Zikir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Zikir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28 Kasım 2019 Perşembe

Kuranda Zenginlik Duası

dua
Kuranda Zenginlik Duası

Cumartesi sabahları kalkılır abdest alınır ve 2 rekat namaz kılınarak,1060 kere “Ya Ganiyy ” okuyana Allah zenginlik verir.

Zengin olmak için okunacak dualardan bir diğeride budur;

Her sabah kalktıktan sonra;Zengin olmak için 120 kere “Ya Melik” esması okunur.

“Bismillahirrahmanirrahim Kulillahumme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü vetüzillü men teşaü bi yedikel hayr inneke ala külli şey’in kadir Tülicül leyle fin nehari ve tülicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi gayri hisab.”


Bu duayı mal ve mülk sahibi olmak isteyenler, maneviyat yönünden iktidara erişmek isteyenler, servet fazla çoğalmasını isteyenler her gün en az 4 defa okumalıdır.

Read More

Aşık Etmek için 12 Esma

dua
Aşık Etmek için 12 Esma Zikri

12 esmanın okunması esasına dayanan aşk duası en etkili bağlama ve kendine aşık ettirme dualarından biridir. Ezberlenmesi ve uygulanması kolay olduğundan çok fazla icra edilen niyazlardandır.

Aşk duasının 12 esma ile okunması

Yatsı namazından sonra abdest alınarak yalnız kalınacak bir ortama gidilir. Kıbleye dönülerek diz çökülür. Eller semaya açılır ve önce Euzu besmele çekilir ardından şu on iki esma sırayla okunur:

Es-Selam

Read More

24 Kasım 2019 Pazar

Kıyamet Hesabının Kolay Görülmesi

esma zikri
Kıyamet Hesabının Kolay Görülmesi için Esma Zikri

Ya Veliyy celle celalühü: Bütün mahlukata dost olan, son derece şefkatli ve iyilik eden; müminlerin yar ve yardımcısı olan Yüce Allah.

Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır.

Her gün veya her namazdan sonra (46) “ Yâ Veiyy celle celalühü” zikrien devam eden kimseninn kıyamet gününde hesabı kolayca görülür. Allah Te’âlâ katında da derecesi yükselir.
Read More

Mağfirete Nail Olmak

esma
Mağfirete Nail Olmak için zikir
Ya Afüvv mağfiret ve allah rızası kazananlardan olmak

Ya Afüvv celle celalühü; Günahları affedici. Affı çok olan. Kullarının günahlarını tamamen silen, affeden.

“Ya Afüvv celle celalühü” İsm-i şerifi her gün(156) defa zikreden kimse, güzel ahlak sahibi olur.Allah-u Te’âlâ’nın mağfiretine nail olur, Allah-u Te’âlâ’nın rızasını kazanan kullardan olur.

Nefsini dize getiremeyen kimseler her gün(156) defa ” Yâ Afüvv celle celalühü” ismi şerifi zikrederler ise nefsine hakim olurlar.
Her gün (2000) defa ” Yâ Afüvv celle celalühü” ismi şerifi zikreden kimseler, Allah-u Te’âlâ’ya karşı işlemiş olduğu günahlardan ziyadesi ile utanır, günah işlemekten çekinir. İlahi affın tesirini de hisseder.

Rabbim günahlarımızı affedip, günah işlamekten ve nefsimizin şerrinde bizleri korusun .Amin
Read More

Hayır Kapılarının Açılması için Esma

esma sırları
Hayır Kapılarının Açılması için Esma Zikirleri

Ya Hakim celle celalühü; Eşyayı,işleri ve her şeyin hakikatini olduğu gibi bilen.Mutlak ve hakiki Hâkim.Hüküm ve hikmet sahibi.Her şeyi hikmet üzere yaratıp,yerli yerinde yapan,bütün emirleri,bütün işleri hikmetlerle dolu olan Allah.

Her namazdan sonra veya her gün (78) defa bu ismi şerife ” Ya Hakim celle celalühü” diye okumaya devam eden kimselere hayır kapıları açılır.

Dünya ve ahiret saadetine ulaşır.Rızkı genişler. Bu esmaya devam eden kimsenin işleri yolunda gider. İçinde bulunduğu sıkıntı ve musibetlerden kurtulur. Dünya ve ahiret deceleri yükselir.

