Parapsikoloji etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Parapsikoloji etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

5 Mayıs 2019 Pazar

Durugörü Nedir?


Parapsikoloji
Durugörü Nedir?

Parapsikoloji konularından bir bölüm olan durugörü;gözler kapalıyken istenen bir imajın göz önünde canlandırılması yeteneğidir. Beş duyunun dışında, eşyaları, olayları ve düşünceleri algılama ve görmedir. Ruhsal görü adı da verilen bu yetenek, Duyular Dışı Algılamalar içinde üzerinde en fazla araştırma yapılan yeteneklerimizden biridir. Beş duyu organlarımızdan biri olan gözler, bu algılamada fonksiyon görmezler. İki kaşın arasında; gözler genellikle kapalıyken ya da her hangi bir objeye konsantre edildiği bir sırada adeta televizyon ekranında bir film seyredercesine, birtakım şekillerin görülmesidir.

Bu yeteneği gelişmiş kişilere durugörü medyumu adı verilir. Durugörü kişide objektif veya sübjektif vizyonlar ya da imaj duyumları tarzında belirebilir. Durugörü fenomenine, hipnoz, doğal uyku, uyku-uyanıklık arası, izolman, vecd, trans gibi Parapsikoloji alanında “değişik şuur halleri” adı altında incelenen degajman hallerinde daha sık rastlanır. Durugörü fenomen ve yetenekleri metapsişikçiler ve parapsikologlarca çeşitli sınıflara ayrılarak incelenir. Metapsişikçiler durugörü yeteneklerini başlıca şu sınıflara ayırırlar:

Gizligörü (lüsidite):
Gözler kapalıyken çevreyi görebilme.

Kritoskopi. Saydam olmayan cisimlerin ardını görebilme

Parapsikoloji 1

Alteroskopi (alloskopi): Kişinin başkalarının bedenlerindeki iç organları, bunların işleyişlerini, auraları görebilmesi ve bu sayede bedensel rahatsızlıkları saptayabilmesi. Bu yetenek kişinin kendi bedeni için söz konusu olduğunda yeteneğe otoskopi adı verilir.

Teleoptik: Kişinin beş duyusuyla algılayamayacağı uzaklıktaki ya da kapalı bir ortamdaki olay, nesne ve canlıları algılayabilmesi. Bu yeteneğin bir çeşidine coğrafi ya da gezici durugörü (remote viewing) adı verilir. Gezici durugörü medyumları içinde en ünlüsü olan ABD’li Ingo Swann’ın bu yeteneğini kullanabilmesi için kendisine yerkürenin herhangi bir yerinin enlem ve boylam koordinatlarının kendisine verilmesi yeterliydi. ABD’nin soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği’ne karşı Swann’ın bu paranormal yeteneğinden yararlanmış olduğu ileri sürülür.
Read More

23 Nisan 2019 Salı

Parapsikoloji Nedir?

Parapsikoloji


Parapsikoloji Nedir?

Farklı psikoloji alanındaki en tartışmalı ve eleştirilen dallardan biri olan parapsikoloji, doğanın fiziksel yasalarını aşmış gibi görünen etkileşimler çalışmasını içerir. Parapsikoloji Derneği'ne göre parapsikoloji, “katı öznel / nesnel ikiliğin kesin bir şekilde düşünüldüğü kadar kesin olamayacağını öne süren, insan deneyimiyle ilgili olağandışı olayların bilimsel ve bilimsel çalışması” olarak tanımlanmaktadır. Alanın çoğu zaman gülünç olduğu gerçeğine rağmen, birçok kişi, ana akım bilimsel düşüncede normal kabul edilen şeylerin üstündeki ve ötesindeki şeyleri tanımlamak için parapsikoloji ile ilgilenmektedir. Geleneksel alan dışındaki fenomenlerin bilimsel çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, aşağıdaki parapsikolojinin büyüleyici alanına genel bir bakış bulacaksınız.

