Dilek Duaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Dilek Duaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

3 Aralık 2020 Perşembe

Miftahul Cennet Duası


Miftahul cennet duasının fazileti


“Bismillahirrahmanirrahim

Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve kur rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve kur rabbi enzilnı münzelem mübarakev ve ente hayrul münzilın

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbic’alnı mükıymes salati ve imn zürriyyetı rabbena ve tekabbel düa’

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Kala rabbena zalemna enfüsena ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirın

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve ma tenkımü minna illa en amenna bi ayati rabbina lemma caetna rabbena efrığ aleyna sabrav ve teveffena müslimın

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena innena semı’na münadiyey yünadı lil ımani en aminu bi rabbiküm fe amenna* rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezernı fardev ve ente hayrul varisın

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Vellezıne yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğaram

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Vahfıd lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kur rabbirhamhüma kema rabbeyanı sağıyra

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Fe in amenu bi misli ma amentüm bihı fe kadihtedev* ve in tevellev fe innema hüm fı şikak* fe seyekfıkehümüllah* ve hüves semıul alım

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Zel celali vel ikram

Bi rahmetike Ya Erhame’r rahimiyn.” (amin)

Miftahul cennet duasının Türkçe meali

Miftahul cennet duasında önce bir ayet okunur ve ardından yakarışta bulunulur. Yakarış bölümü her ayetten sonra aynen tekrar eder.

Duaya kaynaklık eden ayetlerin ve yakarış bölümünün Türkçe karşılığı şöyle verilebilir:

Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir. (Bakara-163)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım.” (Mü’minûn-97)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Yine de ki: “Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen, konuk edenlerin en hayırlısısın.” (Mü’minûn-29)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” (İbrahim-40)”

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir. (Furkân-74)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Mûsâ, dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.” (Tâ-Hâ-25,26,27,28)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Dediler ki: “Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (A’râf-23)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

“Sen sırf, Rabbimizin âyetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.” (A’râf-126)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

“Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına al”.(Âl-i İmrân-193)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Zekeriya’yı da hatırla. Hani o, Rabbine, “Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın” diye dua etmişti. (Enbiyâ-89)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Onlar, şöyle diyenlerdir: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helâktir!” (Furkân-65)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.” (İsrâ-24)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar; yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah, onlara karşı seni koruyacaktır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Bakara-137)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Ey daima diri (Hayy) olan ve her şeyin varlığı elinde olan (Kayyum) olan Allah’ım!

Ey azamet ve ikram sahbi olan Allah’ım!

Bize merhamet et, ey merhametlilerin en merhametlisi!

Miftahul cennet duasını okumak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken önemli kurallar

Miftahul cennet duası Kuran ayetlerinden oluştuğundan dolayı, bu duaya başlamadan önce abdest almak çok önemlidir. Muhakkak bu duadan önce abdest alınmalıdır.

Duanın etkisini en çok göstereceği saatler, sabah namasından hemen sonra veya yatsı namazlarından hemen sonra okunmasıdır.

Miftahul cennet duasını başkasının yerine de okuyabilirsiniz. Eş-dost akraba fark etmeksizin herkes için okuyabilirsiniz ancak dikkat etmeniz gereken önemli husus, kimin için veya ne için dua edeceğinizi öncesinden muhakkak niyet getirmenizdir.
Read More

25 Temmuz 2020 Cumartesi

Virdi Settar Duası

dualar
Virdi Settar Duası
Rızık ve bereket duası hükmündedir. Okuyan kişiye büyük nimetler bahşedilir.
Zulme ve haksızlığa uğrayan kişi bu duayı okursa zor durumdan kurtulur.
Özel hayatla ilgili tüm meselelerde okunabilir. İnşallah bu hususlarda hayırlı neticeler görünmesini sağlar.
İşinde sıkıntılar yaşayan kişilerin işlerinin rast gitmesini temin eder.
Hasta kişiler ile hasta yakınları tarafından şifa duası hükmünde okunur.
Vesvese ve ruhsal sıkıntıların giderilmesinde etkilidir.
Kişinin her türlü zararlı alışkanlıklardan yakasını kurtararak daha olumlu bir karakter haline gelmesine vesile olur.
Tembellik, utangaçlık ve üşengeçlik gibi müminlere yakışmayan davranışların ortadan kalkmasını sağlar.
Read More

20 Mart 2020 Cuma

Rical-i Gayb Duası

dua
Dilek için Rical-i Gayb Duası

Allah Teala darda kalan kullarına yardım etmek için güçlü ruhlar yaratmıştır. Bu ruhlar ricalül ğaybın ruhlarıdır. Ricalül Ğayb dünyanın her tarafını dolaşırlar.

