Astroloji etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Astroloji etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

3 Mart 2019 Pazar

Astroloji ve Aromaterapi

Astroloji
Astroloji ve Aromaterapi

Yeni Çağ Uygulamaları adını verdiğimiz sistemin içinde yer alan Güncel Astroloji, salt Hindu kökenli olduğu için ille de kullanılmaya çalışılan Vedic Astroloji’nin özellikle dışarıda tutulması kaydıyla, tüm New Age yani Yeni Çağ akımlarıyla başta Astroloji olmak üzere, örneğin Herbalizm, Aromaterapi, Meditasyon, Yoga, Feng-Shui, Müzikterapi vs.. gibi yöntemlerle bir bütün olarak ele alınmalıdır. Aşağıdaki küçük listede burçlarla ilişkilendirilen bazı bitkileri bulacaksınız. Bunların gerek aromaterapik yani kokusal, gerekse de mutfakta kullanımları işinize yarayacaktır. Aralarında sevmediğikleriniz olabilir ama size yararlı olabileceklerini bilmelisiniz.

KOÇ: Sardunya, zambak, şerbetçiotu, kırmızı biber, kapari, köknar, dikenli bitkiler, devedikeni, hanımeli, pırasa, sarımsak, soğan, hardalotu.

Read More

Astrolojide Zaman

Astroloji
Astrolojide Zaman

Astrolojik bilginin hiyerarşisinde daha derinlere girmeden önce, astrolojik hükümün dayandığı ilkelere biraz bakmalıyız. Ele almamız gereken ilk konu, zamanın doğusudır;çünkü astrolojinin temel konusu, kullandığı malzeme zamandır.
Bir bilimadamı için üçü on geçe tıpkı diğer vakitler gibidir. Bu vakitte belli şeyler olabilir -çaydanlıktaki su kaynayabilir, bir tren gelebilir, annesini düşünebilir fakat bu aynı şeylerin üçü dokuz geçe, dörde yirmi kala veya herhangi bir vakitte de olmaması için hiçbir neden yoktur.
Zamanı bir manzaraya benzetirsek, bilim adamları özelliksiz dev bir manzaraya bakarlar. Dağlar, bataklıklar, çıplak alanlar veya ağaçlar yoktur. Zaman yekparedir; hiçbir anın niteliği diğerinden farklı değildir. Astrologlara göre zaman hayli farklıdır. Ona göre her an, tıpkı benim sizden farklı olmam gibi, ona eşlik eden diğer anlardan farklıdır.

Read More

Karmik Astroloji

Astroloji
Karmik Astroloji

Modern batı Astroloji tekniklerinin kadim Tibet Astrolojisiyle birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan tekniğe verilen isimdir. Batıda spiritüel Astroloji olarak da tanınır. Modern batı Astrologları Hint ve Çin Astrolojisinin etkisi altında iki ana kolda gelişmiş Tibet sistemindeki bakış açılarını kendi zodyaklarında kullanmaya çalışmaktadırlar . Aslında Astrolojik kökeni tam anlamıyla Karma inancı üstüne kurulan Astrolojik sistem kadim Hint Astrolojisi Jyotish'tir. Yalnız Jyotish' in, batıda çok fazla taraftar toplayamamasının sebebi tüm varlık inancını ve varlığın ana sebebini Karma inancına dayatması ve psikolojik gerçeklerin ve sosyal dinamiklerin bu Astroloji tekniğinde bulunmaması, ayrıca Hint sisteminin Güney ve Kuzey diye adlandırılan iki ayrı formda en azından 20 ayrı stile sahip olması ve belli güney sistemlerinin belirgin Kuzey sistemlerinden çok farklı anlamlandırılması Hint Astrolojisi' nin gücünü batıda hızla kaybetmesine sebep olmuştur .
Batılıların Tibet Astrolojisinde bulunan sistemleri kendi kültürlerinde özümsemeleri Hint' e göre çok daha kolay olmuştur. Birinci etki Tibet sisteminde batı sisteminde ki gibi tropik zodyak'ın kullanılmasıdır ki ; bunun sebebi Çin kültürünün Tibet üstündeki etkisi sayılabilir. Tibet'te her şey den önce gelen ana konu dindir. Buddha ve onun öğretileri çok önemlidir.

Karmik Astroloji Budist kurallar dışına asla çıkılamaz. Burada Hint sisteminde bildiğimiz Karma düşüncesi Astroloji ve bedeni iyileştirme sanatı olan ruhsal şifacılık , toplumsal anlamda çok önemli fenomenlerdir. Tüm doğu inançlarında olduğu gibi Tibet insanı da kendisini doğayla bir bütün olarak görmektedir. Doğadan uzaklaşan materyalist insanların bedensel hastalıklara daha fazla yakalanacağı inancı Tibette yaygın olan bir düşünce biçimidir. Tibetli rahipler Astroloji ve bitki bilimini çok iyi bilmektedirler. Doğadaki mineralleri ve ağaç köklerini kullanarak onları uygun Astrolojik dönemlerde hazırlarlar .

Hasta kendi haritasındaki en yararlı etkilerin göründüğü anda tedaviye başlanır ve çoğunlukla haritanın göstergeleri hastalığın sonuçlarını tedavi eden şifacı rahip tarafından bilinir . Tibet sistemindeki en büyük inanç budha ve ruhun madde üzerindeki egemenliğidir. Aslında Karma Astrolojisi Hint'e, Çin'e ve Tibet'e özgü kurallar ile doğuda binlerce yıldan beri yaşamakta pek çok kültür bu bilginin üstünde evrimleşmektedir. Bu sebeple modern batıda kullanılan noktaların hemen hepsi bu üç kadım Astroloji bilgeliğinde olduğu gibi uydumuz Ay ve Ay'ın özel noktaları , düğümleri, durakları ,metonomik döngüleri, eklipsleri ile daha çok bir ay Astrolojisidir. Oysa klasik ve modern batı Astrolojisi Güneş döngüleri ve mevsim döngüleri üzerinde çalışmaktadır.Son güncelleme 21.03.2021

