Gizli Bilimler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Gizli Bilimler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

14 Ekim 2019 Pazartesi

Ruh Celsesi Nedir?

Ruh Celsesi Nedir?

İnsanlar çağlar boyunca ruhu merak etmiş, ruhun varlığını ve yokluğunu tartışmıştır. Hepimizin mutlaka ruh hakkında aklına takılanlar olmuş ve bu konu üzerinde kafa yormuşuzdur. Fakat ruh, her şeye rağmen gizemini korumaktadır.

Kuran her konuda bilgi verirken ruh hakkında az bilgi verildiğini açıkça söyler: “Sana ruh'tan sorarlar; de ki: "Ruh Rabbimin emrindendir, size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir." (İsra 17/85)” Burada da açıkça belli olmaktadır ki ruh daima gizli kalmış ve bu konuda az bilgi verilmiş bir olgudur. Öyleyse acaba ruh hakkında ne kadar bilgiye ulaşabiliriz? Bu gizemi çözebilir miyiz veyahut bu konuda aklımızda ki soru işaretlerini silebilir miyiz?

Read More

Cifir Hesabı

Cifir Hesabı

Harflere verilen sayı değerleri ile geleceğe veya mazideki olaylara tarih düşürmek yahut isme dair işaretler çıkarmak ilmi. Ebced hesabına yakın bir ilmin adıdır. Kelime olarak; sütten kesilmiş oğlak veya kuzu derisi anlamında olan "çefr"den gelmektedir.

Şiîler arasında çıkmış, daha sonra bu kültürün etkisiyle tasavvufa yakın veya mutasavvıf bazı Sünnî âlimlerin de itibar ettiği bir hesap olmuştur. Şiîler, Kuran'ın batınına dair Hz. Ali' nin bir tefsirinin bulunduğunu, bu tefsirin gizli ilimler ihtiva ettiğini ve içinde Ehl-i Beyt'ten olanlar için, kıyamete kadar gelecekte vukû bulacak dinî ve siyasî bütün olayların yazılı olduğuna inanırlar.

Bazıları ise; Hz. Ali'nin değil de, Ca'fer es-Sadık'ın böyle bir kitabının bulunduğunu söylerler. Kitap, sütten kesilmiş oğlak ya da kuzu derisine yazılı olduğu için ona "cefr" denilmiştir.

İbn Haldun, bu kitapla ilgili rivayetlerin asılsız olduğunu söyler. Gerçekten, bu ilmin İslâm'da aslı yoktur. İmâmiyye, Ehl-i Beyt'in kazanılmış ilimler yanında Hz. Peygamber'den intikal eden Allah vergisi ilimlere de vakıf olduğuna "Peygamber (s.a.s.)'ın bu ilmi Ali'ye verdiğine; Ali'den de Hz. Hüseyin'e, ondan, oğlu Ali Zeynelâbidîn'e ondan Muhammed Bâkır'a, ondan da Ca'fer-i Sadık'a geçtiğine inanır. Bu ilme cifr ilmi diyorlar. Ca'fer-i Sadık'ın, cifri; "o, deriden bir kaptır; onda peygamberlerin ve İsrâiloğulları bilginlerinin bilgisi vardır" şeklinde tarif ettiği söylenir."

Zamanla bu kitapta ayrı ayrı harfler rumuz gibi kullanılarak, bunlardan ahkâm çıkarma itikadı doğdu ve bu sûretle "İlmu'l-cefr" tabiri, "İlmu'l-Hurûf" manasına kullanılır oldu. Dolayısıyla cifr, sadece istikbale ait bir keşif iken, sonraları harflerin rumuz ve sayılarına dayanarak geleceğe dair hüküm çıkarmak demek olan. Hurufiliğe dönüşmüştür. Bu da harflere sayısal değerler atfetmek suretiyle istikbalden haber vermek usûlüdür. Ebced hesabı diye isimlendirilen bu ilme göre "ebced, hevvez, huttî, kelemen.." kelimelerinde ilk harfin değeri bir, ikinci harfin değeri iki... şeklinde onuncuya kadar harflerin değeri birer birer artırılır. Onuncu harften itibaren sırasıyla harfler onar onar arttırılır. Yüz değerini taşıyan harften itibaren de her harfin değeri yüzer yüzer artırılır. Böylece son harf bin değerindedir. Cifre ve gaybı bilmeye dair sahih bir dayanak yoktur.

Eğer buna dair ilmî bir dayanak olsaydı elbette gelişir ve herkes bunu öğrenirdi. Allah hiç kimseye gaybdan haber verme hususunda bir ilim ve yetenek vermemiştir. Yalnız, bazı peygamberlere ahiret, melekler ve cinlerle ilgili bilgiler bahşetmiştir ki bunlar vahiy ile sabittir, inanmak gerekir.

Araştırmacı ve titiz âlimler "Cümmel esâbı" diye de isimlendirilen cifr hesabına şiddetle karşı çıkmışlardır. İbn Hacer el-Askalânî, buna itimat etmenin caiz olmadığını söyler. İbn Abbâs'ın da, bu hesabı sihir cümlesinden saydığı nakledilmektedir.
Read More

Noktasız Ebced Hesabı

Noktasız Ebced Hesabı

Noktasız harflerin Ebced değerleri toplanarak yapılan bir hesaptır. Bu hesapta da noktalı harfler nazarı itibara alınmaz. Örneğin: Cemil kelimesindeki noktasız harfler: Mim ve Lam'dır. Bu harflerin toplamı: 40 + 70 = 110'dur. Cemil kelimesinin noktasız Ebced değeri 110'dur.