Yardıma muhtaç, dilek sahibi insanlara yardım ederler. Yaptıkları dualarına 'Amin' derler. Yapılan duaya onların amin demesi o duanın kabul olunmasına sebep olacağından duanın deruni bir kalp ile yapılması lazımdır.

Read More

22 Ocak 2020 Çarşamba

Mevlid Kandili Dilek Duası

dua
Mevlid Kandilinde Okunacak Dilek Duası

Mevlid Kandilinde okunacak duaları Nihat Hatipoğlu ve diyanetten hazırladık. Bu dualara geçmeden önce Mevlid Kandili’nde okunduğunda geri çevrilmeyen Hazreti Yunus’un dilek duasını dikkatinize sunalım.

Bu duayı Hz. Yunus peygamber balığın karnındayken yapmıştır. İslam alimleri bu duayı okuyarak her hangi bir dilekte bulunan müminin dileğini yüce Allah muhakkak yerine getirir diyorlar. Yunus Peygamber balığın karnındayken şu duayı okuyordu:

“Senden başka Allah yoktur. Allahım seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım. Ben öz nefsime yazık edenlerden oldum.”

AKŞAM NAMAZINI KILIP FATİHA’DAN SONRA BU DUAYI OKUYUN

Mevlid Kandili’nde kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okuyup ardından şu duayı etsin;

-“Allah’ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyle. Senin keremin bana kafidir. Kereminle muamele eyle. Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getir Allah’ım!”

Bu duadan sonra kişi dileğini yaradan da isteyebilir.
Read More

21 Ocak 2020 Salı

Nurun Nübüvvet Duası ve Sırları

dua
Nurun Nübüvvet Duası ve Sırları

Nurun Nübüvvet Duası büyük bir nimet olarak bilinir. Çeşitli amaçlar ve ilahi güç için okunur. Kara büyü, büyücülük, büyü, şantaj, zehir, kötü rüya ve nedeni bilinmeyen garip hastalıkları önler.

Kıskançlık, aldatma veya hıyaneti önlemek için de nurun nübüvvet duası okunur.

Nurun Nübüvvet Duası Aşağıda ki Ayetlerden Oluşmaktadır;

Kalem Suresi 51 ve 52. Ayetler

Read More

28 Kasım 2019 Perşembe

Peygamber Efendimizin Hacet Duası

dua
Peygamber Efendimizin Hacet - Dilek Duası

Hacet Duası Okunuşu

Lâ ilahe İllallahu'l-halîmül-kerîm. Sübhanellâhi Rabbil-arşil-azîm.

Elhâmdü lillâhi rabbil-âlemîn. Es'elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike ve'l-ğanîmete min külli birrin ve's-selâmete min külli ismin la teda 'lî zenben illâ ğaferteh ve lâ hemmen illâ ferrecteh, ve lâ hâceten hiye leke ridan illa kadaytehâ yâ erhamerrâhimîn.

Hacet Duası Anlamı

Halim ve kerim olan Allah'tan başka tanrı yoktur. Büyük arşın rabbi olan Allah. bütün noksanlıklardan uzaktır. Hamd, alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.Allah 'ım! Rahmetine vesile olan ve günahları bağışlamanı gerektiren şeyleri. her türlü iyiliğe kavuşmayı ve her günahtan kurtulmayı senden isterim. Allah 'ım! Benim için bağışlamadığın hiçbir günah, sevince çevirmediğin hiçbir üzüntü, senin razı olduğun şeylerden karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma.
Read More

Günahların Kefareti için Etkili Dua

dua
Günahların Kefareti için Etkili Dua

Kefaret, günahın bağışlanması için Cenâb-ı Allah’ın koyduğu bedeldir. Meselâ bilerek ve kasten Ramazan orucunu bozmanın kefareti bir gün kaza, altmış gün kefaret olmak üzere peş peşe altmış bir gün oruç tutmaktır.

Resulullah efendimiz buyurdu ki Ey ümmet-ü eshâbım, sizler sabahları kalkarken şu duayı okuyun

Sübhanellahi ve bihamdihi sübhanellahil azim.
Bu dua, okuyanın o günkü günahlarına kefaret olur.

