Dualar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Dualar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28 Kasım 2019 Perşembe

Muharrem Ayı Okunacak Dualar

dua
Muharrem Ayı Okunacak Dualar

5. Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim

6. Gün 100 defa La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azım

7. Gün 100 defa İhlas suresi

8. Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah

9. Gün (Aşure günü) alışveriş yapılır.

41 defa Selamün gavlen mirrabbirrahim

33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh

66 defa İhlâs suresi

Akşam ile yatsı arası 2’şer 2’şer 6 rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha’dan sonra zammı sure yerine 3 İhlas okunur.
bir sene boyunca bereket hasıl olur.
böylece muharrem ayının ilk on günü güzelcene değerlendirilmiş olur.
bir de Aşure günü gusül abdesti alınırsa hastalıklara iyi gelir.
Read More

Peygamber Efendimizin Hacet Duası

dua
Peygamber Efendimizin Hacet - Dilek Duası

Hacet Duası Okunuşu

Lâ ilahe İllallahu'l-halîmül-kerîm. Sübhanellâhi Rabbil-arşil-azîm.

Elhâmdü lillâhi rabbil-âlemîn. Es'elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike ve'l-ğanîmete min külli birrin ve's-selâmete min külli ismin la teda 'lî zenben illâ ğaferteh ve lâ hemmen illâ ferrecteh, ve lâ hâceten hiye leke ridan illa kadaytehâ yâ erhamerrâhimîn.

Hacet Duası Anlamı

Halim ve kerim olan Allah'tan başka tanrı yoktur. Büyük arşın rabbi olan Allah. bütün noksanlıklardan uzaktır. Hamd, alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.Allah 'ım! Rahmetine vesile olan ve günahları bağışlamanı gerektiren şeyleri. her türlü iyiliğe kavuşmayı ve her günahtan kurtulmayı senden isterim. Allah 'ım! Benim için bağışlamadığın hiçbir günah, sevince çevirmediğin hiçbir üzüntü, senin razı olduğun şeylerden karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma.
Read More

Nikah Duası

dua
Nikah Duası

Okunuşu: “Elhamdulillâhillezî zevecel ervâha bi’l-eşbâh. Ve ehallen nikâha ve harreme’s-sifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ Resulinâ Muhammedinillezî beyne’l-harame ve’l-mübâh. Ve alâ âlihi ve eshâbihi’l-lezîne hüm ehlü’s-selâhi vel felâh.

“Eûzübillahimineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.

“Ve enkihû’l-eyâmâ minküm ve’s-salihîne min ibâdiküm ve imâiküm in yekûnû fukarâe yüğnihimullâhu minfadlihi vallâhu vâsiun alîm.(Sadakallâhulazîm)

“Ve kâle Resulullâh (asm). ‘Ennikâhu sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî. (Sadakaresulullah)”

Meali: Ruhları benzerleriyle birleştiren, nikâhı helâl, zinayı haram kılan Allah’a hamd olsun. Haram ve mubahı açıklayan elçimiz Muhammed Aleyhisselâma ve onun line, salah ve kurtuluş ehli olan Ashabına salât ve selâm olsun.

“Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“İçinizden evlilik yapmayanlar, köle ve cariyelerinizden evlenmeye müsait olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah lütfuyla, onların ihtiyaçlarını giderin. Allah her şeyi hakkıyla bilir.” (Nur Suresi: 32.) Yüce Allah doğru söylemiştir.

“Allah Resulü Sallâllahu Aleyhi ve Sellem, ‘Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benim yolum üzere değildir’ buyurdu. Resulullah doğru söyledi.”
Read More

Kuranda Zenginlik Duası

dua
Kuranda Zenginlik Duası

Cumartesi sabahları kalkılır abdest alınır ve 2 rekat namaz kılınarak,1060 kere “Ya Ganiyy ” okuyana Allah zenginlik verir.

Zengin olmak için okunacak dualardan bir diğeride budur;

Her sabah kalktıktan sonra;Zengin olmak için 120 kere “Ya Melik” esması okunur.

“Bismillahirrahmanirrahim Kulillahumme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü vetüzillü men teşaü bi yedikel hayr inneke ala külli şey’in kadir Tülicül leyle fin nehari ve tülicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi gayri hisab.”


Bu duayı mal ve mülk sahibi olmak isteyenler, maneviyat yönünden iktidara erişmek isteyenler, servet fazla çoğalmasını isteyenler her gün en az 4 defa okumalıdır.

