Mitolojik Yaratıklar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Mitolojik Yaratıklar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

2 Temmuz 2019 Salı

Mitolojik Yaratık Acep

mitoloji
Mitolojik Yaratık Acephali

Acephali, Libya'da yaşadığına inanılan insan benzeri yaratıklardı. Acephali yüzlerini sandıklarında geçirdi çünkü başları tanrılar tarafından bir isyan sonucu çıkarıldı.

Bazıları çıkarılan kafalarını bulabildi ve onları kollarının altına taşıdı. Acephali kelimesi kelimenin tam anlamıyla “kafasız” anlamına gelir. Mitolojik yaratıklar konusudur.
Read More

17 Mart 2019 Pazar

Pegasus

yaratıklar

Kanatlı At - Pegasus

Yunan mitolojisindeki en önemli efsanevi yaratıklardan biri olan Pegasus, kanatlı at Poseidon ve Gorgon Medusa'nın yavrularıydı.

Aynı zamanda kardeşi Chrysaor ile eş zamanlı olarak, Perseus annesini öldürdüğünde Pegasus doğdu. Bazı hesaplar bu iki yaratığın Medusa'nın boynundan çıkan kandan doğduğunu, bazıları ise Medusa'nın kanı üzerine düştüğü zaman Dünya'dan doğduğunu öne sürüyor.Hikayenin üçüncü bir versiyonu, Poseidon'un doğumlarında bir rol oynadığını ima eden deniz köpüğü, ağrı ve Medusa kanının karışımından doğduklarını gösteriyor.

Pegasus'u içeren en belirgin efsane, Yunan kahramanı Bellerophon ve Chimera arasındaki kavga ile ilgilidir. Polyeidos'un önerisi üzerine Bellerophon, Athena Tapınağı'nda uyandı ve yakındaki bir bahardan Pegasus içme suyunu buldu.

Kahraman tarafından yetiştirilen Pegasus, Chimera'yı mağlup ettiği zaman Bellerophon'a çok yardımcı oldu.
Read More

Sfenks

yaratıklar
Sfenks

Sfenks, Yunan ve Mısır mitlerinde bahsedilen efsanevi bir yaratıktır. Efsaneye göre, Yunan sfenksinin bir aslan vücudu, bir kadının kafası ve bir kartalın göğsü ve kanatları (ve bazı hesaplarda bir yılanın kuyruğu) vardı. Öte yandan Mısır sfenksinin erkek olduğu gösterildi. Bu iki efsanevi canavar arasındaki bir başka fark ise, Yunan sfenksinin acımasız ve hain bir yaratıkken Mısırlı mevkidaşı Mısır mitolojisinde yardımsever bir şahsiyettir. Her iki canlı da tapınaklar gibi önemli yerlerin koruyucusu olarak kabul edildi ve bu yerlerin girişlerinde gösterildi.

Bir tür olarak sfenksler birçok eski sanat eserinde tasvir edilirken, Yunan mitolojisinde en önemli olanı, tanrılar tarafından işlenen bir suçlu için ceza olarak gönderilen Yunanistan'daki Thebes kentine atık gönderendir. Hikayeye göre, Thebes Kralı Creon (Kreon) krallığın tahtını Sfenks'i öldürebilecek kişiye vaat etti. Efsanenin ilk versiyonunda, Sfenks Thebes'in kapısında nöbet tuttu ve şehre girmek isteyen yolcular için bilmeceler istedi. Bilmecelerine doğru cevap veremezlerse öldürdü ve onları yedi.

Efsanenin ikinci versiyonunda, bir süredir şehri tahrip eden Sfenks, birileri bilmecelerini doğru şekilde cevaplamadıkça, Thebes'i terk etmeyi reddetti.
Read More

Al Karısı Nedir?

yaratıklar
Al Karısı Nedir?

Alkarısı, lohusa dönemindeki kadınlara ve atlara musallat olduğuna inanılan yaratıktır. Efsanenin temeli Şamanizm'e kadar uzanır. İnanışa göre lohusaların ve yeni doğmuş çocukların ciğerleriyle beslenir. Alkarısınden korunmak için çeşitli çarelerin olduğuna inanılır. Lohusa kadını yalnız bırakmamak, ışıkları sürekli yakmak, başucuna Kuran koymak, yüzünü kırmızı örtüyle örtmek bunlardan bazılarıdır. Aynı zamanda Lilith'e karşılık gelmektedir.

