Dualar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Dualar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

16 Temmuz 2020 Perşembe

Rasulullah’a Salavatlar

dualar
Rasulullah’a Salavatlar

“İnnAllâhe ve melâiketeHÛ yusallûne alenNebiyy yâ eyyühelleziyne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû tesliymâ” (33.Ahzâb: 56)

Anlamı:

Muhakkak ki Allâh ve melekleri, Nebi’ye salât eder... Ey iman edenler, siz de O’na salât (yönelin) edin ve teslimiyet ile selâm verin!

Bilgi:

Efendimiz, Rasûlümüz, basîretimizin nûru, Allâh’ın habibine salâvat getirmemiz yukarıdaki âyeti kerîme ile bize emrolunuyor…

Niçin bu böyle?

Buyuruyor ki Rasûlullâh (s.a.v.):

“İNSANLARA ŞÜKRETMEYEN HAKK’A ŞÜKRETMİŞ OLMAZ.”

İşte bu açıklama, tasavvufun en derinliklerine ait bir gerçeği bizim basîretimiz önüne sermekte; şayet biraz olsun kalp gözümüzü örten perdelerden kurtulmuş isek!..

“ALLÂH MUHSİNLERE İHSAN EDİCİDİR” âyetinin inceliğine vâkıf olursak, anlarız ki, herhangi bir ihsan ediciden o şeyi bize ihsan eden Allâh’tır! Ve bize o şeyi ihsan eden Allâh’a şükür de; ancak, ihsan ettiği mahale şükretmekle mümkündür! Aksi hâlde biz, gerçek verene değil; hayalimizde yarattığımız Tanrı'ya şükretmiş oluruz!

Allâh, mutlak gerçeği bize göstermek ve idrak ettirmek için Rasûlullâh (s.a.v.) ile bize ihsanda bulunduğuna göre; Rasûl-ü Ekrem’e şükür Allâh’a şükür olacaktır!..

Bu kitap, bu işin derinliklerini göstermek için yazılmadığından; görevi sadece gerçek ve tek kapı olan DUA ve ZİKİR kapısını tanıtmak olduğundan; biz dönelim mevzumuza.

İşte bu yüzdendir ki, biz, Rasûlullâh AleyhisSelâm’a şükürle emrolunduk Kur’ân-ı Kerîm âyeti ile; yani Rabbimiz olan âlemlerin Rabbi Allâh emri ile. Ve işte, Rasûlullâh dahi, bu emir dolayısıyla, şükredilenin kim olduğunun bilgisiyle, kendisine çokça salâvat getirilmesi yolundaki aşağıda nakledeceğimiz konuşmaları yaptı çeşitli zamanlarda;

“Burnu yere sürtülsün o kişinin ki, yanında benim ismim anılır da, üzerime salât etmez!..”

“Her cimriden daha cimri olan adam yanında anıldığım zaman, bana salât etmeyendir…”

“Her DUA semâya yükselmekte güçsüzdür; bana salât edince gücüne kavuşur, yükselir (icabet makâmına)...”

“Kim bana bir kere salât ederse, Allâh ona on kere salât eder; onun on günahını siler; onu on derece yükseltir.”

“İnsanlardan bana en yakın olanı bana en çok salât getirendir.”

“Kim bana salât getirmeyi unutursa, ona cennetin yolu unutturulur.”

“Kim kabrimin yanında bana salât ederse, ben onun sesini işitirim. Kim uzaktayken benim üzerime salât getirirse, o bana ulaştırılır…”
Read More

Çok Faydalı Bazı Dualar

dua
Çok Faydalı Bazı Dualar

“Eûzü BiVechillâhil Keriym, ve kelimâtillâhit tâmmâtilletiy lâ yücâvizhünne berrun velâ fâcirun, min şerri mâ yenzilu minesSemâi ve mâ ya’rucu fiyhâ, ve min şerri mâ zerae fil ardı ve mâ yahrucu minhâ, ve min fitenilLeyli venNehâri, ve min şerri külli târikın illâ târikan yatruku bihayrin, yâ RAHMÂN!..”
Anlamı:

Sığınırım Keriym Allâh vechine ve O’nun kelimelerinin tamamına ki, iyi kötü hiçbir şey onları tecavüz edemez... Semâdan inenin (Fitne fikirlerden) ve semâya yükselenin (vehmimi tahrik eden fikirlerin) şerrinden, arzda üreyenin (bedenselliğimden kaynaklanan) ve arzdan çıkanın (bedenimin dürtülerinin) şerrinden, gecenin (iç dünyamın) ve gündüzün (dış dünyamın) fitnelerinden, hayırla olan müstesna, geceleyin kapıyı çalanın (içime doğanların) şerrinden, yâ RAHMÂN!..

Bilgi:
“Medineli Hacı Osman Efendi” diye bilinen “Beykozlu” da dedikleri bir zât vardı İstanbul’da; hayatının elli senesi Medine’de geçmiş ve Medine kitaplıklarında okumadık eser bırakmamış bir zât!.. Es Seyyid Mehmed Osman Akfırat... Allâh rahmet eylesin; nûrunu arttırsın keremiyle... 1960 başlarında elini öptüğüm zaman o seksen altısında idi, bense on sekizlerde... Bana önce zâhirin sonra da bâtının kapısını açan Rasûlullâh (s.a.v) ile tanıştıran zât!.. Hayatımın en önemli olaylarında manevî müdahalesini gördüğüm zât!.. Allâh indînden rahmet eylesin, indînden benim tarafımdan ihsanda ikramda bulunsun kendisine sonsuza dek!..

İşte bu Zât, Rasûlullâh (s.a.v.)’in yukarıdaki duasını bana öğretmişti... Ve çeşitli sıkıntıda olanlara karşı bu duayı bir kağıda yazar, üzerlerinde taşımalarını tavsiye ederdi... Elbette biz de ederiz... Zira...

CİNLER  Rasûlullâh AleyhisSelâm’ın “Mi’râc” olayında semâya yükseldiğini haber alınca, büyük telâşa düşüyorlar... “Şayet Muhammed semâları tanır, Allâh’la bir araya gelirse, artık önüne geçilemez olur” diyerek bütün güçleri ile Rasûlullâh AleyhisSelâm’ın üzerlerine saldırıyorlar.

İşte o zaman Cebrâil AleyhisSelâm, Rasûlullâh AleyhisSelâm’a bu duayı vahyederek korunmasını öğretiyor ve Rasûlullâh AleyhisSelâm bu duayı okuyunca da hepsi yanıyorlar!.. İşte böyle bir olay vesilesiyle öğrenilen duayı artık nasıl istersek öylece değerlendirelim.

يَاحَىُّ يَاقَيُّومُ يَا ذَا لْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُحْيِي قَلْبِى بِنُورِمَعْرِفَتِكَ أَبَدًا يَا أَللهُ يَا أَللهُ يَا أَللهُ يَابَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

“Yâ Hayyu Yâ Kayyûm Yâ Zül’Celâli vel’İkrâm es’eluke en tuhyiy kalbiy binûri mâ’rifetike ebeden Yâ Allâh Yâ Allâh Yâ Allâh Yâ Bedî’es semâvâti vel ard.”

Anlamı:


Mutlak diri ve kendisiyle kaîm yüce Zâtıyla ikram edici!.. Dilerim senden ebeden marifet nurûyla kalbimi diriltmeni!.. Yâ Allâh!.. Ey gökleri ve yeri bir örneği olmaksızın meydana getiren.

Bilgi:


Sabah namazının farzını kılmadan önce kırk defa okuyup buna kırk gün devam edenler, faydasını derhâl kendilerinde fark etmeye başlarlar.

Kalbin marifet nûruyla diriltilmesi demek şudur: İslâm terminolojisinde “şuur” ya da bugünkü deyimiyle “bilinç”, “kalp” kelimesiyle, “gönül” kelimesiyle tanımlanır. Bilincin dirilmesi ise ancak marifet nûruyla mümkündür... “Marifet nûru” nedir?

