Büyü etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Büyü etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

20 Ağustos 2022 Cumartesi

Uzaktaki Kişiyi Kendine Bağlama

Uzaktaki Kişiyi Kendine Bağlama Büyüsü

Eğer bir kimsenin bir dakika sensiz kalmamasını istersen; Cuma gecesi nısfu’l-leylde bir mahalde …. kere ihlas-ı şerifi okuyup ondan sonra … vefk-ı kenanı yazıp misk ve zağferanla yazıp eyyam-ı buhurla buhurladıktan sonra ilave olarak biraz kebere ve kendir ve udu’l-hindi buhur verip sonra yine vefki o gece karşına alarak …. kere yine ihlas-ı şerifi okuyup vefki sağ koluna bağla.

Sonra bu levhadan 3 parça yazıp günde birisini ateşle tütsüle. Sonra bu aksam-ı bir yenir nesne üzerine okuyup o ademe yedir. Fi’l-hal kalbinde bir nur-ı muhabbet zahir olur bir dakika seni görmeden duramaz.
Read More

Kaçanı Döndürme Büyüsü

Kaçanı Döndürme Büyüsü


7 ayrı kağıda yazılı esma ve duaları yazıp üzerlerine 3 günlük, .. kizbara, .. tane iri tuz koyup büktükten sonra birer birer ateşe atılır ve dumanı bitinceye kadar kağıtta yazılı esma ve dualar okunur. Buna .. gece devam edilir. Bu müddet zarfında kaçmış veya sevgili geri gelmezse bir tertip daha tekrarlanır.

Okunacak dua:

Antayuşin2, helfuşin, helkuşin2, karişin 2, kayişin 2, harişin 2, ezrişin 2, keykemuşin2, tevekkelu ya huddami hazihilesmai vel ayati veclibu ve heyyicu vezicu keza ila in kanet illa sayhaten vahideten fe izahüm cemiun ledeyna muhdarun. Ve innehu le kasemün lev ta’le mune azim. Ihdaru ve tevekkelu ve heyyicu vezicu kalbi filan bin filane bihakki ahiyen şerahiyen ezunayin esbavütün ali şeddayi. Elvahan3, elacele3, essaate3.
Read More

Büyücüyü Tanıma Yolları

Büyücüyü Tanıma Yolları


1) Eğer kendisi hastaya annesinin ve kendi ismini sorarsa. ( bu cin i kime göndermesini bilmek için)

2) Hastaya ait bir eşya istiyorsa .( t-şört,kravat,iç elbise vs...)

3) Allahın adını anmadan kurban kesmesi ve onun kanını hastaya sürmesi

4) Alçak sesle anlaşılmayan şeyler konuşması.

5) Hastaya muska vermesi, bir kağıda anlaşılmayan yazılar yazması ( numaralar,yıldızlar, kareler...) bu yazılı bir büyüdür

6) Hastaya birşeyler veripte bunları toprağa koymasını istemesi

7) kullağına anlaşılmaz şeyler konuşması


bazen sihirbaz hastanın isminı ve neden geldiğini hastaya önceden söyler ( cinleri aracılığıyla kurbanın adını biliyordur onlara sorup öğrenir siz de sanarsınız ki o adam çok şey biliyor halbuki hiçbirşey bilmiyor, bilse cehennemde kömür olacağını da önceden bilmesi icap eder? Peygamber efendımız s.a.v buyurdular : " kim bir büyücüye gider ve ona inanırsa , bana indirileni inkar etmiş olur.8YANİ HAŞA KURAN-I KERİMİ İNKAR ETMİŞ OLUR ) Buhari
Read More

Sihrin İnsan ve Hayvan Üzerindeki Etkileri

Büyünün İnsan ve Hayvan Üzerindeki Etkileri


İbn-al-Hacc, Şumus al anvar’ın 1329 H. Baskısının 75.sayfasında 5. Mesele başlığı altında sihirlerin 30 grubunu saymış ve şöyle devam etmiştir.

Bir süre önce himmetinde bulunduğum cinlerin reislerinden Dahmuş’u elde etmiştim.

Bana sayısız meselelerle hizmet veren bu cin’e sihir yapılmış kişinin alametlerini sordum.

Bana: “Sihir kendini 30 grupta gösterir.” Dedi. Bende: “Bana bunları, Allah’a ve Süleyman Peygamberin ahitlerine yemin ederek yalan söylemiyeceğini dedikten sonra say” dedim.