Astroloji  1
Read More

Şamanik Astroloji

Astroloji
Şamanik Astroloji

Altımızda Dünya üstümüzde Gökyüzü, bir bütün olarak baktığımızda her an devinen bu sistemden ayrı olduğumuz düşünülebilir mi? Yaşamımızın her anında çeşitlilik var. Astrolojide de böyle. Bu ayki konumuz: Kabalistik Astroloji, Hint astrolojisi gibi popülerlerinin yanı sıra Amerika’da yaygınlaşmaya çalışan Şamanik Astrolojidir. Daniel Giamario tarafından geliştirilmiş bir sistemdir. Kendisini bir şaman olarak düşünmeyen Daniel, 1981 yılından bu yana Şamanik Astroloji'nin gelişmesi için çalışmalarda bulunmakta ve yeni astrologlar yetiştirmektedir. Daniel’e göre: Gerçek Şamanik Astroloji Hermes’ in zümrüt tabletlerinde yazılı olan "Yukarıdaki aşağıda, içimdeki dışımda" cümlesiyle hayat bulur. Şamanizm’in telkin ettiği iki temel motif doğum ve ölümdür. Anlayış doğal ritmi içerir.

Şamanik Astroloji okumaları; orijinal ve öyküselin içinde nedenin ve büyük esrarın olduğu yaşama katılımcılıkta bilinçle haberdar olarak daha büyüğü yaratabilecek bir yapıyı işaret eder. Böylece haberdar olma anlayışını benzersiz ve gerçek özü yaratıcı bir şekilde ifade edebilmeye yardımcı olur. Bu şekilde özü, gerçek niyeti kucaklayabiliriz. Şamanik Astroloji, bireylerin kendi yaşamlarını tasarlarken sorumluluk almalarına yardımcı olur. Şamanik Astroloji’de de klasik astrolojiye benzer chart sistemi, güneş, ay ve tüm gezegenler birbirleriyle etkileşimleri göz önüne alınarak yorumlar yapılıyor.

GÖKSEL ZAMANLAMA: Kolektif aklımızı tamamen değiştirmeden, onun özel bağlantılarını laikleştirememenin paradigması; kronolojik zaman ve başlangıç soğurmasının kutsal zamanı işlememesidir ki o holografiktir ve zamanın mitle, ruhla, ruhsal olanla manalaşarak titreşmesidir.

Astroloji  1

Geraldine Hatch Hannon Şubat / Mart 1996 sürecinde “Mountain Astrologer”da “Thoth’un Hermes’deki Zümrüt Tabletleri”nin açılımıyla ilgili “Zaman hakkında değişen fikirler” başlıklı yazılarında “Yukarıdaysa aşağıda, dışımdaysa içimdedir” ifadelerine yer vermiştir.

Şamanik Astroloji “yukarıdaki aşağıdadır” gizemini anlamaya başlamanın bir yolunu sağlar. Kutsal zaman ve kutsal ritim gizemi kodlanır. Dünyanın kutsal devinimleri, deneyimlediğimiz gökyüzü konumlarıyla yakından ilişkilidir. Gezegenler Dünya temelli, biz gözlemcilerle bulunduğumuz yerde gökyüzündeki hareketleriyle konuşurlar. Kutsal zamanı ifadelendirmek, ilişkileri hatırlamak ve bağlantıları anlamlandırmak için göksel zamanlamaya başlamanızı öneriyorum. Bu zamanlamalar bizim, yukarıdakinin aşağıdakiyle nasıl ilişkili olduğu gerçeğini hatırlamamıza yardımcı olur. Gökyüzü alıştırmaları; yaşamdaki kişisel ilişkilerimizle bütün olarak alakalı ve ilişkili olduğumuzun alıştırmalarıdır.Son güncelleme 21.03.2021

Read More

Mısır Burçları

Burçlar
Mısır Astroloji ve Burçlar 

THOT (29 Ağustos-27 Eylül):  Zeka ve edebiyat tanrısı, Osiris’in danışmanı ve Horus’un koruyucusu. İnsan veya maymun olarak resmedilir, başının üzerinde bir ay resmi vardır. Kelimelerin ve matematiğin tanrısı olarak kabul edilir, ayrıca tüm yazarları koruduğuna inanılır, hiyeroglif ustasıdır ve ayrıca büyücüler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir, gökbilimcileri, savaşçıları ve matematikçileri korur.

Karakter: Meraklı ve girişimci bir yapınız var, mükemmel bir organizasyon yeteneğine sahipsiniz, esrarengiz olaylara çok ilgi duyuyorsunuz, bir savaşçı ruhuna sahipsiniz ve bu ruh sizi sınırlarınızı aşmaya itiyor, hayatın size neşe ve mutluluk veren temel öğeleri sizin için önemlidir, hem cömert, hem de dürüstsünüz.

Doğal bir otoriteye sahipsiniz, parmağınızı oynatmadan insanları kolayca yanınıza çekebiliyorsunuz, sizi destekliyorlar, sözünüze sadıksınız, benzersiz niteliklerinizi duygusal hayatınıza ve ailenize de yansıtıyorsunuz, doğuştan bir öğretmen veya araştırmacısınız, sizinle her şey mümkündür bilinmeyen bir konuda öğretmen veya değişik bir konuda araştırmacı olabilirsiniz. Kusurunuz sabırsızlıktır. Gazeteci, aktör, öğretmen ve avukatlar bu burçtan çıkar.

Read More

Burçlar ve Psikolojik Sorunları

Burçlar
Burçlar ve Psikolojik Sorunları

Çevremizin zihinsel olarak hasta insanlarla çevrili olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Her birimizin bazı fiziksel sağlık sorunları olduğu gibi, kusursuz insan psikolojisi de var olamaz. Bu nedenle, insanlara belirli bir zihinsel bozukluk teşhisi konması çok yaygındı. Psikopatlar, Narsistler, Sosyopatlar, Şizofrenler her yerdeler. Arkadaşlarınızdan biri, siz veya aile üyelerinden birinin bile, bu zihinsel bozukluklardan biri olabilir. Burçlar  farklı ve baskın özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bazıları aşırıysa, zihinsel bir bozuklukla sonuçlanabilir.

