Şifa Duaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şifa Duaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19 Ağustos 2022 Cuma

Tekvir Suresi ve Faydaları

Duası Ve Faydaları


*Yeri tespit edilemeyen büyü yada sihir bu sure okunduğunda cenabı hakk mutlaka yerini bi şekilde bildirir.

*en başta rabbimizin yardımıyla büyünün etkisi bu sure okundukça kalkar.

*Yağmur yağarken okunduğunda niyet edilen şey ve murada edilen Allah'tan istenirse bi iznillah kabul olur.

*Bu sureyi okumaya devam eden dünya ve ahirette selamette olur.

Arkadaşlar bu duayı ilk bulduğumda hemen yazmak istemedim. Önce kendim denedim. Büyük şifalar gördüm. Ben size fayda gördüğüm özellikleri maddelerle yazdım. Duanın sayısı falan yok. Aynen anlattığım gibi. istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Sizden tek isteğim, güzel yüreklerinizin dularını benden esirgemeyin... Rabbim hepimizin gönlünde olanı hayırlısıyla verecektir inşallah. Şimdiden tüm dularınız inşallah kabul olur diyorum. Selam ve dua ile....Tekvir Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

İzeş şemsu kuvviret. Ve izennucumun kederet.Ve izel cibalu suyyiret. Ve izel'işaru 'uttılet. Ve izelvuhuşu huşiret. Ve izelbiharu succiret. Ve izennufusu zuvvicet. Ve izel mev'udetu suilet. Bi eyyi zenbin kutilet. Ve izes suhufu nuşiret. Ve izes sema'u kuşitat.. Ve izel cahıymu su'ıret. Ve izel cennetu uzlifet. Alimet nefsun ma ahdaret. Fela uksimu bilhunnesi. Elcevaril kunnesi. Vel-leyli iza 'as'ase. Ves-subhı iza teneffese. İnnehu le kalu resulin keriymin. Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin. Muta'ın semme emiynin. Ve ma sahıbukum bi mecnunin. Ve lekad reahu bil'ufukıl mubiyni. Ve ma huve'alel ğaybi bi daniynin. Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin. Feeyne tezhebune. İn huve illa zikrun lil'alemiyne. Limen şae minkum en yestekıyme. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

Read More

21 Ocak 2020 Salı

Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Dua

dua
Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Dua

“Allahumme ğarati’nnücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâte’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.”

Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Dua Manası:

Ey Allahim ! Yıldızlar battı, gözler sakinledi, ( ve yumuldu )

Sen hayat sahibi ve daima duran( ve tutan ) sın. Seni ne bir uyuklama tutabilir ne de uyku.

Ey Hayat sahibi, Kayyum ( olan Allahim), gecemi sakin kıl, gözlerimi uyutuver.
Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Dua İzah:

Ashabdan Zeyd b. Sabit r.a. uykusuzluğa tutulmuş ve bu hastalığından Efendimize bahs etmişti.
Rasulullah S.A.V. kendisine bu duayı okumasını tavsiye buyurdu.
Zeyd b. Sabit r.a. dua yı okuyunca Allah-ü Teala kendisinden o hali giderip şifa verdi.

Abdestli uyumak sünnettir.Uyumak için mümkünse sünnete uyularak abdest alınmalıdır.yatağa girince okunacak dualar, sahih hadis kitaplarında mevcuttur.Çünkü gecenin ne getireceği belli olmaz.Bu yüzden,yatağa girince hemen Allah’a sığınmak ve gecenin ve şeytanın başımıza iç açmasını engellmek lazımdır.

Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Duayla ilgili olarak hadis kitaplarından bazı dualar şunlardır.

“Euzü bikelimati’llahi’t-tammeti min şerri ma halaka ve zerae ve berae.”

“Bismillahillezi la yedurru mea’s-mihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-sema.Ve hüve’s-Semiu’l-Alim.”

“Allahümme ğarati’nnücum ve hedeiti’l-uyun.Ve ente hayyün Kayyumün la te’huzühü sinetün vela nevm.İhdi kalbi ve enin ayni.”

“Allahümme selemtü nefsi ileyk.Ve veccehtü vechi ileyk.Ve fevvadtü emri ileyk.Ve’l-ce’tü zahri ileyk.Rağbeten ve rahbeten ileyk.La melcee vela mencee ille ileyk.Allahümme Amentü bi-kitabikellezi enzelt ve nebiyyikellezi erselt.”

“Allahümme bismike emütü ve ahya”

Read More

6 Ocak 2020 Pazartesi

Hastanın İyileşmesi için Okunacak Dua

dua
Hastanın İyileşmesi İçin Okunacak Dua
Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor: İyi olması için duâ istiyen bir âmâya, abdest alıp, iki rekât namaz kılmasını, sonra

“Allahümme innî es’elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî, li taktıye-li, Allahümme şeffi’hü fiyye” duâsını okumasını emretmiştir.

