Şifa Duaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şifa Duaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28 Kasım 2019 Perşembe

İçkiyi Bıraktırma Duası

İçkiyi Bıraktırma Duası

İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl Allahu Tealanın insana bahşettiği en kıymetli hediyeleridir. Bunlara zeval verecek, sağlık için her şeyden uzak durmak gerekir.

Beden ve akıl iman için, ibadet edebilmek için, tebliğ için, dünya hayatını Allahu Tealadan başka kimseye muhtaç olmadan geçirebilmek için, ahiret azığı hazırlamak için gereklidir.

Allah Rasulu (s.a.v.) içki hakkında, bütün kötülüklerin anası diye tanımlamış ve içki ile iman arasında bağlantı olamayacağına dikkat çekerek şöyle buyurmuştur;

"İçkiden sakınınız. Allahu Tealaya yemin ederim ki, içki ile iman aynı yerde bulunmaz. Yani bunlardan biri diğerini çıkarır." (Nesaî, Eşribe:51)

“Şüphe yok ki içki deva değildir. Bilakis marazdır. Yani içki hastalık vericidir.” (İbn-î Mâce, Tıp, 27; Müslim, Eşribe, 12)

Bu hadis-i şeriften anlaşıldığı gibi alkolü deva olarak görmek, alkolü ilaca karıştırmak ta uzak durulması gereken helal olmayan bir uygulamadır.

Alkol ve içki bağımlısı olan kişiye kötü davranmak, hakaret edip aşağılamak yerine, hidayeti için Allahu Tealaya devamlı dua ve niyazda bulunarak yalvarmak gerekir. Tevbeleri kabul eden, hidayet veren sadece Allahu Tealadır ve kalp  sadece O'nun elindedir.

Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ;

“Ey iman edenler! Siz sarhoşken, ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın.” (Nisa, 43)

buyurarak namaz kılarken aklın yetisini kaybettirecek hiç bir şey kullanılmaması gerektiğini emir buyurmuşlardır. Namaz kılan kimse, her daim aklı ve şuurunun yerinde olmasını isteyen kimse içki ve alkolü hayatından uzak tutar.

Bir günahı ya da bir haramı küçük görmek, haram olan şeyi basit görmek, mü'mine yakışan bir davranış şekli değildir, kabul edilemez bir tavırdır.

Zira her günah küfre giden bir yolu içinde barındırır. Bir kimse günahlardan sakınmaz ya da günahlardan uzak durmaya yanaşmazsa, zamanla o günah kalbini karartır. Günah üzereyken ölse, imansız ölmesi gibi büyük tehlike söz konusudur. Ecelin ne zaman geleceği belli olmadığından haramlardan uzak durmak en akıllıca iştir. Tevbe edemeden ecelin gelebileceğini akıldan çıkarmamak mü'mince davranıştır.

Kur'an-ı Kerim'de İçki İle İlgili Ayyetler;
Maide Suresinin 90 ve 91. ayetlerini suya okumak.

İçkiden kurtulması istenen kişi için niyetlenilir (…….. doğma………. Kişi için)
Bu ayetler hulusu kalple okunur ve bu sudan içkiye müptela olan kişiye 15 gün boyunca içirilirse, içki belasından kurtulur biiznillah.

Maide Suresi 90-

Ya eyyuhe'l-lezine amenu inneme'l -hamru ve'l- meysiru ve'l -ensabu ve'l -ezlamu ricsum min ameli'ş -şeytani fectenibuhu leallekum tuflihun"

" Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi iğrenç pislik şeylerdir. Bunlardan sakınarak kaçının ki kurtuluşa eresiniz."

Maide Suresi 91-

"İnnema yurıdu'ş -şeytanu ey yukıa beynekumu'l- adavete ve'l- bağdae fi'l -hamri ve'l- meysiri ve yesuddekum an zikrillahi ve ani's- salah fe he'l -entum muntehun."

"Şeytan, içki ve kumar yoluyla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?"

