Büyü Çeşitleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Büyü Çeşitleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19 Temmuz 2022 Salı

Düşmanı Yenmek İçin Büyü


Düşmanı Yenmek İçin Büyü

Düşmana galip gelmek için bir avuç toğraga üç  kere Mücadele Suresi okunup düşmana saçılsa muzaffer olunur, düşman zelil olur. MÜCADELE SURESİ Bismillahirrahmanirrahiymi. kad semi’allahu kavlelletiy tucadiluke fiy zevciha ve teştekiy ilellahi vallahu yesme’u tehavurekuma innallahe semiy’un basıyrun. elleziyne yuzahirune minkum min nisaihim ma hunne ummehatihim in ummehatuhum ilellaiy velednehum ve innehum leyekulune munkeren minelkavli ve zuren ve innallahe le’afuvvun ğafurun.velleziyne yuzahirune min nisaihim summe ye’udune lima kalu fetahriyru rekabetin min kabli en yetemassa zalikum tu’azune bihi vallahu bima ta’melune habiyrun.femen lem yecid fesıyamu şehreyni mutetabi’ayni min kabli en yetemassa femen lem yestetı’ feıt’amu sittiyne miskiynen zalike litu’minu billahi ve resulihi ve tilke hududullahi ve lilkafiriyne ‘azabun eliymun. innelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu kubitu kema kubitelleziyne min kablihim ve kad enzelna ayatin beyyinatin v uhumullahu cemiy’an feyunebbiuhum bima ‘amilu ahsahullahu ve nesuhu e lilkafiriyne ‘azabun muhiynun. yevme yeb’as vallahu ‘ala kulli şey’in şehiydun. elem tere ennallahe ya’lemu ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardı ma yekunu min necva selasetin illa huve rabi’uhum ve la hamsetin illa huve sadisuhum ve la edna min zalike ve la eksere illa huve me’ahum iyne ma kanu summe yunebbiuhum bima ‘amilu yevmelkıyameti innallahe bikulli şey’in ‘aliymun. elem tere ilelleziyne nuhu ‘aninnecva summe ye’udune lima nuhu ‘anhu ve yetenacevne bil’ismi vel’udvani ve ma’sıyetirresuli ve iza cauke hayyevke bima lem yuhayyike bilillahu ve yekulune fiy enfusihim lev la yu’azzibunallahu bima nekulu hasbuhum cehennemu yaslevneha febi;’selmasıyru. ya eyyuhelleziyne amenu iza tenaceytum fela tetenacev bil’ismi vel’udvani ve ma’sıyetirresuli ve tenacev bilbirri vettakva vettekullahelleziy ileyhi tuhşerune.innemennecva mineşşeytani liyahzunelleziyne amenu ve leyse bidarrihim şey’en illa biiznillahi ve ‘alellahi felyetevekkelilmu’minune.ya eyyuhelleziyne amenu iza kıyle lekum tefessehu fiylmecalisi fefsehu yefsehıllahu lekum ve iza kıylenşuzu fenşuzu yerfe’ıllahulleziyne amenu minkum velleziyne utul’ılme derecatin vallahu bima ta’melune habiyrun.ya eyyuhelleziyne amenu iza naceytumurresule fekaddimu beyne yedey necvakum sadekaten zalike hayrun lekum ve atheru fein lem tecidu feinnallahe ğafurun rahıymun.eeşfaktum en tukaddimu beyne yedey necvakum sadekatin feiz lem tef’alu ve taballahu ‘aleykum feekıymussalate ve atuzzekate ve etıy’allahe ve resulehu vallahu habiyrun bima ta’melune.elem tere ilelleziyne tevellev kavmen ğadıballahu ‘aleyhim ma hum minkum ve la minhum ve yahlifune ‘alelkezibi ve hum ya’lemune.e’addallahu lehum ‘azaben şediyden innehum sae ma lanu ya’melune.ittehazu eymanehum cunneten fesaddu ‘an sebiylillahi felehum ‘azabun muhiynun.len tuğniye ‘anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey’en ulaik ashabunnari hum fiyha halidune.yevme yeb’asuhumullahu cemiy’an feyahlifune lehu kema yahlifune lekum ve yahsebune ennehum ‘ala şey’in ela innehum humulkazibune.istahvese ‘aleyhimuşşeytanu feensahum zikrallahi ulaike hızbuşşeytani ela inne hızbeşşeytani humulhasirune.innelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu ulaike fiyl’ezelliyne.ketaballahu leağlibenne ene ve rusuliy innallahe kaviyyun ‘aziyzun.la tecidu kavmen yu’minune billahi velyevmil’ahıri yuvaddune men haddallahe ve resulehu ve lev kanu abaehum ev ebnaehum ev ıhvanehum ev ‘aşiyretehum ulaike ketebe fiy kulubihimul’iymane ve eyyedehum biruhın minhu ve yudhıluhum cennatin tecriy min tahtihel’enharu halidiyne fiyha radıyallahu ‘anhum ve radu ‘anhu ulaike hızbullahi ela inne hızballahi humulmuflihune.
Read More