Yine buyurdu ki,Her kim bu duâyı günde on kere okursa, Hak teala o kimseye kırk bin sevap ihsan eder Eşhedü en lâilâhe illallahü vahdehü la şerîke lehû ilâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten vela veleden velem yekün lehü küfüven ehad.
Allah yar ve yardımcınız olsun…

Rabbim ettiğimiz tüm duaları kabul etsin inşallah!
Read More

Çok Kuvvetli Söz Geçirme Duası

Çok Kuvvetli Söz Geçirme Duası
Birine yada birilerine sözünü geçirmek için ve dileğinin kabul ve makbul olması için her sabah akşam 19 defa “Besmele” ile okumaya devam edin…

Bismillahirrahmanirrahim.. Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün.İnnellâhe kâne semiy’an aliyma
Read More

3 Sınav Duası

dua
Mucizevi 3 Sınav Duası

Sınavdan bir gün önce, sınav sabahı ve sınava girerken okunan dualar:

Sınavlardan bir gece önce bu duayı okuyan müminler daha rahat bir uyku çeker ve ertesi gün sınava çok daha dinç bir kafa ile girme imkanı bulur.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme hır li vehter li. Vela teklini ala ihtiyari. (amin)


Duanın Türkçe meali

Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma. (Tirmizi)

Sınav sabahı okunması tavsiye edilen dua

Sabah kalktıktan sonra okunması tavsiye edilen bir Kuran ayetidir. Sınavın kazasız belasız geçmesini temin eder. Kişinin stresten uzak bir şekilde sınavına girip başarılı olmasına vesile olur.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kur rabbi edhılnı müdhale sıdkıv ve ahricnı muhrace sıdkıv vec’al lı mil ledünke sültanen nesıyra (amin
)

Duanın Türkçe karşılığı

De ki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsrâ-80)

Sınava girmeden hemen önce okunması tavsiye edilen dua


Sınavda girmeden hemen önce okunan bu dua zihin açıcı dua olarak da okunmaktadır. Unutkanlığa engel olan ve hafızanın güçlenmesini sağlayan bir duadır. Sınavlarda heyecanlandığı için başarılı olamayan kişilerde de çok olumlu tesirler gösterir.

Bu kısa duayı sınav esnasında birkaç defa okumak da inşallah çok hayırlı neticeler elde edilmesine vesile olacaktır.

Yukarıdaki sınav dualarını okuyacak müminler dua sözlerini yazılı bir metin üzerinden de okuyabilirler. Ancak sınav sırasında okunan bu duanın ezberlenerek okunması daha doğru olacaktır. Çünkü sınavlarda genellikle adayların yazılı bir belgeye bakmasına izin verilmemektedir. Ancak sınav sırasında okunan dua oldukça kısadır ve birkaç dakika içinde kolayca ezberlenebilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû. (amin)


Duanın Türkçe karşılığı

“Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Senin rahmetine sığınıyorum.”
Read More

Tesirli 4444 Dilek Duası

dua
Tesirli 4444 - Salât-ı Tefriciye Dilek Duası

Sahih rivayetlere göre, isteyin vereyim kullarım, demektedir.

Bu nedenle kullar belki de zamanı olan dualarına peygamberin yüzü suyu hürmetini de ekleyerek çok daha tesirli bir şekilde yardım beklemektedirler. Bu anlamda 4444 dilek duasının gücü de inkâr edilemez.

Bu dua okunurken her seferinde mutlaka besmele çekmelisiniz. Besmele zorunlu değil, ancak her seferinde Allah’ın adını anmak bu duanın tesiri için oldukça önemlidir.

Farklı kaynaklarda ise bu duaya başlanmadan evvel 21 istiğfar edilerek ve besmele çekilerek başlanılması makbuldür, denilir.
Tüm sayı tamamlandıktan sonra okunan bir dua daha (Fatiha Suresi) bulunmaktadır. Bu duayı da okuduktan sonra kişi ellerini açarak Allah’tan ne isteyecek ise ister ve duasını eder.

Yani duayı bitirdikten sonra 7 kez Fatiha Suresi ile uygulama bitecek.

