Açılar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Açılar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

29 Kasım 2018 Perşembe

Güneş Uranüs Açısı

Astroloji - Açılar Güneş Uranüs Kavuşum Açısı

Bu transit kavuşum da özgürlüğe düşkünlük, bu eğilimleri çok değişik şekilde dışa vururlar. Bu transitin olumlu ve olumsuz yanları mevcuttur. Davranış ve görünüş itibari ile ilginçlik havası taşır. Gelişmek en başlı amaçtır, farklı kültürlerden kişiler ile ilişki kurabilme, bağımsız karakter yapısı kişiyi yadırganacak şekilde davranabilir, teknoloji, bilim ilgi alanları içine alır.

Güneş Uranüs Sekstili 60 derece Toleransı -+ 6 derece (Güneş Altmışlık Uranüs) Bu transit bir kaç günlük geçiş esnasında, ilginç olayların yaşanmasına etken olabilir. Kişinin akıl ve hayal gücünü çalıştırmasına katkı sağlar, hayat onlar için bir maceradır. Bu transitin geçişi, hayatı hep olumlu yönlerden almalarını sağlar. Bu açı kavuşumunda beklenmedik egzantrik bir olay çıkabilir.
Güneş Uranüs Sekstili 90 derece Toleransı -+ 7 derece orb (Güneş Kare Uranüs) Bu insanlar başkalarının ne düşündüğünü hesaba katmadan canlarının istediği gibi hareket etmeyi severler. Oldukça orjinaldirler. İstekleri için her türlü davranışta bulunabilirler, bu tutumları da çevresindeki hakkını yediği insanları rahatsız eder. Bu transit rahatsız edici bir açıdır. Öfkelenme, sinirlenme ve etraftaki insanları sinirlendirme durumları olabilir. Bundan dolayı bu açının enerjisinin bilinçli olarak kullanılması kişisel olarak daha olumlu bir etki yaratır.

Güneş Uranüs Sekstili 120 derece Toleransı -+ 6 derece orb (Güneş Üçgen Uranüs) Bu konumda olan insanlar her tip fikre açık olurlar. Yeni aktivitelere katılmak, dünya ile ilgili yeni buluşlar yapmak, daha önce farkında olunmayan şeyleri keşfetmek için uygun bir zaman dilimidir. Aynı zamanda güçlenmiş bir idrak hayatın çeşitli bölümlerini anlamada ve gerekli değişiklikleri yapmakta faydalı olur.

Güneş Uranüs Sekstili 180 derece Toleransı -+ 6 derece orb (Güneş Karşıt Uranüs) Bu insanlar özgürlüklerine çok düşkündürler. Bugünler için sürprizli olayların olma ihtimali yüksektir. Bu transitin esas işi o ana kadar dikkate alınmamış kişinin kendisi ile ilgili durumlarını ortaya çıkarmaktır. Bunlar genellikle rahatsız edici oldukları için kamufle edilmeye çalışılmaktadır. Bu durumda kişinin gerçek olan kişiliği ile yüzleşmesi için iyi bir fırsattır. Ayrıca Bu transitte enerji karşıtlığından kazaya sebep verecek durumlar meydana gelebilir.Son güncelleme 15.03.2021
Read More

Güneş Satürn Açısı

Astroloji - Açılar
Güneş Satürn Kavuşum Açısı

Bu açı kavuşumu var ise, kişi kendi kendinin engelleyicisidir. Hoşlanılmayan zorunlu işler yapılmak zorunda kalınabilir. Güneş' in bulunduğu burç özellikleri hafifletebilir. Daha fazla durgun olmakla birlikte daha temkinlidir. Şartlar kişiye görev ve sorumluluklara yönlendirir. Bu durum sizi daha dikkatli kılarak yapılan işlerde başarılı olmaya yönlendirir. Güneş Satürn kavuşumu, her türlü organizasyonu planlı bir şekilde oluşturabilir.Yalnız fiziksel enerji olarak zayıftır. Bu nedenle ilk olarak gerçekten yapılması gereken işlere öncülük verilmesi gerekir. Bu insanlar yalnız kovboyu oynarlar.

