Şifa Duaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şifa Duaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

23 Haziran 2019 Pazar

Panik Atak için Etkili Dualar

dua
Panik Atak için Etkili Dualar

Panik atak duasını mümkün mertebe devamlı okumaya gayret etmek gerekir. Zira duaya olan icabetin artırılması isteniyorsa sabırlı bir şekilde duaya devam etmek en isabetli davranış tarzı kabul edilmektedir.Kısa panik atak duasının sözleri

Panik atak duasının teşkili şöyledir:

Besmele-i Şerif
Ya Selam esması
Rad suresi 28. ayet
Ya Latif esması
İhlas suresinin tamamı
Ya Kadir esması
İnşirah suresinin tamamı
Ya Rahman esması
Rad suresi 28. ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Selam,

Ellezıne amenu ve tatmeinü kulubühüm bi zikrillah e la bi zikrillahi tatmeinül kulub.

Ya Latif,

Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad.

Ya Kadir,

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.

Ya Rahman,

Ellezıne amenu ve tatmeinü kulubühüm bi zikrillah e la bi zikrillahi tatmeinül kulub (amin)
Read More

15 Haziran 2019 Cumartesi

Kulak Çınlamasına Karşı Okunacak Dua

dualar
Kulak Çınlamasına Karşı Okuncak Dua

Kulak çınlamasına karşı okunacak dua kısaca şöyledir.

‘Kulağınız çınladığı zaman okuyacağınız dua:
ذَكَرَ اللهُ بِخَيْرٍ مَنْ ذَكَرَنيِ بِخَيْرٍ

Türkçesi şöyle okunuyor:

“Zekerallahü men zekerani bi hayrin’”

Anlamı:

“Beni iyilikle hatılayanı Allah da hatırlasın ve unutmasın.”

Kaynak: Gazali, İhya, 1/335
Read More

Sağlık ve Afiyet için Okunacak Dualar

dualar
Sağlık ve Afiyet için Okunması Tavsiye Edilen Dualar

Sağlık Duası

Abdullah Bin Amr -radıyallahu anh-, Hz. Peygamber’in -sallallâhu aleyhi ve sellem- bu duayı sık sık okuduğunu naklediyor:

Okunuşu: “Allahümme inni eselükes-sıhhate vel-iffete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkader.”

Anlamı: “Allahım, senden, sağlıklı olmayı, namuslu yaşamayı, emaneti gözetmeyi, güzel

Read More

20 Mart 2019 Çarşamba

Kalp Hastaları ve Ağrıları İçin Dua

Dua


Kalp Hastaları ve Ağrıları İçin Dua

Mekarim’ul-Ahlâk kitabında aşağıdaki ayetlerin bir suya okunup içirilmesi kalp ağrılarını gidereceği ve hastalığına şifa olacağı yazılmaktadır.

“Lein enceytenâ min hâzihi lenekûnenne min’eş-şâkirîn.”

İhlasla Allah’a dua ederler, bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız derler.

“Seyuhzem’ul-cem’u ve yuvellûn’ed-dubure bel’is-sâetu mev’iduhum ve’s-sâetu edhâ ve emerr.”

O topluluk, yakında bozguna uğrayacak ve ardını dönüp kaçacak. Onlara vaad edilen azabın mukadder zamanı kıyamettir ve kıyametin azabı, daha da zararlıdır ve daha da acı.

“İnnellâhe yumsik’us-semâvâti ve’l-arze en tezûlâ ve lein zâletâ in emsekehumâ min ehadin min ba’dihi, innehu kâne halîmen ğafûra.”

Şüphe yok ki Allah, gökleri ve yeryüzünü yok olup giderse ondan başka hiç kimse onları koruyamaz, yok olmalarına mani olamaz; şüphe yok ki o, azap etmede acele etmez, suçları örter.

Bu ayetlerin de yazılıp hastanın üzerinde taşınmasının faydalı olacağı yazılmıştır.