İnsan, “iman nûru” ile bilincin sınırlarını aşar, “marifet nûru” ile de bilincin sınırları dışında yer alan gerçekleri değerlendirebilecek kapasiteyi elde eder!

Allâh tüm yaşamımız boyunca, kesintisiz olarak, bir an bile iman nûrundan ve marifet nûrundan mahrum bırakmasın...

Zira, iman nûrundan mahrum olan bloke olmuş bir bilinçle kör yaşar ve marifet nûrundan mahrum olan da, bilincinin sınırları ötesindeki gerçekleri asla düşünemez ve değerlendiremez.

Bu yüzdendir ki, her vesileyle Allâh’tan iman nûru ve marifet nûru istemeliyiz ve bunun sonsuza dek kesintisiz bir şekilde bağışlanmasını niyaz etmeliyiz.

رَبَّ إِنّى مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ وَاجْبُرْ قَلْبِى الْمُنْكَسِرْ وَاجْمَعْ شَمْلِى الْمُدَّثِرْ إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمٰنُ الْمُقْتَدِرُ إِكْفِنِى يَا كَافِى فَأَنَا الْعَبْدُ الْمُفْتَقِرُ وَكَفَى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا ‘ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَمَا ﷲُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِباَدِ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Rabbi inniy mağlubun fantasır, vecbür kalbil münkesir, vecmâ’ şemlil müddesir, inneke enter rahmânül muktedir; ikfiniy yâ Kâfiy fe enel abdul muftekır ve kefâ Billâhil veliyyen ve kefâ Billâhil nasıyra; inneş şirke lezûlmün aziym. Ve mallâhu yuriydu zulmen lil ibad. Fekutia dabirul kavmilleziyne zalemû, velhamdulillâhi rabbil âlemiyn.”

Anlamı:

Rabbim, yenildim; behemehal yardım et-nusretinle muzaffer eyle... Parçalanmış kalbimi (hakikati hissediş nesnemi) birleştir bütünleştir-tekleştir... (Orijinalliği) örtülmüş şemlimi (bütünsellik ortaya koymayan dağınık anlayışımı) cem eyle... Zira sen, evet sen kesinlikle Muktedir Rahmân’sın... Bana yet, ey Kâfiy; zira ben, senin hiçbir şeyi olmayan (tüm varlığı sana ait mutlak muhtaç) kulunum... Veliyy olarak “Allâh” ismiyle işaret edilen (hakikatiniz) yeter, Nasıyr (düşmanının aleyhine kuluna yardım eden) olarak da “Allâh” ismiyle işaret edilen (hakikatiniz) yeter.... Kesinlikle şirk azîm bir zulümdür; ve Allâh, kulları için zulüm irade etmez... Zulmeden topluluğun arkası kesilmiştir; Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a aittir...

Bilgi:


Gavs-ı Â’zâm Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin öğretmiş olduğu bu duayı teberrüken hazırlamış olduğumuz bu kitaba ekliyoruz...

Her devirde başı sıkışanların ruhaniyetinden meded umdukları Gavs-ı Â’zâm Abdülkâdir Geylânî’nin, bütün başı dertte olanlara çok faydalı bir tavsiyesidir bu dua. Sabah akşam yedişer kere okunması kifayet eder... İnşâAllâh bu duadan istifâde edenlerden oluruz.
Read More

14 Temmuz 2020 Salı

Yemek Duası

Yemek Duası

Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) naklettiğine göre: Hz. Peygamber (s.a.v.) bir şey yiyip içtikten sonra şöyle duâ ederdi.
Yemek Duası Okunuşu

Elhamdu lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ muslimîn

Elhamdu lillâhi hamden kesîran mubâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ muveddein ve lâ musteğnen anhu Rabbenâ.

