Bereket Duaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bereket Duaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

23 Haziran 2019 Pazar

Çok Borçlu Olanlar için

dua

Çok Borçlu Olanlar için Okunacak Dua

Çok borcu olan ve bu borcunu ödeyemeyen kimse bu borcundan kurtulmak isterse: Gece sabaha karşi kalkip abdest aldiktan sonra kibleye karşi oturarak üç (3) defa Yâsîn sûresini okur ve buna yedi gece devam ederse, Hazreti Allah o kimseyi kul borcundan kurtarir.

Borc sıkıntısı çeken arkadaşlara tavsiye ederim. 7 gün devam edersin. Emeksiz sonuç elde edilmez.
Read More

20 Mart 2019 Çarşamba

Bolluk ve Bereket İçin Karınca Duası

Dua


Bolluk ve Bereket İçin Karınca Duası

Evinize, hanenize, işyerinize bolluk, bereket ve bolca hayırlı rızık girmesi için okunan Karınca Duası, rahman ve rahim olanın üstünüze bereket yağdırması için en etkili dualardan bir tanesi belki de en şahanesidir. Bir karıncanın Allah’tan yağmur dilenmesi hikayesiyle ortaya çıkan karınca duası, bolluk, bereket ve hayırlı rızık temsil eder.

KARINCA (BEREKET) DUASI – Karınca Duası Okunuşu

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”
Read More

Yemeğe Başlarken Okunacak Dua

Dua


Yemeğe Başlarken Okunacak Dua"Allahume bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennar, Bismillah"


(Allah'ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah'ın ismiyle başlıyorum.)

Kaynak: Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
Read More

17 Mart 2019 Pazar

Helal Para Kazanmak için Dua

dilek


Helal Para Kazanmak için Okunacak Dua

Sizde helalinden bereketle  para kazanmak ve ailenize haram para yedirmek istemiyorsanız bu duayı okumanızı öneririm.

Bismillahirrahmanirrahim: Rabbena atina min-ledünke rahmeten ve heyyi’lena min emrina raşeda. Rabbişrah li sadri. Ve yessirli emir.

Ma’nası: Ey Rabbimiz! Bize kendi katından bir rahmet ver. Ve bize iş ve doğruluk ver bizim için muvaffakiyet (başarı) hazırla. Rabbim gönlümü aç ve işimi kolaylaştır.

İş arayan bu ayetleri dua olarak okumalıdır. Allahü Teala mümin kullarına bu duaları öğretmiştir. O mümin kulları da her işlerinde bu duaları okumuşlardır. Cenab-ı hak Kur’anda böyle haber veriyor. Allah adıyla başlanan her işte hayır bereket oluyor. Huzur oluyor başarı mavaffakiyet oluyor. Allah diyen mahrum kalmıyor.Son güncelleme 23.04.2021
Read More

5 Mart 2019 Salı

İşlerinde Başarılı Olmak için Dua

Bereket Duaları


İşlerinde Başarılı Olmak için Okunacak Dua

Kim 1000 defa Allah ismi zikrederek ardından aşağıdaki duyı 111 kere okursa Allah c.c. izni ile tüm işleri kolaylaşır

Okunacak dua:

Allâhümme yâ kehahın kehkehahın kelhîhın mekhehın yesatâtin kalebhadin mehleyâin selmeheyyin ve rûrahin yâ hüve hüve kebbâseîdin sirra tauh tahtayâlin mehteyûlehin ve hüve ismikel azîmül a’zamüllezî izâ deaytü bihi ecebte ve izâ seeltü bihi a’teyte eselüke en tüsallî ve tüsellim alâ seyyidinâ muhammedin salâten ve teslîmen yelîkâni bi cenâbihil azîmi ve kadrihil fehîmi ve en takdî lî kezâ ve kezâ.Son güncelleme 21.03.2021

Read More

19 Şubat 2019 Salı

Alışverişin Hesaplı Olması için Dua

Bereket Duaları

Alışverişin Hesaplı Olması için Okunacak Dua

Alış verişe veya ödemelerinizi yapmaya giderken, evden çıkmadan yada, çıktıktan sonra 7 defa ihlas suresini okursanız, hem sıra beklemeden işleriniz hallolur, hemde çarşıdaki hesabınız evdekine uyar. Başka bir duada; önce bir fatiha 3 ihlas okuyup, peygamber efendimizin ruhuna gönderin ve onun gül yüzünün hatırı ve hürmeti için ne isticekseniz isteyin Allahtan. Şüphesiz ki, Allah-u tealanın yanında peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellemin hatırı çok büyüktür onun yüzü suyu hürmetine isteyeceğiniz şeyleri vermekte gecikmez Rabbimiz.

Aldığınız ürünü değiştirmek istiyorsanız, ona zarar vermeden değiştirmeye götürün, zarar verdikten sonra götürürseniz, kul hakkı yemiş olursunuz ki bunun yükü de çok ağır olur.Son güncelleme 18.03.2021


Read More

10 Şubat 2019 Pazar

Darda Kalanlar için Dua


Rızık Duaları
Darda Kalanlar için Okunacak Dua

Maddi ve manevi darda kalındığında, güzelce bir abdest alınır 4 Rekat Hacet namazı kılınır.

Selam verdikten sonra 3 defa aşağıdaki dua okunur.

“Lâ ilâhe illâllâhül-azimül-halim,Lâ ilâhe illâllahü Rabbül arşil-azim.Lâ ilâhe illâllahü Rabbü’s-semâvati ve Rabbül-ardi ve Rabbül-arşil-kerim.”

Anlamı: “Büyük ve halim olan Allah’tan başka ilâh yoktur.Yüce Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilâh yoktur.Göklerin,yerin ve kıymetli Arş’ın

Rabbi olan Allah’tan başka ilâh yoktur.”
Arkasında 3 defa aşağıdaki dua okunur.

“Yâ vedudu Ya Vedudu Ya Vedud Ya Zel-arşi’l-mecid! Ya Mübdiu,Ya Mu’id! Ya Fe’aalen lima yürid! Es’elüke bi-nuri vechike’l-lezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretike’lleti kadderte biha halkıke ve birahmetikelleti vesiat külle şeyin La ilâhe illa ente.”Ya Muğis,eğisni.”Son güncelleme 16.03.2021
Read More

6 Aralık 2018 Perşembe

Rızık Celbi

Bereket Duaları - Rızık Duaları

Rızık Celbi


Rızık celbi yapmak için uygulanacak yöntem şöyledir değerli dostlar Besmele-i şerifi misk, zaferan ve gülsuyu ile ceylan derisi üzerine 121 defa yaz.


''Kust, cavi, lübani zeker ve meyatü saile ile buhurladıktan sonra üstünüzde taşıyacaksınız ve sonra neticeyi görün selametle.''Son güncelleme 16.03.2021
Read More