Read More

Ülkeler ve Karakter Burçları

Burçlar
Ülkeler ve Karakter Burçları

Gezmeyi görmeyi sevdiğiniz ülkelerin belli bir karakteri olduğunu biliyor muydunuz? O karakter yalnızca mimasinden yaşam tarzından geçmiyor. Bizlerin olduğu kadar ülkelerin de burçları var. Aklınıza gelen ilk soru şu olabilir: “Ülkelerin burcu nasıl hesaplanır?” Bu gerçekten hesaplanılabilir bir şey. O ülkenin en son kurulma tarihine bakılarak kararın çıktığı saat ele alınır ve astrolojik haritası çıkartılır. İşin karışık kısmı şu ki bazı ülkeler birkaç defa cumhuriyetini ilan etti. İran’ın yönetim şekli değişirken tahmin edersiniz ki burcu da aynı kalmayacaktı. Gezmeye görmeye gittiğimiz ülkelerin tipik karakterleri artık coğrafyasından mı dersiniz yoksa burcundan mıdır bilinmeznedense o tipik karakterleri bulundukları burcun özelliğini taşıyor.

Almanya: 18 Ocak 1871 yılında akşam saatlerinde bir sularında Almanya kuruluyordu. O yıllardan beri disiplini ile tanınan kuralcı düzenli ülkenin burcu Oğlak’tı. Yaşanan siyasi olayların ardından Almanya 3 Ekim 1990 yılında gece 12 sularında son halini aldı. Almanya Federal Cumhuriyeti doğdu. Böylece 3 Ekim tarihi itibariyle burcu Terazi oldu. Oğlak burcunun inatçı karakteri terazide bulunmaz ayrıca terazi burcu denge kurmaya çalışır. Bazen terazinin hangi tarafının ağır geleceği belli olmaz. Terazi karakterinin ana başlığı altında insan ilişkilerini organize etme isteği bulunur. Aynı zamanda Oğlak burcu gibi düzenli ve mükemmeliyetçidir. Bu karakter Almanya’nın yeni nesline bakıldığı zaman anlaşılabilir. 90’lı yıllardan sonra doğan genç nesil sanki anne ve babalarına göre daha uyumlu ve arabulucu karakterlidir.

Kanada ve A.B.D. Kanada 1 Temmuz 1867 yılında gece 12’de kuruldu. Burcu ise yengeç. Yengeç burcu olan Kanada komşusu olan USA ile aynı burca sahip. USA 4 Temmuz 1776 yılında akşamüstü saat 5’te bağımsızlığını ilan etmişti. Her iki ülkenin de kontrol mekanizması yüksektir. Ev ve aile konusunda Yengeçler mükemmel karakterlidir. Amerikan filmlerindeki aileleri hatırlayın. Birbirlerine ne kadar uzak olsalar da aralarındaki bağ bir türlü kopmaz. Aile hayatlarında önemli bir yerde bulunur. Amerikan halkı için aile çok önemli ki bunu filmlerinde empoze ediyorlar. Yengeç burcunun bir diğer özelliği ise çok sessizlerdir. Tehlikeli yanının ne zaman nerden çıkacağı belli olmaz.

İran Şubat 1979 sabah 9:30 saatleri civarında İslami Cumhuriyet yönetimine geçen İran’ın burcu Kova’dır. Kova burcu ileri görüşlü bugünde veya dünde yaşamak yerine yarında yaşamayı tercih eden bir burç olma özelliğini taşır. İran gibi kapalı kapılar ardında yaşayan bir ülkeyi düşünürsek Kova burcunun modern karakterini gözlemlemek oldukça zor. Ama hiç kimse kapalı kapılar ardında nasıl bir görüş yattığını tam olarak bilemez.


İspanya ve Türkiye Buna Akdeniz ülkesi mi olmak dersiniz yoksa iki ülkenin de burcunun aynı olmasına mı bağlarsınız bilinmez. Yalnız gerçek şu ki iki ülke insanı da birbirine benzer karakter taşımaktalar. İspanya 22 Kasım 1975 yılında bağımsızlığını ilan ederken ülkemiz 29 Ekim 1923 yılında çoktan Cumhuriyetini ilan etmişti bile. Akrep burcunun en bilinen özelliği arasında kıskançlık yatar. Düşünürseniz her iki ülkenin erkeklerinin maço kadınlarının da hırslı karakterler olduğunu göreceksinizdir. 

İtalya Cumhuriyeti 10 haziran 1946 yılında son kez kurulduğunda burcuda İkizler oldu. İkizler burcunun en belirgin özelliğinde   güçlü bir kişilik yatar. İtalyan halkını düşündüğümüzde bunun ne kadar doğru olduğunu görmek mümkün doğrusu. İtalyanların konuşkan ve hareketli yapıları belki de ülkelerinin İkizler burcu olmasından kaynaklıdır.

Fransa tarihi dünden bu güne birkaç defa yönetin değiştirmiş ama son ve 5. kez cumhuriyetini 5 Ekim 1958 yılında ilan etmiştir. Fransa’nın burcu Terazi' dir. Teraziler’in özelliği arasında yalnızlıktan korkma ve buna bağlı olarak insan ilişkilerini düzenleme ve oluşturma isteği gelir. Terazi burçları aynı zamanda güzellik temasına hayatlarında büyük bir yer verirler.Son güncelleme 20.03.2021
Read More

Burçlar ve Tatil

Burçlar
Burçlar ve Tatil

Koç Burcu tatilini egzotik ülkelerde ve yabani tabiatın ortasında geçirmek tercihidir. Turlardan kaçınmalı, kalabalık ile birlikte planlanmış tatillere gitmek onu kendisine has inisiyatifinden mahrum etmek olur. Koç burcu insanı için bütün gün güneşlenen ve akşamları erkenden yatanlar kötü tatil arkadaşlarıdır.