Bağlı Olanı Çözme Büyüsü


Bağlı Olanı Bozma Büyüsü


Bir tas suya bu Ayet i kerimeyi 7 kere okuyup o suya üfür bir de er ile avrete içir.Eger 70 yıl da bağlı olsa açılır.Biiznillahi Teala A.C. İNNA FETEHNA LEKE FETHEN MUBİYNA WE FUTİHETİS-SEMAU FEKANET EBWABA FEN FELEKE[ BURDAKİ K KAFTIR] FEKANE KÜLLU FİRKE [BURDAKİ K KAFTIR ] KETTEWDİL AZİYM SEDEKALLAHÜL AZİYM.
Read More

Birini Helak Etmek İçin Büyü


Birini Helak Etmek İçin Büyü

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamühü fülan ibni fülaneh. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh. Ve kalel insanü ma leha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yütaku intikamühü fülan ibni ibni fülaneh. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh. Bi enne rabbeke ev haleha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamühü fülan ibni fülaneh. Yevme izin yasdürünnase eştaten liyürav a’malehüm. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh. Femen ya’mel miskale zerratin hayran yerah. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yütaku intikamühü fülan ibni fülaneh. Vemen ya’mel miska le zerratin şerran yerah. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh .بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِذَا زُلْزِلَتِ اْلاَرْضُ زِلْـزَا لَهَا يَاقَاهِرُ ذُوالْبَطْشِ الشَّدِيدِ اَنْتَ الَّذِى لاَيُطَاقُ اِنْتِقَامُهُ فُلاَنِ ابنِ فُلاَنَةَ وَاَخْرَجَتِ اْلاَرْضُ اَثْقَالَهَا ياقَاهِر ذُوالْبَطْشِ الشَّدِيدِ اَنْتَ الَّذِى لاَيُطَاقُ اِنْتِقَامُهُ فُلاَنِ ابْن فُلاَنَةَ وَقَالَ اْلاِنْسَانُ مَالَـهَاَ يَاقَاهِرُذُوالْبَطْشِ الشَّدِيدِ اَنْتَ الَّذِى لاَيُطَاقُ اِنْتِقَامُهُ فُلاَنِ ابنِ فُلاَنَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَاَ ياقَاهِرُذُوالْبَطشِ الشَّدِيدِ اَنْتَ الَّذِى لاَيُطَاقُ اِنْتِقَامُهُ فُلاَنِ ابْن فُلاَنَةَ بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لهَا يَاقَاهِرُ ذُوالْبَْطشِ الشَّدِيدِ اَنْتَ الَّذِى لاَيُطَاقُ اِنْتِقَامُهُ فُلاَنِ ابْن فُلاَنَةَ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُالنَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ يَاقَاهِرُ ذُوالْبَطْشِ الشَّدِيد ِاَنْتَ الَّذِى لاَيُطَاقُ اِنْتِقَامُهُ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًايَرَهُ يَاقَاهِرُ ذُوالْبَطْشِ الشَّدِيدِ ِاَنْتَ الَّذِى لاَ يُطَاقُ اِنْتِقَامُهُ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةَ وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّا يَرَهُ يَاقَاهِرُ ذُوالْبَطْشِ الشَّدِيدِ اَنْتَ الَّذِى لاَيُطَاقُ اِنْتِقَا مُهُ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةَzalimi helak etmek için zilzal suresinin bu azimeti çarşamba gecesi kırkbir adet tuz üzerine okunur okunur ve o tuzlar ateşe atılıp yakılır.
Read More