Noktasız harflerin Ebced değerleri toplanarak yapılan bir hesaptır. Bu hesapta da noktalı harfler nazarı itibara alınmaz. Örneğin: Cemil kelimesindeki noktasız harfler: Mim ve Lam'dır. Bu harflerin toplamı: 40 + 70 = 110'dur. Cemil kelimesinin noktasız Ebced değeri 110'dur.
Read More

Yasin Suresinin Hüddamını Elde Etme

Yasin Suresinin Hüddamını Elde Etme

Perşembe gecesi,rizayet orucuna niyet edılır.Hayvandan çıkma(et,süt,yumurta,margarın yag vb) yenmez rizayet orucu 3 gunden başlar.3 gun boyunca tahıllı ekmek,sebze ve ıçınde hayvansal ürün olmayan gıdalar yenır.1.gun abdest alınır tam bir itikat ile kimsenin olmadıgı sessız bor yerde,yasin suresi okumaya başlanır 41 tane yasin suresi ara vermeden okunur.2. Ve 3. Gunlerde de 41 adet yasin suresi okunur.

3.günün sonunda yasin suresinin hüddamı karşınıza gelır korkmamanız gerekır sıze "selamün aleyküm"der.Sizde selamınızı verir istedıgınız niyetınızı söylersınız,hüddam size 1 gunluk bır sınava tabii tutar,eger sınavı gecersenız 5.gece sıze gece yarısı siyah bir taş getırır.Anlaşmayı yapar ve hüddamı emrınıze alırsınız.

-Perşembe gecesi,rizayet orucuna niyet edılır.Hayvandan çıkma(et,süt,yumurta,margarın yag vb) yenmez rizayet orucu 3 gunden başlar.3 gun boyunca tahıllı ekmek,sebze ve ıçınde hayvansal ürün olmayan gıdalar yenır.1.gun abdest alınır tam bir itikat ile kimsenin olmadıgı sessız bor yerde,yasin suresi okumaya başlanır 41 tane yasin suresi ara vermeden okunur.2. Ve 3. Gunlerde de 41 adet yasin suresi okunur.

-3.günün sonunda yasin suresinin hüddamı karşınıza gelır korkmamanız gerekır sıze "selamün aleyküm"der.Sizde selamınızı verir istedıgınız niyetınızı söylersınız,hüddam size 1 gunluk bır sınava tabii tutar,eger sınavı gecersenız 5.gece sıze gece yarısı siyah bir taş getırır.Anlaşmayı yapar ve hüddamı emrınıze alırsınız.
Read More

Rabıta Kurmak Nedir?

İrtibat Kurmak Nedir? Nasıl Yapılır?

Rabıta irtibat kurmak demek. İrtibat kurabileceğiniz şey bir imaj olarak gözünüzün önünde canlandırdığınız zaman o imaj onun ruhunu çeker. Bütün imajların ruhu vardır. Ruhuna ulaşamadığınız şeyin önce imajını çekersiniz. Sadece imajda kalırsanız putperest olursunuz. İmajın ardından ruhu çekebilirsiniz. Kabe de bir imajdır.

Kabeyi düşünmek kabe'nin yakınında olmayanlar için tavsiye edilir oysaki kabe taş duvardır ama taş duvarın içersindeki ruhu çekmiş olursunuz. Rabıta tasavvufi eğitim metodlarından bir tanesidir sadece yeganesi değildir yani tasavvuf sadece rabıta uygulamasından ibaret değildir.

Karşılıklı tesir alışverişi vardır enerji üst prensipten alt prensibe doğru akar. Düşünce dünyamız imajinasyon dünyamız aslında fizik dünyadan daha aktiftir tahayyül dünyamıza davet ettiğimiz şeyler daha sonra bizi etkisi altına alır.

O hayal ettiğimiz obje ile bütünleşmeye başlar onun halini giyiniriz. Aşık olan bir genç sevdiğini bir türlü zihninden atamaz. Onu sürekli düşünmekle de onun hakkında bazı bilgilere sahip olmaya başlar. Mesela onun bir şeye üzüldüğünü hisseder hemen arar dediği gibi çıkar. Sporda rakibine konsantre olmak diye bir şey var. Bir şiir eleştirmeninin sözünü okumuştum. Bir şairin şiirini anlayabilmek için onunla özdeşleşmeniz gerekir demişti. Evet bu bir yöntemdir. Bilen ve bilinen arasında obje ile nesne arasında en üst bilgi mertebesi özdeşleşme aynileşme ile elde edilendir. Hiç kimse rabıta ettiği bir kimseye tapıyor değildir. Bu bir düşünce zinciri oluşturmak demektir aslında. Ben birisini düşünürüm o da bir diğerini düşünür böyle zincirleme bir link bir hat kurulmuş olur. Bir tür bilgisayar ağı network da diyebiliriz buna. Merkezi Londrada olan bir kuruluş var. Bütün dünyadaki üyelerine bir gün ve bir saat belirliyor. O belirli gün ve saatte bütün üyeler sakin bir ortamda gözlerini kapatarak uzak diyardaki bir diğer üye arkadaşlarına konsantre oluyorlar. O üye de bir diğerine. Böylece bir düşünce akışı gerçekleştiriyorlar aralarında. Sonra birbirlerini imajinasyonlarında nasıl bulduklarını haber veriyorlar.