Eshâb-ı kirâm, bu duâyı hep okurdu. Bu duâda, dileğin kabûl edilmesi için, Muhammed aleyhisselâmı vesîle edilmektedir.
Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm. Duâsı da bütün hastalıklar için okunur.

Derdlerden kurtulmak için ve murâda kavuşmak için beşyüz kerre okunur.

Evvelinde ve âhirinde yüzer def’a salevât-ı şerîfe okuyup duâ etmelidir.

Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, “Bir hasta, lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn kırk def’a okursa, şehîd olarak vefât eder. Şifâ bulursa, bütün günâhları af olur.

” Bir gün iki gözü a’mâ bir kimse gelip, “yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Allahü teâlâya duâ et, gözlerim açılsın,” dedi. Peygamberimiz, “Kusûrsuz bir abdest al! Sonra Yâ Rabbî! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselâmı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselâm! Seni vesîle ederek,Rabbime yalvarıyorum.Senin hâtırın için kabûl etmesini istiyorum.Yâ Rabbî! Bu yüce Peygamberi bana şefâatcı eyle! Onun hurmetine duâmı kabûl et!” duâsını okumasını söyledi. Adam, abdest alıp duâ etti. Hemen gözleri açıldı. Bu duâyı Müslümanlar, her zaman okumuşlar ve maksadlarına kavuşmuşlardır.
Read More

3 Aralık 2019 Salı

Saç Sağlığı için Dua

Saç Sağlığı için Okunacak Dua

Saç dökülmesi ve zayıf saçlara sahip olan kişilerin şifa bulmak için okuyacakları bir duadır. Saç duası büyük bir inançla okunmalıdır ve şifanın yalnızca Allah ‘tan geleceği unutulmamalıdır.

Ve yeşfi suduura kavmin mu’ minin. Ve şifaun lima fissudur. Fihi şifaun linnas. Ve nunezzilu minel kurani ma huve şifaun rahmetun. Ve iza maridtu fehuve yeşifin. Qul huve lilezine amenu hudan ve şifa.

Ayrıca El Bedi ve El-Kaviyy (gücü ve kuvveti sonsuz olanve kendisi yarattığını hiçbir şeye aciz bırakmayan) zikrini kişi elini başına koyarak sıkça okumalı ve Allah ‘ tan şifa ummalıdır.

Saç dökülmesi başta olmak üzere birçok saç hastalığı için 117 kez El-Kaviyy celle celalü zikri okunabilir.

Yine saç dökülmesini önlemek ve saçların daha canlı olması için:

1,50 mg saf zeytinyağı, 3,50 mg hindistan cevizi yağı, 2,25 mg hardal yağı, 4,50 mg badem yağı abdest alındıktan sonra 40 kez Kadir Süresi okunur ve yukarıda zikredilen malzemelerle yapılan bu karışıma 3 kez nefes edilir. Haftada 3 kez saça masaj yapılarak 1 saat beklenir ardından da yıkanır.Allah’ ın izniyle bu saç duaları dökülme ve cansızlık için şifa olur .

Bu saç dualarına ilaveten tüm hastalıkları kapsayan ve genel bir dua olan hastalık duası saç hastalıklarını iyileştirmek için de okunabilir:

Allahümme Rabben- nâs müzhibel-be’ s üşfi enteş- şâfi lâ şâfiye illa ente üşfi şifâen lâ yüğâdinu sekamen. Anlamı: Ey Allah’ ım insanların Rabbi sensin her zorluğu gideren sensin.Şifa ver şifayı ancak sen verirsin, senden başka şifa verecek yoktur. Öyle bir şifa ver ki hasta üzerinde hastalık izi kalmasın. Amin.
Read More

28 Kasım 2019 Perşembe

Altını Islatan Çocuk İçin Dua

Altını Islatan Çocuk İçin Okunacak Dua

“Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammedin resulillah’in-nebiyy’il-ummiyy’il-hâşimiyy’il-medeniyy’il-ebtahiyy’it-tehâmiyyi, sallallahu aleyhi ve Alihi ila men hezare’d-dâre min’el-ummâr.Ammâ ba’du feinne lenâ ve lekum fi’l-heyâti sieten fein yekun fâciren mugtehimen ev dâiye heggin mubitilen ev men yu’zi’l-vildâne ev yufzi’s-sibyâne ve yubkîhim ve yubevvilhum ale’l-firâşi felyetevesselu ilâ ashâb’il-esnâmi ve ilâ ebedet’ilevsâni ve’lyehlu an eshâb’il-gur’âni fî cevâr’ir-Rahmâni ve mehâzi’ş-şeytâni ve an eymanihum’ul-ferâru ve sallallâhu alâ Muhammedin ve Âlih.”

Read More

Sakinleşmek için Dua

dua
Sakinleşmek için Okunacak Dua

Müminler sakinleşmek için yüzyıllardır “Hazreti Lokman’ın Duası” adı verilen ve Lokman suresi 17. ayeti kerimesine dayanan duayı okumaktadır.

