Gizli İlim ve İnsan: Büyü

20 Ağustos 2022 Cumartesi

Kaçanı Döndürme Büyüsü

Kaçanı Döndürme Büyüsü 7 ayrı kağıda yazılı esma ve duaları yazıp üzerlerine 3 günlük, .. kizbara, .. tane iri tuz koyup büktükten sonra bi...

Büyücüyü Tanıma Yolları

Büyücüyü Tanıma Yolları 1) Eğer kendisi hastaya annesinin ve kendi ismini sorarsa. ( bu cin i kime göndermesini bilmek için) 2) Hastaya ait...

Sihrin İnsan ve Hayvan Üzerindeki Etkileri

Büyünün İnsan ve Hayvan Üzerindeki Etkileri İbn-al-Hacc, Şumus al anvar’ın 1329 H. Baskısının 75.sayfasında 5. Mesele başlığı altında sihirl...

19 Temmuz 2022 Salı

Düşmanı Yenmek İçin Büyü

Düşmanı Yenmek İçin Büyü

Düşmanı Yenmek İçin Büyü Düşmana galip gelmek için bir avuç toğraga üç   kere Mücadele Suresi okunup düşmana saçılsa muzaffer olunur, düşma...

Melek Alfabesi  Enokyan Dili

Melek Alfabesi Enokyan Dili

Melek Alfabesi Enokyan Lisanı Ibranilerden öğrenilen Celestial ve Enochian Alfabelerine ayrıca “Melek Alfabeleri” de denir. Isa’nın öldüğü ...

Telepati ile Bağlama Büyüsü

Telepati ile Bağlama Büyüsü

Telepati ile Bağlama Büyüsü Bir kişinin kendisini sevmesini isteyen kimse gece sevdiğinin uyuduğuna emin olduktan sonra tenha bir yere otur...

Bağlı Olanı Çözme Büyüsü

Bağlı Olanı Çözme Büyüsü

Bağlı Olanı Bozma Büyüsü Bir tas suya bu Ayet i kerimeyi 7 kere okuyup o suya üfür bir de er ile avrete içir.Eger 70 yıl da bağlı olsa açılı...

Zihin Büyüsü

Zihin Büyüsü

Aşk- Bağlama için Zihin Büyüsü Yapmak Sakin ve sessiz bir ortamda olmalısınız. Sırtınızı rahatça dayadığınız ve sevdiğiniz bir yere oturun. ...

Birini Helak Etmek İçin Büyü

Birini Helak Etmek İçin Büyü

Birini Helak Etmek İçin Büyü Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intika...