Havas etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Havas etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

24 Kasım 2019 Pazar

Pazar Güneş Yıldız Saati

gizli bilimler
Pazar Güneş (Şems) Yıldız Saati

Pazar gününün ilk saati: Güneş kevkebinin (şems) özel günü ve saatlarının canlılardaki etkisi Pazar gününün ilk saati Güneş saatidir. Bu kevkeb (Yıldız) 4 cü felek katından çıkarak gök burçlarının her birinde bir ay süre ile oturur. Feleklerede bir sene süre içinde uğrayarak geçer. Bu kevkebe, Büyüklük, güç, kahır, uzun olmak veya kimseye boyun eğmemek, Hayret, ar, gayret, ve haya gibi sıfatlar isnad tensip edilir. Güneş yıldızı (kevkebi) nin burçlarına gelince: Aslan Burcu'dur. Madeni intisabi ise Altın madenidir. Giyeceklerden ise, sarı ipekli olanlarıdır.

Melaikelerden (Rukyail) e İlahi güzel adlardan (Esmaül Hüsna) lardan (Ya Hay) ve (Ya Kayyum) a intisabı vardır. Sayısı ise 174 dür. Bu sayıya intisab eder. Bu saat çok iyi bir saattır. Arzulamış olduğun işlerden her hangi bir işi yapmak istersen, Allah'tan ve bu saatin Melaikesinden Onları tesbih ederek yardım istemelisin. İşe başlamaya gitmeden önce bu saatın melaikesinin adını okumalısın.

Read More

21 Kasım 2019 Perşembe

Parayı Çekmek İçin

havas
Parayı Çekmek İçin Havas Duası

Her türlü ihtiyaçlar rızık para ve zenginliği çekmek için uygulama

Sabah ve akşam uygulama süresi 7 gündür. bittikten sonra yeterli miktarda fakire sadaka verin.
Rızık Ayetleri

Bismillahirrahmanirrahim


Read More

Düşmanının Dilini Bağlama

Düşmanının Dilini Bağlamak için Havas

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

اللهم انى اسألك بسمك يا عاصم يا قائم يا دائم
يا راحم يا حاكم يا عالم يا قاسم
يا قابض يا باسط سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار

Bismillâhi'r Rahmâni'r Râhîm

Allahümme inni es’elüke bismike ya Asım, ya Kâim,
ya Dâîm, ya Râhîm, ya Hâkîm, ya Alîm, ya Kâsım,
ya Kabıd, ya Bâsit. Subhâneke yâ ilâhe illâ ente
el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nâr.
Read More

Amenerrasulü Havası

havas
Amenerrasulü Havası ve Okunuşu

Amenerrasülü; Bakara suresinin son 2 ayeti olup, Efendimiz(sallallahü aleyhi ve sellem)'e Allah'ü Teâlâ tarafından bizzat okunmuş ve Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)'e miraç hediyesi olarak namaz ile beraber bu mübarek ve mukaddes ayetler verilmiş ve Efendimiz (sallallahü aleyhive sellem) de bizlere hediye olarak getirmiştir.

Amenerrasülü karşısında hiçbir olumsuzluk duramaz. Efendimiz(sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: "

Bakara Sûresi’nin son iki ayetini geceleyin kim okursa o iki ayet ona kâfi gelir.

Yatsı namazından sonra Amenerrasülü okunan eve Şeytanlar giremez.

Okuyan kimseye sevaplar yazılır. Eğer ölür ise şehit olarak ölür."

Amenerrasülünün Havası * Bütün olumsuzluklara karşı bir gecede 313 defa okumak büyükler tarafından uygun görülmüştür.

Safran mürekkebiyle yazılır ve taşınır ise antibiyotik görevi görür. (Ne eksiklik var ise o eksikliği giderir)

* Yazılır ve suya atılır. Bu sudan da içilirse maddi manevi hastalıklar kalkar.

* Nurundan, feyzinden ve bereketinden faydalanmak için Yatsı namazından sonra 313 defa okunur.
Bu okumanın 1-3-7 gün yapılmasını tavsiye ederiz. * Okunurken sessiz bir şekilde okunmalıdır.

* Bu ayetleri Allah'ü Teala Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem)'e bizzat okumuştur.Ayrıca bu ayetlerde ayrı bir sır vardır ve sadece ehli olan anlar.