Elma Büyüsü


Elma Büyüsü Nasıl YapılırElmayı iki eliniz arasında sıkıca tutun ve artık hayatınızda olmasını istemediğiniz alışkanlığınıza odaklanın. Bu geç saatlere kadar uyumamak olabilir, sigara olabilir, fazla yemek olabilir.

Kurtulmayı istediğiniz şey her ne ise buna iyice odaklandıktan sonra elmanın üzerine kesikler atmaya başlayın. Majikal uygulamalar sırasında kullandığınız bir sembolünüz varsa yapabilirsiniz, kişisel bir sembolünüz varsa yapabilirsiniz, veya sadece hissettiklerinizi yansıtacak gelişi güzel kesikler de atabilirsiniz. Önemli olan rahatça kendinizi ve duygularınızı elmaya yansıtmanızdır. Bitirdikten sonra elmayı tekrar iki elinizle tutun ve bu sefer bırakmak istediğiniz alışkanlığınızın size hissettirdiği kötü ne varsa derinlemesine konsantre olun. Eğer geç yatmaksa sorununuz sabah hissettiğiniz bitkinliğe, sigaraysa hızlı hareket etmede çektiğiniz zorluklara odaklanabilirsiniz. Kurtulmak istediğiniz bütün kötü duygular şimdi ellerinizden elmaya akıyor ve vücudunuz temizleniyor. Tamamen temizlendiğinizi hissedinceye kadar devam edin. Ardından, eğer yapabiliyorsanız yaşam alanınıza yakın bir yerde, yoksa herhangi bir yerde, toprağa fazla derin olmayan bir çukur açın. Kürek veya uygun hangi alet elinizde varsa kullanabilirsiniz. Çukurun dibine önce biraz tuz serpin sonra elmayı koyun ve çukuru kapatın. Çukuru kapatırken kürek kullanmayın. Bu noktada toprağı hissetmeniz gerekiyor. Elmanın üzerine toprağı ellerinizle atıp bastırarak çukuru kapatın. Yüzeyini düzleyin ve üzerine elinizi saat yönünün tersi yönde çevirerek tuz serpin. Elma yavaş yavaş toprakta çözünecek ve serptiğiniz tuz yüklediğiniz negatif enerjiyi nötralize edecektir. Bu bir toprak büyüsüdür ve toprak büyüleri diğer elementlerinkilere oranla daha yavaştır. Örneğin bir parça kağıt alıp tutuşturduğumuzda bir anda yanacaktır. Elmanınsa çözünmesi zaman alacaktır. Özellikle uzun süreli alışkanlıkların değiştirilmesi gibi konularda hızlı elementlerle büyü yapılması etkili sonuçlar oluşturmaz. Hemen etki görülür fakat çok kısa bir süre sonra alışkanlık geri gelebilir. Toprak elementiyle yaptığınız bu büyüden sonraysa açıkçası ilk günler hiç bir fark göremeyeceksiniz. Elmanız çözünmeye başladıkça canınızın pek sigara içmek istemediğini, uykunuzun daha erken geldiğini veya eskisinden daha az yediğinizi fark edecek, Tamamen çözündüğündeyse bir daha geri gelmemek üzere kötü alışkanlığınızdan kurtulmuş olacaksınız.
Read More

