Bereket Duaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bereket Duaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

5 Haziran 2022 Pazar

Hz. İbrahim’in (a.s.) Bereket Duası

Hz. İbrahim’in (a.s.) Bereket Duası

Hz. İbrâhîmin’in (a.s.) oğlu Hz. İsmâîl (a.s.) evlendikten sonra onu görmeye, ev ziyaretine gittiğinde ettiği helal rızık ve bereket duası...

Hadîs-i şerîfte Hazret-i İbrâhîm’in (a.s.), oğlu İsmâîl’i (a.s.) ziyâreti şöyle anlatılır:

İsmâîl (a.s.) evlendikten sonra İbrâhîm (a.s.), oğlunu görmeye gelmişti. Fakat İsmâîl (a.s.) evde yoktu. Hanımına sordu, o da:

“–Rızkımızı tedârik etmek üzere çıktı, gitti.” diye cevap verdi. Sonra İbrâhîm (a.s.):

“–Maîşetiniz, hâliniz nasıldır?” diye sordu. İsmâîl’in (a.s.) haremi:

“–Şiddetli darlık içindeyiz; çok fenâ bir hâldeyiz!” diye cevap verdi. İbrâhîm (a.s.):

“–Efendin eve geldiğinde benden selâm söyle; kapısının eşiğini değiştirsin!” dedi. İsmâîl (a.s.) geldiğinde babasının gelip gittiğini, evin içinde hissettiği güzel kokudan anladı:

“–Evimize bir gelen oldu mu?” diye sordu. Hanımı da:

“–Evet, şu şu vasıflarda yaşlı bir zât geldi. Bana seni sordu; cevap verdim. Maîşetimizi sordu; ben de şiddetli darlık içinde olduğumuzu söyledim.” dedi. Bunun üzerine İsmâîl (a.s.):

“–Bir şey vasiyet edip bir söz tevdî etmedi mi?” diye sordu. O da:

“–Sana selâm söylememi ve «kapısının eşiğini değiştirsin!» dememi tenbih etti.” dedi. Bu sözlerdeki nükteyi kavrayan İsmâîl (a.s.) haremine:

“–O gelen ihtiyar babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen âilenin evine dönebilirsin!” dedi ve evden ayrıldı. Cürhümîler’den başka bir kadın ile evlendi.

İbrâhîm (a.s.), Cenâb-ı Hakk’ın dilediği bir müddet sonra gelip yine evde İsmâîl’i (a.s.) bulamadı. İsmâîl’in (a.s.) yeni evlendiği hanımının yanına vardı, İsmâîl’i (a.s.) sordu. O da:

“–Maîşetimizi tedârik etmeye gitti.” dedi. İbrâhîm (a.s.):

“–Nasılsınız, maîşetiniz, hâl ü şânınız iyi midir?” diye sordu. Kadın:

“–Elhamdülillâh, biz, hayır, saâdet ve bolluk içindeyiz.” diye Allâh’a hamd ü senâ eyledi. İbrâhîm (a.s.):

“–Ne yeyip ne içersiniz?” diye sordu. Kadın da:

“–Et yiyoruz, su içiyoruz.” dedi. İbrâhîm (a.s.):

“–Yâ Rabbî! Bunların etlerini ve sularını mübârek kıl! Yümn ü bereket ihsân eyle!” diye duâ etti. Ardından İsmâîl’in (a.s.) haremine:

“–Efendin geldiğinde selâm söyle; kapısının eşiğini güzel tutsun!” dedi.

İsmâîl (a.s.) eve geldiğinde, yine içerde hissettiği güzel kokudan babasının teşrîf ettiğini anladı ve hanımına:

“–Evimize gelen oldu mu?” diye sordu. Âilesi:

“–Evet, nûr yüzlü bir ihtiyar geldi.” diye İbrâhîm’i (a.s.) medh u senâ etti. Sonra şöyle devam etti:

“–Seni sordu. Ben de «Rızkımızı tedârik etmeye gitti.» dedim. «Geçiminiz nasıldır?» dedi. Ben de «Hayır ve saâdet içindeyiz.» dedim.”

