupa Joker Kartının Anlamı Kupa joker Kartı iskambil falında fal baktıran Erkeğin yada sevgilinin düşüncelerini anlatır,...

İskambil Falı Kupa Onlu Kartının Anlamı

İskambil Falı Kupa Onlu Kartının Anlamı Kupa onlusu iskambil kartında Sevinç gözyaşını anlatır. Bu bir iş sonucu Alınacak Sevinçli haber...

İskambil Falı Kupa Dokuzlu Kartının Anlamı

İskambil Falı Kupa Dokuzlu Kartının Anlamı  Kupa dokuzlusu iskambil falında Erkeğin kalbini temsil eder. Bu fal baktıran kişi ise gönlü...

İskambil Falı Kupa Sekizli Kartının Anlamı

İskambil Falı Kupa Sekizli Kartının Anlamı Kupa sekizlisi iskambil falında Alınacak Başarıları simgeler. Bu iş hayatı yada okul hayatı i...