4444 Duası Nedir?

Diğer bir adı ile Salat-ı Tefriciye olan 4444 duası, Yüce Allah’ın rızasını kazanarak peygamberin şefaatçi olması ile her türlü kazadan beladan, hastalıklardan, yaşanan her türlü kötülükten kurtulmak ve Allah’tan istenecek olan çok önemli dileklerin kullarca Allah’a meramını anlatma şeklidir.

Salât-ı Tefriciye Duası Türkçe Okunuşu:

“Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

Read More

Nişan Duası

dua
Nişan Duası

Tevbe suresi 71. ayeti kerimenin dua hükmünde okunmasıdır. Nişan töreninin yapılacağı günün sabahında okunması tavsiye edilmektedir.

Eğer bu vakitte okumaya fırsat bulunmazsa nişan töreninden önce de okunabilir.

Nişanlanacak kadın ve erkeğin bu duayı ayrı ayrı okumaları çok daha faziletli kabul edilmektedir. Nişan gününün sorunsuz bir şekilde geçmesi için bu dua kadın ve erkeğin yakınları tarafından vekaleten de okunabilir.

Ancak ifade etmek gerekir ki duaların bizzat okunması vekaleten okunmasından çok daha hayırlı kabul edilmektedir.

Dua sözlerinin 3 defa peş peşe okunması ve duanın abdestli biçimde niyaz edilmesi de büyük alimlerin tavsiyeleri arasındadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım. (Amin)


Duanın Türkçe meali

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötü olunmasından alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe-71)

Read More

Araba Duası

dua
Araba Almak için Okunacak Dua

Arabaya Sahip Olmak için Uygulanan Araba Duası

“Ve kâle lehum nebiyyuhum innallâhe kad bease lekum tâlûtemelika, kâlû ennâ yekûnu lehul mulku aleynâ ve nahnu ehakku bil mulki minhu ve lem yu’te seaten minel mâl, kâle innallâhestafâhu aleykum ve zâdehu bestaten fîl ilmi vel cism, vallâhu yu’tî mulkehu men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm.”

Birçok rivayete göre bu araba duası, sabah namazından sonra 7 defa okunduğunda, ardından gün içerisinde yine 7 defa telaffuz edildiğinde ve son olarak yatsı namazı kılındıktan sonra yine 7 defa okunduğunda, kişi, talebine kavuşup araba sahibi olacak ve istediği vasıtayı elde ettiği için de Cenabı Hakk’a şükür etmeye başlayacaktır.

Dolayısıyla yukarıya almış olduğumuz araba duasının sabah 7 defa, öğle 7 defa ve gece uyumadan önce de 7 defa okunması şarttır ve bu şartı yerine getirenler, hem güzel bir arabaya ve vasıtaya sahip olacak, hem de bereket ve nimet içerisinde Cenabı Hakk’ın ödülü ve mükafatı ile karşılaşacaktır inşallah.

Çünkü tarihi kayıtları incelediğimizde bu araba duasını uygulayarak ilginç bir şekilde vasıtaya (taşıta) kavuşan, ailesinin binek ihtiyacını karşılayan birçok kişinin rivayetleri bulunmaktadır.
Read More

Şans Açma Duası

dua
Şans Açma Duası

Günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler.

Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister.

Fakat herkesin şansını açmak istediği konu farklı olur. Şans açma duası, bu tür sorunlara bağlı olarak yolunda gitmeyen her konu için okunabilir.

İş görüşmesine giden, para beklentisine giren veya karşı cinsten karşılık beklerken bile bu dualar okunarak niyet geçirilebilir. Şans açma duasını kişi sadece böyle zamanlarda değil aslında her gün okumalıdır. Bu dualarla Yüce Allah'a seslenerek, herşeyin yolunda gitmesi istenmiş olur. Allah her kulunu duyar ve kişiye hayırlı olanı hayırlı zamanda nasip eder.
Şans açma duaları nelerdir?

Her engeli ve şansı açmak için,

'Ya müfettihu fettih. Ya müferricü ferric. Ya müsebbibu sebbih. Ya müyessiru yessiril fetha vel ferecü minke Ya Fettah, Ya Alim İyyakenağbüdü ve iytakenesteıyn.' duası okunmalıdır.

Şansızlığa uğranacağı düşünüldüğü her an için,

'Sümmes sebila yesserahu' duasını aynen bu şekilde sürekli okumak gerekir. Bu dua işlerin yolunda gitmesi ve şans açılması amacıyla okunur. Gün içinde sürekli tekrarlanabilir. Bu kısa duayı ezberleyerek tekrar etmek daha kolay olur.