Bir şeyi düşünerek önce hayal dünyanıza davet edersiniz. Hayal dünyanızda karar kılmaya başladıktan sonra artık o düşünceler size hakim olmaya başlar ve sizle özdeşleşmeye başlar. Bir Michael Jackson'ın hayranları hala bulunmaktadır. Onun gibi hareket ederler ve özdeşleşir kendisi ile. Bunu yapma deseniz bile kendisi ile bir bağlantı kurmuştur rabıta kurmuştur "rabıta yoktur ben kabul etmiyorum inkar ediyorum" dediğiniz anda bir şeyin rabıtasını kurarsınız gene. Bir ağ network var. O networkü bilmeniz gerekiyor bulmanız gerekiyor. Burada boşlukta hiçbir şey yok her şey başka şeyle bağlantı halinde onun için bağlantıyı koparmayalım derler gençler birbirlerine. Hali ile hallendiğiniz kimse bir öncesinde bir kamilin hali ile hallenmişse o da başka bir kamilin hali ile hallenmişse geriye doğru bakınız hal transferi söz konusu oluyor iyi bir hal giymiş oluyorsunuz. Bunu negatif anlamda da yapmanız mümkün şeytani tarikat dediğimiz tarikat hem şeytanidir hem rahmanidir. Her şey tarikattır yeryüzünde yani bir futbol kulübünü tarikat haline getirebilirsiniz.

Dolayısı ile şeytani yoldan giderseniz de bu sefer şeytani dediğimiz daha kötü imgelemleri kendinize bir rehber bir mürşid haline getirebilirsiniz. Bu açıdan rabıta içersinde bulunmak çok önemlidir doğrularla güzellerle irtibatlı olursanız ondan size güzellikler yansır halk tabiri ile üzüm üzüme baka baka kararır yani olgunlaşır. Bir üzüm yanındaki aynı dalda olan bir olgun olan üzüme bakarak olgunlaşır. Mesela bazı filmlerin televizyon dizilerinin sinema endüstrisinin insanların imajinasyonlarına girerek hayal dünyasına girerek bazı yönlendirmeler yaptığı sübliminal mesajlar verdiği veyahutta psikolojik yönlendirmelerde bulunduğu bir aşikardır. Bugün birçok cinayet vakasının ben falanca filmi ardından şu filmi ardından şu filmi izlemek sureti ile kaptım gittim falanca okulu bastım oradaki öğrencileri öldürdüm diyen bir hayli vaka biliyoruz. Demek ki imajinasyon çok saf çok masum bir şey değil iyi bir yöne de yönlendirebilirsiniz kötü bir yöne de yönlendirebilirsiniz kamil bir insanı düşünmeyi güzellikleri düşünmeyi yasaklayıp onun yanında şeytani şeyleri düşünmeyi serbest bırakırsanız o zaman olmaz bu. Gönül Dağı türkümüzün sözlerini hatırlayın hepsi orada anlatılıyor. Gönülden gönüle gizli bir yol vardır. Veysel Karani isimli Yemenli bir zat Peygamber’i hiç görmemiştir. Görmeden açtığı bir kanal ile Hazreti Peygamberden feyiz almıştır.

(Mahmut Erol Kılıç)

Read More

Havas İlmi ve Etkileri

Havas İlmi ve Etkileri

Maalesef günümüz meraklıları, sırf kendilerini önemli kılmak veya dünyevi işlerde kolay neticeler almak düşüncesi ile, çok tehlikeli bir maceraya kendilerini atmaktadırlar.

Bu macera ise, zamanında ele geçmesi hayal olan bir çok havas ve büyü kitaplarının, internet vasıtasıyla piyasalarda kolayca ele geçmesinden kaynaklanan ve bunun neticesinde, cinleri davetler yoluyla kendilerine esir edeceklerini ve tüm işlerini kolayca gördürecekleri hevesine kapılan kişilerin, bilinçsizcesine yaptıkları davet ve benzeri yollarla, onları kendilerine değil de, kendilerini onlara esir etmelerinden kaynaklanan rahatsızlıklardır. Öncelikle davetler hakkında bilgi yazılacaktır.

Read More

Celp ve Teshir

Celp ve Teshir

Kalbini sevdiği bir mekana bağlayan veyahut elinde olan bir şeyi zayi edip onu tekrar elde etmeyi isteyen ve kendi ile diğer bir kişinin birleşmesini isteyen kimse Cenabı Hak hazretlerinin her şeye kadir olduğunu bilerek tam bir itikad ve hulusi kalb ile ve halisane bir niyet ile:

''Allahümme ya camian nasi liveymin la raybe fihyi innallahe la yuhlifül miy'adi icma'beyni ve beyne keza ve keza. ''

Kıraatine devam ederse biiznillah maksadı hasıl olur.

Eğer hususi bir mekan elde etmek istiyorsa keza ve keza yerine o zayi ettiği ve bulmak istediği şeyin ismini söylemesi icab eder.

Eğer birisi ile birleşmek arzusunda ise o birleşmek istediği kişinin ve validesinin ismini o keza ve keza yerine söylemesi lazımdır.

Bir kimse bir kişinin aşkına girifdar olup da onu celp ve teshir etmek ve taht'ı nikahına almak hususunda araya giren ve perde olan bir takım manilerden dolayı muvaffak olmakta müşkilat çeken ve bir türlü muvaffak olmazsa mezkur kişinin saçından veyahut vücuduna temas eden elbisesinden bir parça alıp ve cuma gecesi sabaha karşı abdest aldıktan sonra kıbleye karşı oturup o parçayı önüne koyarak 1001 defa:

''Allahümme ya camian nasi liveymin la raybe fihyi innallahe la yuhlifül miy'adi icma'beyni ve beyne fülanete binti fülane.''

Okunduktan sonra o parçayı biraz erkek günlük ve öd ağacı ile beraber hafif bir ateşe koyarak yakarsa biiznillah matlup olan teshir icra edilmiş olur.

Read More

Havas İlmi ve Büyü Arasındaki Fark

Havas İlmi ve Büyü Arasındaki Fark

İlk önce şunu şimdiden söyliyeyimki cadıların bu konuya yazdıkları yorumları silicem.Bu işin sonu yoktur elbette benimle karşı düşüncede olan insanlar olacaktır ama bunu ağır hakaretlerle yapamayız.

