Havas etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Havas etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

24 Kasım 2019 Pazar

Pazar Güneş Yıldız Saati

gizli bilimler
Pazar Güneş (Şems) Yıldız Saati

Pazar gününün ilk saati: Güneş kevkebinin (şems) özel günü ve saatlarının canlılardaki etkisi Pazar gününün ilk saati Güneş saatidir. Bu kevkeb (Yıldız) 4 cü felek katından çıkarak gök burçlarının her birinde bir ay süre ile oturur. Feleklerede bir sene süre içinde uğrayarak geçer. Bu kevkebe, Büyüklük, güç, kahır, uzun olmak veya kimseye boyun eğmemek, Hayret, ar, gayret, ve haya gibi sıfatlar isnad tensip edilir. Güneş yıldızı (kevkebi) nin burçlarına gelince: Aslan Burcu'dur. Madeni intisabi ise Altın madenidir. Giyeceklerden ise, sarı ipekli olanlarıdır.

Melaikelerden (Rukyail) e İlahi güzel adlardan (Esmaül Hüsna) lardan (Ya Hay) ve (Ya Kayyum) a intisabı vardır. Sayısı ise 174 dür. Bu sayıya intisab eder. Bu saat çok iyi bir saattır. Arzulamış olduğun işlerden her hangi bir işi yapmak istersen, Allah'tan ve bu saatin Melaikesinden Onları tesbih ederek yardım istemelisin. İşe başlamaya gitmeden önce bu saatın melaikesinin adını okumalısın.

Read More

21 Kasım 2019 Perşembe

Parayı Çekmek İçin

havas
Parayı Çekmek İçin Havas Duası

Her türlü ihtiyaçlar rızık para ve zenginliği çekmek için uygulama

Sabah ve akşam uygulama süresi 7 gündür. bittikten sonra yeterli miktarda fakire sadaka verin.
Rızık Ayetleri

Bismillahirrahmanirrahim


Read More

Düşmanının Dilini Bağlama

Düşmanının Dilini Bağlamak için Havas

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

اللهم انى اسألك بسمك يا عاصم يا قائم يا دائم
يا راحم يا حاكم يا عالم يا قاسم
يا قابض يا باسط سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار

Bismillâhi'r Rahmâni'r Râhîm

Allahümme inni es’elüke bismike ya Asım, ya Kâim,
ya Dâîm, ya Râhîm, ya Hâkîm, ya Alîm, ya Kâsım,
ya Kabıd, ya Bâsit. Subhâneke yâ ilâhe illâ ente
el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nâr.
Read More

Amenerrasulü Havası

havas
Amenerrasulü Havası ve Okunuşu

Amenerrasülü; Bakara suresinin son 2 ayeti olup, Efendimiz(sallallahü aleyhi ve sellem)'e Allah'ü Teâlâ tarafından bizzat okunmuş ve Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)'e miraç hediyesi olarak namaz ile beraber bu mübarek ve mukaddes ayetler verilmiş ve Efendimiz (sallallahü aleyhive sellem) de bizlere hediye olarak getirmiştir.

Amenerrasülü karşısında hiçbir olumsuzluk duramaz. Efendimiz(sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: "

Bakara Sûresi’nin son iki ayetini geceleyin kim okursa o iki ayet ona kâfi gelir.

Yatsı namazından sonra Amenerrasülü okunan eve Şeytanlar giremez.

Okuyan kimseye sevaplar yazılır. Eğer ölür ise şehit olarak ölür."

Amenerrasülünün Havası * Bütün olumsuzluklara karşı bir gecede 313 defa okumak büyükler tarafından uygun görülmüştür.

Safran mürekkebiyle yazılır ve taşınır ise antibiyotik görevi görür. (Ne eksiklik var ise o eksikliği giderir)

* Yazılır ve suya atılır. Bu sudan da içilirse maddi manevi hastalıklar kalkar.

* Nurundan, feyzinden ve bereketinden faydalanmak için Yatsı namazından sonra 313 defa okunur.
Bu okumanın 1-3-7 gün yapılmasını tavsiye ederiz. * Okunurken sessiz bir şekilde okunmalıdır.

* Bu ayetleri Allah'ü Teala Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem)'e bizzat okumuştur.Ayrıca bu ayetlerde ayrı bir sır vardır ve sadece ehli olan anlar.