Boğa Burcu insanı doğayı ve öylesine zaman geçirmeyi sever. Köy tatili ona iyi gelir. Uzun turistik ve alışveriş gezilerinden kaçınması iyi olur, çünkü sonunda meteliksiz kalır.


İkizler Burcu insanı büyük şehrin gürültüsünü ve hayatın nabzını yakalamayı sever. Bu sebepten dolayı tatillerinin en azından bir kısmını uluslararası bir festival veya panayırda geçirmeleri iyi olur. Aile tatili ve güneşlenmeler onlara iyi gelmez.
Yengeç Burcu insanı gizemi sever bu yüzden kendisini en iyi romantik ortamda veya ıssız adada hiseder. Doğa gezilerine onun gibi romantik ve hayalci olmayan arkadaşları ile çıkarsa tatilini zehir eder. Heyecansız bir tatil onun için çekilmez olur, en azından bir tane unutulmaz olay yaşamalı.

Başak Burcu insanı hislerini sürekli çozümlemeye meyilliler, başkalarını dinlemeyi severler ve onları anlamaya çalışırlar. Dört kişilik, onun gibi doğasever kişilerden oluşan bir grup ile tatile gitmek çok hoşlarına gider. Kalabalık turlardan kaçınmaları iyidir.

Terazi Burcu insanı uyumlu bir ortama ihtiyaç duyar. Müzeleri dolaşmak veya müzik festivallerinden hoşlanırlar. Düzenli, temiz hotel ve motellerde kalmaya dikkat ederler. Acelecilikten ve tehlikelerden hiç hoşlanmazlar; kavgacı, agresif kişilerden kaçınmalılar.

Akrep provoke eden, gizemli ve duygusal, kadere meydan okumayı, değişikliği sever. Kimsenin uğramadığı yerlere gitmeyi ve yerli halkla yakınlaşmayı sever. Akrep insanı için ihanet ve turistlerin kalabalık bulunduğu bir kamp aynı seviyede bir trajedidir.

Yay insanı yalnızlığı ve tabiatı arar. Onun hayali coşkulu akan bir nehrin kıyısında veya denizin ortasında bir teknede geçen bir tatil. Özgürlüğü sever ve sınırlamalardan hoşlanmaz. Kalabalık bir grup ile yapacağı tatil hem onu hem de gruptakileri çok rahatsız edecektir çünkü sürekli şikayetler edecektir.

Oğlak insanı psikolojik ve fizyolojik sağlığına her zaman önem verdiğinden tatilini ya yoga yaparak veya tırmanarak geçirir. Onun için çok para harcanan ve gereksiz sohbetlerle geçen zaman en kötü tatildir.

Kova insanı idealist ve hümanist olarak beklenmedik yolculukları ve kaşif rolünü sever. Uzak yerler ve ekzotik hayvanlar onu çeker. Dere kenarındaki bir ağaç evde veya bir orman kulübesinde gecelemeyi sever. Anıları ve yalnızlığı sevmez bu yüzden fotoğraf makinasını nadiren yanında taşır.

Balık insanı romantik manzaraları sever, aceleciliği ve kalabalık şehirleri sevmez. Tatil sırasında onda doğuştan var olan disiplin duygusunu bir yana bırakmalı. Mümkün ise tatile yaz sonlarında gitmeli.Son güncelleme 20.03.2021

Read More

Burçlar ve Otomobiller

Burçlar ve Otomobiller

Burçlar bize kimi seveceğimizi ve nasıl seveceğimizi söyleyebilir ama bize ne süreceğimizi söyleyebilir mi? Mükemmel ortağın aranması, genellikle ideal arzulanan özelliklere sahip kusursuz bir otomobil aramaya odaklanır, ancak kişilik özelliklerine bakmayı ya da muhtemel çift arasında uyum olup olmadığını düşünmez. Hangi gün doğduğumuz bir çok karakter özelliğimiz üzerinde etkili olduğu gibi, sürüş alışkanlıklarımız ve seçtiğimiz otomobiller üzerinde de belirleyici rol oynuyor. Başak burcundan birine asla kırmızı, spor bir otomobil aldıramazken aynı şey koç burcunun hayalini süsleyebiliyor.

Koç Burcu: Koçlar enerjik ve çalkantılıdır. HAYALİNDEKİ OTOMOBİL: Koç burcu insanının hayalini kırmızı bir spor otomobil süsler. Otomobilin müzik sisteminin iyi olması onlar için hayati önem taşır.

BOĞA Burcu: Yaşama ve ondan haz almaya düşkün bir burçtur. Boğa burcu insanı genelde sakin olarak tanınır. ancak trafiğe çıktığında iş değişir. Kinci ve maceraperest olmaları onların direksiyon başındaki tavırları üzerinde belirleyici rol oynar. Boğa burcu sürücüsüne karşı trafikte dikkatli olmak gerekir. HAYALİNDEKİ OTOMOBİL: Doğaya düşkünlüğü otomobil seçiminde de kendisini gösterir. İçinde rahat edebilecekleri otomobilleri seçerler. Gri ve kırmızı en çok tercih ettikleri renklerdir.

İKİZLER Burcu: İnsanı gençliğin ve dinamizmin sembolüdür. Bunun nedeni ikizler insanının hangi yaşta olursa olsun genç ve çocuksu kalmayı başarmasıdır. Maceradan hoşlanırlar ve çok meraklıdırlar. İkizler sürücüsü hızlı, sinirli ve sabırsızdır. HAYALİNDEKİ OTOMOBİL: Onun değişken karakteri farklı otomobilleri beğenmesine yol açar. Biraz maymun iştahlı olduğu söylenebilir. Seçtiği otomobil mutlaka gündemde ve modern olmalıdır.