Amenerrasülü OKUNUŞU: Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta'na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va'fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.


MEALİ: O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü'minler de (onlardan) her biri ALLAH'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. "Onun (ALLAH'ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır" dediler. ALLAH hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. "Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et."
Read More

Havas İlminin Şartları ve Yapılışı

havas
Havas İlminin Şartları ve Yapılışı Nelerdir?

İlk olarak şunu kesinlikle belirtelim ki;

Allah Teala'nın sırlarından önemli bir kısmı; harflerinde, isimlerinde ve Ayeti Kerimelerinde olup, bu sırları da Salih kullarına ihsan eder. Nitekim Allah c.c. Kuran-ı Kerimde mümin Suresinin 60. Ayeti Kerime sinde şöyle buyurur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Udûnî istecib leküm. (Bana ibadet ve dua edin ki, karşılığını vereyim).

Read More

20 Kasım 2019 Çarşamba

Hayırlı ve Şer Amellerin Günleri

havas
Hayırlı ve Şer Amellerin Günleri

Eski bir Osmanlıca el yazması eserden iktibasdır. Amel günü menkut (Noktalanmış) gün olmamalıdır. Her Arabi ayın, 3. 5. 13. 16. 21 . 24. ve 25. günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut olan günlerde yapma! Bazıları zabtını şu beyit ile belirtmiştir:

Muhibbüke year hevâke fehel Teûdü leyâlî bi dıddil emel Femâ kâne menkûtan bedâ nahsühü Ve mâ kâne hemlen fesa'dü hasel. (Seni seven senin sevgini gözetler Arzunun zıddına geceler dönermi Menkut olanın kötülüğü görülür İyi olandada mutluluk belirir). Hayırlı ameller Kamerin nurunun ziyade olduğu günlerde, şer ameller ise Kamerin muhaka olduğu (Her Arabi ayın son üç gecesi) günlerde yapılır.
Read More

Surelerin Ebced Değeri

havas
Surelerin Ebced Değeri

Havas uygulamalarında surelerin bu usulle kullanım şekli günümüzde pek bilinmez oysa bu usul çok fayda ve hikmetler saklar içinde bu ehline malumdur.

Evet Esmaların kişilere baktığı gibi kuran sureleri de bakar kişi kendi esmasını bulmak için uyguladığı, kendisine tavsiye edilen usullerden biri olan isminin ebced değerine bakarak çıkan sonuca denk veya yakın esma hangisiyse o esma onun feyz aldığı bağlı olduğu isim anlaşılıyorsa aynı usulle kendi suresini de bulur.

Hem kendi suresinin içeriğinde ki mesajlarla hayatına yön verir hem de hacetlerinde o sureyi kullanırsa maksadı inşallah çabuklaşır. Esmalarda olduğu gibi burada verilen değerler uğraşılması okunması en alt değer ve rakamlardır. Esmaların sırlarına vakıf olmak için nasıl ki esmanın normal değerini en az iki ile çarparak meşgul oluyorsak ve bu usulle biz esmanın tam faydasına kavuşuyorsak surelerde aynıdır. Gaflet olunmasın. 