Read More

Günahların Kefareti için Etkili Dua

dua
Günahların Kefareti için Etkili Dua

Kefaret, günahın bağışlanması için Cenâb-ı Allah’ın koyduğu bedeldir. Meselâ bilerek ve kasten Ramazan orucunu bozmanın kefareti bir gün kaza, altmış gün kefaret olmak üzere peş peşe altmış bir gün oruç tutmaktır.

Resulullah efendimiz buyurdu ki Ey ümmet-ü eshâbım, sizler sabahları kalkarken şu duayı okuyun

Sübhanellahi ve bihamdihi sübhanellahil azim.
Bu dua, okuyanın o günkü günahlarına kefaret olur.

Yine buyurdu ki,Her kim bu duâyı günde on kere okursa, Hak teala o kimseye kırk bin sevap ihsan eder Eşhedü en lâilâhe illallahü vahdehü la şerîke lehû ilâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten vela veleden velem yekün lehü küfüven ehad.
Allah yar ve yardımcınız olsun…

Rabbim ettiğimiz tüm duaları kabul etsin inşallah!
Read More

Çok Kuvvetli Söz Geçirme Duası

Çok Kuvvetli Söz Geçirme Duası
Birine yada birilerine sözünü geçirmek için ve dileğinin kabul ve makbul olması için her sabah akşam 19 defa “Besmele” ile okumaya devam edin…

Bismillahirrahmanirrahim.. Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün.İnnellâhe kâne semiy’an aliyma
Read More

Sakinleşmek için Dua

dua
Sakinleşmek için Okunacak Dua

Müminler sakinleşmek için yüzyıllardır “Hazreti Lokman’ın Duası” adı verilen ve Lokman suresi 17. ayeti kerimesine dayanan duayı okumaktadır.

Bu duada Hazreti Lokman kendi oğluna öğütler vermektedir.

Sabırlı olmayı telkin eden bu öğütler daha sonra Müslümanlar tarafından da dua hükmünde okunmuştur.

Gerek bu duayı okuyup tatbik eden kişilerin dile getirdikleri mucizevi gelişmeler gerekse de büyük alimlerin konu ile ilgili görüşleri duanın ne kadar etkili olduğunu açıkça göstermektedir.

Hazreti Lokman’ın dilinden söylenen sakinleşmek için duanın sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

“Ya büneyye ekımıs salate ve’mur bil ma’rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek inne zalike min azmil ümur” (amin)


Sakinleşmek için dua hükmünde okunan ayeti kerimenin Türkçe karşılığı:

Bismillahirrahmanirrahim

“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.” (Lokman-17)
Read More

3 Sınav Duası

dua
Mucizevi 3 Sınav Duası

Sınavdan bir gün önce, sınav sabahı ve sınava girerken okunan dualar:

Sınavlardan bir gece önce bu duayı okuyan müminler daha rahat bir uyku çeker ve ertesi gün sınava çok daha dinç bir kafa ile girme imkanı bulur.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme hır li vehter li. Vela teklini ala ihtiyari. (amin)


Duanın Türkçe meali

Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma. (Tirmizi)

Sınav sabahı okunması tavsiye edilen dua

Sabah kalktıktan sonra okunması tavsiye edilen bir Kuran ayetidir. Sınavın kazasız belasız geçmesini temin eder. Kişinin stresten uzak bir şekilde sınavına girip başarılı olmasına vesile olur.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kur rabbi edhılnı müdhale sıdkıv ve ahricnı muhrace sıdkıv vec’al lı mil ledünke sültanen nesıyra (amin
)

Duanın Türkçe karşılığı

De ki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsrâ-80)

Sınava girmeden hemen önce okunması tavsiye edilen dua


Sınavda girmeden hemen önce okunan bu dua zihin açıcı dua olarak da okunmaktadır. Unutkanlığa engel olan ve hafızanın güçlenmesini sağlayan bir duadır. Sınavlarda heyecanlandığı için başarılı olamayan kişilerde de çok olumlu tesirler gösterir.

Bu kısa duayı sınav esnasında birkaç defa okumak da inşallah çok hayırlı neticeler elde edilmesine vesile olacaktır.

Yukarıdaki sınav dualarını okuyacak müminler dua sözlerini yazılı bir metin üzerinden de okuyabilirler. Ancak sınav sırasında okunan bu duanın ezberlenerek okunması daha doğru olacaktır. Çünkü sınavlarda genellikle adayların yazılı bir belgeye bakmasına izin verilmemektedir. Ancak sınav sırasında okunan dua oldukça kısadır ve birkaç dakika içinde kolayca ezberlenebilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû. (amin)


Duanın Türkçe karşılığı

“Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Senin rahmetine sığınıyorum.”
Read More

Tesirli 4444 Dilek Duası

dua
Tesirli 4444 - Salât-ı Tefriciye Dilek Duası

Sahih rivayetlere göre, isteyin vereyim kullarım, demektedir.