Cadılara Göre Büyü Nedir?

Cadılara göre büyü enerjiyi dönüştürme sanatıdır.Örnein bir asayı yılana dönüştürmek vb.Cadılar derki bunun neresi günah?Sizin Musa peygamberinizde asasını yılana dönüştürmedimi?Biz elementlerin gücünü kullanırız kimseyede zarar vermedik insanlar cadıları yanlış tanımlıyor.

Read More

10 Ekim 2019 Perşembe

Ezoterizm

gizli bilimler
Ezoterizm Nedir?

Hepimiz eski bir metni okuduğumuzda ya da bir efsaneden söz edildiğini duyduğumuzda sembolik anlamının ötesinde bir şeylerin daha varlığını düşünürüz.

Bize öyle gelir ki bu metinlerin ya da mitlerin anlatmak istedikleri daha derin gerçeklikler vardır ve bunu ancak bu sırları çözmesini bilenler anlayabilir. Aslında bu düşünce hiç de yanlış değildir.

Özellikle Avrupa’da ve Amerika’da son zamanlarda çok sıkça kullanılmaya başlanan Türkçe’de “içrek” sözcüğü ile karşılanan ezoterik sözcüğü içinde saklı olan anlamı sadece seçilmiş kişilere açıklanan öğretileri tanımlamak için kullanılır.

Ezoterizm sözcük olarak Yunanca eswterikoV (içe ait, içrek, sadece müritlerin bildiği anlamında, Arıkdal Gizli Öğreticilik olarak kullanıyor) sözcüğünden gelir. Bu sözcüğün kökü ise esw- ( iç, içerisi) dir.


Read More

Premonisyon Nedir?

parapsikoloji
Premonisyon Nedir?

Premonisyon, meydana gelecek olayları akla dayalı bir nedeni olmayan bir huzursuzluk, bir gerginlik, bir kaygı vb. gibi duygu hâlleriyle belli belirsiz bir biçimde hissetme fenomenine Metapsişik’te verilen addır.

Parapsikoloji'de ise bu tür fenomenler için daha ziyade “felaket belirtisi” terimini kullanılır. Bu paranormal fenomen Türkçede önsezi olarak bilinir.

Premonisyonların daha ziyade felaket, ölüm, tehlike gibi, olumsuz sayılan olaylardan önce belirdiği görülmektedir.
Read More

Transfigürasyon Nedir?

parapsikoloji
Transfigürasyon Nedir?

Transfigürasyon, metapsişik terminolojide kullanılan bir terim olup, ruhsal irtibat sırasında medyumun yüz hatlarının ve tavırlarının değişmesine verilen addır. Bu olayda medyum irtibatta bulunduğu bedensiz varlığın son bedenlenmesindeki (reenkarnasyonundaki) özelliklerini yansıtacak biçimde değişir, tümüyle başkalaşır. Kimi hallerde sesinin de değiştiği görülür. Bu tür olaylara kimi yazarlarca posesyon olarak, Spiritüalizm’de ise “enkarnasyon medyumluğu” olarak adlandırılan, bedensiz varlığın medyumun bedenine tam anlamıyla hakim olduğu durumlarda rastlanır.

Antik çağda Yakındoğu ve Ege havzasındaki trans uygulamalarında genellikle bu tür bir medyumluk sözkonusu olmuştur. Obsesyona yakalanma tehlikesinin çok yüksek olduğu bu medyumluk türü halen Afrika ve Latin Amerika tapınaklarındaki (kültlerindeki) ayinlerde görülmektedir.

Transfigürasyon sözcüğü kimi yazarlarca İsa Peygamber’in çarmıha çakılmasına ilişkin bir iddiayı dile getirmek üzere de kullanılmaktadır. Gnostisizm zamanından günümüze kadar süregelmiş, pek inandırıcı bulunmayan bu iddiaya göre, çarmıha çakılan kişi İsa Peygamber’in kendisi değildi, yüzü onun yüzüne dönüştürülmüş başka bir kişiydi.
Read More

Ağlayan Çocuk Resminin Laneti

paranormal
Ağlayan Çocuk Resminin Laneti

Yetmişli yıllarda küçük bir çocukken, anneannemin evindeki bir tablo beni çok etkiledi. Resim, bilinen bir eserin ucuz bir eseriydi ve küçük teraslı evinin oturma odası duvarına asıldı. Bu kadar etkilenmemin nedeni resmin bir çocuğu resmetmesiydi.

Oğlan bana benzer bir yaştaydı ve bir nedenden dolayı üzgün ve moralsiz görünüyordu, sıkıntılı gözlerinden gözyaşları akıyordu. Resme o kadar bağlı kaldım ki, üzgün çocuğa bir isim bile verdim.

Resmin duvardan çıkmasından birkaç yıl sonra, evde yıkıcı bir mutfak yangını oldu. Mutfak yıkılırken evin geri kalanı hasar görmedi. Buna rağmen, çocuğun resmi kaldırıldı ve mutfağın içeriği ile birlikte atlandı. Yıllarca, büyükannemin neden lanetli bir resim hakkında bir dizi makale okuyana kadar bunu yaptığını şaşırttı. Bu resim 'Ağlayan Çocuk'du.

