Sevgi ve Muhabbet Duaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sevgi ve Muhabbet Duaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19 Temmuz 2022 Salı

Toprağa Okunan Aşk Duası


Toprağa Okunan Aşk Duası

Bir avuç toprak üzerine aşağıda gelen ayetleri 71 defa okur ve sevdiğin kişinin yoluna sepersen son derece büyük bir sevgi ve aşk ile sana bağlanmış olur. Ayetler şunlardır; Ve le katfettenna süleymane ve el kayna ala kürsiyyihi ceseden*Hel eta alel’insani hiynün mined dehri lem yekün şey’en mezkura.İnna halaknel’insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece’alnahu semiy’an basiyra.
Read More

23 Kasım 2019 Cumartesi

Aşk Duası

Aşık Etmek için Özel Dua

Sevdiği tarafından terk edilen birisi gerçekten de aşk duası okuyarak sevdiğini kendine geri getirebilir. Aşk dualarının gücü oldukça fazladır. Hemen hemen tüm kızlar ideal bir eş bulup onunla evlilik planları kurar. Fakat pek çoğu erkeklerin kadınlara oranla farklı hisleri olduğunu anlayamaz. Aşağıdaki duayı indirip muska halinde kendi yatak odanızda 21 gün boyunca saklayın.

21 gün içinde sevdiğiniz kişinin size geri döndüğünü göreceksiniz. Daha önce denenmiş aşk duası mutlaka sizin içinde fayda sağlayacaktır.


dua

Read More

8 Ekim 2019 Salı

Aile Geçimsizliği için Okunacak Dua

dua
Aile Geçimsizliği için Okunacak Dua

Aile probleminden kurtulma duası, birlik ve beraberlik duası, geçimsizlik duası

Dua’nın Sırrı: Ailesinde aşırı geçimsizlik ve problem ya­şanan kimseler için aşağıda gelen Ayeti Keri­meleri şeker ya da tatlı bir bir şey üzerine (muhabbete uygun bir saatte) yüz bir (101) ya da üç yüz on üç (313) defa okunur ve ge­çimsiz olan kimselere yedirilirse aralarındaki tartışmalar ve soğukluklar kalkar, yerini sev­gi, muhabbet ve ülfete bırakır.
Okunacak Ayetler şunlardır:

Va’tesumu bi hablillahi cemiav ve la teferraku, vezküru ni’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi fli’metihi ihvana ve küntüm ala şefahufratin minen nari fe enkazeküm minha kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihi lealleküm tehtedun

Velteküm minküm ümmtün yed’une

ilel hayri ve ye’mürune bil ma’rufi ve

yenhevne anil münker, ve ül’aike hümül müflihun*
Read More

Aralarında Küslük Olanlar için Dua

dua
Aralarında Küslük Olanlar için Okunacak Havas Dua

Muhabbet barıştırma için ipliğe okunacak havas dua
Barıştırma ve muhabbet için
Aralarında adavet dargınlık olan kimselerin iç çamaşırlarından 15 santim iplik alınır.

Verilen bu dua okunur vede bir düğüm atılır
Bu suretle 7 kere okunur vede düğüm atılır
Bu iplikler dargın olan kişilerden birinin üzerinde bulundurulursa

Aralarındaki dargınlık gider vede muhabbet ve sevgi hasıl olur
O iplikler buluduğu sürece hiçbir dargınlık olmaz
Oldukça tesirli bir yöntemdir gaflet olunmaya
Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim
Va'tesımu bi hablillahi cemiav ve la teferraku, vezkuru ni'metellahi aleykum iz kuntum
a'daen fe ellefe beyne kulubikum fe asbahtum bi ni'metihi ihvana, ve kuntum ala
şefahufratim minen nari fe enkazekum minha, kezalike yubeyyinullahu le kum ayatihi
leallekum tehtedûn.
Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekeriv ve unsa ve cealnakum şuubev ve
kabaile li tearafu, inne ekramekum indellahi etkakum, innellahe alimun habîr.
Allahümme elif beyne filan bin filan kema ellefte beyne ademe ve
Havva ve kema ellefte beyne musa ve Harun ve kema ellefte beyne cebraile ve
mikaile ve kema ellefte beyne Yusuf ve züleyha ve kema ellefte beyne muhammediv
ve hadicetül Kübra ve kema ellefte beyne Fatimetüz Zehra ve Aliyyül murteza .
Allahümme elif beyne filan bin filan ila filan meselü kelimetün tayyibetün keşeceratin
tayyibetün ve fer’uha fis semai tü’ti üküleha külle hınin biizni rabbiha ve yadrıbüllahül
emsale linnasi leallehüm yetezekkerun.
Read More