Güneş Satürn Sekstili 60 derece Toleransı -+ 6 derece orb (Güneş Altmışlık Satürn) Bu açıyı taşıyan insanlar çok anlayışlı olurlar. Kapasitelerinin farkındadırlar. Güneş' in enerjisi ile Satürn' ün disiplininin güçlü bir şekilde yarattığı bu transit, başarıya iten bir güçtür. Her şeyi iyi düşünebilme, somut görebilme özelliğine sahiptir. Hırslı olur, belirledikleri hedefe ulaşana kadar çok çalışırlar. Sahip oldukları her şeyi hak ederek kazanmışlar ve başkalarınıda da aynı davranışı beklerler.

Güneş Satürn Sekstili 90 derece Toleransı -+ 7 derece orb (Güneş Kare Satürn) Bu konum kişide istekler ile kaybetme korkusunu gösterir. Bir kaç günlük süren bu transit zorluk getirebilir. Aslında bunu zor kabul edişi kişiye göredir. Gerek zihinsel ve gerekse psikolojik enerjinin düşüş zamanıdır. Bu yüzden çok basit şeyler bile ağır gelebilir. Ayrıca bu etki altında, sorunları görmeye çalışarak onları düzeltme yoluna gidebilir. Bunun yanı sıra başarıya giden yolda büyük engeller ile karşılaşılabilir fakat bunları halldebilirlerse tüm engelleri aşabilirler.

Güneş Satürn Sekstili 120 derece Toleransı -+ 7 derece orb (Güneş Üçgen Satürn) Bu açıyı taşıyan insanlarda sorumluluk duygusu gelişmiştir. Hayattaki en kötü durumları bile küçük sıyrıklar ile atlatabilirler. Kişi bu günlerde kendisi için planlar yapabilir ve organize edebilirler. İyi bir konsantrasyon ve dikkat isteyen işlerde başarılı olurlar.

Güneş Satürn Sekstili 180 derece Toleransı -+ 7 derece orb (Güneş Karşıt Satürn) Bu insanlar fiziksel olarak pek çekici olmayabilirler. Kendilerine olan güvenleri fazla gelişmemiştir. Kuşkucu bir yapıda olabilirler. Kendilerine ve başkalarına karşı güvensizlik hissedebilirler. Enerji düzeyi oldukça düşüktür. Sorumlulukların yerine getirilmesi gereken önemli zamanlardır.Son güncelleme 15.03.2021
Read More

Güneş Merkür Açısı

Astoloji - Açılar

Güneş Merkür Kavuşum Açısı

Bu açı kalıbı, iyi olmamakla beraber bunun yanı sıra hoş etkiler meydana getirebilir. Merkür, bu kavuşumdan o kadar çok aktivite olmuştur ki, zihinsel enerji çok yüksektir ve bazı durumlarda zihni bile durdurabilecek düzeye gelir.

Güneş Merkür Sekstili 60 derece ( Güneş Altmışlık Merkür) Her türlü, iletişim, haberleşme ve kişisel etkileşim için müsait bir gündür. Önemli konular, iş görüşmeleri gibi hassasiyet gerektiren mevzularda açıklığa rahatlıkla kavuşturulabilecek, problemleri çözebilecek zamandır. Kişinin hayattan beklentilerini gözden geçirerek plan kurabileceği ve bunlara göre ilerleme kayıt edebileceği bir dönemdir. Bu transitte önemli olan kişinin karşısına çıkacak fırsatları değerlendirebilmesi ve hızlı davranabilmesi açısından olumlu bir açıdır. Kısa yolculuklar, müze, sergi, gibi yerleri ziyaret etmek gibi faaliyetler yapılabilir.