"Ağlayan Çocuk", 1950'lerde tamamlanan sanatçı Giovanni Bragolin'in bir dizi resminden biriydi. Dizi genç, ağlayan gözlü çocukları resmetti. Duvarınızda ağlayan bir çocuğun resmini istemek garip gelse de, resimler tüm dünyada popüler oldu. Yalnızca İngiltere'de, 50.000'den fazla kopya satıldı. Temsil edilen çocuklar genellikle fakir ve çok güzeldi. Bir çocuğun görüntüsü özellikle kalp atışlarını çeker, gözleri ruhunun üzücü bir yansımasıdır. "Ağlayan Çocuk" olarak tanındı. Toplamda Bragolin altmışın üzerinde tablo çizdi ve seksenlerin başına kadar resimlerinin baskıları ve baskıları seri üretilmeye devam edildi.


Yanan Lanet Doğdu

1985 yılında, İngiltere'deki en popüler tabloid gazetesi paniğe neden olan ve Bragolin’in çalışmalarının popülerliğini sona erdiren bir hikaye yayınladı. Güneş, "Ağlayan Çocuğun Yanan Laneti" başlıklı bir makale yayınladı. Hikaye, Rotherham evlerinin yangınla tahrip edilmesinden sonra May ve Ron Hall’ın korkunç deneyimini anlattı. Yangının nedeni, büyükanneminkiler gibi, aşırı ısınan ve alevler içinde yanan bir tavaydı. Yangın hızla yayıldı ve zemin kattaki her şeyi mahvetti. Sadece bir parça dokunulmadan kaldı - oturma odasında duvarlarında "Ağlayan Çocuk" un bir baskısı. Kaybına üzülen harap, harap olmuş çift, resmin lanetlendiğini ve talaşın değil, yangının sebebi olduğunu tuhaf bir iddiaya soktu.
Bir Çocuk Suçlanıyor

Hikaye , bir şeyi hariç, Güneş'i kuşatan tuhaf ve gizemli hikayelerin arşivlerine kaybolacaktı. Bir itfaiyeci, her şeyin imha edildiği en az onbeş ev yangına katıldığını iddia etti. Her evde tamamlanan tek şey "Ağlayan Çocuk" un fotoğrafıydı. Çok geçmeden, hikaye ivme kazandı ve İngiltere'deki her yerdeki ateş dolusu lanetli çocuğa suçlandı. Daha sonraki yazılarda Güneş, iddiaya girdi:

• Surrey'deki bir kadın, tabloyu satın aldıktan 6 ay sonra evini kovdu.

• Kilburn'deki iki kız kardeş, resmin bir kopyasını aldıktan sonra evlerinde yangın çıktı. Hatta bir kız kardeşi, resmini duvarda ileri geri salladığını bile iddia etti.

• Wight Adası'ndaki endişeli bir kadın resmini başarılı olmadan yakmaya çalıştı ve ardından şanssızlıktan acı çekti.

• Nottingham'da bir resmin baskısını alan bir beyefendi evini kaybetti ve ailesi yaralandı.

• Norfolk'taki bir pizza salonu, "Ağlayan Çocuk" hariç, duvarlarındaki her resim dahil olmak üzere yıkıldı.

“Güneş”, rasyonel itfaiyecilerin bile evlerinde “Ağlayan Çocuk” un bir kopyasını reddettiğini bildirdiğinde, resmin itibarı sonsuza dek lanetlendi.
Read More

Zaman ve Mekanın Gerçek Gizemleri

paranormal
Zaman ve Mekanın Gerçek Gizemleri

Batı Virginia’daki uykulu Point Pleasant kasabası kabusu, 12 Kasım 1966 gecesinde başlayacaktı. O zamanlar, yerel mezarlıkta mezar kazan beş adamın, uçarken kimliklerini belirleyemediklerine şahit olduklarını iddia ettikleri iddia edildi. kafaları.

Kuşlara benzeyen yaratık ağaç tepelerinden aşağı kayarken ve karanlığa kaybolmadan önce onları yukarıdan daire içine aldığında erkekler şaşkınlıkla izledi. Yakında gizemli gece broşürünü görenlerin sadece onlar olmadığını keşfedeceklerdi.

Çevrede bulunan çeşitli insanlar, çarpıcı şekilde benzer karşılaşmalar bildirmeye başladı. Yaratık, kasabanın her tarafında tur atıyor gibiydi. Tanık hesapları değişse de, herkes yanan kırmızı gözlerle varlığın gökyüzünde battaniyeler gibi uzanan kanatlara sahip olduğu konusunda hemfikirdi.
Trajedi Grevleri

Gümüş Köprü, Point Pleasant kasabasını kız kardeşi Gallipolis, Ohio kentine bağladı. 15 Aralık 1967'de, asma köprü, yoğun saat trafiğine sahip tamponla doluydu. Noel köşeyi dönüyordu ve her iki şerit de eve dönmeye çalıştıkları gibi alışveriş yapanlar ve taşıtlarla kaplıydı. Aralarında çoğu için, öyle değildi.

Birisi olanları fark etmeden önce, köprü boşta kalan araçların ağırlığı altında aniden çöktü. Yetmiş beş araba, Ohio Nehri'nin buzlu sularına daldı. Birkaç saniye içinde her şey bitmişti.

Kırk altı kişi o gün hayatını kaybetti. Bu trajedi, bugünlerde ABD tarihindeki en kötü köprü felaketlerinden biri olmaya devam ediyor. Point Pleasant ve Gallipolis toplulukları kayıptan harap oldu.

Karayolunda Karşılaşma
2 Kasım 1966 gecesi, Woodrow Derenberger, Ohio Marietta'daki bir satış çağrısından yakındaki Mineral Wells, Batı Virginia'daki evine geri dönüyordu. Woody, bilindiği gibi, aynı I-77 uzantısını, sayabileceğinden daha fazla sürdü. Ancak bu gece, asla unutamayacağı bir geceydi.