Burçlar  1

YENGEÇ Burcu: Çok duygusal, hayalci, çocuksu insanlardır. Yengeçler ölçülü ve dikkatlidirler. Direksiyon başında da dikkatlidirler. Trafik kurallarına uymaya özen gösterirler ve birisi bir hata yaptığında oldukça sinirlenirler. Emniyet kemeri takmadan asla yola çıkmazlar.
HAYALİNDEKİ OTOMOBİL: Görünüş ve lüksten çok, fonksiyon önemlidir. Aile otomobillerini tercih ederler. Fazla hız yapmamalarına rağmen güçlü motorlu otomobilleri tercih ederler. Bir markaya güven duyarlarsa kesinlikle değiştirmezler.

ASLAN: Otomobil kullanırken kendine çok güvenir. Can sıkıcı olaylar karşısında soğukkanlılığını korumayı başardığı için hemen hemen hiç hata yapmaz. HAYALİNDEKİ OTOMOBİL: Soğukkanlı olan aslan burcu insanı kendine güven veren, güçlü ve sağlam otomobilleri tercih eder. Bu nedenle aslan burcu insanının hayalini her türlü lüks ve konfora sahip araçlar süsler.

BAŞAK: Hayatının bir parçası olan titizliği otomobil sürerken de gösterir. Kurallara oldukça özen gösterir. Ancak sabahları sinirli olur ve otomobil kullandığında etrafına öfke saçabilir. HAYALİNDEKİ OTOMOBİL: Detaylara önem verir, otomobilinde de konfor ister. Sağlam geniş ve ekonomik bir otomobil tam onlara göredir.

TERAZİ burcu:  Trafikte son derece kibar olmalarına karşın oldukça kararsız davranışlar sergilerler. Sürekli diğer arabalara bakarlar. Otomobil kullanmak onlar için kesinlikle bir zevk değildir.
HAYALİNDEKİ OTOMOBİL: İç ve dış dizaynı önem taşır. Teknik ayrıntılar genellikle fazla önem taşımaz. Bir terazi için otomobilin çizilmesi tam bir felakettir.
AKREP burcu:  Çok kıskanç olmasıyla tanınan akrep burcu, hataları affetmeyen ve saldırmak için fırsat kollayan bir karakter barındırırlar. Sakin görünseler de bir hata ile karşılaştıklarında bağırıp çağırmaktan geri kalmazlar. HAYALİNDEKİ OTOMOBİL: En son model hızlı ve güçlü otomobillerden hoşlanırlar. Motor sır dolu bir kutu değil, yakından ilgilendikleri bilgi sahibi oldukları bir şeydir. Güçlü otomobille hava atmaya bayılır. Siz siz olun sakın otomobilini eleştirmeyin.!

YAY Burcu:  Özgürlüğüne düşkün olan yay burcu maceraya bayılır. Kendisini çok iyi tanır ve özelliklerinin farkındadır. Trafikte korkusuzdur. Trafik kurallarına uyar ve diğer sürücülere saygılıdır.
HAYALİNDEKİ OTOMOBİL: Konforlu ve sevimli otomobillerden hoşlanır. Otomobillerinin herkeste bulunmasını istemezler Üstü açık ya da en azından sunrooflu, bir otomobil tercih ederler.

OĞLAK Burcu: Yönetici olmak için yaratılmıştır. Organizasyon yeteneği güçlüdür. Reflekslerine, hızına yani otomobiline hakimdir. İyi bir sürücüdür. HAYALİNDEKİ OTOMOBİL: Kullandığı otomobil mutlaka en son model olmalıdır. Satış sonrası servise de büyük önem verir.

KOVA Burcu: Hayatını olduğu gibi trafik kurallarını da hiçe sayar. Diğer sürücüleri küçümseyen bir tavrı vardır. HAYALİNDEKİ OTOMOBİL: Kova burcu insanı otomobilinin dikkat çekici ve son model olmasını ister. Uyumlu bir dizayn, eksantrik bir iç donanım, büyük boyutlu geniş bir panel ve güçlü motor otomobilinde aradığı özelliklerdir.

BALIK burcu: Hayalci ve romantik balık burcu insanı trafikte kurallara bağlıdır. Balıklar yolda tehlikeden uzak dururlar. Çok dalgın oldukları için tehlikeli durumlar yaratabilirler.
HAYALİNDEKİ OTOMOBİL: Canlı renkleri severler. Kullanılmış otomobil almaktan hiç çekinmezler. Eski otomobil alıp yenilemeye üşenmezler. Gezmeye meraklı oldukları için otomobilin rahatlığı da çok önemlidir. Son güncelleme 21.03.2021

Read More

Astrolojide 7 Yıllık Devreler

Astroloji
Astrolojide 7 Yıllık Devreler

Ezoterik astrolojide ilginç spekülasyon konulardan biri de 7 yıllık devreler üzerine kurulmuştur. Bilindiği gibi Uranüs'ün güneş etrafındaki yörüngesi 84 yıldır. Bu demek oluyor ki her bir burçta 7 yıl bulunmaktadır, çünkü 84 = 12 x 7. Uranüs dönüşüm ve değişim gezegenidir. Dolayısıyla, 7 yıllık devrelerin sonunda önemli değişimler söz konusudur. Tabii ki, Uranüs nispeten yakın bir zamanda 1781'de keşfedildi. Ancak, insan yaşamının yedi yıllık devrelere bölündüğü düşünce daha eskidir.

Gezegenlerin feleklere (hızlarına) göre sıralamasını daha önce vermiştik. Bu konuda hafızanızı tazeleyelim: 1) Ay, 2) Merkür, 3) Venüs, 4) Güneş, 5) Mars, 6) Jüpiter, 7) Satürn. Ezoterik astrolojide yedi yıllık devreler insan doğumundan itibaren başlayarak her bir devre belirli bir gezegen tarafından yönetilir. Bu devreler insanda erginleme çağlarıdır:

Read More

Çocuklar ve Burçlar

Burçlar
Çocuklar ve Burçlar

Çocuğunuzu burcunun özelliklerini bilerek daha yakından tanıyabilirsiniz. Burçlar ve çocuklar.