Bu nedenle kullar belki de zamanı olan dualarına peygamberin yüzü suyu hürmetini de ekleyerek çok daha tesirli bir şekilde yardım beklemektedirler. Bu anlamda 4444 dilek duasının gücü de inkâr edilemez.

Bu dua okunurken her seferinde mutlaka besmele çekmelisiniz. Besmele zorunlu değil, ancak her seferinde Allah’ın adını anmak bu duanın tesiri için oldukça önemlidir.

Farklı kaynaklarda ise bu duaya başlanmadan evvel 21 istiğfar edilerek ve besmele çekilerek başlanılması makbuldür, denilir.
Tüm sayı tamamlandıktan sonra okunan bir dua daha (Fatiha Suresi) bulunmaktadır. Bu duayı da okuduktan sonra kişi ellerini açarak Allah’tan ne isteyecek ise ister ve duasını eder.

Yani duayı bitirdikten sonra 7 kez Fatiha Suresi ile uygulama bitecek.

4444 Duası Nedir?

Diğer bir adı ile Salat-ı Tefriciye olan 4444 duası, Yüce Allah’ın rızasını kazanarak peygamberin şefaatçi olması ile her türlü kazadan beladan, hastalıklardan, yaşanan her türlü kötülükten kurtulmak ve Allah’tan istenecek olan çok önemli dileklerin kullarca Allah’a meramını anlatma şeklidir.

Salât-ı Tefriciye Duası Türkçe Okunuşu:

“Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

Read More

Tesirli Kazanç Duası

dua
Tesirli Kazanç Duası

Yoksulluktan kurtulmaya vesile olan kazanç duası

Kaynaklarda “Hz İsa’nın duası” olarak da geçmektedir. Bu duanın her sabah üç defa okunduğu evlerde inşallah yoksulluk çekilmeyecektir.

Kuran-ı Kerim’in ayeti olan bu dua aynı zamanda “hayırlı iş bulma duası” ve “borçtan kurtulmak için dua” bol kazanç için hükmünde de okunmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Kale ıysebnü meryemellahümme rabbena enzil aleyna maidetem mines semai tekunü lena ıydel li evvelina ve ahırina ve ayetem mink verzukna ve ente hayrır razikıyn. (amin)

Duanın Türkçe meali

Meryemoğlu İsa da: “Allah’ım, Rabbımız, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın!” dedi. (Mâide-114)

Kişinin büyük bir zenginliğe ulaşmasına vesile olan kazanç duası

Zenginliğe sahip olmak ve kazanılan malı Allah yolunda harcamak isteyen müminlerin okuduğu bir duadır. Hz Süleyman’ın büyük servet sahip olmasına vesile olan niyazdır. Bu duayı okuyarak zenginleşme talebinde bulunan müminler zenginliğin kişiye birçok sorumluluk yüklediğini bilmeli ve büyük servete kavuştuklarında harama tevessül etmemeleri gerektiğini asla unutmamalıdır.

Bu kazanç duasının her cuma sabahı okunması makbul kabul edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba’di inneke entel vehhab. (amin)


Duanın Türkçe meali

Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi. (Sad-35)

Helal yollardan zenginleşmeye vesile olan kazanç duası

Hz Muhammed’in Hz Ali’ye öğrettiği bir duadır. Bu duayı okuyan müminler inşallah yaptıkları her türlü alışverişten kazançlı çıkacaklar ve hiçbir şekilde maddi sıkıntı yaşamayacaklardır. Sahih hadis kitaplarında geçen bu önemli duanın gün içinde iki defa (sabah ve akşam) okunması tavsiye edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

“Allahümme’kfini bi helalike an haramike veğnini bi fadlike ammen sivake.” (amin)


Duanın Türkçe meali

“Allah’ım! Bana helal rızık nasip eyle haramlardan koru! Lütfunla beni senden başka kimseye muhtaç etme!” (Tirmizi)
Read More

Gece Okunacak Dualar

dua
Gece Okunacak Dualar

Bu anlamda gece okunacak dualar  biri şöyledir ve faziletleri de saymakla bitmez:

“Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce’tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike’l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike’llezi erselte.”