İsmâîl (a.s.):

“–Sana bir şey vasiyet etti mi?” diye sordu. Hanımı da:

“–Evet o muhterem ihtiyar, sana selâm söyledi. «Kapısının eşiğini iyi tutsun!» diye emreyledi.” dedi. Bunun üzerine İsmâîl (a.s.):

“–İşte O babamdır. Sen de evimizin şerefli eşiğisin. Babam seni hoş tutmamı ve iyi geçinmemi emreylemiş.” dedi. (Buhârî, Enbiyâ, 9)

Bu kıssadan anlaşılıyor ki, şükür, nîmetin artmasına ve devâmına vesîle olur. Nîmetleri az görüp şikâyet etmek ise nankörlüktür. Neticesi de, nîmetin azalması, mahrûmiyet ve hüsrandır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları


Read More

28 Kasım 2019 Perşembe

En Etkili Bereket Duası

dua
En Etkili Bereket Duası

Bereket duasının sayılarla okunan bir esması vardır. Bu esma (duayı etkili kılan sözler) kısadır.

Ancak kısalığı nispetinde etkilidir. Bu sözler “ya fettahu ya rezzak şeklindedir.

Bu sözler 7 adet buğday tanesi üzerine okunur. Ancak toplamda 997 defa okunmalıdır.

Bir sayı fazla ya da bir sayı eksik değil. Tam 997 defa okunmalıdır. Sayıyı karıştırmamanız için tespih ya da zikirmatik kullanabilirsiniz.

Okunan bu yedi buğday tanesini evde bulundurmanız gerekir. Evde iyi bir yere saklayın. Dua bittikten sonra insan cinsinden bir mahlukatın gözünün bu buğdayları görmemesi gerekir. Eğer herhangi bir insan bu buğdayları görürse duanın hükmü ortadan kalkar. Buna özellikle dikkat edin.

Fare ve benzeri haşerelerin bu buğday tanelerini yememesi için onları iyi muhafaza etmelisiniz. Genellikle sigara tablası ya da ahşam bir kutu faydalı olabilir. Buğdayların kutuda olmasında bir sakınca yoktur. Ancak kesinlikle beze sarılmamaları gerekir.

Allah’ın izni ile göreceksiniz ki evinize bereket gelecek ve sıkıntılarınız hafifleyecektir. Siz farkında olmadan Allah sizi nimetleri ile mükafatlandıracaktır. Siz ve evlatlarınız elinizi hangi işe atarsanız muvaffak - başarılı olacaksınız.
Read More

Hayırlı İş Duası

dua
Hayırlı İş Duası

İnsanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır.

Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayacağı ilk unsur hayırlı bir işten kazanacağı helal kazançtır. Böyle bir iş bulmak için mutlaka ​araştırıp sormak lazımdır. Fakat, her şeyde olduğu gibi bulma konusunda da bize hayırlısını nasip etmesi için Allah'a dua etmek gerekir. Hayırlı iş bulma konusunda rivayet edilen çeşitli dualar vardır.

Ayet- i Kerime ile hayırlı iş dilemek

Hayırlı iş duası; Kehf Suresi 10. Ayette, "Rabbenâ âtinâ milledünke rahmetev ve heyyi' lena min emrina raşeda." Mealen, "Ey Rabbimiz! Sen bize katından rahmet et. İşimiz de bizler için başarılar hazırla". Hayırlı iş arayan kişinin bu duayı sabah namazını kılmadan önce ve evden çıkmadan önce, iş görüşmesine giderken ya da iş aramaya devam ettiği süreçte, günde 70 kere okumasıyla Allah'ın yardımına nail olacağı rivayet edilir.

Allah Rasulu'nun öğrettiği hayırlı iş duası

Hayırlı iş duası konusunda Rasulullah Efendimiz (S.A.V.) tarafından iş arayanlara ve sıkıntı durumunda olanlara tavsiye ettiği dua şöyledir: "Bismillâhi alâ nefsî ve mâli ve dînî. Allahümme raddinî bi Gadaike ve bârik lî fima Guddira lî. Hatta lâ uhibbe tâcile mâ ahartehû ve te'hira mâ 'acceltehû." Manası, "Allah'ım! Malımı, mülkümü, nefsimi ve dinimi Sana emanet ettim. Vereceğin hükme beni razı kıl. Bunu bana mübarek et ki sonraya bıraktığının acelesini ve acele ettiğinin geciktirilmesi ne Senden istemeyeyim. Nefsimin İsyan etmesine engel ol, teslimini sağla."