KOÇ
"Ben var ya ben, varım, ben buyum, istiyorum" şeklindeki sözler Koç burcunu tanımlayan sözlerdir. Uğurlu günü Salı, uğurlu sayısı 9, gezegeni Mars'tır. Çocuğunuz Koç ise, hiç durmadan "Bu ne, bu ne?" diye sormasına şaşırmamalısınız. Tarzı, kısa yoldan öğrenmektir, amacına ulaşmaya çalışırken kestirmeden gider. Sabırsız ve acelecidir. Erkenden ayağa kalkıp, yürür. Buna rağmen deneyerek öğrenmeyi sever. İstekleri olmadığında hırçınlaşır ve yeri göğü inletir. Bitmeyen istekleri yerine getirilirse ondan mutlusu ve tatlısı yoktur. Ya ağlayarak ya da şirinlikler yaparak, etrafındakileri tavlar.

Koç burcu çocuğunu küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirmek yerinde olur, aksi taktirde enerjisini kavga ederek harcamak isteyecektir. Dahi çocuklar en fazla bu burçtan çıkar. Her işte ilk ve öncü olmayı sever. Koç burcunun baş bölgesi hassastır; baş ağrısı, ateş yükselmesi ve migrene sıkça rastlanabilir.

Read More

Burçların Takıntıları

Burçlar
Burçların Takıntıları Nelerdir?

Koç

Kapalı bir yerde uzun süre duramaz.

Kışın başına şapka, bere takmadan sokağa çıkmaz.

Araba kullanırken hız yapmaktan kendini alıkoyamaz.
Sinirlendiğinde kafasını bir yere toslamadan duramaz.

Boğa

Arabaya binsin veya eve girsin mutlaka kapısını kitler.

Parfüm sürmediği bir saat bile yoktur.

Çiçeksiz duramaz.

Read More

Yükselen Burç Karakterleri

Burçlar
Yükselen Burç Karakterleri

Yükselen Koç ise: Size hemen fark edilen hareketli ve enerjik bir yapı vermiştir. Fikirlerinizi hemen uygulamak istersiniz. Atılganlık size önünüzdeki engelleri görmemek gibi sakıncalar verebilir. Bir toplulukta hemen ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek sizin için kolaydır. Kafanızın ve canlılığınızın sizi üstün birisi yapması beklenmelidir. Parlak renkler ve son moda giysiler sizi çeker. Sizin için "Ben" çok önemlidir. Daima doğruyu siz bilirsiniz. Yaptıklarınız ve düşündükleriniz doğrudur. Başkaları sizin izinizden yürümelidir ! Her şeyde ve yerde ilk ve önde olmak istersiniz. Yükselen burç size orta boylu veya biraz uzunca bir yapı verir. Atletik beden,geniş omuzlar göze çarpar. Yüzünüz de uzunca hatta kare biçimli olur. Saçlarınız kahve rengi, orta veya kalın tellidir. Gözleriniz ve bakışlarınız etkilidir. Kollarınız ve bacaklarınız da güçlüdür. Genellikle yüzünüzde bir yara izi veya ben bulunabilir.

Read More

Burçlar ve Çiçekler

Burçlar
Burçlar ve Çiçekler

Herkes, kendi doğum tarihine denk düşen bir mücevher ya da değerli bir taşın varlığına aşinadır. Buna mukabil bir çok insan, ki bu insanlarla bu tür taşları sevmeyenleri kastediyoruz, doğumlarını sembolize edip, aynı ihtiyacı çiçekler üzerinden karşılamayı yeğleyebilir de. Burada size, doğum tarihinize karşılık gelen çiçeği sunuyoruz.

Ocak: Karanfil, kardelen

Şubat:  Menekşe, çuhaçiçeği

Mart: Nergis, fulya

Nisan:  Papatya, kokulu bezelye çiçeği

Mayıs:  Zambak, akdiken (Alıç)

Haziran: Gül, hanımeli

Temmuz:  Hezaren çiçeği, nilüfer

Ağustos: Çiğdem, gelincik.

Eylül: Yıldızçiçeği ve sarmaşık

Ekim: Aynısafa çiçeği, kozmos çiçeği

Kasım: Krizantem

Aralık:  Nergis, çobanpüskülü Son güncelleme 20.03.2021
Read More

Feng Shui Astrolojisi

Astroloji
Feng Shui Astrolojisi Nedir?

Feng shui astrolojisi, genellikle feng shui'nin başka bir dalı olarak görülen 9 Yıldız Ki Astrolojisi için başka bir terimdir. I Ching , Geleneksel Çin Tıbbı, Yin Yang ve Beş Element teorilerinin güçlü bilgeliğinin bir birleşimidir . Bazı feng shui uygulayıcıları, 9 Yıldız Ki'nin astrolojinin en eski şekli olduğuna inanıyor.  Feng shui astrolojisi, 12 burç belirtisine dayanan Çin astrolojisi ile aynı değildir .
Feng shui astrolojisinin adı - 9 Yıldız Ki - evrensel enerjinin ( Chi'nin olduğu yönündeki eski inançtan geliyor)) dokuz yıldız ile dünyaya kanallıdır. Enerjinin kalitesi dokuz yıllık döngülerde değişir ve 9 sayısı da kısa sürelere uygulanır - saatlerden aylara kadar.

"Feng shui astrolojisi" terimi en çok 9 Yıldız Ki'ye atıfta bulunsa da kullanılsa da, feng shui astrolojisinin / 9 Yıldız Ki'nin zaman boyutuyla alanla ilgilendiğini anlamak önemlidir . Yaşamınızda geçirdiğiniz döngüleri ve bunun en iyisini nasıl yapacağınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Read More

2 Mart 2019 Cumartesi

İslamiyette Astroloji

İslamiyette Astroloji

İNSANIN OLUŞUMU:

Kuran-ı Kerim'de Al-i İmran suresi 60.cı ayette de şöyle buyrulmaktadır. " O Allah'tır ki; rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren o'dur. Kendisinden başka ilah olmayan o, Aziz ( mutlak güç ) ve Hakim'dir.

