Hüddam etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Hüddam etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

8 Ekim 2019 Salı

El Semi ismin Hüddam Daveti

hüddam
El Semi ismin Hüddam Daveti

Yedi gün boyunca El Semi ismini hem gece, hem de gündüz abdestli olarak 180 defa okunur.

Aşağıdaki tılsımıda bir bakıra yazdırılır. Gece yatarken yastığın altına konulur. İsmi zikrederken hüddam daveti oluşur.

hüddam 1

Read More

Cin Davetinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

hüddam daveti
Cin Davetinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Davet eden kisinin uyacagi onemli uyarilar;

1-) tam bir iman ve farz ibadetlerde eksiklik yapmamak.

2-) uzun zamandir(en az 3-4 ay) cektigi virdi olmasi. ( Ayetel Kursi., Ya Allah, vs..)

3-) 33 hifz ayetlerini ve tahassun duasini ezbere bilmek.

4-) gonderme dualarini bilmek.

5-) musteri, zuhre, gunes saatlerini bilmek. Bu satlerde da'vet yapmak.

6-) medyumluk hassasiyetinin olmasi., eger yoksa mendel davetleri ile ugrasir ve kesif ayetlerini yazip da'vet esnasinda alnina koyup konsantre olabilmek.

7-) riyazetli olmak.

8-) kendini ve etrafindakileri koruyabilecek rukye, kovma, yakma vs..bilgileri olmasi gerek.

9-) niyeti halis olmak.. Sadece kendi nefsini dusunmemek.

10-)temiz olmak. Israfi imar yapmak, isin bittikten sonra israfi imari kaldirmak.

11-)evde da'vet yapmamak

12-)gece yarisi mum isiginda da'vet yapmak, kendini daire icine almak.

13-)gorulecek vukufata karsi korkusuz ceseratli olabilecek kalbe vakif olmak.
Read More

20 Mart 2019 Çarşamba

Cin Suresiyle Etkili Celp

hüddam


Cin Suresiyle Etkili Celp

Matlubunu celb etmek için bir kagıt üzerine kara kalem ile matlubunun resmini çizdikten sonra, resmin basına matlubunun ismini, annesi ve babası isimleriyle yaz. Sonra:


hüddam 1
Read More

16 Mart 2019 Cumartesi

Hz. Süleyman ve Hüddam Cinler

hüddam
Hz. Süleyman ve Hüddam Cinler

Hazreti Süleman (a.s) bilhassa güneşe tapan bir ülke olan Yemen'in melikesi (Saba melikesi) Belkıs üzerinde duruyordu. Onu birkaç kere imana davet etmişti. Kuşlar bu vazifeyi yapmışlardı. Fakat Melike Belkıs aldırmamış, savaş hazırlıklarına girişmişti.. böylece Hazreti Süleyman'ın (a.s) yurduna kadar gelmişti. Savaştan önce barışı düşünmüşler, konuşmayı dilemişlerdi.

Hazreti süleyman (a.s), Melike Belkıs'a bir mucizesini gösterip onu imana sokmak kararındaydı.

Onun Saba'da bulunan tahtını-ki odalardan odalara geçilerek gizlenmiş ve kitlenmişti-getirmeyi, Belkıs'a göstermeyi düşündü. Hazreti Süleyman (a.s) yanındakilere bu tahtı kimin getirmek istediğini sorduğu zaman ilk cevabı cinlerden bir ifritten aldı.

Süleyman dedi: << ey ileri gelenler, onun tahtını, kendilerinin bana
müslüman olarak gelmelerinden evvel, hanginiz bana getirir?>>

Cinlerden bir ifrit: <<Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Ben buna karşı her halde güvenilecek bir kuvvete malikim>>
Dedi. (Neml süresi, ayet: 38-39)

Fakat Hazreti Süleyman (a.s), kafir, hizmetçi bir cine böyle bir vazife vermek istemedi.Esasen cin, söze Allah'ın ismiyle başlamamıştı.