Bu mübarek duayı gece uyumadan önce 3 defa okuyan kişilerin neredeyse her türlü arzularına kavuştukları ve kavuşacakları, bilinen gerçekler arasındadır; kaldı ki bu arzular öyle sınırlı bir şekilde insanın hayatında basit bir biçimde gerçekleştirebileceği arzular da değil; neredeyse bütün insanların ulaşmak istediği zenginlik ve nimet gibi sınırsız arzuları da kapsamaktadır.
Örneğin rivayetlere göre gece okunacak dualardan biri olan ve yukarıya almış olduğumuz duayı 3 ay boyunca her gece uyumadan önce okuyan bir kişi, niyetinde de fakirlikten kurtulmak borçlarını eda etmek ve zenginliğe ulaşmak niyetini esas alınca, bu kişi fakirliğini sonlandırıp zengin bir hayata ulaşmış, Cenabı Hakk’ın nimetleri bu insanın üzerine sınırsız bir şekilde ve cömertçe yağdırılmıştır.

Bu anlamda tarihi hikayeler çok fazladır ve yaşanmış bu olaylar bu duanın faziletini bize bildirmektedir.

Gece okunacak dualardan biri olan yukarıya almış olduğumuz dua sayesinde selamete ulaşıp içinde bulunduğu başarısızlığı tamamen devre dışı bırakan ve başarıdan başarıya koşmaya başlayan, insanların gıptayla baktığı başarılı bir insan haline dönüşen binlerce hatta yüz binlerce insan da bulunmaktadır.

Yukarıdaki duayı her gece Fatiha Suresi ile birlikte okuyan kişi, aşkına kavuşup muhabbet insanı haline gelir.

Yine bu duayı İhlas Suresi ile birlikte okumayı alışkanlık haline getiren ve adet edinen kişi, inşallah şirinlik duası yapmış gibi olur ve çevresindeki insanlar tarafından daima takdirle ve muhabbetle karşılanır.

Bir Başka Gece Okunacak Dua da Şöyledir

Çok güzel bir rivayete göre Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, Hazreti Ali’ye her gece uyumadan önce a) Kur’an-ı Kerim’in tamamını okuması gerektiğini, b) her gece 400 dirhem sadaka vermesi gerektiğini, c) yine her gece Kabe’yi ziyaret etmesi ve d) cennette yerini hazırlaması gerektiğini, e) yanı sıra gece uyumadan önce mutlaka küs olduğu insanlardan biri ile barışması gerektiğini bildirir.

Hz. Ali ise bunları (bu 5 ameli) yapabilmenin imkansız olduğunu, çünkü her gece aynı işlemleri yapmanın mümkün olamayacağını dile getirince, Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, ona şu gerçekleri hatırlatır ve bu anlamda gece okunacak duaların neler olabileceğini söyler:

1- 3 İhlâs okumak, Kutsal Kitabımız olan Kur’ân-ı Kerîm hatmetmek gibidir.

2- Her gece 4 Fâtiha okumak, 4000 dirhem sadaka vermeye eşdeğer kabul edilir.

3- Bir kişinin 10 defa “Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh lehül- mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” zikrini çekmesi de Kâbe’yi ziyaret etmeye eşittir.

4- 10 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm.” demen, Cennette yerini hazırlamana vesîledir.

5- 10 defa; “Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel kayyûm ve etubü ileyh.” demen, dargın ve husûmetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde mükâfata vesiledir.
Gece Okunacak Dualardan Çok Faziletli Olan Bir Başka Dua da Şöyledir

Bu duanın da binlerce hikmete vesile olduğu dillendirilir:

“La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü’l mülkü ve Lehü’l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey’in Kadîr.”
Read More

Nişan Duası

dua
Nişan Duası

Tevbe suresi 71. ayeti kerimenin dua hükmünde okunmasıdır. Nişan töreninin yapılacağı günün sabahında okunması tavsiye edilmektedir.

Eğer bu vakitte okumaya fırsat bulunmazsa nişan töreninden önce de okunabilir.

Nişanlanacak kadın ve erkeğin bu duayı ayrı ayrı okumaları çok daha faziletli kabul edilmektedir. Nişan gününün sorunsuz bir şekilde geçmesi için bu dua kadın ve erkeğin yakınları tarafından vekaleten de okunabilir.

Ancak ifade etmek gerekir ki duaların bizzat okunması vekaleten okunmasından çok daha hayırlı kabul edilmektedir.

Dua sözlerinin 3 defa peş peşe okunması ve duanın abdestli biçimde niyaz edilmesi de büyük alimlerin tavsiyeleri arasındadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım. (Amin)


Duanın Türkçe meali

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötü olunmasından alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe-71)

Read More

Araba Duası

dua
Araba Almak için Okunacak Dua

Arabaya Sahip Olmak için Uygulanan Araba Duası

“Ve kâle lehum nebiyyuhum innallâhe kad bease lekum tâlûtemelika, kâlû ennâ yekûnu lehul mulku aleynâ ve nahnu ehakku bil mulki minhu ve lem yu’te seaten minel mâl, kâle innallâhestafâhu aleykum ve zâdehu bestaten fîl ilmi vel cism, vallâhu yu’tî mulkehu men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm.”