Şansı kapalı olan bir kimse için,

'Nesrün menallahi ve fethün karib' duası şansın açılması için niyet edildikten sonra 340 defa okunması gerekir.

Her konuda şans açmak için,

'Allahümme ya rabbi bi cahi sahıbilvesıleti seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve kurrati uyinina ve nuri ebsarina habibike Muhammedinil Mustafa ve rasurikel mürteda ve nebiyyikel mücteba havil halena ila ahsenil hali ya muhavvilel havli vel ahval' duası okunabilir. Bu dua iş, aşk, rızık veya sağlık için her konuda şans açmaya fayda eden bir duadır. Ezberlenerek gün içinde veya her sıkıntılı anda okunabilir.
Read More

Anında Kabul Olan Dua

dua
Anında Kabul Olan Dilek Duası

Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir.

Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabul etmesi ayrıdır. Allahu teala her duaya mutlaka cevap verir.

Fakat her zaman için, istenen şeyi aynı olarak vermez. Zira O’nun hikmeti bunu gerektirir. Dua eden bir kişi, onun sesini dinleyen birinin olduğunu ve derdine derman olarak yetişip, ona merhamet edeceğini bilir. O’ nun kudreti her şeye yeter. Bu kadar büyük olan dünya evinde kişi yalnız değildir ve Kerim olan Allah vardır. Allah kulunun her ihtiyacını yerine getirir ve onun hadsiz düşmanını bertaraf edebilir. Anında kabul olan dua olarak, Esmaül Hüsna duası okunabilir.


Bu dua okunup, başa dönülür. Böyle 3 kere okunmalıdır. Bir dileği olan dileğinin kabul olması için kırk gün boyunca Esma-ül Hüsna duasını okumaya devam eder. Bir dilek kabul olunup, yerine gelmesi için dua esnasında Hz. Muhammed (s.a.s)'i vesile etmek, dileğin gelmesi için anında kabul olan dua olmasına vesile olur. Hz. Muhammed (s.a.s)'i vesile yaparak, yapılan dualar kabul olur.

Anında Kabul Olan Dualar: İnsan güç yetiremediği durumlarda, ihtiyaçlarını karşılamak için, kendi kuvvetiyle erişemediği arzusuna erişmek amacıyla, Allah'a sığınır. Allah'tan başka hiçbir kimse yok ki, onun en gizli olan arzularını duyarak yerine getirip, ihtiyacını karşılasın. Ya Erhamerrahimin bu Esmaül Hüsnayı okumak, dileği olanlar için anında kabul olan dualardandır. Bu Esma için Allah'ü Teala'nın görevli bir meleği bulunur. Bu melek; Ya Erhamerrahimin Esmasını söyleyeni takip eder. İnanan biri Ya Erhamerrahimin Esmasını üç kere söylediğinde, bu görevli Rabbin sana yöneldi ve işte ne dileğin varsa söyle, diye nida eder bulunur.

Yine bir dilek amacıyla üç kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin denirse, melekler bunu söyleyen kişiye Allah karşında, o’ndan ne dilersen dile der. Bunun gibi 4 kere bu esma söylendiğinde, o zaman arşın melekleri edilen bu duaya amin derlermiş. Anında kabul olan dua Esmaül Hüsna'da bulunan Allah'ın bu güzel isimlerinin manaları nelerdir? Bunlara bir bakalım

Allah; Kendinden başka ilah olmayandır. Allah Duası ile yapılan yalvarış ve yakarışlar Allah tarafından kabul görür ve dileklerine kısa zamanda kavuşur.

Rahman; Yarattığına rahmeti ile merhamet edendir. Bunu okuyanın Allah (c.c.) çok kısa bir zamanda dileğini verir.

Rahim; Sınırsız bir rahmetin sahibi olandır. Bunu okuyanın dua ve isteği geri döndürülmez. Kişi her bakımdan güç kazanır ve halkın yanında sözü muteber olur.

Kay; İyilik eden ve çok affedendir. Kulların istediği şeyleri kullarına veren ve dilediğini bahşedendir.

Mucib; Kendisine dua edenin isteğini veren anlamında gelir. Allah kulların duasını kabul eder, isteğini verir.