O’da şöyle karşılık verdi: “Kendisine sihir yapılan kişi kapısı kapalı bir eve benzer ki; içine kapısından başka hiçbir giriş imkanı yoktur. Bir anahtar olmazsa eve girmek mümkün olabilirmi?”

Ben de: “Hayır” dedim.Bir başka örnek daha vererek şöyle devam etti: Bir insanın vücuduna bir diken veya ok saplansa, bunları çıkarmadan ağrısının dinmesi mümkün değildir. Değil mi?Ben de “Evet” dedim.

Sonra grupları şöyle anlatmaya başladı:

1- Kocaya öyle hükmeder ki; karısından nefret eder. Sihir yapılmadan önce kocasını ne kadar çok seviyorsa, o derece tiksinir hale gelir.

2- Kadına hükmederek kocasından nefret ettirir. Ondan o derece tiksinir ki; gözüne sanki kocası değil de bir domuz veya bir düşman gibi görür.

3- Bekar kadınların evlenmelerine engel olur. Böyle sihir yapılmış kişileri istemeye gelenler bu isteklerinden vazgeçerek geri dönerler.

4- Bakirelere yapılır. Öyle ki, bu kızlar sokağa çıkmak istemezler. Kimse de bunların oturduğu yere pek uğramaz olur. Zorlanarak gelseler bile sanki ölümdan kaçar gibi uzaklaşmaya çalışırlar.

5- Aile reisine yapılır. Çoluk çocuğuna hiç yoktan bağırıp çağırır ya da döver.

6- Koyunlara yapılır. Karınlarındaki döllerini öldürür. “Bu nasıl olur” dedim. Dahmuş şöyle cevap verdi: Göğü direksiz ayakta tutan Allah’a yemin olsun ki; sihir yapılıp ta koyun sürüsü üzerine tatbik edildiği zaman, şeytanlar bu sürünün hayvanlarına havale edilirler. Bunlar da, koyunların rahimlerinde döl hasıl olmasına mani olurlar.

7- Evcil hayvanlara musallat olup, eklemlerinde hastalık yaparlar.

8- Sihir yapıldığı esnada görevli kılınan şeytanlar hayvanların rahimlerine darbe vurarak dölünü düşürürler.

9- İneklere yapılır, süt vermemeye başlar. Verse de yağsız olur. Bundan sonra Dahmuş dedi ki; Şeytanlar, katır, eşek ve at’a sihrin hükmünü icra ettiremezler. Bunlar da ortaya çıkan hastalık belirtileri nazardandır.

10- İnsan çocuğunun ölümü için yapılır. Sihir yapılan kadının çok az çocuğu hayatta kalır. Sihirin tesir ettiği kadının üzerine şeytanlar hücum ederek, kasıklarına, makadına ve karnına çeşit türlü sihirlerle vurarak dölünü düşürürler.

11- Kimi zaman küçük çocukların ölümleri için yapılır. Bu halde, şeytanların müvekkel kılındığı çocuklar, bunların çeşitli darbelerin maruz kalırlar. Daha kötüsü: şeytanlar “Bahri arzak” (mavi deniz) denilen yerdeki bir kaynaktan getirdikleri suyu içirirler ki; bu sudan içen çocuk hastalanıp ölür. Bu sudan yetişkinlere içirildiği takdirde bunların karınları şişer ve su toplar.

12- Salı veya Cuma günü Başak burcunun tali olduğu bir zamanda bir kadın resmi çizilip istenilen herhanği bir kadın üzerine tatbik edilirse, o kadının her doğuracağı kız çocuğu olur. Bunun üzerine: “Ey Dahmuş, nasıl olur da erkek çocuk doğurabilecek bir kadın (sihir yapıldıktan sonra) yalnızca kız çocuğu doğurur hale gelir.” Dedim. Buna şöyle cevap verdi: Muhammed sallalahü aleyhi ve selemi alemlere peygamber olarak gönderene yemin olsun ki, doğrudan başka bir şey bildirmedim ve gerçekten gayri bir şey konuşmadım. Mağrib (Kuzey Afrika)’in denize yakın ücra bir yerinde malum bir bitki yetişir. Türlü türlü sihirlere müvekkel olan şeytanlar, bu bitkiyi alıp sihir yapılan kadına yedirirler. Bunun üzerine kız çocuktan başka çocuk doğurmaz olur. Zaten bu bitkiden yiyen kadın sihir yapılmamış olsa da kız çocuğu doğurur.