Birçok rivayete göre bu araba duası, sabah namazından sonra 7 defa okunduğunda, ardından gün içerisinde yine 7 defa telaffuz edildiğinde ve son olarak yatsı namazı kılındıktan sonra yine 7 defa okunduğunda, kişi, talebine kavuşup araba sahibi olacak ve istediği vasıtayı elde ettiği için de Cenabı Hakk’a şükür etmeye başlayacaktır.

Dolayısıyla yukarıya almış olduğumuz araba duasının sabah 7 defa, öğle 7 defa ve gece uyumadan önce de 7 defa okunması şarttır ve bu şartı yerine getirenler, hem güzel bir arabaya ve vasıtaya sahip olacak, hem de bereket ve nimet içerisinde Cenabı Hakk’ın ödülü ve mükafatı ile karşılaşacaktır inşallah.

Çünkü tarihi kayıtları incelediğimizde bu araba duasını uygulayarak ilginç bir şekilde vasıtaya (taşıta) kavuşan, ailesinin binek ihtiyacını karşılayan birçok kişinin rivayetleri bulunmaktadır.
Read More

Cesaret Duası

dua
Cesaret Duası

Birbirinden farklı cesaret duaları vardır. En etkili cesaret duaları şunlardır:

Allah’ın esmaları ile yapılan cesaret duası

Allah’ın cesaret veren ve kişiyi güçlü kılan üç esması vardır. Bu esmalar okunduğu zaman kişinin cesareti artar.

Korkunç ve ani olaylarda bunlardan herhangi birinin 1 defa okunması yeterlidir. Ancak bir buluşma veya olay öncesi zaman varsa 3 adet esmanın her biri 7’şer defa okunur. Toplam 21 adet esmanın okunması insana manevi bir huzur ve yüksek bir cesaret verir.

El- Azim – 7 defa okunur
El- Celil – 7 defa okunur
El- Metin – 7 defa okunur

Bu esmaların dışında besmele çekmek ve ayetel kürsi okumak da kişiyi cesur kılmaktadır.

Eğer deprem, kaza gibi bir olay olursa bu durumlarda korkuyu yenmek için “ ya settar” demek o anda kişiyi korku ve endişeden kurtarır.

Kısa fakat etkili bir cesaret duası

İslam dünyasında aşağıdaki cesaret duası uzun yıllar okunmuş ve Allah’ın izni ile güzel neticeler elde edilmiştir.

“ Hasbiyallahu la ilahe illa ini aleyhi tevekkeletü ve hüve rabbul arşil azim.”


Bu dua kısa olduğu için kolay ezberlenebilmektedir. Hiçbir kötü olay yokken de okunursa hayatta kişinin özgüvenini artırır. Kendine güvenen şahsın ise her işi salim gitmektedir.
Read More

Barışma Duası

Barışma Duası

Barışma duası çok farklı niyetlerle yapılabilir. Komşular arası husumet, kadın erkek arasındaki sıkıntı, kardeşler arasındaki sorunların halli gibi akla gelebilecek her türlü meselede okunabilir.

Barışma duası neden 10 defa üst üste okunur?

Duaların aslında belli bir adetçe okunması zorunluluğu yoktur. Ancak dua âlimleri belli sayıda dua okunmasını bazı konularda daha hayırlı kabul etmişlerdir.

Barışma duası da art arda 10 defa okunur. Bunun sebebi dua eden kişinin kalbini yumuşatarak barışı kabullenecek düzeye onu çekmektir. Zira düşmanlıklar ve gönül soğuklukları öyle bir çırpıda geçecek bir durum değildir. Kişi her ne kadar kendisini barışmak üzere koşullayıp dua etse de içinde hala düşmanlığın kırıntıları olabilir. Çünkü insan nefsi zayıftır ve düşmanca duygulardan bir çırpıda barışçıl duygulara geçemez.

Barışma duasının sözleri nelerdir?