Kaşif; Açan anlamına gelir. bir kimse Ne zaman sıkıntı ya da zorda kaldığında O’nu çağırırsa, anında cevap verir.
Read More

21 Besmele Duası

dua
21 Besmele Dilek Duası

Besmele Her kapının anahtarıdır. Besmele 19 harfli bir kelime olup cehennemdeki zebanilerin sayısına denktir. Besmele çekmeyi günlük virt haline getirmeliyiz.

Dilimizde her an olması gereken bir duadır. Besmelenin o kadar büyük bir duadır ki bütün hastalıklara şifa olur. Besmeleyi devamlı çeken bir kişi kendisini devamlı huzurlu hisseder.

21 besmele duası

21 besmele duasını kişi inanarak kalben saf bir şekilde temiz abdest alıp 21 tane besmele okuyup yatağına girerse hiçbir şekilde o gece o insana cin şeytan zarar veremez yani o eve hiçbir şekilde zarar gelmez ne yangın ne hırsızlık nede bir felaket kötülük o eve giremez Besmele her hayrın başıdır. Kim bu dünyada besmele çekmeyi kendisini alışkanlık haline getirirse bu dünyadaki rızkı çoğalır hiçbir rızık darlığı görmez. Ayrıca bu dünyada insanlar içerisindeki saygınlığı da artar öbür dünyadaki makam mevki dereceside artar.

Kişi besmele çekmeyi alışkanlık haline getirirse ölümden korkmamaya başlar kabre girdiği zaman sorgu meleklerinden korkmamaya başlar. Kabirdeki sorgusu daha kolay hale gelir. Her kim 7 gün boyunca besmele-i şerifeyi 786 kez okursa ne isterse kabul olur. Bir kişi sevdiği bir insanın  dileklerin gerçekleşmesi için  50 defa besmele çekerek o gün hiç bir dünya işine karışmadan 51.de kişinin yüzüne bakarak okursa yani tam olarak şu şekilde Bismillahirrahmanirrahim derse bu şekilde kişinin dileği gerçekleşir.

Bir kişi Sabah namazından sonra güneş doğmadan önce abdest alıp 313 kez besmele çekerse ardından da Peygamber Efendimize 100 tane salavatı şerife çekerse bu kişinin rızkı çoğalır. Su dolu bir kabın içerisine 786 kez Besmele i Şerife çekilip o kişiye içirilirse kendisinin aşık olduğu insanda onu çok severek ona bağlanır. Bir kişi besmele şerifeyi 33 kez bir kağıda yazarak evine ya da iş yerinin herhangi bir yerini asarsa o kişinin iş yerinde işi rast gider müşteri çoğalır evine asan kişi ise bolluk ve bereket içinde yaşar.

Kişinin çok önemli bir işi varsa seher vaktinden 45 dakika önce kalkıp güzel bir abdest alıp İki rekat namaz kıldıktan sonra 786 kez besmele çekerse kişinin o çok mühim işi kabul edilir. Ayrıca tuvalete banyoya kapı eşiklerine girerken besmelesiz girilmesinin sonucunda üç harflilerin size Musallat olmasına neden olur. Üç harflilerden korunmak için besmeleyi ağzınızdan düşürmemek gerekir
Read More

Yağmur Yağarken Okunacak Dua

dualar
Yağmur Yağarken Okunacak Dua

Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemlidir.

Ayrıca bu süre zarfında Kevser suresi, fatiha ve tekvir süresinin okunmasının bir çok fazileti olduğu belirtilmektedir.

Özellikle 3 vakit içerisinde dua edilmesi halinde günah olan şeylerin dışında talep edilen duaların mutlaka kabul olacağı belirtilmektedir. Yağmur yağarken okunacak dua ile birlikte yağmurun kesilmesine kadar okunması halinde günahların affı olacağı ve duaların kabul olacağı belirtilmektedir. Okunan surelerin ardından dua edilir.

Yağmur yağarken okunacak dua

Bismillahirrahmanirrahim

Allah'ım yağan yağmurları bizim hakkımızda hayırlı kıl, yağmurlar adedince günahlarımızı bağışla, tövbelerimizi kabul eyle ,yağan yağmuru ülkemize zarar vermeyecek şekilde yağıdır. Allah'ım senden başka ilah yoktur. İşlediğim günahlar sebebiyle zalimlerin içerisinde oldum. Yağan yağmur vasıtası ile günahlarımızın affını talep ediyorum, dualarımı kabul eyle. Sana inandım, sana sığındım, dünya ve ahirette selamet eyle.