Mezar kazıcılar gördükleri yaratığın bazı insan yüz özelliklerine sahip bir adamın büyüklüğü olduğunu ancak benzerliklerin orada sona erdiğini bildirdi. Gördükleri herhangi bir erkeğin aksine, 10 metrelik bir kanat açıklığı ve iki sıcak kömür kadar kırmızı parlayan gözleri ile gece kadar siyahtı.

Derenberger, o gece ani bir şiddetli sağanak yağış nedeniyle o zaman çok dikkatli davranıyordu. Arabalar onu geçiyordu ama haber vermedi. Yani, bir araç onun tarafından sadece bir an önce durmadan gelmeden önce arabasının önünde dolaşmak için patladı.

Bir çığlık durmasına zorlanan Derenberger, ilerlemesini daha önce hiç görmediği bir şey yüzünden engelledi. Daha sonra eski moda bir "gazyağı lambası bacasına" benzeyen onu kesen zanaatı tarif ederdi. Olaydan bu yana yapılmış çizimlerde, nesne dar kanatlı bir vatoza benziyor.

Sabırsız şöför ne olursa olsun o gece komuta etmişse, 1966'da piyasadaki herhangi bir arabaya benzemiyordu. Derenberger'e göre, yolun üstünde değil, yolun üzerinde durdu. Kaldırıma değdiğini hiç hatırlayamadı.
Read More

Eviniz Perili Olabilir

paranormal
Eviniz Perili Olabilir

Geceleri Çarpmaya Başlayan Şeyler
Hepimiz evde yalnız olduğumuzdan emin olduğumuzda, bodrumdan ya da çatı katından gelen garip bir ses duyma konusunda huzursuz bir deneyim yaşadık. Bu fırıldaklı sinirlerimizi, sadece evin kayması ya da geçen büyük bir kamyon olduğunu düşünerek sakinleştiriyoruz. Bunlar, mantıklı olan mantıklı açıklamalar. Ancak, kalbimizin atmasını sağlayan ani seslerin başka nedenleri de var. Bu nedenler kâbus şeylerdir.

 Açıklanamayan Sesler

Bir ruh bedeni terk ettiğinde, fiziksel formunu kaybettiği düşünülür. Başka bir deyişle, bu kişinin hayatında olanın özü bir sonraki varoluş düzlemine taşınır. Artık gerçek bir vücuda sahip olmadıkları için, varlığını gürültüden bildikleri tek yolla biliniyorlar.
Havada Bir Şey: Zararlı Kokular

Evinizin perili olabileceğine dair şu işaret genellikle ince değildir ve nadiren hoş değildir. Hayatta tanıdıkları evi terk etmeyi reddeden zararsız hayaletler genellikle kötü kokularla tezahür etmez. Bu temas yöntemi genellikle daha uğursuz bir taciz için ayrılmıştır. Aromalar, gamı ​​yumuşak parfümlerden, kuvvetli kükürt kokusuna kadar çalıştırabilir. İkincisini koklarsanız, en kısa zamanda hareket etmeyi düşünebilirsiniz.

Read More

Reenkarnasyon

paranormal
Reenkarnasyon

Çocuklar her zaman canlı bir hayal gücüne sahipti. Ancak, çocuklarımızın hikaye anlatıp anlatmadığını ya da bizden önce giden birisinin reenkarnasyonu olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Çocukların geçmiş yaşamlarını veya reenkarnasyonlarını hatırladıklarını söyleyen birçok vaka var.

Birçok insan bu fikri reddeder, ancak bazen gerçekler yüzünüze bakar. Çocuk kontrol edilebilecek belirli bir olayı bildirirse ne olur? Örneğin, tarih kitaplarına, savaş kayıtlarına ve hatta ailenin yaşlı üyelerinden gelen hatıralara.

Küçük yaşlardan itibaren çevremizi görmeyi ve bunlara adapte olmayı öğreniyoruz. Sahip olduğumuz yaşam tanımaya başladı. Bizi doğduğumuz günden itibaren kucağında tutan annemizin yüzünü tanıyoruz ve kendimizi güvende hissetmek ve sevilmek için besliyoruz. Büyüdükçe evimiz ve ailemiz tanıdık ve güvende olur.

Ancak çocuklar konuşmaya başladığında, bir ebeveyn için en harika şeylerden biridir. Kısa süre sonra sözler bir kalıp haline gelir ve çocuk kısa sürede birlikte cümleler kurmayı öğrenir. Çoğu ailede bu normal bir süreçtir. Fakat çocuğunuz aniden maviden çıktığında ne olur. 'Gerçek annem nerede? Neden burada seninleyim, geri dönüp gerçek annemle yaşamak istiyorum.

Bu bir reenkarnasyon belirtisi midir? Yoksa çocuğunuzun telepati veya diğer psişik olayların belirtileri gösterdiğine inanıyor musunuz? Göreceğiniz gibi, çocuklar bazen hatıraları başka bir hayattan hatırlarlar.

Bu her zaman olduğu gibi hayal değil. Bir çocuğun ne zaman hikaye yazdığını ve hayali arkadaşlarla ne zaman oynadığını bilmeye meyilliyiz. Hepimiz o aşamadan geçiyoruz. Çocuklarımızdan bekliyoruz. Peki bunun ne zaman farklı bir şey olduğunu biliyoruz? Çocuğun akıllara durgunluk veren bir ifade verdiğinde, test edilebilecek bir şey olduğu ve şaşkınlığımıza ve ilgimize göre, öğrenip doğru olduğunu bildiğimiz için garip bir şey olduğunu bildiğimize inanıyorum.

Kuran'da Reenkarnasyon Var mı?

Kuran'da reenkarnasyon yoktur, ölüm ve dirilme bir keredir.

