Havas etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Havas etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

24 Kasım 2019 Pazar

Pazar Güneş Yıldız Saati

gizli bilimler
Pazar Güneş (Şems) Yıldız Saati

Pazar gününün ilk saati: Güneş kevkebinin (şems) özel günü ve saatlarının canlılardaki etkisi Pazar gününün ilk saati Güneş saatidir. Bu kevkeb (Yıldız) 4 cü felek katından çıkarak gök burçlarının her birinde bir ay süre ile oturur. Feleklerede bir sene süre içinde uğrayarak geçer. Bu kevkebe, Büyüklük, güç, kahır, uzun olmak veya kimseye boyun eğmemek, Hayret, ar, gayret, ve haya gibi sıfatlar isnad tensip edilir. Güneş yıldızı (kevkebi) nin burçlarına gelince: Aslan Burcu'dur. Madeni intisabi ise Altın madenidir. Giyeceklerden ise, sarı ipekli olanlarıdır.

Melaikelerden (Rukyail) e İlahi güzel adlardan (Esmaül Hüsna) lardan (Ya Hay) ve (Ya Kayyum) a intisabı vardır. Sayısı ise 174 dür. Bu sayıya intisab eder. Bu saat çok iyi bir saattır. Arzulamış olduğun işlerden her hangi bir işi yapmak istersen, Allah'tan ve bu saatin Melaikesinden Onları tesbih ederek yardım istemelisin. İşe başlamaya gitmeden önce bu saatın melaikesinin adını okumalısın.

Read More

21 Kasım 2019 Perşembe

Parayı Çekmek İçin

havas
Parayı Çekmek İçin Havas Duası

Her türlü ihtiyaçlar rızık para ve zenginliği çekmek için uygulama

Sabah ve akşam uygulama süresi 7 gündür. bittikten sonra yeterli miktarda fakire sadaka verin.
Rızık Ayetleri

Bismillahirrahmanirrahim


Read More

Düşmanının Dilini Bağlama

Düşmanının Dilini Bağlamak için Havas

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

اللهم انى اسألك بسمك يا عاصم يا قائم يا دائم
يا راحم يا حاكم يا عالم يا قاسم
يا قابض يا باسط سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار

Bismillâhi'r Rahmâni'r Râhîm

Allahümme inni es’elüke bismike ya Asım, ya Kâim,
ya Dâîm, ya Râhîm, ya Hâkîm, ya Alîm, ya Kâsım,
ya Kabıd, ya Bâsit. Subhâneke yâ ilâhe illâ ente
el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nâr.
Read More

Amenerrasulü Havası

havas
Amenerrasulü Havası ve Okunuşu

Amenerrasülü; Bakara suresinin son 2 ayeti olup, Efendimiz(sallallahü aleyhi ve sellem)'e Allah'ü Teâlâ tarafından bizzat okunmuş ve Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)'e miraç hediyesi olarak namaz ile beraber bu mübarek ve mukaddes ayetler verilmiş ve Efendimiz (sallallahü aleyhive sellem) de bizlere hediye olarak getirmiştir.

Amenerrasülü karşısında hiçbir olumsuzluk duramaz. Efendimiz(sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: "

Bakara Sûresi’nin son iki ayetini geceleyin kim okursa o iki ayet ona kâfi gelir.

Yatsı namazından sonra Amenerrasülü okunan eve Şeytanlar giremez.

Okuyan kimseye sevaplar yazılır. Eğer ölür ise şehit olarak ölür."

Amenerrasülünün Havası * Bütün olumsuzluklara karşı bir gecede 313 defa okumak büyükler tarafından uygun görülmüştür.

Safran mürekkebiyle yazılır ve taşınır ise antibiyotik görevi görür. (Ne eksiklik var ise o eksikliği giderir)

* Yazılır ve suya atılır. Bu sudan da içilirse maddi manevi hastalıklar kalkar.

* Nurundan, feyzinden ve bereketinden faydalanmak için Yatsı namazından sonra 313 defa okunur.
Bu okumanın 1-3-7 gün yapılmasını tavsiye ederiz. * Okunurken sessiz bir şekilde okunmalıdır.

* Bu ayetleri Allah'ü Teala Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem)'e bizzat okumuştur.Ayrıca bu ayetlerde ayrı bir sır vardır ve sadece ehli olan anlar.

Amenerrasülü OKUNUŞU: Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta'na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va'fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.


MEALİ: O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü'minler de (onlardan) her biri ALLAH'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. "Onun (ALLAH'ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır" dediler. ALLAH hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. "Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et."
Read More

Havas İlminin Şartları ve Yapılışı

havas
Havas İlminin Şartları ve Yapılışı Nelerdir?

İlk olarak şunu kesinlikle belirtelim ki;

Allah Teala'nın sırlarından önemli bir kısmı; harflerinde, isimlerinde ve Ayeti Kerimelerinde olup, bu sırları da Salih kullarına ihsan eder. Nitekim Allah c.c. Kuran-ı Kerimde mümin Suresinin 60. Ayeti Kerime sinde şöyle buyurur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Udûnî istecib leküm. (Bana ibadet ve dua edin ki, karşılığını vereyim).

Read More

20 Kasım 2019 Çarşamba

Hayırlı ve Şer Amellerin Günleri

havas
Hayırlı ve Şer Amellerin Günleri

Eski bir Osmanlıca el yazması eserden iktibasdır. Amel günü menkut (Noktalanmış) gün olmamalıdır. Her Arabi ayın, 3. 5. 13. 16. 21 . 24. ve 25. günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut olan günlerde yapma! Bazıları zabtını şu beyit ile belirtmiştir:

Muhibbüke year hevâke fehel Teûdü leyâlî bi dıddil emel Femâ kâne menkûtan bedâ nahsühü Ve mâ kâne hemlen fesa'dü hasel. (Seni seven senin sevgini gözetler Arzunun zıddına geceler dönermi Menkut olanın kötülüğü görülür İyi olandada mutluluk belirir). Hayırlı ameller Kamerin nurunun ziyade olduğu günlerde, şer ameller ise Kamerin muhaka olduğu (Her Arabi ayın son üç gecesi) günlerde yapılır.
Read More