7 Ekim 2019 Pazartesi

Sevgi İçin Dua

dualar
Sevgi İçin Okunacak Dua

Sevgi gibi merhamet ve şefkat barındıran bir duyguyu da illaki rabbimiz gönüllerimize yerleştirir ancak öncelikli olarak hayırlısını istemek fayda vardır yani rabbimizin bizim için iyi olduğuna karar verdiği kişiyi. Gönlümüzdeki kişinin sevgisini artırmak veya kazanabilmek adına rabbimizden yardım dilemek isterseniz sevgi kazanmak için dualar olarak bilinen aşağıdaki dua ve tavsiyeleri uygulamanızda fayda vardır.

Okunuşu;

“ efizli minel envari feyzete müşrikin aleyye ve ehyi meyte labi bi taytağat. “

Bu kısa ayeti kerimeyi her gün günde bir defa okunulması kaydı ile bi iznillah Allah dileğiniz kişinin kalbine sevginizi ulaştırır.

– Ayrıca rabbimizin isimlerinden “ Ya Kadiru Ya Allah. Ya Rahmanu Ya Allah. Ya Rahimu Ya Allah. Ya Kerimu Ya Allah. “ isimleri 2 rekât namaz kılındıktan sonra okunur sonrasında 5000 kere de “ Ya Vedud “ esması zikredilir.

– Başkaca bir sevgi duası tavsiyesi ile şu şekildedir; öncelikle 6 adet Ayet el Kursi süresi okunur sonrasında ise şu dualar ile devam edilir; “ Allahümme ahrik ve heyyic eclip ve eczip kalbi ve akli ve ruhi ve cemı a’zai ve cevarihi “ okunduktan sonra sevgisini ve kalbini kazanmaya niyetlendiğiniz kişinin ismini söyleyerek “ Ala hubbi ve aşkı ve muhabbeti ve meveddeti “ ayeti de okunduktan sonra tekrar sevdiğiniz kişinin ismi söylenir ve “ bil muhabbetil kaviyyeti veş şehiydeti min gayri mühletin bila gayri mühletin bila ihtiyarin bil aceli ves sur’ati “ okunur ve en son olarak 1 defa daha Ayet el Kürsi okunarak 7’ye tamamlanır.
Read More

20 Mart 2019 Çarşamba

Sevgi ve Muhabbetin Çoğalması için

dua


Sevgi ve Muhabbetin Çoğalması için Okunacak Dua


Sevdiğin kimseler,eşiniz,nişanlınız,sözlünüz ile aranızdaki sevgi ve muhabbetin sürekli devam etmesi için veya sevdiğiniz kimse ile mutlu bir yuva kurmak,evlilik yapmak için,aşağıdaki dua (1001) defa okunursa kısa zamanda sevgi ve muhabbet olur,kısa zamanda mutlu bir beraberlik olur.
Her istek ancak Allahü Teâlâ’nın izni ile olur.”Ya Rabbim eğer hakkımda dünyam ve ahiretim için hayırlı ise okuduğum bu dua hürmetine duamı katında kabul buyur.” denir .1 Fatiha 1 salavat ile amin denir.

Okunacak dua:

” Allâhümme yâ Câmiunnâsi liyevmin lâ ra raybe fih,Allâhümme icma’ beyni ve beyne fülan.”

Kaynak: Sırlı dualar
Read More

16 Mart 2019 Cumartesi

Çok Fazla Sevilmek için Dua

dualar


Çok Fazla Sevilmek için Dua

El afak ta geçen formül şudur yenecek bir yemek yada nesnenin üstüne okunacak üflenecek ve de karşı tarafa yedirilecektir bu işlem yapılırsa karşı tarafın kendisini telef edecek kadar şiddetli ve büyük bir sevgi ile sever. faydası tecrübe edilmiştir denmektedir.

Formül:

İnsan suresi 1-2. ayetler (semi an kelimesi 7 kere tekrar edilecek) Hel eta alel'insani hînum mined dehri lem yekun şey'em mezkura. İnna halaknel'insane min nutfetin emşac, nebtelihi fece'alnahu semi'an semi'an semi'an semi'an

semi'an semi'an semi'an basira هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْپًا مَذْكُورًا اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَليهِ فَجَعَلْنَاهُ سَميعًا سَميعًا سَميعًا سَميعًا سَميعًا سَميعًا سَميعًا بَصيرًا
Son güncelleme 22.03.2021
Read More