Gizli İlim ve İnsan: Gizli Bilimler

23 Kasım 2019 Cumartesi

Gezegen Ruhları

Gezegen Ruhları

Gezegen Ruhları Güneş Güneş’in Ruhları: Gabriel, Vianathraba, Carat Güneş’in Habercileri:Burchat, Sucerato, Capabili . Güneş ’in Zekal...

Cadılığın Etimolojik Kökleri

Cadılığın Etimolojik Kökleri

Cadılığın Etimolojik Kökleri Witch Eski ingilizcede yönlendirmek, şekil ve biçim vermek, gücünü bir tarafa yöneltmek anlamına gelen; h...

Druidler

Druidler

Druidler  “Britanya adasının ilk ve ilkel sakinleri, çok eski bir devirde, ulusal kurumlarını yenileyerek reforme etmiştir. O zamanlar ra...

Cinler, Periler ve Bilim

Cinler, Periler ve Bilim

Cinler, Periler ve Bilim Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim ya da kendine verdiği isimle Paracelsus tıp alanında Kopernik’in y...

Cadılık ve Wicca Arasındaki Farklar

Cadılık ve Wicca Arasındaki Farklar

Cadılık ve Wicca Arasındaki Farklar Nelerdir? Öncelikle cadılık ile Wicca’nın çok farklı kavramlar olmadığını unutmamalıyız. Wicca’da ol...

Şans Nesneleri

Şans Nesneleri

Şans Nesneleri • Meşe palamudu; Korunma, İyi Şans, Bilgelik, Doğanın güçlerinden yardım almak • Kedi, Aslan Ve Köpek Heykelciği; korunma...

Lanet Bozan Tütsüler

Lanet Bozan Tütsüler

Lanet kırıcı -2 ölçü kurutulmuş sandal -1 ölçü kurutulmuş defne yaprağı Sandal ve defneyi karıştırın ve yakın. Dumanın bütün negati...

Gematria( İbrani Ebcedi)

Gematria( İbrani Ebcedi)

Gematria( İbrani Ebcedi) Gematria Kabala ’yı esas alarak sözcükler ve sayılar üzerine yapılan kabalistik çalışmalarla ilgili bir uzmanlık...

Cadılıkta Kovan

Cadılıkta Kovan

Cadılıkta Kovan Nedir? Cadılıkla ilgili pratiklerde bir cadı ciddi bir araştırma yapmalıdır. Konularla ilgili tüm inançlar ve uygulamalar...

22 Kasım 2019 Cuma

Cadılığın 13 Prensibi

Cadılığın 13 Prensibi

Cadılığın 13 Prensibi ve Açıklaması Cadılığın ne demek olduğunun ve temel prensiplerinin çok iyi anlaşılmadığını düşünüyorum. Bu yüzden h...

İnvokasyon

İnvokasyon

İnvokasyon İnvokasyon metodu ile irtibat kurulabilen spiritler, her bakımdan insandan üstün niteliklere ve güçlere sahip varlıklardır ve ...

Evokasyon

Evokasyon

Evokasyon Nedir? Bedensizlerin obsede edilmesi konusunda kullanılan diğer bir obje de genel adı ile invokatif ve evokatif spiritlerdir. B...

Şamanik Ritüel

Şamanik Ritüel Tarihsel olarak, Şaman ritüeli Yerli kültürlerin kalbi içinde yaşar. Basitten karmaşaya uzanan ritüeller, gündelik hayat...

Eski Mısır Büyüleri

Eski Mısır Büyülerinin Gizemi İki Avustralyalı bilgin, büyülerle kodlanmış 20 sayfa papirüs içeren eski bir Mısır el kitabını çevirdi. ...

İblis Nedir?

İblis Nedir? Gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri gi­den, kibirli, âsi, insanları saptırmaya çal...

Kuran' a Göre Cinler

Kurana Göre Cinler Alemi Sözlükte, " gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey" anlamına gelen cin, terim olarak duyu organları...