El-Hamdu lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin
Yemek Duası Anlamı

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun” *

“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. ” **

“Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun” ***

Notlar: *(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2; İbnu Mâce, Et'ime 16 ), **(Buhârî, Et`ime 54.; Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16), ***(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)
Read More

Hastaya şifa Namazı


Hasta için şifa Namazı ve Duası

Her kim iki rekat namaz kılıp her bir rekatında Fatiha'dan sonra üç kere İhlas Suresi okur da namazı bitince kıldığı yerde oturup kimseyle hiç bir şey konuşmadan bin kere:

"Ey acayip işleri essiz olan Allah! Ceza gününe kadar bana hayırla rahmet et" tesbihiyle zikirde bulunursa Allah-u Subhanehu ve Tela ona yepyeni bir hayat bahşeder.


Read More

20 Mart 2020 Cuma

Rical-i Gayb Duası

dua
Dilek için Rical-i Gayb Duası

Allah Teala darda kalan kullarına yardım etmek için güçlü ruhlar yaratmıştır. Bu ruhlar ricalül ğaybın ruhlarıdır. Ricalül Ğayb dünyanın her tarafını dolaşırlar.

Yardıma muhtaç, dilek sahibi insanlara yardım ederler. Yaptıkları dualarına 'Amin' derler. Yapılan duaya onların amin demesi o duanın kabul olunmasına sebep olacağından duanın deruni bir kalp ile yapılması lazımdır.

Read More

19 Mart 2020 Perşembe

Tahassün Duası

dualar
Her Türlü Afetten ve Cinlerden Korunmak için Tahassun Duası

Sıkıntılı zamanlarda, her türlü afattan cinlerin zararlarından tasallutlarından ve zararlarından korunma  yapmak istiyorsan bu duayı sürekli okumalısın sabah ve akşam 7 (yedi) kere okunmalı, okuma esnasında tarif edildiği gibi hareket edilmeli.

Biiznillah hiç bir şey zarar veremez. Bu bir kalkan gibidir. Bu kalkan ile Allah'a sığınıldığında yapılan tüm saldırılar boşa gider. hiçbir zarar sana erişemez. Nasıl kalkan sana gelen saldırılarla senin aranda bir engel oluşturuyorsa bu da öyledir.

Okuma esnasında eğer sadece kendin için okuyorsan yerleri geldikçe tahassuntü, eksamtü, tevekkeltü, dahaltü kelimeleri okunur eğer aileni vs. bir kaç kişiyi aynı çember içine almak istersen tahassanna, eksamna, tevekkelna, dahalna kelimeleri okunacaktır. Aşağıdaki açıklamalarıda okuyun.

Tahassantü (çoğul olursa tahassanna) bi zil mülkü vel melekût. Ve aksamtü (çoğul olursa aksamna) zil ıizzeti vel ceberût. Ve tevekkeltü (çoğul için tevekkelna) alel hayyil kayyümüllezi lâ yenamü ve lâ yemût. Dehaltü (çoğul için dehalnâ) fî hıfzillah Dehaltü (çoğul için dehalnâ) fî emânillah Dehaltü (çoğul için dehalnâ) fî hızillah. bihakkı (burada ker kelime okunurken sağ elin küçük parmakları teker teker kapatılacak) kêf , hâ , yâ , ayn, sâd, küfiytü ( buradaki kelimeler okunurkende sağ elin baş parmağından başlayarak parmaklar teker teker her harfte bir parmak açılacak) Hâ , mîm , Ayn, Sîn , kâf, humiytü bi la havle ve la kuvvete illabillahil aliyyil azıymi tevekkeltü alâ rabbî ve rabbiküm mâ min dâbbetin illa hüve ahizum binasıyetiha inne rabbî alâ sıratim müstekıym. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin zil hulukil azıym. Ve alâ âlihi ve sahbihi bi adedi ıilmillahil azıym. Velhamdü lillahi rabbil alemiyn.

Bu dua ile 7 kere okunur.

