Gizli İlim ve İnsan: 72 Demon

20 Ağustos 2022 Cumartesi

Cehennemin Ruhları

Cehennemin Ruhları

Cehennemin Ruhları olan Demonlar LUCIFER, BELİAL, SATAN, BEELZEBUB, ASTAROTH, PLUTO. AZIEL, MEPHİSTOPHİLİS, MARBUEL, ARIEL, ANIGUEL, ANISEL...

20 Nisan 2019 Cumartesi

İblis Listesi Zepar

Demon Zepar On altıncı iblis. İnsanları bir araya getirmek, Kadın veya erkeği kısırlaştırmak, 26 lejyon yönetir. Doğurganlık.

İblis Listesi Zagan

Demon  Zagan Altmış birinci iblis. Şarabı, suya çevirir. Dönüşüm, metali paraya dönüştirebilir. 33 lejyon yönetir.

İblis Listesi Vual

Demon  Vual Kırk yedinci iblis. Şimdi, gelecek, geçmiş hakkında bilgi verir. 37 lejyon yönetir. Kehanet, mutabakat.

İblis Listesi Valac

Demon  Valac Altmışıncı iblis. Gizli hazinelerin nerede olacağının cevabını vermek, 38 lejyon yönetir.

İblis Listesi Asma

Demon Asma Kırk beşinci iblis. 35 lejyon yönetir. Kuleleri inşa eder. Aynı şekilde taş duvarlar ve kuleleri yıkar. Sularda fırtınalar...

İblis Listesi Vepar

Demon  Vepar Kırkıncı iblis. Suları yönetmek, yüklü gemileri yönlendirmek, 29 lejyon yönetir. Ölüm, hastalık, su, banyo, hava.

İblis Listesi Vassago

Demon  Vassago Üçüncü iblis. Gelmiş, geçmiş şeyleri ilan etmek. 26 lejyon yönetir. Kehanet, geri almaktır.

İblis Listesi Vapula

Demon Vapula Altmışıncı iblis. Tüm el sanatlarını, meslekleri öğretir. 36 lejyon yönetir. Felsefe bilgisi verir.

İblis Listesi Valefar

Demon Valefar Altıncı iblis. İblislerin lejyonlarını yönetir. İnsanı çalmaya teşvik eder. Kedi şeklinde görünür.

İblis Listesi Sıtri

Demon  Sıtri On ikinci iblis. Aşk ve cinsel birliktelik. Kadın ve erkeğin çıplak görünmesini sağlar. 60 lejyon yönetir. Alkolü yöneti...

İblis Listesi Stolas

Demon Stolas Otuz altıncı iblis. Astronomi sanatları, değerli taşlar, otlar hakkında bilgi verir. 26 lejyon yönetir.

İblis Listesi Shax

Demon  Shax Kırk dördüncü iblis. Erkek ve kadının görüşünü, fikirlerini, işitmesini, anlayış özellerini alır. 30 lejyon yönetir. Çalma...

İblis Listesi Seere

Demon  Seere Yedinci iblis. Doğu kralının emri altındadır. Bir adam şeklinde görünür. Hırsızlık, saklı şeylerle ilgisi vardır. Çalınma...

İblis Listesi Samigina

Demon  Samigina Dördüncü iblis. 30 lejyon yönetir. Kalın sesle konuşur. Liberallik, günahları anlatır.

İblis Listesi Sallos

Demon Sallos On dokuzuncu iblis. 30 lejyon yönetir. Kadın erkek arasında sevgiyi tetikler.

İblis Listesi Sabnock

Demon  Sabnock Kırk üçüncü iblis. Kuleler, kaleler inşa etmektir. Yaralara, çürüklere sebep olur. 50 lejyon yönetir. Hastalık, savaş. ...

İblis Listesi Ronove

Demon  Ronove Yirmi yedinci iblis. 19 lejyon yönetir. Retorik sanatını öğretir.

İblis Listesi Raum

Demon Raum Dördüncü iblis. Hazineleri çalmak, evleri taşımak, insan onurlarını yok etmektir. 30 lejyon yönetir. Kehanet, çalmadır.

İblis Listesi Purson

Demon  Purson Yirminci iblis. Saklı şeyleri bilir, hazineleri keşfeder. 22 lejyon yönetir.