Mushaflarımızda geçtiği şekilde kuran surelerinin isimlerinin değerleri aşağıdadır bu verilen rakamlara elif lam takısı ve şeddeler dahil değildir dahil olanları karşılarında belirttik. Ayrıca isimlerin sonlarında gelen kapalı te ebced de bilindiği üzere he makamında hesaplanır bizde verdiğimiz rakamlarda buna dikkat ettik.Hurufu mukatta ile başlayan sureleri de okunuşuna göre değil yazılışına göre hesapladık. 1. El-Fatiha: 494: değeri bu olsa da Her insana bakan tarafı vardır Ümmül kitap (Kitabın Anası ) olması hasebiyle. 2.El- Bekara:307 3. Âl-i İmran:391 4. El-Nisa:112 5. El-Maide:51 6. El-En’âm:162 7. A’raf:352 8. Enfal:162 9. Tevbe:413 10. Yunus:126 11. Hud:15 12. Yusuf:156 13. Ra’d:274 14. İbrahim:258 15. Hicr:211 16. Nahl:88 17. İsra:263 18. Kehf:105 19. Meryem:290 20. Taha:14 21. Enbiya:65 22. Hac:11 23. Mü’minun:193 24. Nur:256 25. Furkan:431 26. Şuara:572 27. Neml:120 28. Kasas:280 29. Ankebut:548 30. Rum:246 31. Lokman:221 32. Secde:72 33. Ahzab:712 34. Sebe:63 35. Fatır:290 36. Yasin:70 Bu surenin de her insana bakan tarafı vardır. 37. Saffat:652=Fe iki kere 38. Sad:90 39. Zümer:247 40. Mü’min:137 41. Fussilet:690=Sad iki kere 42. Şura:516 sondaki Ya dahil 43. Zuhruf:893 44. Duhan:655 45. Casiye:519 46. Ahkaf:190 47. Muhammed:132 =Mim iki kere 48. Fetih:488 49. Hucurat:612 50. Kaf:100 51. Zâriyat:1312 52. Tur:215 53. Necm:93 54. Kamer:340 55. Rahman:298 56. Vakıa:182 57. Hadid:26 58. Mücadele:83 59. Haşr:508 60. Mümtehine:543 61. Saf:250 =Fe iki kere 62. Cum’a:118 63. Münafikun:327 64. Teğabün:1453 65. Talak:140 66. Tahrim:658 67. Mülk:90 68. Kalem:170 69. Hakka:214= Gaf iki kere 70. Mearic:314 71. Nuh:64 72. Cin:103=Nun iki kere 73. Müzzemmil:124= Ze ve Mim iki kere 74. Müddessir:1248=Dal ve Se iki kere 75. Kıyamet:155 76. İnsan :162 77. Mürselat:731 78. Nebe:54 79. Naziat:529 80. Abese:132 81. Tekvir:636 82. İnfitar:341 83. Mutaffifin:349 Fe şedde dahil 84. İnşikak:552 85. Büruc:211 86. Tarık:310 87. A’la:111 Ya dahil 88. Ğaşiye:1316 89. Fecr:283 90. Beled:36 91. Şems:400 92. Leyl:70 93. Duha:818 Ya dahil 94. İnşirah:559 95. Tin:460 96. Alak:200 97. Kadir:304 98. Beyyine:77 99. Zilzâl :75 100. Adiyat:486 101. Kari’a:376 102. Tekasür:1121 103. Asr:360 104. Hümeze:57 105. Fil:120 106. Kureyş:610 107. Ma’un:167 108. Kevser:726 109. Kâfirun:357 110. Nasr:340 111. Tebbet:804 Be iki kere 112. İhlas:722 113. Felak:210 114. Nas:111.
Read More

Yedi Ayetler ve Sırları

havas
Yedi Ayetler ve Sırları

Bismillahirrahmanirrahiym* Kul len yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil

mü’minun*Bismillahirrahmanirrahiym* Ve in yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu* Ve in yüridke bi hayrin fe la radde li fadlihi yüsiybü bihi men yeşaü min ıbadihi ve hüvel ğafurur rahiym*Bismillahirrahmanirrahiym* Ve ma min dabbetin fil erdı illa alellahi rizkuha ve ya’lemü müstekarraha* Ve müstevdeaha küllün fi kitabin mübin* Bismillahirrahmanirrahiym* İnni tevekkeltü alellahi rabbi ve rabbiküm* Ma min dabbetin illa hüve ahızün bi nasıyetiha*İnne rabbi ala sıratın mustekıym*

Bismillahirrahmanirrahiym* Ve ke eyyin min dabbetin la tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semiy’ul alim* Bismillahirrahmanirrahiym* Ma yeftehıllahü lin nasi min rabbetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu min ba’dihi ve hüvel azizül hakiym* Bismillahirrahmanirrahiym* Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah* Kul efe raeytüm ma ted’une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrıhi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetihi kul hasbiyellahü aleyhi yetevekkelül mütevekkilun* Sırları: Ka’bül Ahbar (r.a.) buyuruyor ki: “Bu ayetleri okuduğun takdirde yer ve gök afetlerinden, belalardan, düşmanın şerrinden, sihirbazın sihrinden bu duanın bereketiyle emin olursun.”