13- Öyle büyü yaparlar ki, koca karısına yaklaşımda bulunamaz.

14- Yeni geline isabet eder. Kocasından hemen nefret eder.

15- Kadına isabet eder. Kocası ile münasebetten tiksinti duyar ve ona hoşlanmadığını söyler.

16- Adama yapıldığında eklemlerinde hastalık yapar.

17- Kadına yapılır. Başında ve karnında su birikir.

18- Kadınlara isabet edip yüzlerini değiştirir. Yani ağzı ve yüzü eğilir.

19- Kadına yapılır. Çocuk doğuramaz olur. Görende kısır olduğunu zanneder. Böyle sihir yapılmış kadında hayız gördüğü halde çocuk doğuramaz. Çünkü şeytanlar rahmin faaliyetine mani olurlar.

20- Yapıldığı zaman, mal, eşya ve hayvanlar telef olur.

21- Karı kocanın arasını açmak için yapılır.

22- Yapıldığında, bir aile ve grup içinde anlaşmazlık ve kin doğmasına neden olur.

23- Erkek olsun, kadın olsun, yapıldığı zaman hasta eder. Şöyle ki; Cinler, sihir yapılanın vücuduna vurarak kurtulması güç hastalıkların oluşmasına neden olurlar.

24- Yapıldığı zaman, kadın olsun, erkek olsun, insanların gözünde hor ve hakir görünmelerini sağlar. Hiç kimse bu sihirden dolayı bu kişilere değer vermez.

25- Görevliye yapılır. Çalıştığı işinden uzaklaştırılır.

26- Yapıldığı kişinin elinde mal ve para cinsinden ne varsa hepsi gider yani iflas ettirir.

27- Kadına yapılır, ne evlendiği koca ona sabreder ne de kadın evlendiği kocaya dayanır. Her iki şekilde de genellikle boşanmalarını sağlar.

28- Sihir yapılan kişi evinde kalamaz. Sihir tesirini gösterdiği süre içinde türlü nedenlerle gurbette kalıp vatanına dönemez.

29- Güzel bir kadına yapıldığı zaman onu kocasına ve insanların gözüne çirkin gösterir.

30- Erkek veya kadın olsun, yapıldığı zaman rengi değişir, sararır ve sonunda aklını yitirir.

Dedim ki; Ya Dahmuş “Bütün bu sihirlerin ilaçlarını bana bildir.”

“Bu sihirlerin bozulması şu şekilde olur.” Diyerek her birinin ilacını bana bildirdi.
Read More