Güneş Merkür Sekstili 90 derece (Güneş Kare Merkür) Bu transitin olduğu gün için, fikirsel aktiviteler yönünden hareketli bir zamanı gösterir. Kişi bu kavuşum zamanında olaylar veya konuşmalardaki yüzeysel görünüme değil altında yatan gerçek anlamına dikkat etmelidir. Fikirlerin ispat edilmesi için çaba sarf edilen ve farklı düşüncelere karşı kapalı olmayı gösterir. Karşıt görüşleri dinlememe, kendi düşünce yapısında ısrarcı olmaya, zihinsel enerjinin her zamankinden fazla olduğunu gösterir. Kişi bu güç ile yapmak istediklerini ortaya koyabilir ve bunu da kolaylıkla yapar. Dikkat edilmesi gereken, iyi plan yapmak, fikirlerde kararlı olmak önemlidir.

Güneş Merkür Sekstili 120 derece (Güneş Üçgen Merkür) Bu transit süresinde, birey kendini ve çevresindekileri daha iyi anlayabilir. İlginizi çekecek konuları daha iyi anlayabilir, etrafınıza fikirlerinizi kolaylıkla anlatıp kabul ettirebilirsiniz. Aynı zamanda başkalarının da sizin ortaya koymuş olduğunuz konuya bakış açılarını görebilir. Karşılıklık fikir alış verişinde bulunabilecek bir günü gösterir. Her türlü çalışmaları yapabilecek, öğrenme ve öğrendiklerini anlayabilecek zamandır. Eğer bir sorun var ise, bunu çözebilecek avantajlı bir vakit olduğunu belirtir. İş, dinlenme, gezmek ve bir şeyler öğrenmek için uygundur. 

Güneş Merkür Sekstili 180 derece ( Güneş Karşıt Merkür) Bu açının sert ve kuvvetli bir etkisi vardır. Diyalog kurmakta yaşanılacak zorluklar, anlatılmak istenen şeyleri net olarak açıklayamamak veya karşınızdaki kişinin konuşmalarını dinlememek, yanlış anlaşılmalar revaçta olur. Sert açılar almış ise, düşünceler ve anlama kapasitesinde karşıtlıklar söz konusu olabilir. Bu da gerginliklere sebep olur, bu gerginlik fiziksel yönden sinir sistemine etki ederek yorgunluk ve asabi ruh hallerine neden olabilir.Son güncelleme 15.03.2021
Read More

Güneş Neptün Açısı

Astroloji - Açılar
Güneş Neptün Kavuşum Açısı

Kişiye derin bir iç görü sağlar. Bu insanlar sezgilerine çok güvenirler. Transitin bir etkisi de, anlamakta güçlük çekilen durumların farkına varılmasını sağlar. İnsanların neler hissettiklerini kavramada yardımcı olur.

Güneş Neptün Kavuşum 60 derece Toleransı -+ 6 derece orb (Güneş Altmışlık Neptün) Hayal güçlerini çok iyi değerlendirirler.
Genellikle yaratıcılık yeteneklerini kullanarak iş yaşamında olmayı tercih ederler. Ayrıca bu transit kişinin çevresindeki insanlara yöneltebileceği yoğun enerjiler verir. Onların ihtiyaçlarını daha çabuk anlayıp yardım edebilmeleri için uygundur. Bu kavuşumun olduğu zamanlarda, fiziksel enerji yönünden zayıflık hissedilebilir. Bu yüzden yorucu işlere başlanılmamasında yarar vardır.

Güneş Neptün Kavuşum 90 derece Toleransı -+ 6 derece orb (Güneş Kare Neptün) Kendine güven eksikliği söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra, dini, mistik, soyut konularda sorgulama yaptırır. Kişi cesaretini kırabilecek olaylar ile karşılaşabilir. Hedeflenen bir konuda isteklere ulaşılamaz. Birey gerçeği red etme eğiliminde olabilir. Ayrıca merhamet duygusu taşırlar ve zorda olana yardımcı olurlar.