Mecmeatü’l-Ahzab

Mecmeatü’l-Ahzab kıtabındn alınmıstır gunde 3 5 7 gıbı tek rakamlarda okuyabılırsınız
Read More

Hatemi Süleymani Anlamı

havas
Hatemi Süleymani Anlamı

Sağdan okunur sağdan yazılır

Mührün Anlamı : Feceşin Sazhazin Demektir.
Allahı övmek için kullanılmıştır ayrıca esmaları olabilir.

67 . Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî
Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet

Celcelutiyye Duasında bu isimler geçiyor.

Anlamı :

67. Kibriya ve Hâkimiyetinin nuruyla ey efendim;
ve Âyetü'l-Kübra ile beni ani felaketlerden emin kil!

Sağdan başlar.


havas 1

İlk harf : FE
İkinci harf : Cim
Üçüncü harf : Şin
Dördüncü harf : Se
Beşinci harf : Zı
Altıncı harf : Hı
Yedinci harf : Ze
Read More

Kadir Suresinin Azameti

havas
Kadir Suresinin Havası

Allahumme inni es’elüke ya Allah ya Allah ya Allah ya Vahid ya Ferd ya Samed ya Vitr ya Hayy ya Kayyum ya Bediu’s-semavati ve’l-ard ya Za’l-celali ve’l-ikram ya Basıt ya

Gani ya Mugni mehmehubin mehmehubin zi lutfin hafa bisa’sa’in zi nurin beha sa’sa’ubin sa’sa’ubin Allahullezi lehu’azameti ve’l-kibriya sam’asunin zü’l-cemal ve beha tamhubin şamihin bahin bahin mehelhubin Allahullezi sahhare binurihi küllü nurin bitahtahubin lehubin lehubin ecibu ya huddamu hezihi’s-sureti ve ya huddami ismullahi’l-azimi’l-a’zam biteshirkulbi’l-halk ve celbi’r-rızki ve harraku ruhaniyeti’l-mahabbeti’d-daime bismillahillezi ahraka’l-hucub nurihi ve zalleti’r-rikabu liazametihi ve tedekdeketi’l-cibal liheybetihi ve sebbehe ra’du bihamdihi ve’l-melaiketu bihayfetihi hüvellezi la ilahe illa huve rabbu’l-arşi’l-azim

Allahumme ecib daveti bihakki sureti’l-kadr ve bihakki ismike’l-azim ve bihurmeti seyyidina ve nebiyyina Muhammmedin sallallahu aleyhi ve selem ve ala alihi’t-tayibine ve’t-tahirin tevekkelu ya huddami hezihi’s-sureti’ş-şerife bicemi’i ma emertukum bihi ve ma vekkeltukum bihakki ehya şerahiya adunay asbuvat ali şeddaye barikallahu fikum ve selamun aleykum.
Read More

Üç Günde Celp Etme

havas
Üç Günde Celp Etme Havası

Sabah namazından sonra 100, öğle zamanından sonra 150, yatsı zamanından sonrada 200 defa aşağıda yazılı ayeti kerimeyi okuyan ve buna 3 gün devam eden kimse matlubunu celp ve teshir eder.

Okuyamaya başlamadan evvel sol elinin tırnağına
(ECHEZATİN) اجهظاتنyazılır.

Yine bu parmağın içerisine yani et olan bölümüne matlubun ve annesinin ismi yazılır ve okunurken parmak avuç içine gömülür.(baş parmağınıza yazın) okunacak ayet;

"
Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûnî yuhbibkumullâhu ve yagfir lekum zunûbekum, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun)."

Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûnî yuhbibkumullâhu ve yagfir lekum zunûbekum, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).

İmam İskender Ali Mihr: De ki: “Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o taktirde bana tâbi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve Allah "Gafur"dur, "Rahîm"dir.”