Karma inancında, insanların öldükten sonra, başka bir beden ile tekrar dünyaya geldiklerine, yani reenkarnasyona inanılır. Bu, hiçbir delile dayanmayan, tamamen batıl bir inançtır.


Karma felsefesinin bir sonucu olarak reenkarnasyon, -yani bir insanın öldükten sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar geldiği- inancı Hint dinlerinde çok köklü olarak yerleşmiştir. Karma ve reenkarnasyon arasındaki ilişki Dinler Tarihi isimli kitapta şöyle açıklanmaktadır:
Karma doktrinine bağlı olarak tenasuh, yani ruhun bir bedenden ötekine geçtiği inancı doğdu. Böylece ölümden sonra devamlı var olma, ruhun bedenden ayrı olduğu fikri gelişmiş oldu. Bu inanışa göre, ruh kendi derecesi içinde yüksek veya alçak olarak doğar. İnsan yaptıklarına göre hayvan, bitki, insan veya tanrı şeklinde doğar. (Buna göre insan kendi kaderinin mimarıdır.) Bu doğuş, bir sebep sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir. Manevi ve ahlaki karşılık, yani yapılanların sonucu ruhun tenasuhu ile mümkün olur. Sonraki hayatta mutlu olmak, doğru harekete bağlıdır. Her şahıs, işlerinden sorumludur. Ölümden korkmaya gerek yoktur. Devamlı yeniden doğuşlarla insan, arzularına ulaşır, devamlı bir tatmin elde eder. O, tanrı Brahma'da yaşar. Bu inanışın Hintliyi kuvvetli bir iyimserliğe ulaştırdığı ileri sürülmektedir.

Görüldüğü gibi, Karma'da ahiret inancı yoktur; bunun yerine sürekli ölüp, tekrar dünya hayatında aynı ruhla, fakat yeni bir bedenle dirilme inancı vardır. Ancak bu, Allah'ın Kuran'da bildirdikleri ile çelişen, batıl ve sapkın bir inançtır.

Bu felsefede dikkat çeken bir başka sapkın inanç ise, insanın bir ilah olarak da doğabileceğine inanılmasıdır. Bu, tarih boyunca inanılan en batıl ve gerçek dışı iddiadır. Böyle bir iddia açıkça Allah'a şirk koşmak anlamına gelmektedir. Oysa açıktır ki, hiçbir insan ilah olamaz; tek bir İlah vardır ve O, doğurmamış ve doğurulmamıştır. Tüm kainatın ve canlıların sahibi, Yaratıcısı, koruyucusu ve ilahı Allah'tır. O'nun eşi ve benzeri yoktur. Rabbimiz olan Allah, bu gerçeği Kuran'ın İhlas Suresi'nde şöyle bildirir:

De ki: O Allah, birdir. Allah, Samed'dir (herşey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır). O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir. (İhlas Suresi, 1-4)
Read More

9 Ekim 2019 Çarşamba

Siyah Aynalar ve Ölülerle İletişim

paranormal
Siyah Aynalar ve Ölülerle İletişim Kurmak

Not: Bazı insanlar bu uygulamadan kabus veya migren alırlar. Aynanın derinliklerinde gerçek bir nesneye kilitlenmeye çalışılarak gözler odaklanmayacak.

Fotoğrafını çekeceğiniz konuyu kilitlemeye çalışan bir kamera düşünün. Çok düzgün bir nesne, kilitlenecek kenar sağlamaz.

Gerekli Malzemeler
Camlı bir resim çerçevesi
Siyah boya
Fırça veya parmak

Cam temizlenip kurulandıktan sonra, bir siyah boya tabakası uygulayın. Cam tamamen siyah olana kadar kuru eski katmanların üzerine yeni katlar uygulamaya devam edin. Bu çok fazla kat alır, sabrınız.

Tamamen boyanıp kuruduktan sonra camı tekrar çerçeveye yerleştirin. Şimdi onu korkutmak veya ruhları aramak için kullanabilirsiniz.

Sadece aklınızı temizleyin ve iletişim kurmak istediğiniz ruhu düşünün. Aynaya bak, siyah derinliklerin derinliklerine. Yavaş yavaş bir görüntü görünmelidir. Birçok insan bu uygulamayı sevmiyor. Aynanın Ouija tahtası gibi bir portal olabileceğini düşünüyorlar. Her ne kadar bunun olabileceğini tahmin etsem de, istemek ve çeşitli ritüeller yapmanız gerekecek.

Diğerleri aynadan korkuyor çünkü görünen birçok görüntünün, korkutucu kişinin istediği ile hiçbir ilgisi yok. Tıpkı Ouija gibi, aklınız da cevapları veya görüntüleri sağlar. Ya da belki bir ruh.

Yaptım ve yasaklanmış veya istedim nesnelerin göründüğünü fark ettim. Ama belki de bu sadece benim aklımı temizleyen evim. Bazen arkamda tuhaf bir varlık hissetmiştim, fakat yine, bu sadece enerji birikimi olabilir.

Read More

Kediler Hayaletleri Görüyor mu?

paranormal
Kediler Hayaletleri Görüyor mu?

Aniden sebepsiz yere ürküyorlar (kemerli sırt, kabarık kuyruk, geniş gözler).
Kesintisiz bir bakışla kesinlikle hiçbir şeyden uzun süre bakmazlar.
Geceleri alışılmadık bir ses olduğunda, kediniz sadece izliyordur.
Onlar her zaman bir görevdedirler (kayboluyorlar ve yeniden ortaya çıkıyorlar).
Rastgele şeylerde (kapalı kapılar gibi) acımasızca miyavlanır, tıslar veya büyürler.
Düzenli olarak araştırmak için geri döndükleri favori bir nokta var.
Rasgele korkuyorlar ve bariz bir tetikleyici olmadan saklanıyorlar.Gözleri, hiçbir şey olmadığında düzensiz kalıplardaki hareketleri takip eder.
Evde bir şey olduğunu hissediyorsunuz ve kediniz buna göre davranıyor
Read More

Denizde Gizemler

paranormal
Denizde 5 Gizemler ve Hayalet Gemiler

“Denizde daha kötü şeyler oluyor” genellikle bir talihsizlikten sonra birini neşelendirmek için boşuna çaba harcar, ama bazen daha kötü şeyler aslında denizde olur.