19 Temmuz 2022 Salı

Düşmanı Yenmek İçin Büyü


Düşmanı Yenmek İçin Büyü

Düşmana galip gelmek için bir avuç toğraga üç  kere Mücadele Suresi okunup düşmana saçılsa muzaffer olunur, düşman zelil olur. MÜCADELE SURESİ Bismillahirrahmanirrahiymi. kad semi’allahu kavlelletiy tucadiluke fiy zevciha ve teştekiy ilellahi vallahu yesme’u tehavurekuma innallahe semiy’un basıyrun. elleziyne yuzahirune minkum min nisaihim ma hunne ummehatihim in ummehatuhum ilellaiy velednehum ve innehum leyekulune munkeren minelkavli ve zuren ve innallahe le’afuvvun ğafurun.velleziyne yuzahirune min nisaihim summe ye’udune lima kalu fetahriyru rekabetin min kabli en yetemassa zalikum tu’azune bihi vallahu bima ta’melune habiyrun.femen lem yecid fesıyamu şehreyni mutetabi’ayni min kabli en yetemassa femen lem yestetı’ feıt’amu sittiyne miskiynen zalike litu’minu billahi ve resulihi ve tilke hududullahi ve lilkafiriyne ‘azabun eliymun. innelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu kubitu kema kubitelleziyne min kablihim ve kad enzelna ayatin beyyinatin v uhumullahu cemiy’an feyunebbiuhum bima ‘amilu ahsahullahu ve nesuhu e lilkafiriyne ‘azabun muhiynun. yevme yeb’as vallahu ‘ala kulli şey’in şehiydun. elem tere ennallahe ya’lemu ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardı ma yekunu min necva selasetin illa huve rabi’uhum ve la hamsetin illa huve sadisuhum ve la edna min zalike ve la eksere illa huve me’ahum iyne ma kanu summe yunebbiuhum bima ‘amilu yevmelkıyameti innallahe bikulli şey’in ‘aliymun. elem tere ilelleziyne nuhu ‘aninnecva summe ye’udune lima nuhu ‘anhu ve yetenacevne bil’ismi vel’udvani ve ma’sıyetirresuli ve iza cauke hayyevke bima lem yuhayyike bilillahu ve yekulune fiy enfusihim lev la yu’azzibunallahu bima nekulu hasbuhum cehennemu yaslevneha febi;’selmasıyru. ya eyyuhelleziyne amenu iza tenaceytum fela tetenacev bil’ismi vel’udvani ve ma’sıyetirresuli ve tenacev bilbirri vettakva vettekullahelleziy ileyhi tuhşerune.innemennecva mineşşeytani liyahzunelleziyne amenu ve leyse bidarrihim şey’en illa biiznillahi ve ‘alellahi felyetevekkelilmu’minune.ya eyyuhelleziyne amenu iza kıyle lekum tefessehu fiylmecalisi fefsehu yefsehıllahu lekum ve iza kıylenşuzu fenşuzu yerfe’ıllahulleziyne amenu minkum velleziyne utul’ılme derecatin vallahu bima ta’melune habiyrun.ya eyyuhelleziyne amenu iza naceytumurresule fekaddimu beyne yedey necvakum sadekaten zalike hayrun lekum ve atheru fein lem tecidu feinnallahe ğafurun rahıymun.eeşfaktum en tukaddimu beyne yedey necvakum sadekatin feiz lem tef’alu ve taballahu ‘aleykum feekıymussalate ve atuzzekate ve etıy’allahe ve resulehu vallahu habiyrun bima ta’melune.elem tere ilelleziyne tevellev kavmen ğadıballahu ‘aleyhim ma hum minkum ve la minhum ve yahlifune ‘alelkezibi ve hum ya’lemune.e’addallahu lehum ‘azaben şediyden innehum sae ma lanu ya’melune.ittehazu eymanehum cunneten fesaddu ‘an sebiylillahi felehum ‘azabun muhiynun.len tuğniye ‘anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey’en ulaik ashabunnari hum fiyha halidune.yevme yeb’asuhumullahu cemiy’an feyahlifune lehu kema yahlifune lekum ve yahsebune ennehum ‘ala şey’in ela innehum humulkazibune.istahvese ‘aleyhimuşşeytanu feensahum zikrallahi ulaike hızbuşşeytani ela inne hızbeşşeytani humulhasirune.innelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu ulaike fiyl’ezelliyne.ketaballahu leağlibenne ene ve rusuliy innallahe kaviyyun ‘aziyzun.la tecidu kavmen yu’minune billahi velyevmil’ahıri yuvaddune men haddallahe ve resulehu ve lev kanu abaehum ev ebnaehum ev ıhvanehum ev ‘aşiyretehum ulaike ketebe fiy kulubihimul’iymane ve eyyedehum biruhın minhu ve yudhıluhum cennatin tecriy min tahtihel’enharu halidiyne fiyha radıyallahu ‘anhum ve radu ‘anhu ulaike hızbullahi ela inne hızballahi humulmuflihune.
Read More

Melek Alfabesi Enokyan Dili


Melek Alfabesi Enokyan Lisanı


Ibranilerden öğrenilen Celestial ve Enochian Alfabelerine ayrıca “Melek Alfabeleri” de denir. Isa’nın öldüğü eski zamanlarda araştırmacılar Melek Hükümdarlıkları üzerinde ciddi çalışmalar yapmaya başladılar. O zamanlar Hristiyanlık ve din çok ciddi konulardı. Hükümdarlar kimin din hakkında bilgi verip konuşabileceği ve kimin konuşamayacağı üzerine sıkı kurallar koymuşlardı. Bu araştırmacılar gibi yasal olmayan yollardan çalışmalar yapmak hükümet tarafından kötü cezalara çarptırılıyordu.

Bu alfabelerin ibranilerin alfabeleri değiştirilerek meydana getirildiği ve kutsal melek ve Tanrı sembolleri içerdiği belirtilmiştir.

Enokyan Maji sistemi, 1580’li yıllarda Dr. John Dee ve Edward Kelley‘nin çalışmaları sonucunda elde edilen son derece karmaşık bir sembol ve dil sistemidir. Bu sistem onlara bedensiz varlıklar tarafından tebliğ edilmişti. bu varlıkları melek diye tanımladılar. Bu sistem, böyle kısa bir yazida anlatmak için fazla kapsamlıdır. Hatta, Dee ve Kelley’nin sandıklarından çok daha kapsamlı örneğin, Büyük Elemanlar Tablosu evrenin altı boyutlu bir şemasıdır.