Diyanet İşleri: De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
Read More

14 Ekim 2019 Pazartesi

Yitik için Okunur

Yitik için Okunur

Kayıp olan mal gelinceye kadar allahummerdud ala dualleti ya haydar.devamli okunmalidir

Read More

Hakkını Alabilmek İçin İrsali Hatif Göndermek

Hakkını Alabilmek İçin İrsali Hatif Göndermek

G
ücünün yetmediği ve hakkını sana vermeyen bir zalimden hakkını alabilmek için yedi gün riyazetle oruç tutulur. Geceleri el ayak çekildikten sonra biner kere:Hakkını Alabilmek İçin İrsali Hatif Göndermek

“Yâ kâhıru zül batşiş şedîdi entellezî lâ yütâkuntikâmühû yâ müzille külli cebbârin anîdin bi ızzetihî ve ıhtikamih” der ve her yüzde bir kere de:

“Ecib yâ bâriu ve ersil a’vâneke ilâ fülânibni fülâncte ev fülânete binti fülânete bi hakkı şeryâvübin alşekûmin” dersin. Bu irsalde Zühal ve Mirrih saatlerin? tesadüf ettirilmelidir. Okuma zamanında cavi tütsü edilir.
Read More

Pazartesi Gününün Havası

Pazartesi Gününün Havası

Pazartesi günü
Saat 1- kamerdir muhabbet ve kalpleri celp için münasip ve muvafıktır
Saat 2- zühaldir sefere ve yolculuğa munasip olup onda başlanılan her şey güzel neticeye bağlanır
Saat 3- izdivaca mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muvafıktır
Saat 4- merihe mahsustur sidik bağlama düşmana azab çektirme ve helak etmek gibi mezmum amellere muvafıktır
Saat 5- güneşe mahsustur hacetlerin kabulü halkın lisanını bağlamak kalpleri celp ve cezp etmek için havas okuyup yazmak münasiptir.
Saat 6- zühreye ait bir saat olup onda vefk tılsım ve nüsha yazmak iyidir
Saat 8- kamer saatidir bir birini sevmeyen iki kimse arasında sevgi muhabbet ve izdivaç için yarar bir saattir.
Saat 9- zülhal saati olup ara açmak adavet ve buğz kin ve nefret ve emsali şeylere mahsustur
Saat 10- müşteriye mensup olup cidden mubarek ve said bir saat olduğundan bütün hayır işlere yarar
Saat 11-merihe ait bir saat onda adavet ve buğz ve benzeri şeyleri yapmaya yarar
Saat 12- güneşe mensub bir mesud saattir akd sine ve kalpleri cezp etmek ve menfaetleri celp etmek için müsaittir


Pazartesi gece
Saat 1- müşteriye mensuptur onda rızık celbelmek güzel işker için okuyup yazmak munasiptir
Saat 2- merihe aittir bu saatte bulunduğun yerden çıkma şerlere müsaittir
Saat 3- şems saatidir sefere çıkmak celbi muhabbet kalpleri teshir için münasiptir
Saat 4- Zühre zamanıdır muhabbet izdivaç ve buna benzer şeylerle uğraşmaya müsaittir
Saat 5- utarite mensup olup onda erkek ve kadın bağlamak ve her arzu ettiğini yapmak muvafıktır
Saat 6- kamerdir kara e deniz seferlerine münasiptir hayır amellerde istenilen şeyleri yapmak muvafıktır
Saat 7- zuhaldir onda sultanlara müracaattan sakınmalıdır
Saat 8- müşteridir hayır amellerden her işe yarar
Saat 9- merihtir emirler hakimler memurlar ile görüşmeye yarar onların kalplerine celp ve sevgilerini kazanmak için okuyup yazmak musaittir
Saat 10- şemsdir bu zamanda emirler sultanlardan ihtiyaçlarda bulunmak muvafıktır
Saat 11-zühre saatidir onda sevgi muhabbet için okuyup yazmak uygundur
Saat 12- utarite mensuptur son derece mezmum olduğundan bir şeye yaramaz
Read More

Ya Latif Esması Havası

Ya Latif Esması Havası

Her kim bir sah gününden başlayarak riyazetle oruç tutar ve yatsıdan sonra başlayarak (10) kere:Ya Latif Esması Havası duası

Allâhü latıyfün bi ıbâdihî yerzüku men yeşaü ve hüvel kaviyyül azîz*
Ayet’i kerimesini okur on kere sala vatı şerife getirir (129) dela da “Yâ Latıyf ism-i şerifini zikrettikten sonra iki rekat rızaen lülâh namaz kılar ve bu ameliyyeyi (129) kere tekrar eder ve buna üç gece müdavemet ederse üçüncü gece okumanın sonunda “Yâ LatıyP ism-i şerifinin hadimi gelip okuyanı bütün Ömrü boyunca nasdan müstağni kılacak bîr atiyyede bulunarak sevindirir.
İhsan olunan atiyye, altın veya hale göre her ne olursa olsun kötü yollarda kullanmak sebebi felaket ve badi izmihlal olur.