Bir başka hayırlı iş duası; "Allah'u yü'ti mülkehû meyyeşâ" Manası; "Allah mülkünü kendi istediği kişiye bahşeder." Bu duayı işsiz kalındığında, iş bulmak için 990 defa okunması hayırlı olur şeklinde rivayet vardır.

Hayırlı iş duası olarak okunacak başka bir dua; "Mâlikû'l mülki tü'til mülke." Manası: "Mülkün gerçek sahibi, O (C.C.) mülkü verendir." Bu iş isteme duasını, iş bulma sürecinde 1150 defa okunması durumunda Allah'u Teala'nın hayırlı bir iş nasip edeceği rivayet edilir.
Başka bir Hayırlı iş duası şu şekildedir; "Allahümme hirli vahterli." Manası; "Allah'ım! Yapacağım Her işte bana hayırlı olanı nasip et. Benim hakkımda hayırlı olanı Bana seç ve en hayırlısını nasip eyle." İşsiz kalınan dönemde bu duanın bolca okunması tavsiye edilir.
Hayırlı iş konusunda okunacak bu dualar, ayrıca çalışılan işte hayırlı bir şekilde devam edilmesi içinde okunabilirler.

Dua:

Ya müfettihu fettih. Ya müferricü ferric. Ya müsebbibu sebbib .Ya müyessiru yessiril fetha vel ferecü minke Ya Fettah, Ya Aliym iyyakena’büdü ve iyyake nesteıyn.

MANASI:


Ey açıcı RABBİM ! önümdeki engelleri kaldır. Ey darlıkları gideren HALİKIM ! Darlıkları gider. Ey sebepleri yaratan RABBİM ! Bir sebep yarat. Ey kolaylıkları meydana getiren! önümü aç çünki darlıkları gidermek sendendir. Ey rızık kapılarının açıcısı her şeyi bilen RABBİM ! ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isterimSon güncelleme 18.03.2021
Read More

Müşteri Çekme Duası

dua
Müşteri Çekme Duası

Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereket arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur.

Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır.

Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını, müşterilerinin çoğalmasını istiyor ise; işini adaletli yapmalı, sahtekarlıktan, haramdan uzak olmalıdır.

Yanında çalışanları var ise, onlara karşı adaletli, güler yüzlü, haklarını gözeten davranışlarda bulunmalıdır. Sattığı her ne ise yalancılık, sahtekarlık yapmamalı doğru tutumlar göstermelidir.
Özellikle sabah namazını kılmak ve günlük bütün namazlarını usulu ile kılmak, sabaha dualarla, Yasin-i Şerif suresini okuyarak başlamak rızkı da artıracak tüm yaşamımızı da belli bir düzene ve güzelliğe kavuşturacaktır.

İş yerimize müşteri çekmek için, evimizin her işimizin bereketli olması ve rızık bolluğu için; Vakıa Suresini her gün okumak da çok tavsiye edilmektedir. Cömert olmak, yoksulu yetimi, çocukları sevindirmek, misafirlere ikram da bulunmak da her Müslümana yaraşır davranışlar olmakla birlikte, bolluk ve bereketi artıran sebepler olmaktadır. Müşteri çekme duası olarak; bereketimize bereket katan Ettehiyyatü ve karınca duası da tavsiye edilen dualar arasındadır.

Müşteri Çekme Duası Ve Esma-i Hüsna;

Müşteri çekme duası ve daha bir çok işlerimizin bereketli, hayırlı olması için Esma-i Hüsna yani Allah'ın isimlerini bol bol zikir edebiliriz. Allahu Teala'ya dua ederken, bir şey isterken, dertlerimizi açarken ne istiyor isek o ismi veya isimleri temiz bir kalple zikretmekle olur. Aziz ismini Ya Aziz diyerek sabah namazından sonra 33 kez zikretmek ile o kimse hiç kimseye muhtaç olmayacak, Allahın izni ile rızkı çoğalacaktır.