Lilith'in Adem'in ilk karısı olduğuna ve onunla aynı anda yaratıldığı için Adem'e tabi olmayı reddettiğine ve bu yüzden lanetlendiğine inanılır. Alkarısı; Abası, Orta ve Batı Türklerinde Albastı, Osmanlı metinlerinde Albız, Uranha-Tuba
Read More

Çay Ninesi Nedir?

yaratıklar
Çay Ninesi Nedir?

Su merasimi ile bağlantısı olan olan mitolojik bir varlık. Yaşlı kadın kılığında, çayda (ırmakta) yaşadığına inanılır. Çay Ninesi, köprüden geçerken suya çok bakılırsa kızar ve insanın başını döndürür. Başı dönen insanın gözleri kararır ve çaya düşer.

Read More

Çarşamba Karısı Nedir?

yaratıklar
Çarşamba Karısı Nedir?

Türkçe'de 'saçı başı karmakarışık, üstü başı özensiz kadın' anlamında kullanılır, zaman zaman Al karısı'na tekabül eder. Çarşamba gecesi işe başlanırsa, kızan ve o eve kötülük yapan kötücül çirkin bir kadın olarak tanımlanan Çarşamba Karısı, gelip genelde evin çocuğunu her kesin gözü önünde alıp götürür. (Kaçırmak'ta, kaçırılan canlı ya da cansız nesnenin sahibinden korkma duygusu ile 'Aman bu çocuğun sahipleri gelmeden kendisini alıp kaçırayım' şeklinde tanımlanabilecek bir telaş gizlidir.

Oysa Çarşamba Karısı hortlak veya hayalettir ki hortlak ve hayaletlerin de ne çocuğun anne babası, ne de bir başkasından herhangi bir korkusu bulunabilir ve bu nedenle de bahsini geçirdiğim Çarşamba Karısı'nın çocukları kaçırması değil, onları herkesin gözü önünde alıp gitmesi söz konusu edilmelidir) Yine Anadolu inançlarında haftanın belirli bir günü, yarım kalan işlerin olduğu evlere gelerek işleri karıştıran, insanlara kötülük yapan dişi varlık olarak tanımlanır. Mitolojik bir yaratıktan ziyade hortlak, hayalet, -genel anlamda- cin, peri, öcü, dunganga türünde bir memorat unsurudur.
Read More

Basilisk Nedir?

yaratıklar
Basilisk Nedir?

Basilisk, Avrupa hikâyelerinde adı geçen efsanevi bir canavardır. Binlerce yıl yaşayabilen bir ejderhadır. Sadece zehirli dişleriyle öldürür. Bakışlarıyla da öldürebilmesi efsanedir. Basilisk kelimesinin aslı Yunanca kral demek olan basiliskos dur. Latincesi Basiliscus'tur. Naturalis Historia of Pliny the Elder'e göre basilisk oldukça zehirli küçük bir yılandır ve dişleri kadar bakışları da öldürücüdür. Basilisk genellikle bir yılan bazen de başı horoz, kuyruğu yılan şeklinde tarif edilir. Yunanca adı " kral" anlamına geldiği için basiliske yılanların kralı denir. Ağzından ateş çıktığı ve sadece tıslamasıyla da öldürebildiği söylenir. Akrep gibi kuru iklimleri tercih eder. Isırığı kurbabını hidrofobik hale getirir. Yanlızca tilki ve o zamanlar öldürücü bir zehir salgılayan gelincik tarafından öldürülebilir. Başka bir kaynağa göre de horoz ötüşü basilisk için ölümcüldür. Horoz ötüşü duyduğunda birkaç saniye içerisinde ölür.Bir basilisk "karakurbağasının altında kırılan horoz yumurtasından" doğar. Gerçekte şekil değiştiren bir ejderhadır ve başka ejderhaların sekillerine girer.Ve yarı kuş yarı ejderha Kokatris(cocatrice) ile karıştırılır.Harry Potter serisinin ikinci kitabı olan Sırlar Odasında varlığı geçmiştir.Basilisk'e birçok kişi dolaylı yoldan baktığı için taşlaşmıştır.
Read More