Read More

Pazar Gününün Havası

Pazar Gününün Havası

Pazar:

Saat 1- güneş saatidir bunda muhabbet ve kabul mülük ve hükkamın nezdine girmek için havas okumak ve yazmak muvafık yeni elbise giyinmek münasibdir.
Saat 2- zühreye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiçbir şey yapmamalıdır.
Saat 3- Utarit saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve yazması için muvafıktır.
Saat 4- ay saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir hiçbir işe yaramaz
Saat 5- zühale mahsus bir saat olup ayrılık, ilka-i buğuz ve adavet ve buna benzer şeyler için münasip bir saattir.
Saat 6- müşteriye mensup olup bunda meliklerden ve hakimlerden divan erbabından hacetlerin talebi muvafıktır.
Saat 7- Merih saati olduğundan nahıstır. Onda hiçbir şey yapılmaz
Saat 8- şemse mensub ve saittir. Her bir husus için muvafık olduğundan onda her bir hacetin için çalış
Saat 9- zührenin vakti olup celbi nas ve kalpleri meyil ettirmek için okuyup yazmak muvafıktır
Saat10- utarite mahsustur iyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir her şey yapıla bilir.
Saat 11- kamere mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım vefk ve nusha yazmak daha iyidir.
Saat 12- zuhalin saati olduğu için müthiş nahıstır ve ancak zararlı şeyler yapmaktan başka bir işe yaramadığından her işten sakınılmalıdır.
Her ne kadar geceleri havas kıraatine vefk vs. şeyleri yazmaya ve okumaya daima müsait olsa da yıldızların gece tesir saatlerini bilmek faydalıdır.Bu hususta alimler tarafından farklı rivayetler olmakla beraber genelde günlerin geceleri çoğunluk vereceğimiz bilgiler kabul edilmiştir.

Pazar Gecesi

Saat 1- Utarit saati olup muhabbet mevedet kalpleri celp ve teshir için münasiptir
Saat 2- kamere aittir nahıs olduğundan bir şey yapmamak lazım
Saat 3- zühaldir ilkayı emraz hastalıklar icad etmek ve emsali şeylerin yapıması için münasiptir
Saat 4- müşteriye mensuptur cidden mubarek bir saat olduğundan her hayır işe uygundur
Saat 5- merihe mahsus olup mezmum bir saattir insanlar ile muhasama ve fenalık için müsaittir
Saat 6- şems saatidir denizde ve karada yolculuk yapmaya muvafıktır onda yapılan her şeyde muvafakiyet elde edilir
Saat 7- zühreye mensub ve mesud bir saattir her istenilen yapılır ve hayırlara muvafıktır
Saat 8- Utarit vaktidir ağlayan çocukların ağlamasını durdurmak göze görünmemek gözden kaybolmak için nusha yazmaya müsaittir.
Saat 9- kamerdir onda fenalık için yapılan her şey tesir etmez
Saat 10- zuhale aittir ekabirin huzuruna girmek onların rızalarını celp etmek ve menfaatlerini çekmek için Salih bir saattir.
Saat 11- müşteri vaktidir mesud bir zamandır vefk yazmak amirler ve hakimler ile görüşmek ve emsali şeylere iyidir
Saat 12- merihe mahsus olup nahısdır onda şer işleri ve adavet sokmak gibi şeyler yapılır

Bu gün dünya günlerinin başlangıcıdır ve dünyaya mahsustur. Bu günde bina yapmak, bağ bahçe işleriyle uğraşmak, ekip biçmek mübarektir. Çünkü rivayette Hak Tealanın bu günde yerleri ve gökleri yaratmaya başladığı bildirilir. Bu günde bir şerif saat vardır. (zuhur öğlen vakti eşref saatidir) günün başlangıcı şerif ve mubarektir.

Bu hususta marifetnamede şu bilgiler vardır.
Ey aziz, malum olsun ki, müneccimler demişlerdir ki: Güneşin tabiatı, orta derece sıcaklık ve kuruluk olup, gündüzsel erkek bulunmuştur. Orta kutlu nâmıyle isimlendirilmiştir. Bunun sıfatları: Kuvvet, şiddet, kahr, gazap, rağbet, his incelik, haya ve iffet bulunmuştur.