Bunalımdan Kurtulma Büyüsü


Bunalımdan Kurtulma Büyüsü


En iyi sonuçlar için, bu büyüyü küçülen ay döneminde yapın. Ay küçüldükçe, bunalımınızdan da kurtulursunuz. Malzemeler;1 mavi, 15 cm uzunluğunda ince mum veya bir mavi küçük ince mum (genellikle büyü mumları olarak astroloji veya hediyelik eşya mağazalarında satılır.) Hediyelik eşya dükkanlarında ya da sırf mum satan yerlerde bulabilirsiniz. Yalnız bulacağınız mumlar büyük olasılıkla beyaz mumun üzeri mavi boya olacaktır. Bu büyü için mavi bir mum gerekir. Mavi mumu bulmakta zorlanırsanız kendiniz yapabilirsiniz. Ayarlanabilir Şamdan. Bir avuç taze veya kurutulmuş adaçayı. Bir fincan tabağı veya küçük tabak. Bir çakmak veya birkaç kibrit. Üzerinde çalışabileceğiniz güvenli düz bir yer.

Büyü tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyacağınız malzemeler; Mavi bir tükenmez kalem. Düz bir zarf

Mumu şamdana yerleştirin ve şamdanı tabağın ortasına koyun. Sonra küçük miktarda toz baharatı şamdanın etrafına gelecek şekilde tabağa serpin. Ya da şamdanın etrafına taze adaçayı yaprakları yerleştirin. Ellerinizi silkeleyin ve mavi mumu yakın. Bir an kendinizi parlak bir enerji kalkanıyla [renk vermemiş. Ama bu çalışma için en uygun mavi renkli bir enerji kalkanı düşünmek olacaktır. Mavi renk huzurun ve huzur içerisinde derin bakışın rengidir. Özellikle huzur ve farkındalık çalışmaları -ayrıca boğaz çakrası için- mavi renk kullanılır] sarılmış halde hayal edin. Bu ışık, aura gibi bedeninizden dışa doğru nabız şeklinde atsın ve size sadece olumlu ve sağlıkları şeyleri çeksin. Hafifçe ıslanmaya başladığınızı hissedene kadar birkaç saniye bu hayali sürdürün. Şimdi gözlerinizi açın ve şu tekerlemeyi  tekrarlayın Bilgelik bitkisi adaçayı, olumsuzlukları gönder. Bana güç, sağlık ve net bir görüş var Parlak mavi bir mum, huzur ve güç için Mum yandıkça bu büyü devam etsin Mum bittiğinde bütün rahatsızlıklar gitsin İstediğim budur ve öyle kabul edilesin! Mumu güvenli bir yere yanmaya bırakın ama gözünüzü üzerinden ayırmayın. Mum yanıp bittiğinde, adaçaylarını toplayıp sade bir zarfın içine koyun. Zarfın kapağını yapıştırın ve üzerine adınızı yazın. Jüpiter’in şifa verici astrolojik sembolünü (koyun ve büyü amacınızı belirtin. Sonra zarfı çantanıza, cebinize, defterinizin arasına koyun ve birkaç gün boyunca bitkinin enerjisinin sizinle kalmasına izin verin. Birkaç gün geçtikten sonra, zarfı çıkarın, açın ve bitkiyi rüzgara saçın. bilgeliğin ve şifanın gelişini hızlandırmak için hava elementinden yardım isteyin. İşiniz bittiğinde zarfı çöp sepetine atın [Bu son kısmı hiç beğenmedim. Nerde görülmüş enerjisel bir çalışmanın sonunda bir malzemenin çöpe atıldığı! Her ne olursa olsun büyü çalışması için kullanılmış bir malzeme -artık işlevini tamamlasa da hala o enerjiyi. taşır ve gerekli saygı gösterilmelidir. Bunun için zarfı lütfen çöpe atmak yerine yakın. Yakmak enerjiyi serbest bırakır. Not: Köşeli parantezler içindekiler benim notlarımdır. Her ne kadar ekleme yapmak istemesem de bazı noktalarda yapma gereği hissettim.
Read More

Su Büyüsü


Su Büyüsü Nasıl Yapılır?

