Vefk etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Vefk etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

20 Mart 2019 Çarşamba

Ticarette Kazanç için Vefk

vefk


Ticarette Kazanç için Vefk

İşyerinizde, dükkanınızda ticaretin bol kazançlı olması için yazılır, asılır. Bunun dışında üzerinde taşınır. Kazanç getiren yere yazın.


vefk 1
Read More

Muhabbet Vefki

vefk


Muhabbet Vefki

Çarşamba günü güneş doğmaya yakın, bir vakitte aşağıda yazılı olan vefk yazılır. Kendi ve annenin ismini, kişinin ismini ve annesinin ismi yazarak yanında taşınır. Çok güçlü muhabbet vefkidir.


vefk 1
Read More

Besmele'nin Vefki

vefk

Besmele'nin Vefki

Besmele-i Şerife'nin vefkini yukarda olduğu gibi yazıp üzerinde taşıyan kimsenin muradı çabucak gerçekleşir. Şeref ve itibarı her gün artar.

Vefk yazılırken her vefkte olduğu gibi sıra numaralarına göre rakamları yazmak ve her hânede yazılı sıra numarası adedinin iki misli kadar Besmele-i Şerif okumak ve Lafzâ-, Celâl'ler yazılırken ve Elif (ا) harfini yazarken kalemi kağıttan kaldırmadan Besmele okumak, "Lillah" (لله) kelimesini yazarken de yine kalemi kağıttan ayırmadan "Bismillâhirrahmânirrahîm" demek lâzımdır.


vefk

Read More

Nazar İçin Vefk

Vefk


Nazar İçin Vefk

Aşağıdaki duâyı yazıp üzerinde taşıyan kişi, nazar değmesi'nden kurtulur. Küçük çocukların boyunlarına takılırsa çok faydalı olur.


Vefk


Read More

Kısmet Açmak için Vefk

vefk


Kısmet Açmak için Vefk


Aşağıdaki vefki üzerinde taşıyan kişinin kısmeti tez vakitte açılır ve hayırlı bir yuva kurar. İş yönünden kısmeti bağlı olana da hayırlı kapılar açılır. Satılmak istenen bir malın üstüne konulduğu takdirde, o mal çabucak satılır.Son güncelleme 18.03.2021


vefk
Read More

17 Mart 2019 Pazar

Vefk Nedir?

vefkVefk Nedir?

Vefk'in sözlük anlamı uyumdur, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır, dini terminolojide ise vefk, tesirli Dua demektir.

Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler yada sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.

Kaç Çeşit Vefk Vardır?


Vefkler her sırasında bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir.
Örneğin bir sırasında 3 kare varsa üçlü, 4 kare varsa dörtlü…………..10 kare varsa onlu vefk, bulunduğu gruba göre, Toprak, Hava, Ateş ve Su vefki, bağlı bulunduğu gezegene göre, Güneş vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha bir çok çeşidi de bulunur.Güncelleme 23.03.2021

Read More

Vefk Nasıl Yapılır?

vefk


Vefk Nasıl Yapılır?

Arap alfabesindeki harflerin Ebced hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri Ebced hesabı tablosundan bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır.

Ebced kelimesinin anlamı alfabedir, biz nasıl Türk alfabesine bazen ABECE diyorsak, Araplar da kendi alfabelerine Ebced demektedirler.

Vefk ilmi de dahil olmak üzere gizli ilimlerde kullanılan 28 harfli Arap alfabesinin Ebced tertibine göre dizilişinin Hazret-i Adem'e ( A.S. ) dayandığı rivayet edilir. Bu tertip ile alfabenin kullanıldığı tarih süreci içerisinde, zamanla bu harflere sayısal değerler verilmiş ve Ebced hesabı oluşturulmuştur. Bu sayısal değerler bu işin uzmanları, alimler tarafından denenmiş etkileri ve sonuçları makul karşılanmış ve kullanılmaya başlanmıştır.

Vefk Malzemeleri Nelerdir?


Vefkler genel olarak kullanılan mürekkep misk ve safranın gül suyu içinde ezilmesiyle yapılır. Bu mürekkep genel olarak bütün Havas yazımlarında kullanılan mürekkeptir fakat gerek diğer Havas uygulamalarında gerekse vefklerde özel uygulamalar için zaman zaman özel mürekkep birleşimleri tavsiye edilebilir.

Vefk uygulamalarının vaz geçilmez malzemelerinin bir diğeri ise binlerce çeşidi bulunan tütsülerdir. Vefk yapılan konu, hatta vefk yapılacak kişinin yıldızı bu konuda belirleyici faktördür. Vefkler genelde kağıda yazılırlar.

Fakat özel bir çalışmanın durumuna göre demir taş cam ve akla gelebilecek her malzeme üzerine yazılabilirler.

Önemli olan üzerine vefk yapılacak olan malzemenin yeni temiz ve daha önce hiçbir amaçla kullanılmamış olmasıdır.Güncelleme 23.03.2021
Read More

27 Şubat 2019 Çarşamba

Bağlama Celbi Yapımı

Büyü


Bağlama Celbi Nasıl Yapılır?

Size bağlanmasını talep ettiğiniz kişiler için hazırlanan özel yöntemlerdendir. İstenen sonuca ulaşmak için celp çok etkili bir işlemdir. Bekleme süresi biraz fazla fakat sonuç yüksek oranlarda hep olumludur. Bu yönde okunacak çok dua bulunur. Bu dualardan biriside:

''Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hâsemtü. Allâhümme innî eûzü bi ‘izzetike lâ ilâhe illâ ente en tudillenî. Ente’l-hayyüllezî lâ yemûtü ve’l-cinnü ve’l-insu yemütûne.''Son güncelleme 18.03.2021

Read More

Şirin Görünmek için Vefk

Havas

Şirin Görünmek için Vefk

İnsanların gözünde şirin ve sevimli olmak hoş görünmek sözünü dinletmek için yazılacak olan vefk budur değerli ziyaretçilerimiz

Vefki hayırlı bir saatte yazıp asacaksınız ve bir hafta üzerine hergün 1002 ihlas suresi okuyup nefes edeceksiniz bir hafta bitiminde vefki asılı olduğu yerden alıp taşıyacaksınız vefk safran ile yazılacaktırSon güncelleme 18.03.2021

Havas 1

Read More