“Bismillahirrahmanirrahim. Rabbenâ lâ tuziğ gulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heb lenâ min ledunke rahmeten, inneke ente’l-vehhâb. Rabbenâ inneke câmi’un-nâsi liyevmin lâ raybe fîhi, innellâhe lâ yuhlif’ul-mîâd.”

Rabbimiz, bizi doğru yola sevk ettikten sonra kalplerimizi saptırma ve kendi katından bize rahmet bağışla, şüphe yok ki sen, fazlasıyla bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak sen, geleceğinden şüphe bulunmayan günde insanları toplayansın. Şüphe yok ki Allah, vaadinden dönmez.

“Ellezîne âmenû ve tetmeinnu gulûbuhum bizikrillâh. Alâ bizikrillâhi tetmeinn’ul-gulûb. Ellezîne âmenû ve amilu’s-sâlihât. Tûbâ lehum ve husnu meâb.”

İnananlar, öyle kişilerdir ki Allah’ı anmakla yatışır, kuvvetlenir gönülleri. İyice bilin ki gönüller, Allah’ı anmakla yatışır, kuvvet bulur. İnananlara ve iyi işlerde bulunanlara gelince: Kutluluk da onlara, dönüp varılacak güzel yurt da.
“Lein enceytenâ min hazihi lenekûnenne min’eş- şakirîn.”

İhlasla Allah’a dua ederler, bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız derler.
Read More

Baş Ağrısı için Haşr Suresi

dua


Baş Ağrısı için Haşr Suresi

Baş ağrıları için okunan en etkili dualardan olan Haşr suresinin Arapça okunuşu, Türkçe meali ve faydaları hakkındaki yazımızı okuyup duanızı okuduktan sonra Allah’ın izniyle, baş ağrınızdan eser kalmayacaktır.

Bir türlü geçmek bilmeyen baş ağrıları ile başa çıkamadıysanız, en hayırlı dualardan Haşr suresiniokuyunuz. Lav enzelna cümleleri ile başladığından pek çokları tarafından lav enzelna suresi olarak bilinen Haşr duası hayırlısıyla size iyi gelecektir. Medine döneminde inip 24 ayetten oluşmuş olan Haşr suresi, 2. ayetin içinde geçen el Haşr kelimesinden adını almış ve baş ağrısına iyi gelmesiyle iyiden iyiye ünlenmiş çok hayırlı bir duadır.
Read More

Kolay Doğum için Etkili Dua

Dua


Kolay Doğum için Etkili Dua


Doğumun kolay olması için; İnşirah suresi bir kağıda yazılıp, gül suyu ile silindikten sonra suyunu hamile kadın göbeğine sürünce doğumu kolay olur.

“Eûzü Billâhi mineş şeytânir raciym”

Bismillâhir Rahmânir Rahıym

(Elem neşrah leke sadrek; Ve vada’nâ ’anke vizrek; Elleziy enkada zahrek; Ve refa’nâ leke zikrek; Feinne me’al’usri yüsrâ; İnne me’al’usri yüsrâ; Feizâ ferağte fensab; Ve ila Rabbike ferğab.

Doğruluğunun kesin olmaması ile birlikte saman tütsüsü koklamak ise de doğumu kolaylaştırdığı bilinmektedir.

Doğumun daha basit olması için 7 tane pirinç in her birine bir Ayetel Kürsü, bir Taha suresi, bir tane Meryem suresi ve Yasini Şerif okunur. Gebe doğuma yakın son ayında her gün bir pirinç tanesini yutar. Bu dualar sayesinde kısa sürede doğum gerçekleşecektir. Allah C.C sayesinde
Yunus Suresi 3.Ayet okunuşu

inne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arşi yudebbirul emr(emre), mâ min şefîin illâ min ba’di iznihî, zâlikumullâhu rabbukum fa’budûhu, e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne).
Read More