Müşteri çekme duası olarak işin başlangıcında; Ya Mütekkebbir çokça zikredilirse Allah'ın izniyle o iş çok başarılı bir şekilde sona erecektir. Ya Vehhab olarak Rabbimizin ismini zikrederek dua edilirse; bol rızka kavuşulacağı umulmaktadır.

Müşteri çekme duası olarak; Rezzak ismi Ya Rezzak olarak sabah namazından önce, bulunulan yerin dört köşesine onar defa okuyarak üflenirse rızık kapıları açılacaktır. İş yerimizi Euzu Besmele ile açmak, çalışanlarımıza ve müşterilerimize güzel davranışlarda bulunmak ve her adımımızda hayırlı işlere vesile olmaya çalışmak, ayrıca tüm yaşamımızı Kur'anı Kerim ve sevgili peygamberimizin yolunda yürütmeye çalışmak, eninde sonunda işlerimize, yuvamıza ve çevremize hayırlarla geri dönecektir. Yeter ki; sabırlı olunsun ve elden gelindiği kadar çalışılsın. Müşteri çekme duasını bu dualar ve güzel davranışlarla yaparsak; Allah'ın izni ile İnşaallah bereketimiz ve bolluğumuz artacaktır.
Read More

8 Ekim 2019 Salı

Mahsulün Bereketi İçin Dua

dua
Mahsulün Bereketi İçin Okunacak Dua


DUA: Mâ min dâbbetin ve hüve alâ cem- ihim, izâ yaşâü kadîr* Eyyüha ezka taamen* Li iylafi kurayş*

İylafihim rıhleteş şitai ves sayf* Felya’büdu rabbe hazelbeyt* Ellezi at’amehüm min cuin ve amenehüm min havf*

Dua’nın Sırrı: Aşağıda gelen ayetler, zeytin tahtası üze­rine yazılır ve ekin tarlasına gömülürse, o tar­lada bolluk ve bereketlik olur. (Duanın başındaki kureyş suresi üç defa yazılacaktır)
Read More

Bol Kazanç için İnşirah Suresi

dua
Bol Kazanç için İnşirah Suresini Okumak

Kazanç duası, bol rızık duası, bereket duası, maişet duası

Dua’nın Sırrı: Maişet ve kazancın artması için İnşirah sûresi hergün okunur.

DUA:

Bismillâhirrahmânirrahiymi.

Elem neşrah leke sadreke. Ve vada’nâ’anke vezre- ke. Elleziy enkadazahreke. Ve refâ’nâ leke zikrere Fe- inne me’al’usri yüsren. İnne ma’al’usri yüsren. Feizâ ferağte fensab. Veilâ rabbike ferğab

2. dua


Allah'ın izniyle en yakın zamanda bereketli paralar kazanıp zengin olduğu. İnşallah dualarınız kabul olur ve istediğiniz yaşamı yaşarsınız. Allah hakkınızda hayırlı olanı nasip eylesin.

Bismillahirrahmanirrahiym

Besmeleyi aynaya yazıp hergün aynaya çalışırken 40 varsayılan okursa az zamanda okuyan kişi zengin olur zaruretten kurtulur.Bismillahirrahmanirahim


26. De ki: Ey kralın kralı, kral istediğin kişiyi verecek ve kralı istediğin kimden alacak ve istediğin kimden gurur duyacak ve yerinden çıkacaksın.

27. Güne geceye giriyorsunuz, geceye güne giriyorsunuz, mahalle ölülerden çıkıyor, ölüler sudan ve sudan çıkıyor
Read More

7 Ekim 2019 Pazartesi

Bereket Duası ve Fazileti

dualar
Bereket Duası Türkçe Okunuşu ve Fazileti

Bereket için okunacak bu hikmeti kadiri yüksek olan duamız 15 gün boyunca abdestli bir şekilde kıbleye karşı dönerek okunması gerekir. Paylaşacağımız bu bereket duası her gün yatsı namazından sonra 21 defa 15 gün boyunca okunursa Allah’u Teala okuyan kişinin rızkını bereketi artırır ve fakirlikten uzak kılar.

Bereket duası Türkçe Okunuşu


Bismillahirrahmanirrahim Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in”dallahil islam, ve mah”telefellezine utül kitabe illa min ba”di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe”innallahe seriul hisâb.
Read More