BURÇLARI TANIYALIM:
Burçların her biri batinen ( özleri itibariyle ) Allah'ın "Esma-ül Hüsna"sının, yani yoplu olarak 99 olarak bilinen, güzel isimlerinin anlamlarının birleşimidir. Her bir burç 99 ismi ihtiva etmesine karşın, bunların farklı bileşimi ve her burçta belli isimlerin daha dominat olması nedeniyle, 12 burç değişik özellikler taşır.
 
Read More

Burçların Eski Dilde İsimleri

Burçlar
Burçların Eski Dilde İsimleri

Koç-hamel

Boğa-sevr

İkizler-cevza

Yengeç-seretan

Aslan-esed

Başak-sümbüle

Terazi-mizan

Akrep-akreb

Yay-kavs

Oğlak-cedy

Kova-delv

Balık-hut
Son güncelleme 20.03.2021
Read More

Astrolojide Doğum Saatinin Önemi

Astroloji
Doğum Saatinin Önemi

Dünya üzerinde hiçbir canlı, aynı yer ve konumu uzayda bir kez daha elde edemeyecektir. Bir an ve yerin birlikte işgali, zamanda sadece tek bir noktada gerçekleşebildiği için yalnızca tek bir kişiye özeldir. Zaman dilimleri genellikle Greenwich Ortalama Zamanı'na göre kaç saat fark ettikleri ile tanımlanır. İngiltere'de bulunan Greenwich 0 boylamı olarak tanımlanmıştır ve bu yüzden diğer zaman dilimlerinin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Hesaplamalarda çok önemli bir yer tutmaktadır. Astroloji hesaplamalarda da doğduğunuz yerin uzaydaki bir nokta olarak önemi çok büyüktür. Aynı batından doğan ikiz bebeklerimiz bile, dünyanın dönüş hızı ve horoskopa iz bırakan tüm gezegen, yıldız ya da sabit yıldızlara yaptığı olağanüstü değişim açıları nedeni ile asla aynı yapıyı gösteremezler. Bu konuda pek çok kişinin aklı karışmaktadır. Oysa dünya üzerinde hiçbir canlı, aynı yer ve konumu uzayda bir kez daha elde edemeyecektir. Bir an ve yerin birlikte işgali, zamanda sadece tek bir noktada gerçekleşebildiği için yalnızca tek bir kişiye özeldir.

Astroloji 1

Dünya kendi etrafında ve Güneş etrafında döner. Güneş sistemi de kendine ait hızı ile kendi etrafında dönmekte ve evrende de sürekli yer değiştirmektedir. Diğer tüm değişkenleri de hesaba katarsanız, insan sayısı kadar farklı kişilik, burç yapıları ve sonuçlar elde edeceğinizi görürsünüz.

Astrolojinin gerçekliği, bu anlamda Astronomik veriler ile kaynaştığında olağanüstü sonuçlar ile kendini göstermektedir. Doğum yapacak bir annenin batınını uzayda ve dünyada merkez noktası olarak ele alırsanız, dünyanın hızını da hesaba katarak, yukarıda bahsedilen büyük devinimin büyük açı değişikliklerine sebebiyet verdiğini ve annenin aslında uzayda sürekli yer değiştirdiğini görürsünüz. Son güncelleme 20.03.2021
Read More

Çeşitli Kültürlerde Astroloji

Astroloji
Çeşitli Kültürlerde Astroloji

Amerikan yerlileri, insanın ruhunun doğum anında bir ruh rehberi ile biraraya geldiğine inanmışlardı. Bu rehber bir hayvandı ve insana, yaşam yolculuğunda görünmez bir yol arkadaşı olarak refakat ediyordu.

AMERİKAN YERLİLERİ

Amerikan yerlileri, insanın ruhunun doğum anında bir ruh rehberi ile biraraya geldiğine inanmışlardı. Bu rehber bir hayvandı ve insana, yaşam yolculuğunda görünmez bir yol arkadaşı olarak refakat ediyordu. 

Kişinin doğum tarihine göre Kaz, Su Samuru, Kurt, Şahin, Kunduz, Geyik, Ağaçkakan, Somon Balığı, Ayı, Karga, Yılan veya Baykuş olmak üzere 12 tane spiritüel rehberden biri, kişinin ruhuna yol gösteriyordu. Kişinin rehberinin hangi hayvan olduğunun tespit edilmesine yarayan doğum tarihi aralıkları, kabaca, kişinin bizim bugün kullandığımız zodyaktaki burçlardan hangisine mensup olduğunu gösteren tarih aralıklarına denk düşmektedir (Kaz – Oğlak, Su Samuru – Akrep, Baykuş – Yay gibi).

Batı dünyasındaki koruyucu melek kavramı gibi, bu spiritüel rehberler de insana cesaret ve umut veren ruhani birer danışmandı. Her kişinin ve her kabilenin bu rehberleri temsil eden totemleri bulunmaktaydı. Amerikan yerlilerinin bu spiritüel rehberlerin insana vereceği düşündükleri ilham da, zodyak burçlarının kişinin karakterini ve hareket şekillerini belirleyen etkilerle benzerlik taşımaktadır. Bu rehberler, aynı zamanda elementleri temsil eden Kaplumbağa Klanı (Toprak), Kelebek Klanı (Hava), Atmaca Klanı (Ateş) ve Kurbağa Klanı (Su) olarak gruplanıyorlardı ve belli bitkiler, taşlar ve renklerle de ilişkilendirilmişti.

ÇİN: Batı Astrolojisi gibi Çin Astrolojisi de insanın yaradılışını temsil eden 12 kategori içermektedir. Bu kategorilere Çin Hayvan Burçları adı verilir. Bu burçların oluşturduğu Çin Zodyağı, bir Çin takvim yılına bağlı bir sistem içerisinde yer alır. Yani, Çin burçlarının her biri, Batı Astrolojisi’ndeki gibi bir aya değil, bir Çin yılına denk gelir. 12 Çin Hayvanı, sırasıyla Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejder, Yılan, At, Koyun, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz’dur. Çin Astrolojisi’nin uygulama temelleri Çin takviminde, özellikle de bu takvimin 12 yıllık hayvan döngüsündedir. Öngörüm teknikleri ise, göksel cisimlerin Çin takımyıldızları üzerindeki hareketlerini esas alır. 28 Çin takımyıldızı, 88 Batı takımyıldızından oldukça farklıdır.