Barışma duası lafızları Türkçe olan bir duadır. İçinde " yumuşak davranan" anlamına gelen El-Halim ile "intikam alan" manasına gelen El-Müntakim esmaları bulunur. Duadaki barışma niyetini bilen yüce rabbimiz inşallah aradaki uyuşmazlığı ortadan kaldıracaktır. İşte barışma duasının sözleri:

"Ya Halim, sen kainati yaratan ve onu nuru ile nurlandıran yüce rabbimizsin. Bize Kur’an’ınla yol gösteren ve ahir zaman peygamberiyle de bize rehberlik eden mevlamızsın. Senden başka ilah bilmeyiz. Senden başkasına kulluk etmeyiz. Senin yoluna baş koyduğumuz bu alemde bizi her türlü kötülükten sakın. Bizi gereksiz düşmanlıklarla açar eyleme ya rabbim. İçimizdeki nefsin bizi yoldan çıkarıp kinlerimize esir olmamızı engelle ya rabbim. Bizi hidayetinle doğru yola ilet. Sulhu hayatımızda daim kıl yüce Allah’ım…"

"Ya Müntakim, sen mazlumun ahını yerde bırakmazsın. Kendini savunamayan her türlü mevcudatı koruyup kollayan sensin. Sen azimsin, sen hakimsin. Ya Müntakim, huzurumuzu, kardeşliğimizi ve barış içinde yaşamamızı engelleyenlere hiddetli yüzünü de göster. Şüphesiz sen hakkı hakkıyla bilensin. Dualarımı kabul et ve beni, ailemi, sevdiklerimi bu düşmanlıktan uzak eyle. Amin."
Read More

Vesveseden Korunma Duası

dua
Vesveseden Korunma Duası

Vesvese duası kişiyi psikolojik sıkıntılardan kurtaran ve ona mutluluğun kapılarını açan bir duadır.

Kişinin ruhsal rahatlamasını sağlayarak onun hayata daha olumlu bakmasını sağlar.

Vesvese duası şeytanın içimize soktuğu ve bize yanlış kararlar aldıran kuruntulardan kurtulmamıza ve sıhhatli kararlar almamıza vesile olur.

Kur’an surelerinden İhlas suresi de vesvese duasının yerine uzun zaman okunmuş ve böylece ruh esenliğe kavuşurulmak istenmiştir. Hatta halk arasında vesvese anında bu surenin okunması ve 4 - dört tarafa dönülerek “ Şeytan şerrinden Allah’a sığınırım” denmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca sıkıntılı anlarda “Ya Rahman ve Ya Rahim” ifadelerini kullanarak şükür duası etmek de ruhu arındırır. Şükretmek kişinin ruh sağlığı için çok önemlidir. Şükür duası dua edenin kendi ana dili ile yapılması daha doğrudur yani illaki Arapça okunmasına gerek yoktur.

Zaten şükür ve tövbe İslam’ın iki büyük nimetidir. Yerinde ve zamanında bu nimetlerden faydalanıp tövbesine bağlı kalmak ve şükretmekten vazgeçememek mümin olmanın önemli hususiyetlerindendir.
Read More

En Etkili Bereket Duası

dua
En Etkili Bereket Duası

Bereket duasının sayılarla okunan bir esması vardır. Bu esma (duayı etkili kılan sözler) kısadır.

Ancak kısalığı nispetinde etkilidir. Bu sözler “ya fettahu ya rezzak şeklindedir.

Bu sözler 7 adet buğday tanesi üzerine okunur. Ancak toplamda 997 defa okunmalıdır.

Bir sayı fazla ya da bir sayı eksik değil. Tam 997 defa okunmalıdır. Sayıyı karıştırmamanız için tespih ya da zikirmatik kullanabilirsiniz.

Okunan bu yedi buğday tanesini evde bulundurmanız gerekir. Evde iyi bir yere saklayın. Dua bittikten sonra insan cinsinden bir mahlukatın gözünün bu buğdayları görmemesi gerekir. Eğer herhangi bir insan bu buğdayları görürse duanın hükmü ortadan kalkar. Buna özellikle dikkat edin.

Fare ve benzeri haşerelerin bu buğday tanelerini yememesi için onları iyi muhafaza etmelisiniz. Genellikle sigara tablası ya da ahşam bir kutu faydalı olabilir. Buğdayların kutuda olmasında bir sakınca yoktur. Ancak kesinlikle beze sarılmamaları gerekir.

Allah’ın izni ile göreceksiniz ki evinize bereket gelecek ve sıkıntılarınız hafifleyecektir. Siz farkında olmadan Allah sizi nimetleri ile mükafatlandıracaktır. Siz ve evlatlarınız elinizi hangi işe atarsanız muvaffak - başarılı olacaksınız.
Read More

Hayırlı İş Duası

dua
Hayırlı İş Duası

İnsanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır.

Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayacağı ilk unsur hayırlı bir işten kazanacağı helal kazançtır. Böyle bir iş bulmak için mutlaka ​araştırıp sormak lazımdır. Fakat, her şeyde olduğu gibi bulma konusunda da bize hayırlısını nasip etmesi için Allah'a dua etmek gerekir. Hayırlı iş bulma konusunda rivayet edilen çeşitli dualar vardır.

Ayet- i Kerime ile hayırlı iş dilemek

Hayırlı iş duası; Kehf Suresi 10. Ayette, "Rabbenâ âtinâ milledünke rahmetev ve heyyi' lena min emrina raşeda." Mealen, "Ey Rabbimiz! Sen bize katından rahmet et. İşimiz de bizler için başarılar hazırla". Hayırlı iş arayan kişinin bu duayı sabah namazını kılmadan önce ve evden çıkmadan önce, iş görüşmesine giderken ya da iş aramaya devam ettiği süreçte, günde 70 kere okumasıyla Allah'ın yardımına nail olacağı rivayet edilir.

Allah Rasulu'nun öğrettiği hayırlı iş duası

Hayırlı iş duası konusunda Rasulullah Efendimiz (S.A.V.) tarafından iş arayanlara ve sıkıntı durumunda olanlara tavsiye ettiği dua şöyledir: "Bismillâhi alâ nefsî ve mâli ve dînî. Allahümme raddinî bi Gadaike ve bârik lî fima Guddira lî. Hatta lâ uhibbe tâcile mâ ahartehû ve te'hira mâ 'acceltehû." Manası, "Allah'ım! Malımı, mülkümü, nefsimi ve dinimi Sana emanet ettim. Vereceğin hükme beni razı kıl. Bunu bana mübarek et ki sonraya bıraktığının acelesini ve acele ettiğinin geciktirilmesi ne Senden istemeyeyim. Nefsimin İsyan etmesine engel ol, teslimini sağla."

Bir başka hayırlı iş duası; "Allah'u yü'ti mülkehû meyyeşâ" Manası; "Allah mülkünü kendi istediği kişiye bahşeder." Bu duayı işsiz kalındığında, iş bulmak için 990 defa okunması hayırlı olur şeklinde rivayet vardır.

Hayırlı iş duası olarak okunacak başka bir dua; "Mâlikû'l mülki tü'til mülke." Manası: "Mülkün gerçek sahibi, O (C.C.) mülkü verendir." Bu iş isteme duasını, iş bulma sürecinde 1150 defa okunması durumunda Allah'u Teala'nın hayırlı bir iş nasip edeceği rivayet edilir.
Başka bir Hayırlı iş duası şu şekildedir; "Allahümme hirli vahterli." Manası; "Allah'ım! Yapacağım Her işte bana hayırlı olanı nasip et. Benim hakkımda hayırlı olanı Bana seç ve en hayırlısını nasip eyle." İşsiz kalınan dönemde bu duanın bolca okunması tavsiye edilir.
Hayırlı iş konusunda okunacak bu dualar, ayrıca çalışılan işte hayırlı bir şekilde devam edilmesi içinde okunabilirler.

Dua:

Ya müfettihu fettih. Ya müferricü ferric. Ya müsebbibu sebbib .Ya müyessiru yessiril fetha vel ferecü minke Ya Fettah, Ya Aliym iyyakena’büdü ve iyyake nesteıyn.

MANASI:


Ey açıcı RABBİM ! önümdeki engelleri kaldır. Ey darlıkları gideren HALİKIM ! Darlıkları gider. Ey sebepleri yaratan RABBİM ! Bir sebep yarat. Ey kolaylıkları meydana getiren! önümü aç çünki darlıkları gidermek sendendir. Ey rızık kapılarının açıcısı her şeyi bilen RABBİM ! ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isterimSon güncelleme 18.03.2021
Read More

Şans Açma Duası

dua
Şans Açma Duası

Günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler.

Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister.

Fakat herkesin şansını açmak istediği konu farklı olur. Şans açma duası, bu tür sorunlara bağlı olarak yolunda gitmeyen her konu için okunabilir.

İş görüşmesine giden, para beklentisine giren veya karşı cinsten karşılık beklerken bile bu dualar okunarak niyet geçirilebilir. Şans açma duasını kişi sadece böyle zamanlarda değil aslında her gün okumalıdır. Bu dualarla Yüce Allah'a seslenerek, herşeyin yolunda gitmesi istenmiş olur. Allah her kulunu duyar ve kişiye hayırlı olanı hayırlı zamanda nasip eder.
Şans açma duaları nelerdir?