Yarabbi, Yarabbi, Yarabbi, rahmet kapılarını ardına kadar açtın, gökyüzünde bulunan bütün meleklerin duyacağı şekilde günahlarımı bağışla Yarabbim. Tövbe ettim yarabbim her türlü kötülüklerden, kazalardan, belalardan, şeylerden sana sığınırım. Yarabbim büyü yapan büyücülerin şerrinden, şeytan görünümlü insanların şerrinden sana sığınırım Yarap.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. Rabbim senden başka ilah yoktur. Ya Rabb'im seni eksiksiz sıfatlardan tenzih ederim. Ya Rabbim günahlarımı bağışla, yarabbim kapına geldim ve affımı diliyorum, mağfiretinle beni şereflendir ya Rabbim. Günahlarımı bağışla doğru yoldan ayırma, cennette cemalini gören kullarının arasına dahil eyle. Yarabbim yağan yağmurlar yüzü suyu hürmetine günahlarımızı bağışla. Yarabbim kalben dil ile günahlarımdan samimi olarak affımı istiyorum. Yarabbi beni senin yolundan ayırma, dualarımı kabul et günahlarımı bağışla Ya Rabb'im.

Sana layık kul efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e layık hayırlı ümmet olmayı bana da nasip eyle Yarabbim. Yağan yağmurlar ülkemize, topraklarımıza, ağaçlarımıza, bütün insanlığa hayır olarak yağdır. Tarlalara bereket ver yarabbim. Ürünlerimize büyük hasatlar nasip eyle Yarabbim. Kuraklıktan susuzluktan sana sığındım yağmurunun ile nasıl ortalığı temizlediysen benim de günahlarımın öyle giderilmesini nasip eyle. Bütün şikayetlerimizi gider ya Rabb'im. Rabbim sonsuz şükürler hamdlar senalar sana olsun binlerce kez salatlar selamlar peygamber efendimize olsun. Onun şefaatini banada nasip eyle. Hayırlı yağmurlar ver.

Tekvir suresi:

Bismillahirrahmanirrahim.İzeş şemsü küvvirat.ve izen nücümünkderat.Ve izel cibalü süyyirat.Ve izel işaru uttilet.Ve izel vühüşü huşirat.ve izel biharu süccirat.Ve izen nufüsü züvvicet.Ve izel mevü’üdetü süilet.Bi eyyi zenbin kutilet.Ve izes suhufü müşirat.Ve izes semaü küşitat.Ve izel cehiymü sü’irat.Ve izel cennetü üzlifet.Alimet nefsün ma ahdarat.Fe la uksimü bil hunnes.Elcevaril künnes.Vel leyli iza as’as.Ves subhi iza teneffes.İnnehü le kavlü rasülin kerim.Zi kuvvetin ınde zil arşi mekin.Mütain semme emin.ve ma sahibüküm bi mecnun.Ve la kad raahü bil üfükıl mübin.Ve ma hüve alel gaybi bi danin.ve ma hüve bi kavli şeytanir racim.Fe eyne tezhebün.İn hüve İlla zikrun lil alemin .Li men şae minküm en yestekıym.Ve ma teşaüne illa yeşaellahü rabbil alemin.

Ayrıca: Bir yerde yada kimsede büyü olduğu düşünüşüyorsa.tekvir suresinin tamamı okunursa, Cenabı Hakk saklı olan büyü veya sihrin yeri gösterir.kendisinde büyü olduğu düşünülen kimseye bu süre’i celile nin tamamı oknursa büyünün tesiri kalkar.Bu sureyi okurken,yardım ve inayetin Allahü teala dan olduğu unutulmammalıdır.Son güncelleme 17.03.2021
Read More

Para Duası

dua
Para Duası

Para duası, demek borcu olmadan ve kimseye muhtaç olmayacak şekilde yaşamak için yapılan dualardır.

Herkes zengin olmayı ve muhanete muhtaç olmadan yaşamak ister. Yer gök dua iledir diye boş vere söylenmemektedir.

Kişi elinden geleni yapar çalışır çabalar ve duaları sonucunda muhanete muhtaç olmaz. Hiç çaba göstermeyen çalışıp rızkını aramayan bir kişi istediği kadar para duası etsin gökten para yağmadığı için istekleri gerçekleşmez.