İçkiyi bıraktırma duası;


Mu’minun Suresi niyet alınarak suya okunurve içkiye mübtela olan kişiye içirilir. İçkiyi bırakana kadar suya bu sureyi okuyarak kişiye içirilmeye devam edilir.
Read More

21 Kasım 2019 Perşembe

Kekemelikten Kurtaran Dua

Kekemelik için Okunacak Dua


Taha suresi 27. ayet kekemeleği olan, zor konuşan kişiye 7 gün boyunca
21 defa Besmele-i Şerif ile başlanarak okunur ve ağzına üflenir.
Arapçası Besmele-i Şerif ile aşağıda yazdığım gibidir.

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahim. Vehlul Ukdeten Min Lisâni

Kişi, duayı kendisi okuyacak ise
"Rabbişrahlî sadrî, ve yessirlî emrî, vehlül ukdeten min lisânî, yefkahû kavlî."
şeklinde de okuyabilir.

Hazret-i Musâ Aleyhisselâm'ın Firavun'un karşısına çıkmadan önce okuduğu duâ ayrıca
Eskiden hatipler de cuma namazlarında cemaate vaaz sırasında düzgün bir hitap için
bu duayı okurlardı.
Read More

Şifa İçin Duhan Suresi

dualar
Şifa İçin Duhan Suresi

Duhan suresi; midesinde hazımsızlık ve bağırsaklarında kabızlık sorunu olan birisi bu sure-i celileyi misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple bir kağıda yazıp bu kağıdı içinde su olan bir kaba koyup yazılar suya geçince bu sudan içerse, Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle yediklerini kolayca hazmeder ve bağırsaklarındaki müşkil durum geçer. ['Abdullâh ibnü Es'ad el-Yâfi'î, ed-Dürrü'n-nazîm fî havâssi'l-Kur'âni'l-'Azîm, sh:96]


Read More

9 Ekim 2019 Çarşamba

Göz Rahatsızlıkları İçin Okunacak Dua

dualar
Göz Rahatsızlıkları İçin Okunacak Dua

Göz ağrısı için okunacak dua, göz batması için okunacak dua

Dua’nın Sırrı:

Göz rahatsızlıklarından muhafaza olmak için Mürselat Suresi’ni, (7) kere okuyan göz illetlerine mubtela olmaz.
Göz Ağrısı İçin Okunacak Dua

7 defa sabah namazından sonra 7 defa (da) akşam namazından sonra 10 Fatiha-yı Şerif, 3 İhlas-ı Şerif ve 7 defa aşağıdaki duayı suya okuyup ağrıyan göze sürülür ve içilirse Allah’ın izniyle şifa bulur. Denenmiştir.

Dua budur:

“Şifâi min külli dâi birahmetike yâ erhamür-râhimîn.”

Anlamı

“Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle tüm hastalıklarımıza şifa ver.”Son güncelleme 15.03.2021
Read More

Sıhhat ve Sağlık İçin Okunacak Dua

dua
Sıhhat ve Sağlık İçin Okunacak Dua

Elden ayaktan düşmemek için okunacak dua

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbi’l kulubi ve devaiha ve afiyeti’l ebdani ve şifaiha ve nuri’l ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.”

“Ey Allah’ım! Kalblerin doktoru ve devası, vücudların şifası gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed (s.a.v)’e, aline ve ashabına salatü selam eyle.”

Bu salavat ile manasından anlaşıldığı gibi, kalblerin selamette olması, gözlerin nurlu ve ışıklı bulunması Resulullah’a salavat ile elde edilir.
Read More

8 Ekim 2019 Salı

Tiroid Bezi Hastalığı için Dua

dua
Tiroid Bezi Hastalığı için Okunacak Dua

Sübhanellahi velhamdü lillahi vela ilahe illallahü vellahü ekber. Ve la havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim.

Yukarıdaki zikir sabah ve akşam 33' er defa suya okunur ve içilir, gün içerisinde de 111 defa okunur ise iltihaplı rahatsızlıklara, vücuttaki bezelere, guatır ve tiroid tarzı hastalıklara şifa olur biiznillah.
Read More