Büyünün başarılı olması için; Büyü yapanın duygularının yeterince acık olması gerekir. yani büyü yaparken, gerçekleşmesini istediğiniz sonuca dikkatinizi güçlü şekilde yoğunlaştıramıyorsanız, büyü başarısız olabilir. eskiden beri duygularla bağlantılı olan su, size en derin duygularınızla bağlanmanız için yol açar. böylece ulaşmak istediğiniz büyünün gücüne açık olabilirsiniz.  doğal cevrede suya bakarken, duygularınızı yüzeye çıkartabilirsiniz böylece büyünüzü güçlendirip zenginleştirebilirsiniz ihtiyacımız olan malzemeler yeşil veya mavi örtü şeffaf cam kase doğal su,(bir ırmaktan alınmış veya yağmur suyu veya deniz suyu olabilir) pusula bazı çiçek yaprakları bir masanın üstüne yeşil veya mavi örtüyü serin ortasına cam kaseyi koyun. kasenin içine biraz su koyun. iki parmağınızı suya batırın ve vücudunuzun ne çok su içerdiğinin farkına varın. ıslak parmaklarınızla alnınıza dokunun sonra bir kaç damla kuzey güney doğu batı yönüne serpin. Suya biraz çiçek yaprağı atın ve onları yüzerken izleyin. Pozitif düşündüğünüz bir şeyi aklınıza getirin ve ona odaklanın, Mesela ailenize olan sevginiz. Bu duyguların tam gücüne odaklanın eğer bunlar sizi ağlatırsa endişelenmeyin. Bu çok normaldir. Sonra şu sözleri söyleyin‘ kalbimdeki sevgiden dünyaya sevgi yolluyorum’ bu kelimeleri söyledikten sonra çok rahatlayacaksınız. Sonra suyu dışarı alın ve toprağa dökün.
Read More

Para Tılsımı


Para Tılsımı


Varlıklar için nane otları kullanılan geleneksel bir büyüdür. Bir şey almak istediğinizde ve bir görevi tamamlamak için size para gerekiyorsa, bu sonuç için amaçlanan büyüyü yapmanız daha mantıklıdır. Ama size gereken miktar az ise, mesela bir hafta geçinmek için; Bu büyü size faydalı olabilir. MALZEMELER-Yeşil keçe (yeşil renk hem parayı hem de naneyi simgeler)-Yeşil iplik ve iğne-10 tane kurutulmuş nane yaprağı-Gök mavisi kağıt ve kalem (gök mavisi olmasının nedeni gökten gelen zenginliği temsil etmesidir)-4 tane altın renkli mum-4 farklı değerde madeni para Yeşil keçe kullanarak bir kese yapın ve içine on tane kurutulmuş nane yaprağı yerleştirin. Gök mavisi kağıdın üzerine bir miktar para yazın. Bir masanın yada sunağınızın üzerine kese,4 tane mum, farklı değerden madeni paralar ve kağıdı yerleştirin.1 altın renkli mum ve 1 parayı, bir karenin 4 köşesine yerleştirin ve mumları yakın. Şimdi dilediğiniz tonda şu şarkıyı söyleyin “Paranın efendisi, paranın bana gelmesi için dua ediyorum. Bunu kazanmak için çalışacağım eğer şimdi bana gelirse iyi yollarda kullanacağım parayı. 
Read More