Dee ve Kelley’nin bunu tam olarak idrak ettikleri düşünülmüyor .Üç boyutun ötesini içerecek geometrik çalışmaların o devirlerde gelişmediği bilinmekte .Son asrın sonlarında, bazı Golden Dawn (Altın Şafak Cemiyeti) üyeleri tarafından bu konuda önemli çalışmalar yapıldı (özellikle McGregor Mathers ve Aleister Crowley). Bu sistemin evren görüşü şöyledir, fiziksel evren iki yöne aynı anda hareket eden dört boyutlu bir hiperküredir .Dördüncü boyutta hareket eden bir Einstein evrenini düşünürseniz sanırım buna zaman benzeri hareket iyi bir benzetme olur. Hiperküre elemanlara ve alt elemanlara bölünmüştür (Golden Dawn revizyonunda harfleri ve başka sembolik sistemleri içine yerleştirdiler), bunlar da ayrıca bölünür, dolayısıyla bütünün her biriminin içerdiği güç istenildiğinde belirli veya genel olabiliyor.

Varlıklar bu güçlerin çeşitli çalışmalarında kullanılacak insan dışı bir dilde yazılı bir dizi metin çağrı veya anahtar verdiler. Bu sistemde ayrıca, gezegen güçleri vs.. gibi oldukça yaygın Rönesans maji - büyü unsurları da vardır.

Enochian 1. – Psişik Yetenekleri Kuvvetlendirir
Enochian 2. – Majikal Korunum ve Kişisel Güç
Enochian 3.- Şifa Vermek & İyileştirmek
Enochian 4. – Mutluluk, Keyif ve Aşk
Enochian 5.- Gizli Olanları Bilmek & Kehanette Bulunmak
Enochian 6. – Mars’ın Gücü
Enochian 7. – Dünyayı Kutsamak & Güzellikleri Korumak
Enochian 8. – Ateş & Ateşe Hükmeden Varlıklar
Enochian 9. – Şifa
Enochian 10. – Dilek
Enochian 11.- Kısmet & Büyü Bozma
Enochian 12. Gizlediğiniz Şeyleri Korumak
Enochian 13. – Birinin Aklını Karıştırma
Enochian 14. – Erkeklik Bağlama & Şehvet Yok etme
Enochian 15. – Paraya Hükmetmek
Enochian 16. – Şan Şöhret Kazanmak & İnsanlara Hükmetmek
Enochian 17. – Kısmet & Yardım
Enochian 18. – Huzur & Korunma

Enokyan alfabesiyle rüyaya girme

enokyan alfabesiyle rüyaya girme
birinin rüyasına girebilmek için enokyan alfabesiyle rüyasına girilmesi istenilen kişinin adı yazılıyor ve bu yastığın altına konuluyor.
Read More

Telepati ile Bağlama Büyüsü


Telepati ile Bağlama Büyüsü


Bir kişinin kendisini sevmesini isteyen kimse gece sevdiğinin uyuduğuna emin olduktan sonra tenha bir yere oturur. Kendisinin sevdiğinin başucunda tasavvur eder ve onun kulağına eğilmiş olduğunu düşünerek en az 1000 kere fısıltıyla falanca beni sev der. Dikkati dağılacak bir şey olduğu zaman dikkatini toplayıp kaldığı yerden devam eder. Buna 1 ay kadar devam ederse istediği kişi kendine aşık olur. Ancak bu süre içinde ona çok görünmelidir.
Read More

Bağlı Olanı Çözme Büyüsü


Bağlı Olanı Bozma Büyüsü


Bir tas suya bu Ayet i kerimeyi 7 kere okuyup o suya üfür bir de er ile avrete içir.Eger 70 yıl da bağlı olsa açılır.Biiznillahi Teala A.C. İNNA FETEHNA LEKE FETHEN MUBİYNA WE FUTİHETİS-SEMAU FEKANET EBWABA FEN FELEKE[ BURDAKİ K KAFTIR] FEKANE KÜLLU FİRKE [BURDAKİ K KAFTIR ] KETTEWDİL AZİYM SEDEKALLAHÜL AZİYM.
Read More