Gizli İlim ve İnsan: Gizli Bilimler

20 Ağustos 2022 Cumartesi

Astral Seyahat Sırasında Yaşananlar

Astral Seyahat Sırasında Yaşananlar Bedenin değişik yerlerinde seğirmeler, kulakta çınlamalar ve tam ayrışma anında ise, çatırdama ya da bu...

Muska Nedir?

Muska B azı hastalıkları, kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için boyna asılan ya da üstte taşınan yazılı kağıt; üç köşeli şekilde katlanmı...

Üçler Yasası

Üçler Yasası Nedir? Üçler yasasının onurunu koru Yaptığın her şey, üç katı ile sana dönecektir, Yasayı öğren, çok iyi öğren Ne ekersen, onu...

Cinler ve Ezan

Cinler ve Ezan Sözlükte, “bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilan etmek” manalarına gelen ezan (Arapça: الأذان) , terim olarak, “farz na...

Cin Musallatları ve Çözümleri

Cin Musallatları ve Çözümleri Cinler , insan vücudunda daha çok kasıklarda saklanırlar. Sırasıyla ensede, diz kapak altlarında ve sol kol al...

Boyutlar ve Maddeleşmeler

Boyutlar ve Maddeleşmeler 21. yüzyılda olmamıza, bilim ve teknoloji verilerinin artık metafizik dediğimiz birçok şeyi açıklar hale gelmesine...

Biyoterapi

Biyoterapi Nedir?  Bugün kullanılan tıbbi tedavi yöntemlerinin yanısıra insanlar, birçok sebeplerden dolayı, (örneğin farmakolojinin aşırılı...

Demonic Metodlar

Metodlar Demonlar karakterimizin, benliklerimizin , zihinlerimizin genellikle bizi rahatsız eden henüz ifşa olmamış kısımlarıdır. Örnek ver...