Amenerrasülü OKUNUŞU: Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta'na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va'fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.


MEALİ: O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü'minler de (onlardan) her biri ALLAH'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. "Onun (ALLAH'ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır" dediler. ALLAH hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. "Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et."
Read More

Havas İlminin Şartları ve Yapılışı

havas
Havas İlminin Şartları ve Yapılışı Nelerdir?

İlk olarak şunu kesinlikle belirtelim ki;

Allah Teala'nın sırlarından önemli bir kısmı; harflerinde, isimlerinde ve Ayeti Kerimelerinde olup, bu sırları da Salih kullarına ihsan eder. Nitekim Allah c.c. Kuran-ı Kerimde mümin Suresinin 60. Ayeti Kerime sinde şöyle buyurur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Udûnî istecib leküm. (Bana ibadet ve dua edin ki, karşılığını vereyim).

Read More

20 Kasım 2019 Çarşamba

Hayırlı ve Şer Amellerin Günleri

havas
Hayırlı ve Şer Amellerin Günleri

Eski bir Osmanlıca el yazması eserden iktibasdır. Amel günü menkut (Noktalanmış) gün olmamalıdır. Her Arabi ayın, 3. 5. 13. 16. 21 . 24. ve 25. günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut olan günlerde yapma! Bazıları zabtını şu beyit ile belirtmiştir:

Muhibbüke year hevâke fehel Teûdü leyâlî bi dıddil emel Femâ kâne menkûtan bedâ nahsühü Ve mâ kâne hemlen fesa'dü hasel. (Seni seven senin sevgini gözetler Arzunun zıddına geceler dönermi Menkut olanın kötülüğü görülür İyi olandada mutluluk belirir). Hayırlı ameller Kamerin nurunun ziyade olduğu günlerde, şer ameller ise Kamerin muhaka olduğu (Her Arabi ayın son üç gecesi) günlerde yapılır.
Read More

Surelerin Ebced Değeri

havas
Surelerin Ebced Değeri

Havas uygulamalarında surelerin bu usulle kullanım şekli günümüzde pek bilinmez oysa bu usul çok fayda ve hikmetler saklar içinde bu ehline malumdur.

Evet Esmaların kişilere baktığı gibi kuran sureleri de bakar kişi kendi esmasını bulmak için uyguladığı, kendisine tavsiye edilen usullerden biri olan isminin ebced değerine bakarak çıkan sonuca denk veya yakın esma hangisiyse o esma onun feyz aldığı bağlı olduğu isim anlaşılıyorsa aynı usulle kendi suresini de bulur.

Hem kendi suresinin içeriğinde ki mesajlarla hayatına yön verir hem de hacetlerinde o sureyi kullanırsa maksadı inşallah çabuklaşır. Esmalarda olduğu gibi burada verilen değerler uğraşılması okunması en alt değer ve rakamlardır. Esmaların sırlarına vakıf olmak için nasıl ki esmanın normal değerini en az iki ile çarparak meşgul oluyorsak ve bu usulle biz esmanın tam faydasına kavuşuyorsak surelerde aynıdır. Gaflet olunmasın. 