Her engeli ve şansı açmak için,

'Ya müfettihu fettih. Ya müferricü ferric. Ya müsebbibu sebbih. Ya müyessiru yessiril fetha vel ferecü minke Ya Fettah, Ya Alim İyyakenağbüdü ve iytakenesteıyn.' duası okunmalıdır.

Şansızlığa uğranacağı düşünüldüğü her an için,

'Sümmes sebila yesserahu' duasını aynen bu şekilde sürekli okumak gerekir. Bu dua işlerin yolunda gitmesi ve şans açılması amacıyla okunur. Gün içinde sürekli tekrarlanabilir. Bu kısa duayı ezberleyerek tekrar etmek daha kolay olur.

Şansı kapalı olan bir kimse için,

'Nesrün menallahi ve fethün karib' duası şansın açılması için niyet edildikten sonra 340 defa okunması gerekir.

Her konuda şans açmak için,

'Allahümme ya rabbi bi cahi sahıbilvesıleti seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve kurrati uyinina ve nuri ebsarina habibike Muhammedinil Mustafa ve rasurikel mürteda ve nebiyyikel mücteba havil halena ila ahsenil hali ya muhavvilel havli vel ahval' duası okunabilir. Bu dua iş, aşk, rızık veya sağlık için her konuda şans açmaya fayda eden bir duadır. Ezberlenerek gün içinde veya her sıkıntılı anda okunabilir.
Read More

Müşteri Çekme Duası

dua
Müşteri Çekme Duası

Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereket arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur.

Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır.

Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını, müşterilerinin çoğalmasını istiyor ise; işini adaletli yapmalı, sahtekarlıktan, haramdan uzak olmalıdır.

Yanında çalışanları var ise, onlara karşı adaletli, güler yüzlü, haklarını gözeten davranışlarda bulunmalıdır. Sattığı her ne ise yalancılık, sahtekarlık yapmamalı doğru tutumlar göstermelidir.
Özellikle sabah namazını kılmak ve günlük bütün namazlarını usulu ile kılmak, sabaha dualarla, Yasin-i Şerif suresini okuyarak başlamak rızkı da artıracak tüm yaşamımızı da belli bir düzene ve güzelliğe kavuşturacaktır.

İş yerimize müşteri çekmek için, evimizin her işimizin bereketli olması ve rızık bolluğu için; Vakıa Suresini her gün okumak da çok tavsiye edilmektedir. Cömert olmak, yoksulu yetimi, çocukları sevindirmek, misafirlere ikram da bulunmak da her Müslümana yaraşır davranışlar olmakla birlikte, bolluk ve bereketi artıran sebepler olmaktadır. Müşteri çekme duası olarak; bereketimize bereket katan Ettehiyyatü ve karınca duası da tavsiye edilen dualar arasındadır.

Müşteri Çekme Duası Ve Esma-i Hüsna;

Müşteri çekme duası ve daha bir çok işlerimizin bereketli, hayırlı olması için Esma-i Hüsna yani Allah'ın isimlerini bol bol zikir edebiliriz. Allahu Teala'ya dua ederken, bir şey isterken, dertlerimizi açarken ne istiyor isek o ismi veya isimleri temiz bir kalple zikretmekle olur. Aziz ismini Ya Aziz diyerek sabah namazından sonra 33 kez zikretmek ile o kimse hiç kimseye muhtaç olmayacak, Allahın izni ile rızkı çoğalacaktır.

Müşteri çekme duası olarak işin başlangıcında; Ya Mütekkebbir çokça zikredilirse Allah'ın izniyle o iş çok başarılı bir şekilde sona erecektir. Ya Vehhab olarak Rabbimizin ismini zikrederek dua edilirse; bol rızka kavuşulacağı umulmaktadır.

Müşteri çekme duası olarak; Rezzak ismi Ya Rezzak olarak sabah namazından önce, bulunulan yerin dört köşesine onar defa okuyarak üflenirse rızık kapıları açılacaktır. İş yerimizi Euzu Besmele ile açmak, çalışanlarımıza ve müşterilerimize güzel davranışlarda bulunmak ve her adımımızda hayırlı işlere vesile olmaya çalışmak, ayrıca tüm yaşamımızı Kur'anı Kerim ve sevgili peygamberimizin yolunda yürütmeye çalışmak, eninde sonunda işlerimize, yuvamıza ve çevremize hayırlarla geri dönecektir. Yeter ki; sabırlı olunsun ve elden gelindiği kadar çalışılsın. Müşteri çekme duasını bu dualar ve güzel davranışlarla yaparsak; Allah'ın izni ile İnşaallah bereketimiz ve bolluğumuz artacaktır.
Read More