Bismillahirrahmanirrahim

Tahassantu bizil mülki vel melekut

ve aksemtü zil izzeti vel ceberut

ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut

dehaltu fi hifzillahi

dehaltü fi emanillahi

dehaltü fi hirzillahi

bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü

bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü

bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim

ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

1.Okuyuşta Sağına

2.Okuyuşta Soluna

3.Okuyuşta Önüne

4.Okuyuşta Arkana

5.Okuyuşta Yukarıda

6.Okuyuşta Aşağıya

7.Okuyuşta Kendi Etrafında Dönerek Üflenir.
Read More

22 Ocak 2020 Çarşamba

Mevlid Kandili Dilek Duası

dua
Mevlid Kandilinde Okunacak Dilek Duası

Mevlid Kandilinde okunacak duaları Nihat Hatipoğlu ve diyanetten hazırladık. Bu dualara geçmeden önce Mevlid Kandili’nde okunduğunda geri çevrilmeyen Hazreti Yunus’un dilek duasını dikkatinize sunalım.

Bu duayı Hz. Yunus peygamber balığın karnındayken yapmıştır. İslam alimleri bu duayı okuyarak her hangi bir dilekte bulunan müminin dileğini yüce Allah muhakkak yerine getirir diyorlar. Yunus Peygamber balığın karnındayken şu duayı okuyordu:

“Senden başka Allah yoktur. Allahım seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım. Ben öz nefsime yazık edenlerden oldum.”

AKŞAM NAMAZINI KILIP FATİHA’DAN SONRA BU DUAYI OKUYUN

Mevlid Kandili’nde kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okuyup ardından şu duayı etsin;

-“Allah’ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyle. Senin keremin bana kafidir. Kereminle muamele eyle. Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getir Allah’ım!”

Bu duadan sonra kişi dileğini yaradan da isteyebilir.
Read More

21 Ocak 2020 Salı

Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Dua

dua
Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Dua

“Allahumme ğarati’nnücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâte’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.”

Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Dua Manası:

Ey Allahim ! Yıldızlar battı, gözler sakinledi, ( ve yumuldu )

Sen hayat sahibi ve daima duran( ve tutan ) sın. Seni ne bir uyuklama tutabilir ne de uyku.

Ey Hayat sahibi, Kayyum ( olan Allahim), gecemi sakin kıl, gözlerimi uyutuver.
Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Dua İzah:

Ashabdan Zeyd b. Sabit r.a. uykusuzluğa tutulmuş ve bu hastalığından Efendimize bahs etmişti.
Rasulullah S.A.V. kendisine bu duayı okumasını tavsiye buyurdu.
Zeyd b. Sabit r.a. dua yı okuyunca Allah-ü Teala kendisinden o hali giderip şifa verdi.

Abdestli uyumak sünnettir.Uyumak için mümkünse sünnete uyularak abdest alınmalıdır.yatağa girince okunacak dualar, sahih hadis kitaplarında mevcuttur.Çünkü gecenin ne getireceği belli olmaz.Bu yüzden,yatağa girince hemen Allah’a sığınmak ve gecenin ve şeytanın başımıza iç açmasını engellmek lazımdır.

Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Duayla ilgili olarak hadis kitaplarından bazı dualar şunlardır.

“Euzü bikelimati’llahi’t-tammeti min şerri ma halaka ve zerae ve berae.”

“Bismillahillezi la yedurru mea’s-mihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-sema.Ve hüve’s-Semiu’l-Alim.”

“Allahümme ğarati’nnücum ve hedeiti’l-uyun.Ve ente hayyün Kayyumün la te’huzühü sinetün vela nevm.İhdi kalbi ve enin ayni.”

“Allahümme selemtü nefsi ileyk.Ve veccehtü vechi ileyk.Ve fevvadtü emri ileyk.Ve’l-ce’tü zahri ileyk.Rağbeten ve rahbeten ileyk.La melcee vela mencee ille ileyk.Allahümme Amentü bi-kitabikellezi enzelt ve nebiyyikellezi erselt.”

“Allahümme bismike emütü ve ahya”

Read More

Nurun Nübüvvet Duası ve Sırları

dua
Nurun Nübüvvet Duası ve Sırları

Nurun Nübüvvet Duası büyük bir nimet olarak bilinir. Çeşitli amaçlar ve ilahi güç için okunur. Kara büyü, büyücülük, büyü, şantaj, zehir, kötü rüya ve nedeni bilinmeyen garip hastalıkları önler.

Kıskançlık, aldatma veya hıyaneti önlemek için de nurun nübüvvet duası okunur.