Astroloji  1
Çin felsefesindeki elementler ve gezegenlerler ilişkilendirilme şekli de Batı’dakinden farklılıklar gösterirler. Venüs Maden, Jüpiter Ağaç, Merkür Su, Mars Ateş, Satürn ise Toprak elementini simgeler. Batı Astrolojisi’nin bugün popüler olabilmek için geldiği nokta olan, insanlara maddi dünyanın nimetlerinden faydalanmak, yani tamamen aşk, para, seks gibi konularda rehberlik etme amacından bağımsız olarak özünü koruyan Çin Astrolojisi, yaşamı metafizik yönünden ele alır ve insan ruhunun ölümden sonra da taşımaya devam edeceği olumlu özellikler konusunda yol gösterir. Ruhun ebedi olanla birleşme isteği açıkça ifade edilir.

HİNT: Hindu Astrolojisi, Vedas metinlerinin yazıldığı zamanlara kadar uzanır ve bu nedenle Vedik Astroloji olarak da adlandırılmıştır. 4,000 yıllık bir geçmişi olan Vedik Astroloji; Güneş, Ay, Mars, Jüpiter, Venüs, Satürn, Rahu (ejderin başı – Kuzey Ay Düğümü) ve Kethu’yu (ejderin kuyruğu – Güney Ay Düğümü) temel alır. Mikrokozmos ile makrokozmos arasındaki bağlantıyı öne çıkaran Vedik Astroloji, Batı Astrolojisi’nden, Ay Evleri gibi teknikler kullanmak ve Tropik Zodyak yerine Sidereal Zodyak’tan faydalanmak gibi çok çeşitli farklılıklar gösterir.

Astroloji  2

Bunun dışında, Vedik Astroloji’de de Zodyak 30 derecelik 12 eşit parçaya bölünmüştür ve burç isimleri de bugün Batı’da kullanılanlarla büyük benzerlik gösterir. Yine de Başak (orijinali olan Virgo Bakire demektir) yerine Kız, Oğlak (orijinali olan Capricorn Keçi Boynuzlu demektir) yerine Deniz Canavarı, Kova (orijinali olan Aquarius Su Dağıtan/Su Koyan/Saki demektir) yerine de Su Sürahisi denmiştir. Ayrıca dilimize Yay olarak geçen Sagittarius aslında Okçu demektir ama Hintliler de bunu bizim gibi Yay olarak tabir ederler. Buna karşın, Denge demek olan Libra’yı bizim gibi Terazi olarak tanımlamamışlar, yine aynı şekilde Denge diye nitelendirmişlerdir. Son güncelleme 20.03.2021

Bir diğer benzerlik de, Batı’daki dört elementin Vedik Astroloji’de de Ateş, Hava, Toprak ve Su olarak tanımlanması ve burçlarla da Batı’daki ile aynı şekilde ilişkilendirilmesidir. Bazı Hint Üniversiteleri, Vedik Astroloji alanında yüksek lisans programları açmışlardır.
Read More

Öğrenci Astrolojisi

Astroloji
Öğrenci Astrolojisi
Günümüzün hızlı dünyasında, teknolojideki ilerleme ve eğitim teknikleri sürekli gelişmektedir. Öğrenci Astrolojisi, çocuğumuzun eğitimine hazırlık yaparak bu büyümeyle başa çıkmada yardımcı olur ve kendilerine en uygun akışın seçilmesine yardımcı olur. Merkür ve Jüpiter gezegenleri bilişsel başarılarda önemli bir rol oynamaktadır. Bir öğrencinin valedictorian veya A + öğrencisine dönüşmesi için, bu gezegenlerin doğum planında aşağıdaki evleri olumlu yönde etkilemesi gerekir:

İkinci Ev:
İlkokul ve erken eğitimden sorumlu.

Dördüncü Ev
Üniversiteye öznitelikler. Aynı zamanda duygusal duyarlılığa ve kabiliyete ya da olayları hızlıca kavramaya bağlanır.

Dokuzuncu Ev
İleri derece veya yüksek öğrenimden sorumludur. Doğum haritasındaki bu eve genellikle yüksek öğrenimin evi denir.

Sekizinci Ev; bir öğrencinin ana akışla ilgili olmayan ve okulu, okült veya araştırma odaklı kurslarla bağlantılı eğitimini gösterir.

Birçok durumda, ebeveynler, çocuklarının doğum çizelgelerini analiz etmelerini ister; öğrencilere ailelerinde öğrencileri en iyi nasıl destekleyebilecekleri konusunda ipuçları verir. Ek olarak, astrologlarımız ayrıca aşağıdaki gibi akademik performanslara engel teşkil edebilecek olumsuz gezegensel etkileri de analiz eder:

Tembellik

Arkadaşların dikkatini dağıtması veya odağı kaybetmesi

Sosyal bağımlılıklar

Diyet problemleri

Doğum haritasına olumlu bir şekilde yerleştirildiğinde, müzik, resim, dans, turizm ve sanat eserlerini öğrenme yeteneğine sahip olabilen Güneş - Merkür – Venüs'ün ünlü kombinasyonudur.

Güçlü Venüs ve Mars
Mühendislik ve Tıp

Güçlü Ay, Mars ve Satürn
Mühendislik ve Tıp

Güçlü Venüs ve Mars
Elektrik akımı

Güçlü Satürn
Madencilik, Mineraller, Petrol ve Deri ile ilgili kurslar

9. Evde güçlü Jüpiter
Maneviyat, din ve felsefe ile ilgili kurslarSon güncelleme 20.03.2021
Read More