Bütün her şey için böyledir. Kişi çalışmalı, çabalamalı takdir Allah'tan demeli ve o şekilde dua etmelidir. Fakirler sabrı ile zengin olup parayı bulabilirken çok zengin kişiler doğru yoldan ayrılıp veya paralarının zekatlarını vermedikleri için fakirliğe gidebilmektedir.


Para Duası; Her derde deva olan her musibeti kişiden gönderen dua, Kuran'ın kalbi diye isimlendirilen Yasin suresi 41 kez okunmalıdır. Yine mülk süresi sabah ezanından sonra ve ikindi akşam arasında mülk süresini okuyacak olur ise Allah ona mülk ve para ihsan edecektir. Aslında niyet önemlidir okunan dua değil aynı duayı kişi birçok dilek ve istekleri için okuyabilmektedir. Yani zengin olmak için okunan bir dua sınav veya mahkeme için de okunabilmektedir. Yani kişi kendisini yüce Allah'a teslim ederek huşu ile niyet edilmeli ve dua edilmelidir. Kişinin seccadeye kapanarak edeceği kalbinden geçen sözler Allah'a edilen en güzel duadır. Kişinin inanarak edeceği dualar kabul edilen dualardır.

Kişi inanmadan, istediği kadar dua okusun zaman kaybından başka bir şey geçmeyecektir eline. Ayrıca Esmaül hüsna ile edilen bütün dualar Allah'ın isimleri olmasından dolayı kişi para konusunda sıkıntı çekmeyecektir. Sabah akşam kişi Ayetel kürsü okumayı adethaline getirdiği takdirde kişi para sıkıntısı çekmez. Yine Ya Fettah tesbih çekmesi halinde para sahibi olacak ve kimseye muhtaç olmayacaktır. Ya Fettah demek hayırlı kapıların açilması anlamındadır. Allah ol der ve olur son olarak kişi nefsine yenilmemesi için sürekli her işine besmele ile başlaması ile bereket bolluk olacaktır.
Read More

24 Kasım 2019 Pazar

Her Gün 100 Salavat Okumak

dua
Dilekler için Her Gün 100 Salavat Okumak

Her gün duaya başlarken “Besmele”, “Allaha hamd “Elhamdülillah”ve ” Salavat ” ile başlamak duanın kabulü için çok önemlidir.

Her gün (100) defa selatı selam okuyanın,70’i Âhiret’ine, ve 30’u da dünyasına aid olmak üzere 100 haceti kabul olur.

Okunan salavat Allah rızası kazandırdığı gibi,peygamber efendimizin şefatini kazanmayan vesile olur. Ayrıca dünya ve ahiret sıkıntılarından, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtarır.

Her gün (1000) kere salat-ı selam okumaya devam eden, Cenneti görmeden vefat etmez.

Bir çok salat-ı selam vardır. Ama en kolay ve en çok okunan salatı selam budur.

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.”

“Allahım! Efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’e, ailesi ve ashabına rahmet eyle ve bereketler ihsan eyle.”
Read More

23 Kasım 2019 Cumartesi

Cuma Günü 100 Kere Okunan İstek Duası

dua
Cuma Günü 100 Kere Okunan Dilek Duası

Cuma günü sela vakti 100 kere okuyan dileğine kavuşur Allah Teala’nın izniyle.

“Sübhan-Allah ve’l-hamdü li’llahi ve la ilahe illallahu v’Allahu Ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azim.”

“Allahu Teâlâ’yı tesbih ve tenzih ederim.

Hamd Allahu Teâlâ’ya mahsustur ve O’ndan başka hiç bir ilâh yoktur.

Allahu Teâlâ her şeyden daha Yüce’dir.”
Read More

22 Kasım 2019 Cuma

İhlas Suresi ile Dilek

İhlas Suresi ile Dilek

Her gün 66 defa ” İhlas Suresi” okunur ardından da 134 kere “Ya Samed Celle Celalühü ” İsm-i şerifi okunursa, her murat hasıl olur. Ömrü boyunca da geçim sıkıntısı çekmez. Hiç kimse muhtaç olmaz.

SAMED esmasının anlamı:
Baki olan,herkesin muhtaç olduğu tek merci,hacetlerin,isteklerin, muratların verilmesi, ızdırapların giderilmesi için müracaat edilen” TEK MERCİ” Allahü Teala!dır.
Read More