Mary Celeste (bazen yanlış denir Marie Celeste ) muhtemelen en ünlü hayalet gemi.

5 Aralık 1872 öğleden sonra, Atlantik Okyanusunda Azorlarla Portekiz kıyıları arasında başıboş bulundu. Kimse gemideydi ve mürettebatın acele denizde mükemmel bir gemiyi terk ettiği anlaşılıyor.

İsyandan uzaylı kaçırma olayına kadar her türlü teori ortaya atıldı. Ancak hayalet Mary Celeste'nin bilmecesi hiçbir zaman kesin olarak çözülmedi. Başka birçok gizemli hayalet gemi hikayesi var - okumaya devam edin.
SS Ourang Medan

Mürettebat öldü, gemi başıboş; ne oldu?

Haziran 1947'de Endonezya ile Malezya arasındaki Malacca Boğazı'ndaki bir gemi tarafından tehlike çağrıları yapıldı. Mors alfabesinde gönderici “Kaptan dahil tüm memurlar öldü, çizelge içinde ve köprüde yattı. Muhtemelen bütün mürettebat öldü. ”Sonra,“ Ben ölürüm ”takip eden bir karışık kod vardı.Kurtarma ekipleri gelip SS Ourang Medan'a bindiklerinde korkunç bir manzara buldular. Hollandalı mürettebatın cesetleri güverteye çarptı. Her adamın gözleri dehşete düşmüş gibi bakıyordu ve kolları görünmeyen bir saldırganı koruyormuş gibi uzanıyordu. Güverte altında yüzleri korku ve ıstırabın çarptığı daha fazla ceset vardı. Geminin köpeği bile hırıltılı bir namlu ile ölmüştü.

Carroll A. Deering

1921 Ocak ayının sonlarında, Carroll A. Deering (yukarıda), Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu sahiline doğru gidiyordu. Diğer birkaç gemi ve fener tarafından görüldü. Mürettebatın güvertede frezelendiği bildirildi ve gemi garip bir rota izliyordu.

31 Ocak sabahının erken saatlerinde Sahil Güvenlik görevlisi, beş direkli yelkenliyi gördü. Yelkenleri kuruldu ve Hatteras Burnu'ndaki kıyılarda karaya oturdu. Şiddetli bir deniz vardı, güverte sular altındaydı ve filikalar kayıptı.

Kötü hava koşulları nedeniyle, enkaz halindeki gemiye herhangi birisinin binmesi dört gün önceydi. Yaptıklarında bir gizem keşfettiler. Seyrüsefer malzemesi, kişisel eşyalar ve geminin demirleri eksikti; Mürettebat da öyleydi.

MV Lyubov Orlova

OG Lyubov Orlova (mutlu günlerinde aşağıda gösterilmiştir) Arktik turlarına Rus zengin turist aldı 4.000 tonluk Sovyet yapımı gemisiydi. 2010 yılında, St. John's'daki yetkililer, Newfoundland, ödenmemiş liman ücretleri yüzünden onu ele geçirdi. İki yıl sonra, müzayedeye çıkarıldı ve bir kesici avluya olan son yolculuğunda St. John limanından çekildi.
Read More

Işınlanma

paranormal
Işınlanma

Işınlanma, yıllardır etrafta olan ve bu güçle dünyaya gelen insan sayısında geri dönüş yapan bir güçtür.

Bu yeteneğe sahip herhangi biri, odanın her tarafında veya tüm dünyada, gitmek istedikleri her yerde kendilerini "düşünebilir". Bu güç, sadece ustalaşmak için kısa bir zaman alır ve bir kişinin hayatının geri kalanında kullanılabilir.

Bu güç, doğum kusurları olan insanlarda daha yaygın olarak bulunur ve etrafta dolaşabilmelerini sağlayan bir evrim şekli gibi görünmektedir.

Işınlanma güçlü bir zihin ve tehlikeyi kabul etmeye istekli olmayı gerektirir. Telsizin yanlış yere çıkıp orada sıkışıp kalması her zaman bir ihtimaldir. Ayrıca, zaman içinde seyahat etmek için bu gücü kullanan kişilerin hesapları da vardır. Bu gücün tam olarak nasıl çalıştığı bilinmemektedir, ancak aklın vücut moleküllerini parçaladığı ve kişinin gitmek istediği yere ışık hızında gönderdiği düşünülmektedir.
Read More

Zaman Yolculuğu

paranormal
Zaman Yolculuğu

Zaman yolculuğu yeteneği çok yaygın değildir. Bu insanlar uzay yerine zaman içinde hareket etmeyi öğrenmiş bir teleporter türüdür. Bu tehlikeli bir güçtür, çünkü her zaman bir şeyi değiştirme ve kendilerinin var olmalarına son verme veya kendilerini düzeltemedikleri alternatif bir zaman çizelgesinde yakalama tehlikesiyle karşı karşıya olma tehlikesi vardır.

Bazen bu insanlar büyük bir olaydan kısa bir süre önce yanlışlıkla kendilerini geleceğe taşıyorlar, sonra insanları uyarmak ve felaketi önlemek için kendi zamanlarına geri dönüyorlar.

Read More