Gizli İlim ve İnsan: Mitoloji

5 Mayıs 2019 Pazar

İskandinav Mitolojisi ve Giyim

İskandinav - Viking Mitolojisi ve Giyim Genelde Viking giyim ve takılarında sayısız pop kültürlerinin etkisi altında kalmıştır. Fakat g...

17 Mart 2019 Pazar

Pegasus

Kanatlı At - Pegasus Yunan mitolojisindeki en önemli efsanevi yaratıklardan biri olan Pegasus, kanatlı at Poseidon ve Gorgon Medusa ...

Sfenks

Sfenks Sfenks, Yunan ve Mısır mitlerinde bahsedilen efsanevi bir yaratıktır. Efsaneye göre, Yunan sfenksinin bir aslan vücudu, bir kadı...

Al Karısı Nedir?

Al Karısı Nedir? Alkarısı, lohusa dönemindeki kadınlara ve atlara musallat olduğuna inanılan yaratıktır. Efsanenin temeli Şamanizm '...

Çay Ninesi Nedir?

Çay Ninesi Nedir? Su merasimi ile bağlantısı olan olan mitolojik bir varlık. Yaşlı kadın kılığında, çayda (ırmakta) yaşadığına inanılı...

Çarşamba Karısı Nedir?

Çarşamba Karısı Nedir? Türkçe'de 'saçı başı karmakarışık, üstü başı özensiz kadın' anlamında kullanılır, zaman zaman Al kar...