İlk olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında devam eden paranormal ve maneviyat hareketlerinden dolayı bilimsel bir ilgi alanı olarak ortaya çıkan parapsikoloji aslında psişik araştırma olarak adlandırıldı. Ünlü psikolog William James'in desteğinden dolayı ilk Amerikan Psikolojik Araştırmalar Derneği (ASPR) 1885'te Boston'da açıldı. 1911'e gelindiğinde, duyu dışı algı ve psikkinez üzerine yapılan ilk akademik çalışmalar Stanford Üniversitesi laboratuvarlarında yapıldı. Sonunda, JB Rhine, 20. yüzyılın ortalarında “parapsikoloji” terimini kullandı ve dünyadaki kelimeyi popülerleştirdi. Yüzyılın dönüşü parapsikolojik araştırmalarda önemli bir düşüş görmüşken,

Yaygın inanışın aksine parapsikoloji alanı, gizemli olayların tuhaf sorularını ve astroloji, büyücülük, simya, vampirler, uzaylılar, putperestlik veya Bigfoot arayışı gibi saçak konuların çözülmesiyle ilgilenmez. Bazı parapsikologlar, çalışmalarını perili ve politikacılar düşüncesiyle ilişkilendirebilseler de, alandaki bilim insanlarının büyük çoğunluğu araştırmalarını, normal aralığın dışındaki insan yeteneklerini değerlendirmek için daha geniş bir bilinç çalışması ve zihni üzerine odaklamaktadır. Parapsikologlar genellikle, varlıklarını kanıtlamak için ampirik tabanlı araştırma bulgularını bulmak için hiçbir zaman bilimsel olarak desteklenmeyen çok sayıda insani yetenekleri test etmekle ilgilenmektedir.

Parapsikoloji alanı, telepati, basiret, ön tanıma, psikokinite ve hayatta kalma çalışmaları olan beş önemli öneme sahip alana bölünebilir. Telepati, iki insan arasındaki normal konuşma duygusundan başka bir yolla akla gelen iletişim olarak tanımlanır. Ayrılma, mekan veya zamandan görünümden gizlenen nesnelerin, olayların, özelliklerin veya insanların bilgisidir. Yaygın olarak da adlandırılan premonition, önceden tanınma, bugüne dek henüz gerçekleşmemiş olan bir olayın bilgisidir. Psikokez, zihinle nesnelerin hareket etme yeteneği de dahil olmak üzere, belli bir mesafedeki madde ile etkileşimidir. Son olarak, hayatta kalma çalışmaları reenkarnasyon, ölüme yakın deneyimler ve görünümler için fiziksel formda hayatta kalan bilinçle ilgilidir.

Bu fenomen üzerinde araştırma yapan bir kariyer yapmak isteyenler için, ABD'de parapsikoloji alanında derece seçeneği sunan hiçbir onaylanmış kurum yoktur. Ancak, aday parapsikologların doktora yapmak için teşvik edilmeleri Psikolojide ve tanınan Ren Mesleki Eğitim Merkezi tarafından sunulan özel kurslar ile öğrenmeyi desteklemek . Sonuç olarak, parapsikolojinin öznel anormal deneyimlerini incelemek için gereken araştırma metodolojileri hakkında sağlam bir anlayışa sahip olacaksınız.
Read More

10 Nisan 2019 Çarşamba

Astral Seyahat

Gizli Bilim
Astral Yolculuk Nedir? Astral Seyahat Yapmak Tehlikeli midir ?

Astral bedenin fiziksel bedeni terk ettiği " beden dışı bir deneyimdir.'' Astral projeksiyon (veya astral seyahat) vücut dışı tecrübenin ruhsal bir yorumudur. Astral Projeksiyon çok yaygın bir olaydır. Dünya nüfusunun yüzde beş ila onu, en az bir kere, beden dışı bir bilinç deneyimine sahipti.

Başına geldiğini nasıl bilebilirsin. Astral Seyahat veya Projeksiyon, 'beden dışı tecrübeyi' tanımlamak için kullanılan terimlerdir. Astral Düzlem'in ve Astral bedeninin varlığı, Fenike,

Read More