Güneşin pazar güne ve perşembe gecesine hâkim olduğu bulunmuştur.

O gündüz ve gecenin evvelki saatleri ona nispet olunmuştur o

Bu gün yeni olan ay yirmi dokuz günde tamam olur. Hicri yılın muharremin başı bu güne denk gelse kış hoş olur yağmurlar bol olur, bazı yemiş ve meyvelere afet erişir.
Bu günün gecesi şemse aittir evlenmek, sefere çıkmak, iyi maslahatlarda bulunmak, büyükler yanına varmak hacetlerde bulunmak iyidir. Bu gece doğan çocuk kamil ve alim olur. Bu gün hasta olan kimse Bu duayı yazıp içerlerse şifa bulurlar.

La yealemül ğaybe illallah.
Yazılacak dua

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَميعًا
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ
ولاحول ولا قوة الابا لله العلي العظيم
وصلي الله تعالي علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
(Enam 13-Rad 31)

Pazartesi günü
Saat 1- kamerdir muhabbet ve kalpleri celp için münasip ve muvafıktır
Saat 2- zühaldir sefere ve yolculuğa munasip olup onda başlanılan her şey güzel neticeye bağlanır
Saat 3- izdivaca mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muvafıktır
Saat 4- merihe mahsustur sidik bağlama düşmana azab çektirme ve helak etmek gibi mezmum amellere muvafıktır
Saat 5- güneşe mahsustur hacetlerin kabulü halkın lisanını bağlamak kalpleri celp ve cezp etmek için havas okuyup yazmak münasiptir
Saat 6- zühreye ait bir saat olup onda vefk tılsım ve nüsha yazmak iyidir
Saat 7- utarite mensup olup hacetlerin kazası lisan bağlamak ve kalpleri celp etmeye muvafıktır
Saat 8- kamer saatidir bir birini sevmeyen iki kimse arasında sevgi muhabbet ve izdivaç için yarar bir saattir.
Saat 9- zülhal saati olup ara açmak adavet ve buğz kin ve nefret ve emsali şeylere mahsustur
Saat 10- müşteriye mensup olup cidden mubarek ve said bir saat olduğundan bütün hayır işlere yarar
Saat 11-merihe ait bir saat onda adavet ve buğz ve benzeri şeyleri yapmaya yarar
Saat 12- güneşe mensub bir mesud saattir akd sine ve kalpleri cezp etmek ve menfaetleri celp etmek için müsaittir

Pazartesi gece
Saat 1- müşteriye mensuptur onda rızık celbelmek güzel işker için okuyup yazmak munasiptir
Saat 2- merihe aittir bu saatte bulunduğun yerden çıkma şerlere müsaittir
Saat 3- şems saatidir sefere çıkmak celbi muhabbet kalpleri teshir için münasiptir
Saat 4- Zühre zamanıdır muhabbet izdivaç ve buna benzer şeylerle uğraşmaya müsaittir
Saat 5- utarite mensup olup onda erkek ve kadın bağlamak ve her arzu ettiğini yapmak muvafıktır
Saat 6- kamerdir kara e deniz seferlerine münasiptir hayır amellerde istenilen şeyleri yapmak muvafıktır
Saat 7- zuhaldir onda sultanlara müracaattan sakınmalıdır
Saat 8- müşteridir hayır amellerden her işe yarar
Saat 9- merihtir emirler hakimler memurlar ile görüşmeye yarar onların kalplerine celp ve sevgilerini kazanmak için okuyup yazmak musaittir
Saat 10- şemsdir bu zamanda emirler sultanlardan ihtiyaçlarda bulunmak muvafıktır
Saat 11-zühre saatidir onda sevgi muhabbet için okuyup yazmak uygundur
Saat 12- utarite mensuptur son derece mezmum olduğundan bir şeye yaramaz
Read More

El-Aliym C.C Havası

El-Aliym C.C Havası

1) El-Aliym ism-i şerifi zikretmek kalpleri nurlandırır, kalbe Allâh korkusunu yerleştirir, ilmi ve zekâyı artırır.