Veziri Berhiye oğlu Asaf, Besmelesiz iş görmezdi.
İlim ve ihlas sahibiydi..
Yani ermişti, evliyaydı..
Bu vazifeyi yapabileceğini, ifritten daha çabuk tahtı getireceğini söyledi.
İzin üzerine bunu yaptı da.

Nezdinde kitabından bir ilim olan (zat): <<Ben, dedi, gözün sana dönmeden (gözünü benden çevirmeden-yumup açmadan) Evvel onu sana getiririm.>>
(Neml süresi, ayet: 40)

Veli, ermiş Asaf bunu nasıl yapmıştı?..

Demek Hazreti Allah (c.c) o anda emrine mü'min cinlerden birisini vermişti. O yapmıştı bunu.. Şeytanlaşmış kafir cin değil.

Hazreti Süleyman'ın (a.s) vefatın da, cinler kendilerine gaybı bildikleri payını çıkarmışlardı..
Halbuki Allah (c.c) dilemedikten sonra hiç kimseye gayb malum olamazdı..
Hadise şöyle ceryan etti:

Hazreti Allah (c.c.) Hazreti Süleyman'ın (a.s) ruhunu Mescidi aksa'da aldı.. Hazreti süleyman (a.s) ayaktaydı.. Asasına dayanmıştı.

Asası sağlam olduğu için yere düşmedi. Pencereden bakanlar (onu ayakta gördükçe) yaşıyor sandılar ve yanına sokulmadılar. Böylece aradan bir yıl geçti.


Bir kurt ilk günden beri ağacı kemirmişti. Asa, ancak bir yılda kırılmıştı; böylece Hazreti süleyman (a.s.) yere düşmüştü. O zaman yanına geldiler ve öldüğünü gördüler.

Yeni bir kurtla durumu hesaba vurdular ve Hazreti Süleyman'ın (a.s.) bir yıl önce öldüğünü buldular.
O zaman cinler (kafirler) öğündüler: <<Biz bunu biliyorduk...>> dediler.. Halbuki bilselerdi bir yıl beklerler miydi? Ağır hizmetlerden kurtulmak için, ilan eder, kaçarlardı.

Nitekim Hazreti Allah (c.c.) da bunu ilerde açıklayıp yalanlarını yüzlerine vuracaktı:

Sonra biz ona ölüm hükmünü
infaz edince (dayandığı) asasını
yemekte olan ağaç kurdundan
başkası bunun ölümünü ona
göstermedi. Bu suretle yere
kapanıp yıkıldığı zaman besbel-
li oldu ki, eğer cinler gaybı
bilmiş olsalardı öyle horlayıcı
bir azab içinde kalıp durmaz-
lardı.

(Neml süresi, ayet: 38-39)Son güncelleme 21.03.2021

Read More

Hüddam İlmi Nedir?

hüddam
Hüddam İlmi Nedir? Hüddam Nedir?

Hüddam, cinlerin şeytanın ilmiyle insanların üzerine saldırtılmasıdır. Nasıl insanların dalâlette olanları ve hidayette olanları varsa; gayb âleminde yaşayan cinlerin de dalâlette olanları ve hidayette olanları vardır. Hidayette olan cinlerin de başlarının üzerinde o devrin imamının ruhu var.

Devrin imamları her devirde bir kişidir. İmam-ı Safi Hazretleri, İmam-ı Rabbanî, Hazreti Mevlâna Celâlettinî Rûmî, Hazreti Yunus Emre gibi velîler dün vardı, bugün de var.

Hangi cin murşidine tâbî olursa, devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve onu muhafaza altına alınır. Ama öyle cinler vardır ki; şeytana tâbî oluyorlar. İblis cin taifesindendir. Ve cinleri kendi emrine alarak, böyle kullanılıyor. İnsanlarda ruh vardır ama cinlerde yoktur. Onlar bir fizik beden bir de nefsle yaratılmışlardır.Son güncelleme 21.03.2021
Read More

