Gizli İlim ve İnsan: 72 Demon

20 Nisan 2019 Cumartesi

İblis Listesi Phoenex

Demon Phoenex Otuz yedinci iblis. Liberal bilimler. 20 lejyon yönetir. alkolle ilişkilidir.

İblis Listesi Paimon

İblis Listesi Paimon Dokuzuncu iblis. 25 lejyon yönetir. Batı yönünündedir. Konuşma yüksek ses ve anlaşılmaz kelimelerdir. Liberal, s...

İblis Listesi Ose

Demon   Ose Elli yedinci iblis. Kedi şeklinde görünür. Gizli şeylerin gerçek cevaplarını verir. Kehanet, şekil değiştirme, liberal bili...

İblis Listesi Orobas

Demon   Orobas Elli beşinci iblis. Geçmiş, gelecek, şimdi hakkında bilgi verir. İlahiyat, dünyanın yaratılışı hakkında bilgi verir. 20...

İblis Listesi Orias

Demon  Orias Elli dokuzuncu iblis. Sağ elinde iki yılan, Yıldızlar, gezegenler hakkında bilgi verir. Erkekleri dönüştürür. 30 lejyon y...

İblis Listesi Naberius

Demon Naberius Yirmi dördüncü iblis. Konuşurken kaba ses çıkarır. İkna dili konusunda kurnazlaştırır. 19 lejyon yönetir. Özelkileri; ...

İblis Listesi Marax

Demon  Marax Yirmi birinci iblis. Şifalı bitkiler, liberallik, doğal taşların özelliklerini öğretir. 30 lejyon yönetir.

İblis Listesi Marchosias

Demon Marchosias Otuz beşinci iblis. 30 lejyon yönetir. Bir savaşçı, kurt şeklinde kuyruğu yılan, sonrasında bir adam şeklini alır.

19 Nisan 2019 Cuma

İblis Listesi Marbas

Demon Marbas Beşinci iblis. Aslan şeklinde görünür. Sonrasında insan şekline bürünür. Gizli açıklanmayan şeylere cevap verir. Bilgi ve...

İblis Listesi Malphas

Demon Malphas Otuz dokuzuncu iblis. İnsan şeklini kullanarak kısık sesle konuşur. Evler ve yüksek kuleler inşa eder. 40 lejyon yönetir...

İblis Listesi Leraje

Demon Leraje On dördüncü iblis. Büyük savaş ve yarışmalara sebep olur. Hastalık, savaş, 30 lejyon yönetir. Oklarla karışıklıkları düzel...

İblis Listesi Ipos

Demon Ipos Yirmi sıradaki iblis. Aslan başlı, kaz ayağı, geçmiş, gelecek bilir. İnsanları esprili, cesur yapar. 36 lejyon yönetir. Keh...

İblis Listesi Flauros

Demon Flauros Altmış dördüncü iblis. Flauros; geçmiş ve gelecek konuların gerçek cevaplarını verir. Kehanet, ilahi bilgi, 36 lejyon yö...

İblis Listesi Halphas

Demon  Halphas Otız sekizinci iblis. Kısık sesle konuşur. Kuleleri inşa etmek görevidir. 26 lejyon yönetir. Silah ile donatmak, savaş ...

İblis Listesi Haagenti

Demon Haagenti Kırk sekizinci iblis. Bir boğa şeklinde görünür. İnsanları akıllı hale getirir. Şarabı suya, suyu şaraba dönüştürür. 33...

İblis Listesi Gusion

Demon  Gusion On birinci iblis. Geçmiş, şimdi ve gelecek olan her şeyi telletletir ve sorabileceğiniz tüm soruların anlamını ve çözümü...

İblis Listesi Gremory

Demon Gremory Elli altıncı iblis. Geçmiş, şimdi ve gelecek olan her şeyi anlatır. Hazineleri ve ne içinde bulunduklarını; hem genç hem...

İblis Listesi Glasya

Demon Glasya Yirmi beşinci iblis. Fen edebiyat konularını öğretir. Geçmiş ve gelecek hakkında bilgi verir. 36 lejyon yönetir. Ölüm, ke...

İblis Listesi Gaap

Demon Gaap Otuz üçüncü iblis. Erkekleri duyarsız, cahil yapar. Sevgiye, nefrete sebep olur. Seyahat, felsefe, 66 lejyon yönetir.

İblis Listesi Furfur

Demon  Furfur Otuz dördüncü iblis. Gökgürültüsü, patlama, kadın erkek arasında sevgiyi teşvik eder. 26 lejyon yönetir. Hava, sırlar.

const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin'); const webpack = require('webpack'); //to access built-in plugins const path = require('path'); module.exports = { entry: './path/to/my/entry/file.js', output: { filename: 'my-first-webpack.bundle.js', path: path.resolve(__dirname, 'dist'), }, module: { rules: [ { test: /\.(js|jsx)$/, use: 'babel-loader', }, ], }, plugins: [ new webpack.ProgressPlugin(), new HtmlWebpackPlugin({ template: './src/index.html' }), ], };