2) El-Aliym ism-i şerif Allâh-u Te'âlâ'nın has kullarının zikridir. Bu ism-i şerifi zikretmek seyr-i sülûke yeni başlayanlara çok uygun olur ve bu ism-i şerifte murâkabeye tenbih vardır.
"Has" kelimesinin anlamı; İyi nitelikleri kendinde toplamış olan

3) Bu ism-i şerîfi zikretmek hikmete ve sırlı ilimlere ulaştırır, ilim ve manevi marifet tahsiline (elde etmeye) yardımcı olur.

4) Her kim bu ism-i şerifi çokça zikrederse Allâh-u Te'âlâ'yı hakkıyla bilir.

6) Her kim bu ism-i şerifi kendisini manevi bir hal kaplayıncaya kadar mübalağa sığasıyla ve nida harfiyle başlayarak yani (( Yâ Allâmel ğuyûb ))
şeklinde zikrederse Allâh-u Te'âlâ'nın manevi ricali(dostları) ile görüşür, kalplerdeki gizlilikler kendisine açılır ve ruhu manevi urucatta (yükseliş basamaklarında) nasibi olduğu makama kadar yükselir.

7) El-Hâtemî (Rahimehullâh)'ın "Kimyâ-i Sa'âdet" isimli kitabında zikredildiği üzere; her kim"Yâ âlimel ğaybi veş şehâdeh." diye namazların sonunda (lOO)'er defa okuyanlar görür gibi imana sahip olurlar, yani; Cenneti,Cehennemi,Allah'ı görür gibi iman(celle celalühu),Melekleri görür gibi iman.
Read More

Kaside-i Bürde Havası

Kaside-i Bürde Havası

Kaside-i Bürde asıl adı, El-Kevâkibud-Düriyye fî Medhi Hayril-Beriyye dir. Fakat en çok kullanılan isimleri Kaside-i Bürde ve Kaside-i Bür’e dir.Altıncı ve Yedinci asırlarda yaşamış, Asıl adı Şerâfeddîn Muhammed Hz.leri tarafından yazılmıştır.İlk şerhide kendisi hayatta iken Abdüsselam b. İdris el-Merrakuşî ve Ebu Maktesî tarafından yazılmıştır.
 
İmam-ı Bûsiri Hz.lerinin Rasulullah S.A.V.’e aşk ve muhabbetini samimi ve ihlasla ifade ettiği, şiir ve belağatta eşsiz olan Kaside-i Bürde, biz ümmetlerin de iki cihanın serverine aşk ve muhabbetimizin tercümanı olmuştur. Okuyan şartlarına riayet ederek halis bir niyyet ve temiz bir kalp ile okuduğu taktirde, İhtivasında çok şifa ve semereler mevcuttur. Rasülullah s.a.v. Efendimizi rüyada görmekte en önemli hassalarındandır.
Read More

Kaside-i Muradiyye

Kaside-i Muradiyye

İmam Busiri anlatıyor:Kaside-i Mudariyye'yi yazmaya baslamistim. Iskenderiyede limanda oturuyordum. Baktim ki güzel yüzlü, güzel elbiseli ve güzel kokulu bir zat denizin üzerinden geliyor. Bu hale taaccüb ettim : " Ya Rabbi, bu kimdir?" dedim. Meger o gelen Cenabi Peygamber (s.a.v.) 'mis. Yanima geldi, elimi sıktı ve buyurdu ki :

"Artik yaptigin kasideler yeter. Yedi kat sema ve yedi kat yerdeki, ars ve kürsideki melekleri sevap yazmaktan yordun. Ümmetime benden selam götür. Her kim bu Kaside-i Mudariyyeyi bes vakit namazlardan sonra günde bes defa okursa, Cennette onunla yanyana komsu olacagiz. "

Read More

Yüce Mertebelere Ulaşmak için

Yüce Mertebelere Ulaşmak için Havas Duası

Ya Za’l-hamdi ve’s-sena, ya Za’l-fahri ve’l-beha, ya Za’l-ahdi ve’l-vefa, ya Za’l-afvi ve’r-rıda, ya Za’l-menni ve’l-ata, ya Za’l-fasl ve’l-kada, ya Za’l-izzi ve’l-beka, ya Za’l-elai ve’n-ne’ama. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar
Read More