Niyet: Ya Hakim! Her şeyin hakikatini bilen,mutlak ve hakiki hakim olan Allah’ım.Bu esman hürmetien senden dilerim..Benim ve ümmeti muhammet için dünyamız ve ahiretimiz için hayır kapılarını aç. Bize dünya ve ahiret saadeti nasip et.İşlerimizi en güzel şekilde yoluna koy. Bizler her türlü sıkıntı, bela ve müsibetlerden selamete çıkar ve koru.Amin
Read More

Maksadına Kolayca Ulaşmak için

esma sırları
Maksadına Kolayca Ulaşmak için Esma Zikirleri 

İçinde gerçekten “İsmi Azam” bulunan isimlerden meydana gelen esma grubudur.Bu isimlerde,keşif ehli kimseler için Cenab-ı Hakk’ın rızasına yakın olma imkanı,diğer isimlerden daha fazladır.

Cenab-Hakk’ı zikretmek için en büyük vasıta,O’ndan beklenenlere ulaşmak için en kuvvetli vesile isimlerdir.

Bu isimleri vird haline getirip,devam eden kimselerin; “Keşifleri açılır ve maksatlarına kolayca ulaşma imkanı bulurlar.

Kısa yoldan hayırlı olan neye ulaşmak ve sahip olmak isterlerse ona kavuşur ve sahip olurlar.”

Bu isimlerin zikrine gecenin yarısı geçtikten sonra devam etmeyi adet haline getiren kimseler,hayret verecek tecelliler müşahade ederler.Kendilerine bu isimleri sır kapıları açılır ve varlığın taşıdığı sırlardan bir çoğuna sahip olurlar.

Bu isimleri devamlı vird haline getirmekle; “Kişi canını her türlü tehlikelere,acılara ve düşmanlıklara karşı korumuş olur.”

Bu isimlerle zikir, Allah ile kul arasında bir nevi sırlar alışverişidir.Kim bu isimleri devamlı şekilde zikretmeye devam ederse,Ulvi âlemlerin nice hikmetlerine vakıf olurlar.Sırlar âleminden nice sırlar kendisine bildirilir.Aynı zamanda,o sırlar âleminin nice hikmet ve hakikatlari,o kimsenin emrine boyun eğer.Her birisi tastamam birer kelime olan bu isimler on tane olup,şunlardır.

“el-Mühıytu,el-Alim,er-Rabb,eş-Şehid,el-Hasib,el-Fe’al,el Hallak,el,Halık,el-Bâriü,el-Müsavvir.”

HER İSMİ ŞERİFİ OKURKEN ÖNCE ALLAH’IN RIZASINI VE ONA DAHA YAKIN OLMAK İSTEMLİ VE FAYDALARINDAN FAYDALANMAYI İSTEMELİDİR.

Kaynak:Esma-i Hüsna’dan sırlar ve şifalar ansiklopedisi(Arif pamuk)
Read More

22 Kasım 2019 Cuma

Sınavda Başarılı Olmak için Zikir

Sınavda Başarılı Olmak için Zikir

Bir öğrenci veya başka bir konuda sınava girecek olan kişi sınava girmeden önce yapacağı işlem:

Bir tane pirinç tanesinin üzerine (184) adet “YA MUKADDİM” zikrini çekerek,pirinci yutarsa Allah’ın izniyle başarlı olur.

MUKADDİM:Takdim eden,dilediğini öne alan ve ileri geçiren,her şeyi yerli yerine koyan anlamındadır.Allah’ın güzel isimlerinden biridir.
Read More

Güzel ve Etkili Konuşabilmek için Esma

Güzel ve Etkili Konuşabilmek için Okunacak zikir


YA ALİYY CELLE CELALÜHÜ; Yüceler yücesi,en yüce olan Allah-ü Teâlâ.Mutlak ve Hakiki yüce olan Allah-ü Teâlâ

İnsanlar arasında etkili ve güzel konuşmak onları cezbetmek için her gün (110) defa “Yâ Aliyy celle celalüh” diye okunmaya devam edilirse konuşması dinlenir,sözü anlaşılır,dinleyen kimseleri etkiler.

Bu okuma için niyet;

Ya Aliyy! Ey yüceler yücesi Allah’ım! kudret ve bilginde üstün olan Sensin.İrade de üstün olansın.Seni ne gaflet basar ne de uyku.Biz ancak Senin dilediğin kadarını bilebiliriz. Kapına geldim Sana sığındım. Senden söz sahibi olmayı,güzel ahlak ve etkili,hikmetli konuşmayı dilerim.Bilirim ki Sen kapına gelen kullarını geri çevirmezsin.Âmin.
Read More