Vefk etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Vefk etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

21 Kasım 2019 Perşembe

Ayetel Kürsi Vefki

Ayetel Kürsi Vefki ve Faydaları 

Abdestli olarak bir kağıda yazılıp üzerinizde taşıyın.

vefk

vefk 1

Read More

14 Ekim 2019 Pazartesi

Zalimi Perişan Eden Vefk

Zalimi Perişan Eden Vefk

Müzilli ismi şerifini şu beşli vefkini Zalim ve cebbar bir kişinin evini harap etmek ve insanlara zulüm eden zalimi hastalandırmak istersen: Muzilli ismi şerifinin beşli vefkini, Arabi ayın son Salı günü, birinci saat olan Merih saatinde bir kağıt üzerine yazdıktan sonra 770 defa ''Ya Muzilli'' ismini vefkin üzerine oku. Daha sonra bu vefki o zalimin duvarına veya mekanına gömersen, en kısa zamanda hastalandığını ve evininde harap olduğunu Allah c.c. ın izniyle görürsün.

Vefkin yapılışı: Muzilli ismi şerifinin sayısal karşılığı olan 770 adedini alır ve 60 çıkarırız.kalan 710 adedini beşli vefkin kaidesine göre 5 e böleriz. Harici kısmet 142 adedini vefkin birinci hanesine yazar ve birer zamla vefkin son hanesine kadar giderek beşli vefki tamamlarız. Matlubun anasırı toprak olduğu için vefkin toprak unsuru şeklini yaparız.


Read More

Haber Alma Vefki

Haber Alma Vefki

Önemli bir işten haber almak için: Aşağıdaki hatemi bir kağıt üzerine yazdıktan sonra vefkin üzerine (Kef Ha Ya Ayın Sat)

Ayeti kerimesini 1000 defa oku. Okuma esnasında hatem önünde olsun. Adet tamamlandıktan sonra, vefki başının altına koyup uyursan, o gece içinden geçirmiş olduğun her şeyden Allah Teala nın izniyle haber alırsın.

Read More

İstihare Vefki

İstihare Vefki

Bilmesini ve herhangi bir işinin akıbetinin hayır olup olmadığını öğrenmek isteyen kimse aşağıdaki üçlü vefkin etrafına yine aşağıda yazılı ayet-i kerimeleri yazıp 45 kerede okuduktan sonra dünya kelamı söylemeden kıbleye veya sağ tarafına dönerek yatarsa rüyasında kendisine murad ve matlubu ne ise gösterilir;

Bismillâhirrahmânirrahıym* Ve kezâlike nürî ibrâhîme melekûtes semâvâti vel erdi ve liyekûne minel mukınîn* Velemmâ câe mûsâ li mîkâtinâ ve kellemehû rabbühû kâle rabbi enzur ileyk* İnnâ a’taynâkel kevser* Fe salli li rabbike venhar* İnne şânieke hüvel ebter*

Gerekirse bu istihare üç gece tekrarlanabilir.

Okuma tamamlandıktan sonra vefk muska gibi bükülerek yastığın içine konur.

Read More

10 Ekim 2019 Perşembe

Sevdiğin Erkekle Evlenmek için Vefk

Vefk
Sevdiğin Erkekle Evlenmek için Vefk Yapımı


Üç pamuk çekirdeğinin üstüne birer defa tuncina duası okunur.

Sonra kızla evlenmesi istenen erkeğin ismi söylenir ve çekirdekler adamın kapısının eşiğine gömülür. Kısa süre sonra erkeğin kızla evlendiği söylenir.

Read More

15 Haziran 2019 Cumartesi

İki Kişiyi Ayırmak için Yapılan Büyü

büyü
İki Kişiyi Ayırmak için Yapılan Büyü

Ayırma Büyüsü Kişileri birbirlerinden ayırmak, sevgiliyi veya eşleri ayırma amacıyla yapılan çalışmaların tamamı ayrıma büyüsü olarak bilinir.

Soğutma büyüsü ve vefk tılsımları ile iki kişi soğutmak için yapılacak gerçek uygulamlardır. Bir kişiyi birinden ayırma için yapılan duadır. Örnek; istemediğin birini kendinden uzak bir yere yollamak ve onun zarar-zulmünden kurtulmak için 1378 kere:”KALE HAZA FİRAKU BEYNİ VE BEYNEK” duası okunduğu takdirde istenmeyen kişinin def edilmesine vesile olacaktır.İki kişiyi ayırmak, soğutmak ve birbirinden uzaklaştırmak için okunur.

Merih ve Zuhal saatleri uygundur(Tefrik, buğuz, adavet saatlerinde) Her gün …..defa okunur. Sadece hak edene yapalım diyorum, haksız uygulamalar sahibine geri döner artık biliyoruz. Araf suresi 120.ci ayettir.
Read More

20 Mart 2019 Çarşamba

Büyük İşler Başarma Vefki

vefk


Büyük İşler Başarma Vefki

Önemli ve büyük işler başarmak için yapılacak vefktir.


vefk 1

Read More