Nurun Nübüvvet Duası Aşağıda ki Ayetlerden Oluşmaktadır;

Kalem Suresi 51 ve 52. Ayetler

Read More

Dua Ve Sure Arasındaki Farklar Nelerdir?

dualar
Dua Ve Sure Arasındaki Farklar Nelerdir?
Sure nedir?

Sure Kur-an’ı Kerim‘de her bir besmele arasında geçen ayetlerden oluşan bölümlerdir. Toplamda 114 sure bulunur kutsal kitabımız Kur-an’ı Kerim‘de. Sureler inanç ve ibadetleri içerdiği gibi, hukuki ve ahlaki konuları da içermektedir. Emirler, öğütler, yasaklar ve haramlar bir bir anlatılmakta ve örnekler verilmektedir.

Dua nedir?

Dua yalvarıp, yakarma, isteme, şükretme, niyaz etme, iman etme dil ile söyleme kalp ile taktik etme yolu ve yöntemidir.

Dua Ve Sure Arasındaki Farklar

Dualar kişiden kişiye değişir, ancak bazı dualar vardır ki Amentü gibi imanın şartlarını içerir Ezberlenir ve okunur kalben inanarak Türkçe okunabildiği gibi Arapça da okunur.
Oysa ayetleri barındıran sureleri değiştirilemez aynıyla okunur.
Yine dualar abdest almaksızın okunabiliyor.
Surelerin ise abdestli okunması üzerinde değişik yorumlar vardır.
Dualar şükür, teşekkür sığınma, isteme vb. ihtiyaçları dile getirerek manevi dünyayı güçlendirmektedir. Ruha dinginlik ve rahatlık vermektedir.
Sureler anlamca okunduğu kelimeleri mealen bilinmiyor ise kişiyi Allah’a tam sığınmanın onun Kur-an’ı Kerim‘ine sarılmanın ve dualarını okumanın rahatlığı ile manevi dünyasına etrafını saran Melek’leri ile korunmuştuk sığınmışlık ve rahatlık duygusunu vererek duaların bir çeşit ön hazırlık safhasını oluşturmaktadır.

Dua dinin, imanın, inanmışlığın özüdür. Maddi manevi isteklerin, ızdırapların Allah’a teslimiyetin manevi ulaşım yoludur. Bu yol evrende genişleyerek kişinin içindeki sıkıntıları manevi olarak uzaklaştırmaktadır Allah’ın sevgisine merhametine şevketine ulaştırmaktadır inananlarıdır.
Read More

20 Ocak 2020 Pazartesi

Rüya Görünce Okunacak Dua

dua
Rüya Görünce Okunacak Dua

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: Sizden biriniz hoşuna gidecek bir rüya görürse onun için Allah'a hamd etsin. O rüyasını dostlarına ve irfan sahiplerine söylesin.

Hoşlanmadığı bir rüya görürse, o şeytandandır.Onun şerrinden Allah'a sığınsın.Onu kimseye söylemesin. Böyle yaptığı takdirde kendisine zararı dokunmaz buyurdu.(Buhari-Müslim)

Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, hoşa giden rüya görünce elhamdulillahi rabbil alemin demek lazım. Hoşa gitmeyen rüya görünce Euzu billahi mineşşeytanirracim demeli, rüyayı kimseye söylememeli ve kalkıp abdest alıp namaz kılmalıdır.(Feyz'ul-Kadir) Rüya gören: "Rüya gördüm" deyip anlatacağı zaman bunu duyanların "Hayırdır inşa-Allah" demeleri sünnettir.

Read More

6 Ocak 2020 Pazartesi

Kureyş Suresinin Faziletleri

dua
Kureyş Suresinin Faziletleri

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

“Kim, Kureyş Sûresini okursa, Allahü teâlâ ona, Ka’be’yi tavâf edenlerin ve orada i’tikâfta bulunanların adedinin on katı hasene verir.”

İmâm-ı Rabbânî buyurdu ki:

“Korkulu yerlerde ve düşman karşısında emîn ve rahat olmak için Kureyş Sûresini okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Her gün ve her gece hiç olmazsa onbirer defa okumalıdır.”