Hüddamlar ve Türleri

hüddam
Hüddamlar ve Türleri

Hadimler daha çok ortadou kültüründe görülen majisyene yada falcıya yardım eden ona bağlı bedensiz varlıklardır Hadim diyebileceğimiz varlık türleri cadıla rda familiars olarak görülür. Şamanlarda ise "av" sırasında yakaladıkları ruhları (her türlü bedensiz) ele alabiliriz. Hadimlerin özelliği diğer kendi türündeki bedensizlere oranla güçlü ve bilgili olmasıdır.gelişleri iki türlüdür:

Kendileri gelen hadimler:Bu hadimler kişi davet etmeden kendileri gelirler kişi herhangi bir dua okumamış olabilir hatta hiç bu konularla alakası bilgisi bile yoktur bunları üç şekilde inceleyebiliriz

Kişinin doğum saati ile bağlananlar:Çok nadir de görülse bazı insanların doğum vakti özeldir ve doğduğu andan itibaren bazı psişik güçlere sahip olurlar ve bu noktada kendisine bir hadim bağlanmış olabilir belirli bir yaştan sonra hadimler gelip kendilerini göstrerbilirler ya da bu kişi onları kullandığı halde asla farkında bile olmaz.

Kişinin ailesinden kalanlar:Ailesinin geçmişin bu güç bulunan ve hadimleri bulunana birine de eğer geçmişteki kişiyle aynı özellikleri taşıyorsa(bu özellikler hangi noktalarda olmalı bilmiyorum yani ruhsal ve fiziksel mi yoksa sadece ruhsal mı noktası şüpheli biraz) o kişiye ölen kişinin hadimleri gelip isim verir ve hizmet eder.

Kişi kendini geliştirdikten ve enerjisi arttıktan sonra ona gelenler:Bu hadimler ya kişinin enerjisinden etkilenip bağlanırlar ya da kişiyle ortak yaşam diye adlandıracağımız bir ilişkiye girmek için.Bu kişiler enerjisel olarak belli bir seviyeye ulaşmış kişilerdir ve hadimleri kendi çağırmasa da onlar gelebilir bağlanabilir.

Kişinin çağırımıyla gelen hadimler:Bu hadimler özel bir davet,dua,ritüel gerektirir.Siz çağırdığınız için arada bir antlaşma olur şartlar öner sürülür ve hizmete girerler.

Yalnız hadimlerin kendi aralarında da seviyeleri vardır.Hadimler genelde cin olarak ifade edilir ama bence hadimler ayrı bir varlık türüdür.Ayrıca bazılarına göre hadimler sadece ateş elementine dahil varlıklardır ama bazı insanlarda hava ve su elementine dahil olan hadimlerde görmüştüm bu yüzden sadece cin değildir diyorum.Yaptıkları şeyler bakımından dörde ayrılırlar;

a)Öğretici Hüddam: bunlar iş yapmaz haber getirmez ama bilgiler öğretirler insana değişik konularda.Ruhani rehberlerden farkları ise direk görünmeleri ve istenildiği an istenilen bilgiyi vermeleridir;ruhani rehberler çoğunlukla direk görülmez enerjisel ışıklar şeklinde görülür ve ara sıra direk gelirler.Bu hadimler her türlü bilgiyi direk verirler;mesela bir büyü tarifindeki hiçbilmediğiniz duaya kadar ama bunlar pek de rastlanmaz.

b)İş Hüddamları: Bunlar kişinin isteklerini yerine getirir yani büyüler gibi mesela şu bana aşık olsun gibi istekler yerine getirilir hatta çok güçlüyse madde aktarımı bile yapabildikleri söylenir.Bunlar tür olarak öğretici hadimlere oranla daha çok rastlanır.

c)Kulak Hüddamları: Kulak çakralarının açılmasını sağlarlar ayrıca fal bakma yetisi veriler yalnız olaylar görülmez duyum şeklinde alınır. 

d)Göz Hüddamları: Bunlar kulak hadimleri gibi falda yardımcı olurlar ama farkları ise isminden anlaşılacağı gibi göz çakralarını açar olayları gösterirler.En çok rastlanan hadimlerdendir.Son güncelleme 21.03.2021
Read More