Bu duada Hazreti Lokman kendi oğluna öğütler vermektedir.

Sabırlı olmayı telkin eden bu öğütler daha sonra Müslümanlar tarafından da dua hükmünde okunmuştur.

Gerek bu duayı okuyup tatbik eden kişilerin dile getirdikleri mucizevi gelişmeler gerekse de büyük alimlerin konu ile ilgili görüşleri duanın ne kadar etkili olduğunu açıkça göstermektedir.

Hazreti Lokman’ın dilinden söylenen sakinleşmek için duanın sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

“Ya büneyye ekımıs salate ve’mur bil ma’rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek inne zalike min azmil ümur” (amin)


Sakinleşmek için dua hükmünde okunan ayeti kerimenin Türkçe karşılığı:

Bismillahirrahmanirrahim

“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.” (Lokman-17)
Read More

İçkiyi Bıraktırma Duası

İçkiyi Bıraktırma Duası

İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl Allahu Tealanın insana bahşettiği en kıymetli hediyeleridir. Bunlara zeval verecek, sağlık için her şeyden uzak durmak gerekir.

Beden ve akıl iman için, ibadet edebilmek için, tebliğ için, dünya hayatını Allahu Tealadan başka kimseye muhtaç olmadan geçirebilmek için, ahiret azığı hazırlamak için gereklidir.

Allah Rasulu (s.a.v.) içki hakkında, bütün kötülüklerin anası diye tanımlamış ve içki ile iman arasında bağlantı olamayacağına dikkat çekerek şöyle buyurmuştur;

"İçkiden sakınınız. Allahu Tealaya yemin ederim ki, içki ile iman aynı yerde bulunmaz. Yani bunlardan biri diğerini çıkarır." (Nesaî, Eşribe:51)

“Şüphe yok ki içki deva değildir. Bilakis marazdır. Yani içki hastalık vericidir.” (İbn-î Mâce, Tıp, 27; Müslim, Eşribe, 12)

Bu hadis-i şeriften anlaşıldığı gibi alkolü deva olarak görmek, alkolü ilaca karıştırmak ta uzak durulması gereken helal olmayan bir uygulamadır.

Alkol ve içki bağımlısı olan kişiye kötü davranmak, hakaret edip aşağılamak yerine, hidayeti için Allahu Tealaya devamlı dua ve niyazda bulunarak yalvarmak gerekir. Tevbeleri kabul eden, hidayet veren sadece Allahu Tealadır ve kalp  sadece O'nun elindedir.

Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ;

“Ey iman edenler! Siz sarhoşken, ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın.” (Nisa, 43)

buyurarak namaz kılarken aklın yetisini kaybettirecek hiç bir şey kullanılmaması gerektiğini emir buyurmuşlardır. Namaz kılan kimse, her daim aklı ve şuurunun yerinde olmasını isteyen kimse içki ve alkolü hayatından uzak tutar.

Bir günahı ya da bir haramı küçük görmek, haram olan şeyi basit görmek, mü'mine yakışan bir davranış şekli değildir, kabul edilemez bir tavırdır.

Zira her günah küfre giden bir yolu içinde barındırır. Bir kimse günahlardan sakınmaz ya da günahlardan uzak durmaya yanaşmazsa, zamanla o günah kalbini karartır. Günah üzereyken ölse, imansız ölmesi gibi büyük tehlike söz konusudur. Ecelin ne zaman geleceği belli olmadığından haramlardan uzak durmak en akıllıca iştir. Tevbe edemeden ecelin gelebileceğini akıldan çıkarmamak mü'mince davranıştır.

Kur'an-ı Kerim'de İçki İle İlgili Ayyetler;
Maide Suresinin 90 ve 91. ayetlerini suya okumak.

İçkiden kurtulması istenen kişi için niyetlenilir (…….. doğma………. Kişi için)
Bu ayetler hulusu kalple okunur ve bu sudan içkiye müptela olan kişiye 15 gün boyunca içirilirse, içki belasından kurtulur biiznillah.

Maide Suresi 90-

Ya eyyuhe'l-lezine amenu inneme'l -hamru ve'l- meysiru ve'l -ensabu ve'l -ezlamu ricsum min ameli'ş -şeytani fectenibuhu leallekum tuflihun"

" Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi iğrenç pislik şeylerdir. Bunlardan sakınarak kaçının ki kurtuluşa eresiniz."

Maide Suresi 91-

"İnnema yurıdu'ş -şeytanu ey yukıa beynekumu'l- adavete ve'l- bağdae fi'l -hamri ve'l- meysiri ve yesuddekum an zikrillahi ve ani's- salah fe he'l -entum muntehun."

"Şeytan, içki ve kumar yoluyla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?"

İçkiyi bıraktırma duası;


Mu’minun Suresi niyet alınarak suya okunurve içkiye mübtela olan kişiye içirilir. İçkiyi bırakana kadar suya bu sureyi okuyarak kişiye içirilmeye devam edilir.
Read More