Güneş Neptün Kavuşum 120 derece Toleransı -+ 7 derece orb (Güneş Üçgen Neptün) Anlayışlı ve yetenekli insanlardır. Kendilerini ifade etme güçleri ile sanatın her türüne karşı yetenekli olurlar. İdealleri canlandırarak bunları hem daha derin ve aynı zamanda gerçekçi bir boyutta anlama kabiliyeti sunar. Aynı zamanda bu transit çevredeki dünyayı daha bir net algılamayı sağlar.

Güneş Neptün Kavuşum 180 derece Toleransı -+ 7 derece orb ( Güneş Karşıt Neptün) Bu transitte belirsizlikler ve karmaşıklar meydana gelebilir. Ego enerjisi düşüktür. Kişi zor durumlarda üstesinden gelebilecek enerji yüksekliğinde olmaz. İlişkiler karışık bir hal alır. Yaşamları dönemsel gerginliklere sebep olur. Bireyin yarattığı hayali problemler onda sıkıntılara yol açabilir. Fakat zamanla sorumluluklar almayı ve dünyanın kendi etraflarında dönmediğini öğrenebilirler.Son güncelleme 15.03.2021
Read More

Güneş Pluton Açısı

Açılar - Astroloji
Astrolojide Güneş Pluton Açısı

Bu insanlar her zaman için zor bir kişiliği gösterir. Bu transit asla yenilgiyi kabul etmez, keşfetme, değerlendirme zamanını gösterir. Benlik öylesine güçlenir ki, yapılmak istenen her şeyi yapmaya ve anlayışın sil baştan yenilenmesi ile olur. Gizlilik, gizem, sevgi ve nefret duyguları çok yoğundur. Hükmedici olmamaya özen göstermelidirler. Bu kavuşum güçlü bir periyottur. Zorlayıcı etkileri vardır.

Güneş Plüton Sekstili 90 derece Toleransı -+ 6 derece orb (Plüton Güneş Kare) Bu konumda doğanlar, karşılarına çıkan engeller ne kadar büyük olursa olsun yılmadan güçlü kişilikleri ile ilginç çözümleri bulurlar. En kötü durumlarda bile başa çıkabilme yeteneği ve gücü vardır. Liderlik özellikleri vardır. Kişinin hayatını yapıcı şekilde ince değişiklikler ile yenileyebileceği ağır olmayan farklı ve güçlü bir enerji verir. Bu transite sahip kişiler, keskin zeka, otorite, güçlü kişilik ile istenilen şeyler yapılabilir.


Güneş Plüton Sekstili 120 derece Toleransı -+ 7 derece orb (Güneş Üçgen Plüton) Bu insanlar çok kararlı, kendinden emin kişilerdir. İsterlerse mükemmel bir lider olabilirler. İdare şekilleri sıra dışı, adaletli ve eşitlikten yanadır. İleriyi görürler, algılamaları çok gelişmiştir, olayların görünen yüzünden daha çok daha fazlasını kavrayabilirler. Haksızlığa asla tahammül edemezler. Özellikle kullanıldıklarını hissederlerse, acımasız olabilirler. Gelişmiş sezgileri ve kavrama güçleri, psikoloji ve sosyoloji gibi dallarda başarılı olmalarını sağlarlar. Ayrıca, devrimcilik transitidir. Kişinin yaşamında, düşüncelerinde, kişiliğinde devrimler yaratabilecek yaptırımcı bir güçtür. 
Güneş Plüton Sekstili 60 derece Toleransı -+ 7 derece orb (Güneş Altmışlık Plüton) Bu konumda doğanlar, çok hırslı ve kendi yeteneklerinin farkındadırlar. Kafalarına koydukları her şeyi yaparlar, çevreleri ile iletişimleri çok güçlüdür, karizmatik yapılarından dolayı kolay dikkat çekerler. İnsanların güvenini kolay kazanırlar.