Mushaflarımızda geçtiği şekilde kuran surelerinin isimlerinin değerleri aşağıdadır bu verilen rakamlara elif lam takısı ve şeddeler dahil değildir dahil olanları karşılarında belirttik. Ayrıca isimlerin sonlarında gelen kapalı te ebced de bilindiği üzere he makamında hesaplanır bizde verdiğimiz rakamlarda buna dikkat ettik.Hurufu mukatta ile başlayan sureleri de okunuşuna göre değil yazılışına göre hesapladık. 1. El-Fatiha: 494: değeri bu olsa da Her insana bakan tarafı vardır Ümmül kitap (Kitabın Anası ) olması hasebiyle. 2.El- Bekara:307 3. Âl-i İmran:391 4. El-Nisa:112 5. El-Maide:51 6. El-En’âm:162 7. A’raf:352 8. Enfal:162 9. Tevbe:413 10. Yunus:126 11. Hud:15 12. Yusuf:156 13. Ra’d:274 14. İbrahim:258 15. Hicr:211 16. Nahl:88 17. İsra:263 18. Kehf:105 19. Meryem:290 20. Taha:14 21. Enbiya:65 22. Hac:11 23. Mü’minun:193 24. Nur:256 25. Furkan:431 26. Şuara:572 27. Neml:120 28. Kasas:280 29. Ankebut:548 30. Rum:246 31. Lokman:221 32. Secde:72 33. Ahzab:712 34. Sebe:63 35. Fatır:290 36. Yasin:70 Bu surenin de her insana bakan tarafı vardır. 37. Saffat:652=Fe iki kere 38. Sad:90 39. Zümer:247 40. Mü’min:137 41. Fussilet:690=Sad iki kere 42. Şura:516 sondaki Ya dahil 43. Zuhruf:893 44. Duhan:655 45. Casiye:519 46. Ahkaf:190 47. Muhammed:132 =Mim iki kere 48. Fetih:488 49. Hucurat:612 50. Kaf:100 51. Zâriyat:1312 52. Tur:215 53. Necm:93 54. Kamer:340 55. Rahman:298 56. Vakıa:182 57. Hadid:26 58. Mücadele:83 59. Haşr:508 60. Mümtehine:543 61. Saf:250 =Fe iki kere 62. Cum’a:118 63. Münafikun:327 64. Teğabün:1453 65. Talak:140 66. Tahrim:658 67. Mülk:90 68. Kalem:170 69. Hakka:214= Gaf iki kere 70. Mearic:314 71. Nuh:64 72. Cin:103=Nun iki kere 73. Müzzemmil:124= Ze ve Mim iki kere 74. Müddessir:1248=Dal ve Se iki kere 75. Kıyamet:155 76. İnsan :162 77. Mürselat:731 78. Nebe:54 79. Naziat:529 80. Abese:132 81. Tekvir:636 82. İnfitar:341 83. Mutaffifin:349 Fe şedde dahil 84. İnşikak:552 85. Büruc:211 86. Tarık:310 87. A’la:111 Ya dahil 88. Ğaşiye:1316 89. Fecr:283 90. Beled:36 91. Şems:400 92. Leyl:70 93. Duha:818 Ya dahil 94. İnşirah:559 95. Tin:460 96. Alak:200 97. Kadir:304 98. Beyyine:77 99. Zilzâl :75 100. Adiyat:486 101. Kari’a:376 102. Tekasür:1121 103. Asr:360 104. Hümeze:57 105. Fil:120 106. Kureyş:610 107. Ma’un:167 108. Kevser:726 109. Kâfirun:357 110. Nasr:340 111. Tebbet:804 Be iki kere 112. İhlas:722 113. Felak:210 114. Nas:111.
Read More

Yedi Ayetler ve Sırları

havas
Yedi Ayetler ve Sırları

Bismillahirrahmanirrahiym* Kul len yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil

mü’minun*Bismillahirrahmanirrahiym* Ve in yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu* Ve in yüridke bi hayrin fe la radde li fadlihi yüsiybü bihi men yeşaü min ıbadihi ve hüvel ğafurur rahiym*Bismillahirrahmanirrahiym* Ve ma min dabbetin fil erdı illa alellahi rizkuha ve ya’lemü müstekarraha* Ve müstevdeaha küllün fi kitabin mübin* Bismillahirrahmanirrahiym* İnni tevekkeltü alellahi rabbi ve rabbiküm* Ma min dabbetin illa hüve ahızün bi nasıyetiha*İnne rabbi ala sıratın mustekıym*

Bismillahirrahmanirrahiym* Ve ke eyyin min dabbetin la tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semiy’ul alim* Bismillahirrahmanirrahiym* Ma yeftehıllahü lin nasi min rabbetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu min ba’dihi ve hüvel azizül hakiym* Bismillahirrahmanirrahiym* Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah* Kul efe raeytüm ma ted’une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrıhi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetihi kul hasbiyellahü aleyhi yetevekkelül mütevekkilun* Sırları: Ka’bül Ahbar (r.a.) buyuruyor ki: “Bu ayetleri okuduğun takdirde yer ve gök afetlerinden, belalardan, düşmanın şerrinden, sihirbazın sihrinden bu duanın bereketiyle emin olursun.”

Mecmeatü’l-Ahzab

Mecmeatü’l-Ahzab kıtabındn alınmıstır gunde 3 5 7 gıbı tek rakamlarda okuyabılırsınız
Read More