Kureyş Suresi Okunuşu ve Meali

Mekke’de indi. Dört ayet-i kerîmedir. Kureyş kavmine cahiliyet devrinde verilen bazı haklardan bahsettiği için sureye, Kureyş suresi denilmiştir. (İbn-i Abbâs, Taberî, Râzî)

Kureyş Suresi’nin Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Li’î lâfi Kurayş’in
Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

Kureyş Suresi’nin Meali:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Kureyş’e imkan sağlandığı için,
Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler!
Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Read More

Ali İmran Suresinin Faziletleri

dua
Ali İmran Suresinin Faziletleri

Al-i İmran suresinin fazileti

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:


‘‘İki beyaz gül bahçesini okuyunuz. Bu bahçeler Bakara ve Al-i İmran sureleridir. Bu iki sure, kıyamet gününde birer beyaz bulut, birer beyaz mermer kitlesi gibi okuyucularının üzerinde durur, mahşerin şiddetli hararetine karşı gölge yaparak serinliğe vesile olurlar.’‘

‘‘Kim Al-i İmran suresini cuma günü okursa, güneş batıncaya kadar ona Allahü teala rahmet, melekler de istigfar ederler.’‘

‘‘Allahü tealanın ism-i a’zamı şu iki ayettir: Birincisi Bakara suresinin 163’üncü ayeti, ikincisi Al-i İmran suresinin başı.’‘

‘‘Al-i İmran’ı okuyan kimseye kıyamet günü sırat üstünde, okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir.’‘

Abdullah bin Mes’ud buyurdu ki:

‘‘Al-i İmran suresi; gecenin sonunda kalkıp okuyan yoksul için ne güzel bir hazinedir.’‘

Abdullah bin Abbas buyurdu ki:

‘‘Kim Al-i İmran suresini okursa zengin olur.’‘
Read More

Hastanın İyileşmesi için Okunacak Dua

dua
Hastanın İyileşmesi İçin Okunacak Dua
Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor: İyi olması için duâ istiyen bir âmâya, abdest alıp, iki rekât namaz kılmasını, sonra

“Allahümme innî es’elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî, li taktıye-li, Allahümme şeffi’hü fiyye” duâsını okumasını emretmiştir.

Eshâb-ı kirâm, bu duâyı hep okurdu. Bu duâda, dileğin kabûl edilmesi için, Muhammed aleyhisselâmı vesîle edilmektedir.
Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm. Duâsı da bütün hastalıklar için okunur.

Derdlerden kurtulmak için ve murâda kavuşmak için beşyüz kerre okunur.

Evvelinde ve âhirinde yüzer def’a salevât-ı şerîfe okuyup duâ etmelidir.

Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, “Bir hasta, lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn kırk def’a okursa, şehîd olarak vefât eder. Şifâ bulursa, bütün günâhları af olur.

” Bir gün iki gözü a’mâ bir kimse gelip, “yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Allahü teâlâya duâ et, gözlerim açılsın,” dedi. Peygamberimiz, “Kusûrsuz bir abdest al! Sonra Yâ Rabbî! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselâmı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselâm! Seni vesîle ederek,Rabbime yalvarıyorum.Senin hâtırın için kabûl etmesini istiyorum.Yâ Rabbî! Bu yüce Peygamberi bana şefâatcı eyle! Onun hurmetine duâmı kabûl et!” duâsını okumasını söyledi. Adam, abdest alıp duâ etti. Hemen gözleri açıldı. Bu duâyı Müslümanlar, her zaman okumuşlar ve maksadlarına kavuşmuşlardır.
Read More

Huzur Veren Dualar

dua
Huzur için Okunacak Dualar
“Allahım! Beni seni ve Peygamberini seven, sana ve peygamberine itaat eden bir insan eyle. Bütün günlerimi iyilik ve güzelliklerle dol­dur. Dünya ve ahiret için her türlü hayrı, güzellik ve nimetleri senden ister, her türlü kötülükten sana sığınırım. ”

“Ey âlemlerin Rabbi Allahım!

Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dilerim. Senin herşeye gücün yeter. Sen açıkladığını ve gizlediğim herşeyimi bilirsin.

Bana merhamet et ve kalbimi merhamet ve sevgiyle doldur. Tembel­likten, boşa çaba harcamaktan, vakti boş yere geçirmekten, düzensiz ve programsız çalışmaktan, başarısızlıktan, insanlara, çevreme ve kendime zarar vermekten sana sığınırını.

Allahını! İmanımı kuvvetlendir, güzel amellerimi artır ve ahlâkımı güzelleştir. Kabul olunmayacak duadan sana sığınırım. Sevgili Pey­gamberimizin istediklerini senden ister, sığındıklarından da sana sığınırım.

Allahını! Yaptığını işlerin yanlış anlaşılmasından ve haksızlığa uğ­ramaktan, haksızlık etmekten sana sığınırım. Çalışmalarımın sonu­cunu hayırlı eyle, onların hep hayırla devam etmesini nasip eyle. Beni aileme, ülkeme ve insanlığa faydalı bir insan yap. Bizi dünyada ve ahirette en güzel nimetlerinle sevindir.

Allahım! Kalbimi her türlü kötülüklerden koru. Kalbimde korkıı lara, sıkıntılara ve sevmediğin huyların yer etmesine izin verme. Bern sadece kendini düşünen, kendi sıkıntılarım büyütüp diğer insanlarla ilgilenmeyi kesen, bencil ve kibirli insanlardan yapma. Bizi cömert kullarından eyle.

Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Günahlarımı, kusur hırımı ve bütün müminlerin günahlarını bağışla.

Ey yüce Rabbim! Beni sevdiğin kullarından eyle. İşlerimi kolaylaştır, hayatımı güzelleştir. Beni arkasından iyilik ve güzellikleri konuşulanlardan eyle. Sevmediğin her hâli benden uzaklaştır. Beni hayatını, davranışlarım ve sözlerimle seni ve Islâm’ı en güzel anlatan insanlardan eyle.

Allahım! Beni faydasız işlere ve boş eğlencelere dalıp görevlerini, ibadetlerini unutanlardan eyleme. Dilimi hep doğru söyleyen eyle Hertürlü belâ ve sıkıntıdan, kaza ve felâketten koru. ”
Read More

Define Bulmak İçin Dua

dua
Define Bulmak İçin Okunacak Dua
Define Bulmak İçin Okunacak Dua, define bulma duası, hazine duası, hazine bulma duası, define ve hazine için dua, servet duaları.

Yeri belli olmayan bir definenin yerini bulmak için fındık veya zeytin ağacından çatal bir dal kesilir.

Bir köşesine:


dua 1

Sübhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezî bâraknâ havlehû li nüriyehû min âyâtinâ innehû hüves semiy’ul besıyr*

İkinci köşesine:dua 2

Ve min âyâtihî halkus semâvâti vel erdı ve mâ besse fîhimâ min dâbbetin ve hüve alâ cem’ıhim izâ yeşâü kadir*

Üçüncü köşesine:
dua 3

Ve teral cibâle tahsebühâ câmideten ve hiye temürru merras sehâbi sun’allâhillezî etkane külle şey’in innehû habîrun bimâ tef alûn*

Dördüncü köşesine:
dua 4


Ve in küllün lemmâ cemiy’un ledeynâ muhdarûn* Ve âyetün lehümül erdul meyteh* ahyeynâhâ ve ahracnâ minhâ habben fe minhü ye’külûn*

Ayet-i kerimeleri yazılır. Üzerine (21) kere ikinci ciltte yazılı “Kasemü’l-EmlâkiM-Felekiyye” okunur. Çubuk bu suretle hazırlandıktan sonra ihtiyaç zamanında kullanılmak üzere muhafaza olunur. Define araştırması sırasında çatalın tekli tarafı yere eğik vaziyette tutulur ve devamlı olarak “KasemüM- Emlâki’l-Felekiyye” okunur, ta ki çubuk ele yapışmış gibi seni definenin üzerine götürünceye kadar.
Read More