Kızılderili Mitolojisi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kızılderili Mitolojisi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

13 Şubat 2019 Çarşamba

Maya Uygarlığı

Mitoloji
Maya Mitolojisi ve Semboller

3.000 yıldan fazla bir süredir, Maya sembolleri uzun zamandır bir gizem ve merak kaynağı olmuştur. Mayalar,diğer Amerika halklarından (İnkalar ve Aztekler) düşünce,sanat,din bakımından çok üstündüler.15. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamışlardı. Maya, kendi yazı sistemini yaratan çok eski uygarlıklardan biriydi. Sembolleri veya hiyeroglifleri, bu Orta Amerika Yerlisi ulusuna özgüdür; diğer birçok medeniyet önceden var olan yazı sistemlerinden ödünç alınmıştır. Bir Amerikalı, John Lloyd Stephens ve bir İngiliz olan Frederick Catherwood, 1839'da ilk Maya sembollerini keşfetti.

1973 yılına kadar sembol anlamlarının keşfedilmesi mümkün değildi. Bu keşif, bu sembollerin bir kelimeyi göstermek için tek başına kullanılabileceğini ya da küçük harf sembollerinin bütün bir kelimeyi oluşturmak için birlikte kullanılabileceğini anlamayı sağlar.  Maya kültürü hakkında ne kadar bilgin, arkeolog ve bilim insanının keşfedildiğine bakılmaksızın , hala bilinmeyen birçok şeyin olduğunu unutmayın. Maya yolları büyük ölçüde gizemlidir. 3000 yıldan fazla bir süre sonra, bu eski insanların anlamlarını bir araya getirmeye ve anlamaya çalışabiliriz.
Read More

28 Şubat 2018 Çarşamba

Kızılderili Mitolojisi

Kızılderili Mitolojisi Nedir?

Kızılderili Mitolojisi

Kristof Kolomb, Hindistan’a varmak üzere çıktığı deniz yolculuğunda Amerika’ya ayak basınca burasını Hindistan sanmış, yerli halka “Hintliler” adını vermişti. Bu yüzden, Hindistan’la ilgileri olmadığı halde, Kızılderililere bugünkü Amerikalılar da “Indian” (Hintli) derler. Amerika Yerlileri’nin kültürü, doğayla insanlar ara­sında kurulan ruhsal bir denge prensibine dayanır ve özü itibarıyla toprakla iç içe geçmiş durumdadır.
Hayvanlar bu mitolojinin içinde büyük bir rol oynar: Yaşayan her şeyin, dünyanın toplu ruhuna dahil olmakla birlikte, bi­reysel bir ruhu olduğuna da inanılır. Yerliler toprağın bü­tün yaratıkların ortak malı olduğunu düşünür ve avcılar yemek için öldürdükleri hayvanların ruhlarına şükranla­rını sunarlar. Avrupalı kaşifler Amerika’ya 1492 yılında ayak bas­tıktan sonra, çeşitli hastalıkları ve sömürgeciliği de be­raberlerinde getirmiş, bu da yaşam koşullarını olumsuzlaştırmıştır. Amerika Yerlileri ilerleyen yüzyıllarda, günümüzde hâlâ yaşanan kültürel bir çatışmanın içine girmiştir.
Ruhlar ve Ayinler:

Amerika Yerlileri’nin yaratılış mitleri, Kuzey Amerika’da yaşamış kabilelerin sayısı kadar çeşitlidir. Avrupalılar 1492’de geldiğinde, bugünün ABD’sinde, 500’den fazla sayıda farklı kabile halinde on milyon, hatta belki daha fazla kişi yaşıyordu. Bu sayılar doğrultusunda, düşünce sistemlerinin kıta boyunca ne kadar çeşitlilik gösterebi­leceğini tahmin etmek zor değildir.


Read More