Güneş Plüton Sekstili 180 derece Toleransı -+ 7 derece orb (Güneş Karşıt Plüton) Bu transit, hükmedici, öfkeli, huzursuz bir kişiliği gösterir. Küçük yaşta aldıkları eğitim, ileriki yaşlar için çok önemlidir. Birey için en önemli olan bu dönemde kendinin güçlü olduğunu bilmesidir. Başkaları ile güç mücadeleleri, zıtlaşmalar ve egoyu kamçılayacak bir etken olabilir. Hedeflenen durumlara ulaşabilme olasılıkları mevcuttur.Son güncelleme 15.03.2021
Read More

Güneş Venüs Açıları

Açılar - Astroloji

Astrolojide Güneş Venüs Açıları

Bu açı çok olumlu etki yaratır. Kişinin doğum haritasında başka zorlu açılar yok ise; çekici, neşeli ve iyimser olduğunu gösterir. İnsanları ikna etmekte, tatlı dile ve kabiliyete sahiptir.
Güneş Venüs Sekstili 60 derece (Güneş Altmışlık Venüs) Kişinin kendini iyi hissedeceği bir dönemi gösterir. Etrafınızdaki insanlar ile iyi iletişimler içinde olarak anlayışlı davranılacak bir zamandır. Kişiler ile olan ilişkileri tahlil edebilir, pürüzlü olan ilişkilerde sorunların halledilmesi açısından uygundur. Venüs' ün verdiği pozitif enerji sayesinde, popülerlik ve insanlar üzerinde olumlu etki bırakabilirsiniz. İş ve maddi konularda özellikle finansal anlaşmaların yapılması açısından uygun bir dönemdir. Güneş Venüs Sekstili 90 derece ( Güneş Kare Venüs) Bu sert açı pozisyonunun tetikleyici etkisi kişiyi, ılımlı olmaktan, güzelliklerden uzaklaştırabilir. Bu transit kişide içsel disiplini kuramamayı gösterir. İkili ilişkilerde, duygusal veya evlilik hayatında ortaya çıkabilecek gerginlikleri de gösterir.


Venüs' ün bu olumsuz transitinde büyüklenme, her şeyin kendiliğinden oluşmasını beklemek olumsuz etkiler yapabilir. Güneş Venüs Sekstili 120 derece (Güneş Kavuşum Venüs) Kişinin kendisini fiziksel ve duygusal olarak çok iyi hissedeceği bir zamandır. Olumlu etkiler alan bir transittir. Yaratıcılık, kendini ifade edebilme, sevgi ve güzellik anlayışını ifade eden bir açıdır. Yalnız dikkat edilmesi gereken husus, bu açını etkisi ile kişide tembellik görülebilir. Hassas, iyimser, sevecen olur. Ayrıca, sergiler, orijinal eserler, tasarımlar ile ilgili eserlere ilgi, kişiye özel tasarımlar ile uğraşmak için uygundur. Duygusal ilişkilerde olumlu gelişmeler, bekarlar için evlilik gibi olayların gerçekleşebileceği bir zamandır. 

Güneş Venüs Sekstili 180 derece (Güneş Karşıt Venüs) Bu transitte ilişkilerdeki saklı kalmış problemler, sorunları odak noktası haline getirir. Gizli olan durumları ortaya çıkarmak için uğraşılması gereken zorlu süreci gösterir. Bu transitin etkisi önemsiz olabileceği gibi, çok önemli boyutlara da ulaşabilir. Bu tamamen kişinin daha önceki transitlerdeki açıların pozisyonları ile ilgilidir. Gene de çok fazla sorun getirmeyen bir transittir.Son güncelleme 15.03.2021
Read More