Gizli İlim ve İnsan: 72 Demon

20 Nisan 2019 Cumartesi

İblis Listesi Vepar

Demon  Vepar Kırkıncı iblis. Suları yönetmek, yüklü gemileri yönlendirmek, 29 lejyon yönetir. Ölüm, hastalık, su, banyo, hava.

İblis Listesi Vassago

Demon  Vassago Üçüncü iblis. Gelmiş, geçmiş şeyleri ilan etmek. 26 lejyon yönetir. Kehanet, geri almaktır.

İblis Listesi Vapula

Demon Vapula Altmışıncı iblis. Tüm el sanatlarını, meslekleri öğretir. 36 lejyon yönetir. Felsefe bilgisi verir.

İblis Listesi Valefar

Demon Valefar Altıncı iblis. İblislerin lejyonlarını yönetir. İnsanı çalmaya teşvik eder. Kedi şeklinde görünür.

İblis Listesi Sıtri

Demon  Sıtri On ikinci iblis. Aşk ve cinsel birliktelik. Kadın ve erkeğin çıplak görünmesini sağlar. 60 lejyon yönetir. Alkolü yöneti...

İblis Listesi Stolas

Demon Stolas Otuz altıncı iblis. Astronomi sanatları, değerli taşlar, otlar hakkında bilgi verir. 26 lejyon yönetir.