Gizli İlim ve İnsan: Mitoloji

17 Mart 2019 Pazar

Dryadlar

Dryadlar Yunan mitolojisinde ormanlarda yaşayan ağaç perilerine verilen isim olup Yunanca " meşe ağacı " kelimesiyle ilişkili...

Diomedes'in Kısrakları

Diomedes'in Kısrakları Yunan mitolojisi 'nde, Diomedes'in kısrakları diye adlandırılan 4 adet at, kontrol edilmesi mümkün o...

Girit Boğası

Girit Boğası Mitolojide Girit Boğası: Yunan Mitolojisinde 2 hikaye içerisinde yer almakta, bunlardan birinde Avrupa'yı Girit Adası&...

Nemea Aslanı

Nemea Aslanı Mitolojide Nemea Aslanı: Argolis Bölgesinde Nema adındaki vadide yaşayan ve etrafa dehşet saçan bir aslanın adıdır. Bu asl...

Gorgonlar

Gorgonlar Gorgonlar, Yunan mitolojisinde keskin dişli, saç yerine başlarında canlı yılanlar olan, dişi canavarlardır. Efsaneye göre gö...

Stymphalian Kuşları

Stymphalian Kuşları Mitolojide Stymphalian Kuşları: Savaş Tanrısı Ares'in evcil hayvanları olarak anlatılan Stymhalian Kuşları, ins...

Hesperidler - Hesperidlerin Bahçesi

Hesperidler - Hesperidlerin Bahçesi Hesperidler, güneşin battığı yerin perileri, Yunan mitolojisinde nemfler yani periler. Gecenin yani...

Kyreneia Geyiği (Kyrenitis)

Kyreneia Geyiği (Kyrenitis) Kyreneia Geyiği (Kyrenitis) adlı büyük geyik, Ay ve Avcılık Tanriçası Artemis'in kutsal hayvanıdır. Alt...

Geryoneus (Geryones, Geryon)

Geryoneus (Geryones, Geryon) Chrysaor ve Callirhoe'nun oğlu, ve Batı Akdeniz'de Erytheia adasında hüküm sürmekte olan korkunç b...

Tartarus (Tartaros)

Tartarus (Tartaros) Tartarus (Tartaros), Yunan mitolojisi'nde, hem bir tanrı hem de yeraltında bir yer adıdır. Ünlü şair Hesiodos&#...

Themis

Themis - Yunan Tanrıları Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia'nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçasıdır. İlahi adaletin tecessümüdür...

Agamemnon

Agamemnon Agamemnon, Yunan mitolojisinde Miken Kralı, Sparta Kralı Menelaos’un büyük kardeşi, orduları Truva (Troya) savaşına götüren ...

Atlas - Titanlar

Atlas - Titanlar Atlas, Yunan mitolojisinde Iapetos ile Klymene'nin 13 çocuğundan en güçlü olanıdır. Olympos’a saldırdığı için Zeus...

Prometheus

Prometheus Prometheus, Hesiodos'a göre İapetos'la ve Klymene'nin oğlu ve Atlas, Menoitios ve Epimetheus'un kardeşidir. B...

Anteros

Anteros Kimdir?  Mitolojide Anteros: Aşk tanrısı Eros'un karşıtı olan tanrısal varlık. Ares ile Afrodit'in çocuğudur. Seveni bah...

Poseidon

Poseidon Poseidon, Yunan mitolojisi'nde denizler, depremler ve atlar tanrısı. Kronus ile Rheia'nın oğlu. Zeus ve Hades'in k...

Pelops - Pelops Tahtı

Pelops - Pelops Tahtı Pelops, "Frigyalı", hatta "Frigya Kralı" olarak anılan, Frigya ülkesinin en batı ucunda, İzmi...

Atlantisin Bilimsel Kanıtları

Atlantisin Bilimsel Kanıtları 11,000 sene önce büyük bir uygarlık var mıydı? Bu uygarlık hemen hemen hiç iz bırakmadan yok oldu mu? Böy...

Mu Uygarlığı Ve Naacaller

Mu Uygarlığı Ve Naacaller Batık Mu kıtası ve Mu uygarlığı hakkındaki bilgilerin çok büyük bir bölümü, 19. yüzyılda yaşamış olan İngiliz...

Lelegler

Lelegler Antik çağlarda Ege'de "Karia" olarak adlandırılan bölge, Bodrum Yarımadası dahil, kabaca günümüzdeki Muğla ilin...